2020.

Het parochiebestuur en het pastorale team willen alle vrijwilligers bedanken voor hun inzet en het vele werk dat zij in 2019 hebben verricht voor onze parochie. Bedankt. Wij wensen hen ook veel goeds toe voor het jaar 2020.

Ook wensen wij al onze inwoners een voorspoedig, gezond en gelukkig 2020.

Contact
Administratie

0497 - 512235

Contact
Bestuur

0497 - 512235

Postadres

R.K. Parochie
Sint Willibrordus
Kerkstraat 29
5521 JK Eersel