Algemene zaken

Algemene informatie

  • Gegevensbeheer, monitoring en sturing van alle zaken betreffende leveranciers en de omgang en gebeurtenissen daarmee.
  • De ondersteunende aspecten van de functie betreffende de mate van verantwoordelijkheid van de eigen organisatie aan wettelijke eisen zoals privacywetgeving, ARBO, bewaartermijnen, etc.
  • Het participeren in andere bestuurlijke portefeuilles.

Er is ruimte om de inhoud van de taak op verzoek aan te passen aan de wensen en mogelijkheden van de kandidaat.

Contact
Portefeuillehouder

VACATURE (Klik hier)


Contact
Secretariaat

0497 - 512235

Contact
Bestuur

0497 - 512235

Postadres

R.K. Parochie
Sint Willibrordus
Kerkstraat 29
5521 JK Eersel