Algemene zaken, contact en communicatie

Algemene informatie

Taken van de portefeuillehouder algemene zaken, contact en communicatie:

  • Zorgdragen voor interne en externe communicatie door het voorzitten van bijeenkomsten van contactcommissies c.s.
  • Het organiseren van bijeenkomsten
  • Mede zorgdragen voor het beleid rondom de functie van de Website.
  • Het voorzitten en begeleiden van ingestelde werk- en contactgroepen die géén structureel karakter dragen. Denk daarbij aan actie Kerkbalans, Missie.
  • Representatie

Contact
Portefeuillehouder

Riny Reniers


Actueel

Samen Willibrordus is het uitgangspunt van onze fusieparochie en dat komt overal in terug: in ons parochiecentrum waar iedereen welkom is, op ons nieuwe briefpapier, op de vernieuwde website en ook in de laatste uitgave van de Willibrorduskoerier. We willen eenheid naar buiten uitstralen en inbedden binnen onze parochie.

De contactgroepen Rondom de Toren zijn daarbij van wezenlijk belang. Heel graag willen we daar samen mee optrekken om zaken te bespreken die ons allen aangaan en die in elk kerkdorp weer tot uitvoering moeten worden gebracht. Omgekeerd wil het bestuur de lijntjes kort houden via mij, de portefeuillehouder van algemene zaken, contact en communicatie. Zo zijn we Samen Willibrordus.

 

Riny Reniers

november 2018

Contact
Administratie

0497 - 512235

Contact
Bestuur

0497 - 512235

Postadres

R.K. Parochie
Sint Willibrordus
Kerkstraat 29
5521 JK Eersel