Beste parochianen,

Op 30 september 2020 mocht onze diaken Johan van Olmen gedenken dat het 25 jaar geleden is dat hij door Mgr. Ter Schure in Den Bosch tot permanent diaken werd gewijd.

Sinds die tijd heeft hij als diaken gewerkt in meerdere parochies hier in de Kempen.

Vanaf 2012 is Johan de parochie Eersel komen versterken.

Graag hadden we dit jubileum feestelijk willen vieren met de parochianen in een mooi versierde kerk met na afloop gelegenheid tot felicitatie.

In overleg met Johan wordt dit feest nu uitgesteld vanwege de heersende corona-maatregelen.

Op een later tijdstip hopen we dit jubileum alsnog te kunnen vieren, zodat het feest meer allure kan krijgen.

Vanaf deze plaats willen wij Johan natuurlijk van harte geluk wensen met zijn jubileum en wensen hem en ons nog goede jaren toe in onze parochie.

Johan, van harte gefeliciteerd!

Parochiebestuur en pastoraal team van de St. Willibrordusparochie Eersel.

Contact
Administratie

0497 - 512235

Contact
Bestuur

0497 - 512235

Postadres

R.K. Parochie
Sint Willibrordus
Kerkstraat 29
5521 JK Eersel