Afscheid koster Jo van den Biggelaar

In de Palmpasenviering van 23 maart jl. in de kerk te Wintelre, is afscheid genomen van koster Jo van den Biggelaar. Hij heeft de afgelopen jaren als gastheer en vertrouwd gezicht van de kerk gefunctioneerd. Vele uren bracht hij door in en om de kerk.

Pastoor van Lamoen heeft Jo en zijn vrouw Frieda bedankt met een mooie speech. Jo stond dag en nacht klaar voor de mensen en hield wel van een grapje op zijn tijd. Hij heeft vele functies gehad binnen de kerk. Onder andere: acoliet, lid van het kerkbestuur en koster. Ook was hij een tijdje voorzitter van het jongerenkoor in Wintelre. Zijn dochter Hanneke was daar toen lid van. Tijdens de viering heeft Hanneke een lied gezongen voor haar vader, hoe bijzonder is dat.

We hebben de koster, namens de parochie een mooi beeldje cadeau gedaan. Het verbeeldt iemand die zijn hoed afneemt. Het heeft de titel: “Chapeau”. Frieda hebben we in de bloemetjes gezet.

Jo zal opgevolgd worden door een viertal dames, die ondertussen alle kneepjes van het vak hebben geleerd. Zij hebben uit handen van Jo hun diploma mogen ontvangen (met een knipoog!). We zijn blij dat zij de taak van koster op zich willen nemen.

Via deze weg willen we Jo nogmaals hartelijk bedanken en even in het zonnetje zetten. Je was een fijne koster Jo, chapeau!

Contact
Secretariaat

0497 - 512235

Contact
Bestuur

0497 - 512235

Postadres

R.K. Parochie
Sint Willibrordus
Kerkstraat 29
5521 JK Eersel