Welkom

R.K. Parochie Sint Willibrordus

Duizel  Eersel  Knegsel  Steensel  Vessem  Wintelre


Onze kerkdeuren gaan per 1 juli weer open.

Dat betekent nog niet dat de diensten weer ‘normaal’ zullen verlopen...


Kerkelijke DIENSTEN (vieringen)

Er zijn wel momenten waarop een Eucharistieviering uitgezonden wordt op TV.


Sint Janstrossenwijding

GEEN SINT JANSMIS MAAR WEL DE ST.JANSTROSSENWIJDING IN DUIZEL.

Besluit rondom toekomstvisie

De priesterraad heeft in mei 2020 op basis van de door ons aangereikte stukken unaniem positief geadviseerd over de onttrekking aan de eredienst van de kerkgebouwen in Duizel, Knegsel en Steensel.

.

Voorwoord

Van harte welkom op de website van onze parochiegemeenschap in en rondom de gemeente Eersel.

Goede communicatie is een belangrijk goed. Zeker in deze tijd. Onze vernieuwde website wil graag een fris gezicht geven aan wie wij zijn als parochiegemeenschap, aan wat wij willen uitstralen en aan wat wij willen doen. Vandaar onze naam: “Samen Willibrordus”. Want Sint Willibrordus is de patroonheilige van onze ene parochie. En met de diverse kerkdorpen, Duizel, Eersel, Knegsel, Steensel, Vessem en Wintelre, willen we samen meebouwen aan deze ene gezamenlijke geloofsgemeenschap waartoe wij behoren. Paars is daarbij de kleur van de hoop en van de toekomst. Ook de kleur van bezinning. Graag willen wij mensen vergezellen op de momenten dat een beroep op ons wordt gedaan en gezocht wordt naar een stukje verdieping in het leven. In onze parochie mag iedereen een eigen plek vinden. In de hoop en het vertrouwen dat we voor elkaar een steun kunnen zijn op onze gelovige levensweg en bij allerlei levenssituaties die belangrijk zijn. Deze website wil graag een richtingwijzer zijn die de weg wijst in onze parochie. Zodat u ons weet te vinden. Om “Samen Willibrordus” te kunnen zijn. Wij hopen dat velen zich hier thuis voelen.

Camiel van Lamoen, pastoor.


"Graag willen wij mensen vergezellen op de momenten dat een beroep op ons wordt gedaan
en gezocht wordt naar een stukje verdieping
in het leven."


Contact
Administratie

0497 - 512235

Contact
Bestuur

0497 - 512235

Postadres

R.K. Parochie
Sint Willibrordus
Kerkstraat 29
5521 JK Eersel