Algemene zaken, contact en communicatie

Algemene informatie

Taken van de portefeuillehouder algemene zaken, contact en communicatie:

  • Zorgdragen voor interne en externe communicatie door het voorzitten van bijeenkomsten van contactcommissies c.s.
  • Het organiseren van bijeenkomsten
  • Mede zorgdragen voor het beleid rondom de functie van de Website.
  • Het begeleiden van contactgroepen.
  • Representatie
Contact
Portefeuillehouder

Riny Reniers


Contact
Administratie

0497 - 512235

Contact
Bestuur

0497 - 512235

Postadres

R.K. Parochie
Sint Willibrordus
Kerkstraat 29
5521 JK Eersel