Welkom

R.K. Parochie Sint Willibrordus

Duizel  Eersel  Knegsel  Steensel  Vessem  Wintelre


DE KERKEN ZIJN WEER OPEN VOOR VIERINGEN!

Voorwoord

Beste mensen,

Hartelijk welkom op de website van onze parochie Samen Willibrordus in Eersel.

Tot deze parochie behoren de kerkdorpen van Duizel, Eersel, Knegsel, Steensel, Vessem en Wintelre.

Deze website wil voor u een gids zijn om de weg te kunnen vinden binnen onze organisatie. Dit kan gaan over pastorale zaken, maar ook vind u informatie over vastgoed of over andere beheersmatige onderwerpen die van belang zijn.

Regelmatig kunt u ook via Kerk TV digitaal meevieren met onze geloofsgemeenschap.

In onze parochie zijn wij druk bezig met de uitvoering van de fusie tot één gezamenlijke parochie.
Daarbij hoort ook de sluiting van een drietal van onze kerkgebouwen.

Bestuurlijk en pastoraal zijn we bezig met het uitzetten van beleid naar de toekomst. Zowel voor de dorpen waar de kerk open blijft als daar waar de kerk gesloten wordt.

Voor de meeste mensen heeft de kerk een heel andere rol in hun leven dan het vroeger was.
Mensen zoeken naar zingeving en vragen soms van een parochie om op belangrijke levensmomenten met hen mee te denken over hoe daar zinvol betekenis aan gegeven kan worden.

Als parochie reiken wij daarvoor rituelen en woorden aan, die helpen om het leven in een gelovig perspectief te kunnen plaatsen en beleven.
Wij proberen daarbij steeds vernieuwend en eigentijds te zijn en een vertaling te maken naar de huidige tijd.


“Op die momenten bieden wij de gelegenheid om elkaar te ontmoeten en inspireren”.


Wij hopen dat deze website eraan mag bijdragen om u een inkijkje te geven in waar wij voor willen staan.

Voor vragen of suggesties staan wij altijd open.

Namens bestuur en pastoraal team,

Pastoor drs. C. van Lamoen.16e woord van bemoediging

Op weg naar het feest van de Geest
Afgelopen donderdag hebben wij weer de Hemelvaart van de Heer mogen vieren. Lees verder….

17e woord van bemoediging

De vleugels uitslaan
Zondag vierden wij het feest van de Gods Drie-eenheid. Lees verder….

18e woord van bemoediging

Sinds de coronapandemie in maart vorig jaar begon, heb ik 30 Woorden van bemoediging voor de gelovigen van ons bisdom geschreven. Lees verder….

Contact
Secretariaat

0497 - 512235

Contact
Bestuur

0497 - 512235

Postadres

R.K. Parochie
Sint Willibrordus
Kerkstraat 29
5521 JK Eersel