Actie Kerkbalans 2020.

Wat is Kerkbalans?

Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk en de Oud-Katholieke Kerk van Nederland. Drie kerkgenootschappen die al sinds 1973 een beroep doen op de plaatselijke geloofskernen voor een financiële bijdrage. Jaarlijkse vragen zij hun leden in januari een bijdrage te geven voor hun eigen plaatselijke kerk. Voor iedereen is de kerk op een andere manier van andere waarde.

Parochies krijgen geen subsidie en hebben daarom een financiële bijdrage nodig van hun leden om te kunnen bestaan. Zo blijven ze van waarde voor hun leden en de samenleving. Het thema voor actie Kerkbalans 2020 is:

‘ Geef voor je kerk ’

De actieperiode loopt van 18 januari tot en met 1 februari 2020.

Het klinkt afgezaagd, maar we geloven er in. Het proces dat de parochie in 2014 heeft ingezet, met pijnlijke momenten van loslaten en uitdagende stappen op nieuwe paden, moeten we gaan voor God en voor onszelf. Zijn naam moet blijven klinken. Of dat nu in één van de openblijvende kerken van de parochie is, bij het bezoek aan een parochiaan of bij een gebeurtenis in een gebouw dat voorheen kerk was. We bouwen vanuit één gemeenschappelijke missie: Samen één parochie zijn

Kerk daar sta je.
Met je deuren open
wagenwijd.
Voor wie trouwen, dopen, vieren, rouwen.
Voor wie maar wil
luisteren naar een
woord dat verheft.
Naar een onbeduidend
verhaal.
Van een naaste om een
praatje verlegen.
Kerk blijft daar staan.
Ik geef om
de plek die je biedt.

Wij danken u heel hartelijk voor uw bijdrage!
Wij danken allen die ons al vele jaren steunen.

U kunt uw bijdrage overmaken op Rekeningnummer kerkbijdrage NL43RABO0113502958. Ook kunt u een machtigingsformulier downloaden via de website van de parochie. Zie link: Uw giften aan de kerk zijn fiscaal aftrekbaar. De R.K. Kerk is erkend als een Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI). Voor informatie daarover vindt u op de website van de belastingdienst.

Contact
Administratie

0497 - 512235

Contact
Bestuur

0497 - 512235

Postadres

R.K. Parochie
Sint Willibrordus
Kerkstraat 29
5521 JK Eersel