Welkom

R.K. Parochie Sint Willibrordus

Duizel  Eersel  Knegsel  Steensel  Vessem  Wintelre


DE KERKEN ZIJN GESLOTEN VOOR VIERINGEN!

Voorwoord

Beste mensen,

Hartelijk welkom op de website van onze parochie Samen Willibrordus in Eersel.

Tot deze parochie behoren de kerkdorpen van Duizel, Eersel, Knegsel, Steensel, Vessem en Wintelre.

Deze website wil voor u een gids zijn om de weg te kunnen vinden binnen onze organisatie. Dit kan gaan over pastorale zaken, maar ook vind u informatie over vastgoed of over andere beheersmatige onderwerpen die van belang zijn.

Regelmatig kunt u ook via Kerk TV digitaal meevieren met onze geloofsgemeenschap.

In onze parochie zijn wij druk bezig met de uitvoering van de fusie tot één gezamenlijke parochie.
Daarbij hoort ook de sluiting van een drietal van onze kerkgebouwen.

Bestuurlijk en pastoraal zijn we bezig met het uitzetten van beleid naar de toekomst. Zowel voor de dorpen waar de kerk open blijft als daar waar de kerk gesloten wordt.

Voor de meeste mensen heeft de kerk een heel andere rol in hun leven dan het vroeger was.
Mensen zoeken naar zingeving en vragen soms van een parochie om op belangrijke levensmomenten met hen mee te denken over hoe daar zinvol betekenis aan gegeven kan worden.

Als parochie reiken wij daarvoor rituelen en woorden aan, die helpen om het leven in een gelovig perspectief te kunnen plaatsen en beleven.
Wij proberen daarbij steeds vernieuwend en eigentijds te zijn en een vertaling te maken naar de huidige tijd.


“Op die momenten bieden wij de gelegenheid om elkaar te ontmoeten en inspireren”.


Wij hopen dat deze website eraan mag bijdragen om u een inkijkje te geven in waar wij voor willen staan.

Voor vragen of suggesties staan wij altijd open.

Namens bestuur en pastoraal team,
Pastoor drs. C. van Lamoen.


Actueel nieuws


Vieringen

Agenda

Zaterdag 22 januari – 16.00 uur – Vormselviering Eersel – via livestream en Kempen-TV

Zondag 23 januari – 09.30 uur – Herhaling Vormselviering Eersel – alleen op Kempen-TV

Zondag 30 januari – 09.30 uur – Compilatie afscheidsviering Duizel – alleen op Kempen-TV


 UITGELICHT 

Bestuursleden gezocht

Momenteel ontstaan er in het eerste kwartaal van 2022 een tweetal vacatures op vrijwillige basis, te weten de functie van secretaris en de portefeuillehouder Algemene Zaken

AVG-nieuws: parochies signaleren oplichtingspoging via whatsapp
Gezocht: Camera operators

Voor het livestreamen van de (bijzondere) vieringen in de kerk van Eersel zijn wij op zoek naar een enthousiaste vrijwillig(st)ers.

Samen met twee collega’s verzorg je in een roulatieschema de opnames van de viering op zondagmorgen en tijdens bijzondere vieringen.


Contact
Secretariaat

0497 - 512235

Contact
Bestuur

0497 - 512235

Postadres

R.K. Parochie
Sint Willibrordus
Kerkstraat 29
5521 JK Eersel