• Home
  • Lucyl van den Putte

Auteur: Lucyl van den Putte

Bedevaart van Eersel naar Retie en Werbeek op zaterdag 29 juni 2024

Op zaterdag 29 juni a.s wordt weer de jaarlijkse bedevaart vanuit Eersel naar Retie en Werbeek in de Belgische Kempen gehouden. Een traditie die al eeuwenlang, namelijk sinds het jaar 1661 bestaat en nu dus al meer dan 360 jaar van generatie op generatie wordt overgedragen. Het zal weer een dag worden van devotie, maar ook van gezelligheid. De meeste pelgrims maken de tocht van van Eersel naar Retie en Werbeek per fiets of per auto, maar ook een aantal gaan te voet. Zoals elk jaar zullen ook dit jaar weer de beide gildes uit Eersel, het Onze Lieve Vrouwegilde en het St. Catharina en St. Barbaragilde en tevens de Eerselse harmonie de Goede Hoop aan de bedevaart deelnemen. Overigens zijn ook deelnemers uit de andere dorpen van onze parochie van harte welkom om aan te sluiten en de laatste jaren zien we dat ook steeds meer gebeuren.

Programma op 29 juni

Het programma op de bedevaartsdag is als volgt:

10.30 uur: H. Mis in de parochiekerk van Retie, voorganger is pastoor C. van Lamoen
11.30 uur: Pauze in de herbergen van Retie
12.30 uur: Ontvangst op het Raadhuis
13.00 uur: Serenade harmonie de Goede Hoop en vendelgroet Gilde
13.30 uur: Opstellen en vertrek bedevaart naar de kapel van Werbeek
14.00 uur: Bidstonde in de kapel van Werbeek
14.45 uur: Onthaal VVV Retie bij de kapel

Daarna de terugreis naar Eersel waarbij velen op de terrassen onderweg graag nog wat nabuurten onder het genot van een pintje om zo op een gezellige manier de dag af te kunnen sluiten.

Bedevaart te voet?

Nu alweer een jaar of twintig doet een groep van dertig á veertig bedevaartgangers de tocht te voet. We vetrekken dan om stipt 5.30 uur vanuit de Willibrorduskerk in Eersel. Na een tocht van ruim 20 kilometer met een koffiepauze in Postel komen we dan rond 10 uur aan in Retie. Heeft u interesse om de bedevaart te voet mee te doen, geeft u dan op bij broedermeester Toon van de Ven (contactgegevens onderaan dit artikel).

Graag tot ziens op 29 juni a.s.

Namens de zuster- en broederschap van de bedevaart Eersel-Werbeek,

Toon van de Ven
Tel.nr. 06-83321700
Emailadres: toonendinievandeven@gmail.com

Openstelling kapelkerk Vessem

Vanaf a.s. zondag 5 mei tot eind september is de kerk van Vessem weer op alle zon- en feestdagen van 14.00 tot 16.00 uur open ter bezichtiging of om een kaarsje aan te steken.

U bent van harte welkom!

Meimaand – Mariamaand

Kwartaalmoment: Meimaand Mariamaand

Op woensdagavond 08 mei van 19.00 tot 20.00 uur nodigt het pastoraal team jullie uit voor een bijeenkomst bij de Kapel van Vessem aan de Jan Smuldersstraat in Vessem (dit is niet de Kapelkerk in Vessem).

Sinds jaar en dag zoeken mensen Maria op in de maand mei. Ook wij willen graag even bij haar stil staan. Om het voor iedereen mogelijk te maken om te komen, hebben we ervoor gekozen om een bijeenkomst te houden bij één van de Mariakapelletjes in onze parochie.

De Stichting Mariakapel Vessem heet ons en jullie van harte welkom!

We zullen Maria eren met een bloemenhulde en natuurlijk een kaarsje bij haar branden. Tevens is het een mooie gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Na afloop van de bijeenkomst is er koffie/thee met natuurlijk, mariakoekjes en schuimpjes.

Het is een bijeenkomst die geschikt is voor jong en oud!

Praktische zaken:
Fietsen kunnen in de buurt van de kapel geplaatst worden, auto’s langs de weg in de berm (niet de hoofdweg).

In onze parochie Eersel bevinden zich een aantal kapelletjes.

Duizel – Groenstraat 17a. Het Mariakapelleke in Duizel werd gesticht in 1950.
Als dank van de Duizelse bevolking aan de H. Maagd voor het gevrijwaard gebleven zijn van rampen door het oorlogsgeweld van WO II. Het markante even kantige gebouwtje staat op historische grond. Ook het Mariakapelleke ontkwam niet aan de ontkerkelijking die was ingezet in de jaren zestig van de vorige eeuw. Het raakte in onbruik en begon te vervallen. Reden voor het Duizelse schuttersgilde van St. Jan Baptist om er zich over te gaan ontfermen. Dit leidde ertoe dat het door het kerkbestuur op 13 december 1990 via notariële acte werd overgedragen aan het gilde. Na een grondige opknapbeurt door de leden van het gilde, kon het op 1 mei 1991 feestelijk worden heropend en in ere hersteld.

Eersel – Kerkstraat. Historische kapel van Onze Lieve Vrouw uit 1464 gesticht door ridder Hendrick van Eyck uit Duizel. In 1648, als gevolg van de Vrede van Münster, in gebruik genomen als raadhuis, gevangenis en bewaarplaats van de brandspuit. Eenbeukige kapel met driezijdige sluiting en een houten torentje op het dak. Eenvoudige steunberen, aan de westgevel overhoeks geplaatst. Inwendig een houten tongewelf. Klokkentorentje met klok 1713. Deze kapel is eigendom van de Stichting Mariakapel Eersel. Er kunnen bijzondere vieringen worden gehouden. Iedere donderdag is er een gebedsdienst.
Omstreeks 1825 werd het Brabants Studenten Gilde van Onze Lieve Vrouw opgericht. Dit studentengilde bezocht in de vakantie periode allerlei plaatsen in de provincie. Hun verblijf had dikwijls de bouw van een kapelletje tot gevolg. Eersel was in 1943 de plaats die het “Brabants Studentengilde” neerstreek. De kapel is een eenvoudig stenen gebouwtje met pannen gedekt. De frontgevel waarin de ingang zich bevindt, is even doorgetrokken tot boven het dak in driehoekige vorm. Op de top is een ijzeren kruis geplaatst. Het muurwerk is in zijn geheel gewit. Dit gebeurde in de avonduren bij het licht van een stal lantaarn. In eerste instantie werd een gipsen Madonna uit de pastorie in de kapel gezet. Later is deze vervangen door een uit klei vervaardigd beeld dat helaas door baldadigheid is gesneuveld.

Knegsel – Eerselseweg 4. De kapel is opgetrokken uit rode bakstenen muren en rode dakpannen. Aan de voor- en achtergevel zijn steunberen gebouwd. Aan weerszijden van de kapel zaten oorspronkelijk glas-in-lood ramen die stuk gegooid werden en daarna vervangen door namaakglas-in-lood. Op de achtergevel staat een ijzeren kruis; op de voorgevel een stenen optrekje waarin een klokje hangt. Boven de ingang is een stenen plaat aangebracht met tekst: Heilige Maria Wij danken voor uwe bescherming in den oorlog en de bevrijding. De vloer is van rode plavuizen, het gewelf is van hout, voorzien van een dwarsbalk, De ingang is voorzien van een ijzeren hek. Het Mariabeeld staat op een stenen onderstuk. De kapel werd gebouwd uit dankbaarheid voor de bescherming tijdens de oorlog en voor de bevrijding.

Steensel – Knegselseweg 24. Mariakapel. Deze is op initiatief van het Sint Luciagilde gebouwd en ingewijd op 25 mei 2002. De glas-in-loodramen zijn uit 1916 . Ze zijn afkomstig uit de kerk van de Heilige Engelbewaarders te ‘s-Gravenhage. De kapel is gelegen aan het Pelgrimspad dat uiteindelijk naar Santiago de Compostella voert.

Vessem – Jan Smuldersstraat. Mariakapel of Veldkapel Ons Moeder. De kapel is gebouwd in 1997. Het is een rechthoekig bakstenen gebouwtje met driekantige apsis en een zadeldak waarop zich een dakruiter met klokje bevindt. Binnenin de kapel vinden we een fraai houten Mariabeeld en een viertal gebrandschilderde ramen die van 2004- 2006. 

Wintelre – Willibrordusstraat. Naast de kerk in Wintelre is in 2008 de Theresiakapel gebouwd. Deze kapel was in de Tweede Wereldoorlog tijdens de bevrijding van Wintelre totaal vernield. Het oorspronkelijke Mariakapelletje werd gebouwd in 1943.
Door veranderende omstandigheden in het kerkelijk leven heeft het parochiebestuur van Wintelre in 2007 besloten om het kerkgebouw uit te beiden met een parochiezaaltje. Reden voor deze uitbreiding was de verkoop van de pastorie waardoor er ruimtegebrek ontstond. Gelijktijdig is ook besloten om de voormalige Theresiakapel terug te bouwen.

Vacature koster Parochiekerk Eersel (betaalde kracht)

VACATURE KOSTER PAROCHIEKERK EERSEL – R.K. Parochie Sint Willibrordus Eersel

In onze parochie Sint Willibrordus staan wij voor een warme en gastvrije omgeving waarin iedereen zich gewaardeerd en welkom voelt.

Als koster ben je een cruciaal onderdeel van ons team, en draag je bij aan het creëren van een sfeer van respect en inclusie voor mensen van elke achtergrond, geslacht, leeftijd, etniciteit en beperking.

Als koster speel je een centrale rol bij het faciliteren van een toegankelijke omgeving in onze parochie. Je bent de gastvrouw/gastheer van de kerk waarin mensen zich thuis voelen.

Verantwoordelijkheden:

  • Het coördineren en voorbereiden van vieringen, evenementen en bijeenkomsten, zodat deze soepel verlopen.
  • Voorraadbeheer van kerkbenodigdheden.
  • Onderhoud en zorg voor de kerk om een schone, veilige en comfortabele omgeving te behouden.
  • Zorg voor de toegankelijkheid van onze faciliteiten voor mensen met uiteenlopende beperkingen.
  • Meedenken met de constante ontwikkeling van onze parochie.

Kwalificaties:

  • Goede communicatieve vaardigheden en het vermogen om met diverse groepen mensen om te gaan.
  • Affiniteit met de liturgie.
  • Sterke organisatorische vaardigheden om meerdere taken effectief te beheren.

Aanbod:

Wij bieden een ondersteunende en inspirerende werkomgeving waarin diversiteit wordt gevierd en gerespecteerd. Als lid van ons team krijg je de kans om een waardevolle bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van onze gemeenschap waarin we samen op weg gaan.

Arbeidsvoorwaarden conform regeling Bisdom.

Denk je nu, dat lijkt mij wel wat of wil je meer weten over de functie, dan horen wij dit graag.
Je kunt contact opnemen met onze parochiesecretaresse, Lucyl van den Putte.

Mail: secretariaat@parochieeersel.nl, tel. 0497-512235 of loop binnen op het parochiesecretariaat, Kerkstraat 29 in Eersel.

Gezamenlijke vrijwilligersavond 2024

Beste vrijwillig(st)er,

Dit jaar vindt weer de gezamenlijke vrijwilligersavond plaats om jou te bedanken voor je inzet voor onze parochie!
Het belooft weer een gezellige avond te worden met live muziek en een hapje en een drankje.

Wij nodigen je daarom graag uit op:

Donderdag 06 juni 2024

Aanvangstijd 19.00 uur tot 22.00 uur

Locatie: Landgoed “De Biestheuvel” te Hoogeloon

Graag ontvangen wij je aanmelding vóór 17 mei 2024 o.v.v. je naam en kerkdorp via het mailadres: aanmelden@parochieeersel.nl

Graag tot ziens!

Het pastoraal en bestuurlijk team
R.K. Parochie Sint Willibrordus

Pasen door pastoor van Lamoen

Het hoogtepunt van het hele kerkelijke jaar is het feest van Pasen. Dat zouden we misschien niet meteen denken, omdat Kerstmis bij ons vaak uitbundiger en massaler wordt gevierd dan Pasen. Toch is Pasen het allerbelangrijkste feest. Zonder Pasen zouden alle andere feesten er niet zijn.

Met Pasen vieren we de opstanding, de Verrijzenis van Jezus, uit het graf, waarin  Hij was neergelegd op Goede Vrijdag.
Hiermee vieren we de overwinning van het Leven op de dood, van het Licht op de duisternis, van de Hoop op de wanhoop.
Niet voor niets vieren we Pasen in de lente wanneer ook in de natuur alles weer tot leven en tot bloei komt.
In feite ontstaat uit iets wat dood en vergankelijk is weer nieuw leven. Jezus toont daarom ook in Zijn verheerlijkt Lichaam nog steeds de tekenen van de wonden.

Paasgeloof kan alleen dan ontstaan wanneer we in een God geloven die ons niet zal overleveren aan dood en ondergang, maar in Wie de kracht van het Leven uiteindelijk zal zegevieren. Daarvoor heeft Christus willen lijden en sterven om de weg vrij te maken naar het nieuwe Leven en de kracht van de Liefde zichtbaar te maken.

In onze dagen wordt het wereldnieuws beheerst door de oorlog in Oekraïne en de situatie in het Midden-Oosten. Op veel plaatsen in onze wereld is er voor de mensen onvoldoende bestaanszekerheid en zijn er allerlei bedreigingen voor een hoopvolle toekomst. Velen zoeken daardoor hun heil elders of slaan op de vlucht.

Ook in ons eigen persoonlijk leven kunnen er omstandigheden zijn die het lijden van Goede Vrijdag tot een persoonlijk gevoelde beleving maken.
Naast alles wat er gedaan moet worden om de situatie van mensen zoveel mogelijk te verlichten in praktische zin, blijft het van groot belang om met het geloof in Pasen aan eenieder hoop en zingeving aan te reiken. Het geloof gedragen te worden in het leven, je zorgen te mogen toevertrouwen en te mogen blijven uitzien naar het Licht van een nieuwe dageraad, geven aan mensen blijvende hoop en moed om door te gaan en vol te houden. Om geestelijk weerbaar te zijn en je hoop ook met anderen te kunnen delen.

In die Geest wens ik al onze parochianen, medewerkers en vrijwilligers, mede namens het kerkbestuur en het pastorale team, een Zalig Paasfeest toe.

Hopelijk voor velen een nieuwe Lente in het leven.

Pastoor C. van Lamoen.

Vrijwilligersavond Knegsel

Vrijwilligersavond Knegsel

 Misschien toeval, maar ik vond het wel iets hebben dat de vrijwilligersavond plaats vond op de extra dag van dit jaar, 29 februari.

Van de 33 werkgroepen uit het verleden en heden, waren ± 50 personen naar deze avond gekomen. Zelfs Theo Heijmans die al in 2015 zijn 70-jarig jubileum van het zangkoor vierde was gekomen en ook één van oudste mannen van Knegsel, Jan Swaans.

Na een kopje koffie en een stuk vlaai opende vice-voorzitter Jos Thomas de avond met een welkomstwoord en een uitgebreid dankwoord aan iedereen die in het verleden en heden als vrijwilliger actief is geweest in en rond de kerk.

Pastoor van Lamoen bood de dames, Mariet Senders, Joke Wouters en Mien van de Ven, die al heel lang bij de kerk betrokken waren, een bos bloemen aan.

Voor Bernard van de Ven had hij nog een verrassing in petto in de vorm van een beeldje.

De avond werd zo een heel gezellig samenzijn. Natuurlijk werkt ook wel mee dat iedereen elkaar kent.

Voor mij is dit DE vrijwilligersavond. Niet te veel poespas. Een hapje en een drankje en gezellig buurten over koetjes en kalfjes.

Bernard van de Ven

Als dank voor de inzet door alle vrijwilligers werd ons een gezellige avond aangeboden door het kerkbestuur. Een mooie avond om nog eens gezellig bij te buurten en herinneringen op te halen. Een avond ook waarop de pastoor mooie woorden sprak voor iedereen die zich verdienstelijk had ingezet voor de kerk en sommigen speciaal in het zonnetje zette. Een avond ook, die je toch ook liet beseffen dat het hoofdstuk “kerk Knegsel” daadwerkelijk werd gesloten. Iemand vroeg me met een lachje, Mariet jij bent zeker de jongste van alle aanwezigen hier (ik ben 68)? Een enkeling was een paar jaar jonger, maar ook hier werd duidelijk dat de kerk helaas niet meer leeft bij jongere generaties. Het is de tand des tijds, maar persoonlijk vind ik het toch jammer.

Mariet Senders

Afscheid Jo van den Biggelaar

Afscheid koster Jo van den Biggelaar

In de Palmpasenviering van 23 maart jl. in de kerk te Wintelre, is afscheid genomen van koster Jo van den Biggelaar. Hij heeft de afgelopen jaren als gastheer en vertrouwd gezicht van de kerk gefunctioneerd. Vele uren bracht hij door in en om de kerk.

Pastoor van Lamoen heeft Jo en zijn vrouw Frieda bedankt met een mooie speech. Jo stond dag en nacht klaar voor de mensen en hield wel van een grapje op zijn tijd. Hij heeft vele functies gehad binnen de kerk. Onder andere: acoliet, lid van het kerkbestuur en koster. Ook was hij een tijdje voorzitter van het jongerenkoor in Wintelre. Zijn dochter Hanneke was daar toen lid van. Tijdens de viering heeft Hanneke een lied gezongen voor haar vader, hoe bijzonder is dat.

We hebben de koster, namens de parochie een mooi beeldje cadeau gedaan. Het verbeeldt iemand die zijn hoed afneemt. Het heeft de titel: “Chapeau”. Frieda hebben we in de bloemetjes gezet.

Jo zal opgevolgd worden door een viertal dames, die ondertussen alle kneepjes van het vak hebben geleerd. Zij hebben uit handen van Jo hun diploma mogen ontvangen (met een knipoog!). We zijn blij dat zij de taak van koster op zich willen nemen.

Via deze weg willen we Jo nogmaals hartelijk bedanken en even in het zonnetje zetten. Je was een fijne koster Jo, chapeau!

Rondje rond de begraafplaats en kerk in Eersel

Rondje rond de begraafplaats en Kerk

Het kan bezoekers aan kerk en begraafplaats in Eersel niet zijn ontgaan dat tijdens werkzaamheden aan het Carquefouplein ook diverse werkzaamheden op en rond de begraafplaats in uitvoering zijn genomen.

De redenen hiervan waren dat er onderlinge afspraken zijn gemaakt tussen het kerkbestuur en de gemeente, betreffende verkoop van een perceelgrond wat eigendom was van de parochie.

Door de aankoop van het perceel kan de gemeente een gescheiden rioolstelsel realiseren met overstort (wadi) vanaf het Carquefouplein via de Kerkstraat over het aangekochte perceel en deze laten uitmonden op de achtergelegen waterloop de Run.

Het kerkbestuur is hiermede akkoord gegaan met als voorwaarde, dat op de nieuwe ontstane  perceelsgrens langs de begraafplaats een bijpassend hekwerk zou worden geplaatst, waarvan het plaatsen inmiddels is opgestart. Tevens is er ook een dubbelpoort geplaatst voor vrachtverkeer om afval te kunnen afvoeren en onderhoud te plegen op de begraafplaats.

Om ook voetgangers de mogelijkheid te geven om via de achterzijde de begraafplaats te bereiken is een looppoort aangebracht, die velen bezoekers al hebben weten te vinden.

Verder heeft het afval depot achter deze poorten een mooie metamorfose gekregen door het gehele  terrein van klinker bestrating te voorzien, die vrijgekomen waren van het Carquefouplein.

Het uitgangspunt van de gemeente was al vanaf het begin om het Carquefouplein en Kerkplein overlopend te voorzien van dezelfde bestrating waardoor het samen een geheel gaat vormen.

Ook de houten overhellende schutting die als afscheiding diende tussen begraafplaats en pastorietuin is verwijderd en vervangen door een nieuw hekwerk.

Tegen het hekwerk is ook een watertapkraan aangebracht met een kleine overkapping voor het opbergen van tuingereedschap wat door de bezoekers aan de begraafplaats gebruikt kan worden.

Wel leuk om te vermelden dat de eiken knielbankjes die gedeeltelijk uit de kerkbanken zijn verdwenen gebruikt zijn voor het afdakje en daardoor een tweede bestemming hebben gekregen. Dit als slot van een rondje rond de begraafplaats en kerk.

Frans Rombouts, portefeuillehouder Vastgoed

Bereikbaarheid kerk en parochiecentrum Eersel

Update 27-03-2024:
Vanaf het Carquefouplein is er voor voetgangers een doorloop gecreëerd naar het Kerkplein. 

Vanaf maandag 11 maart 2024 is de kerk, kerkplein en parochiecentrum tot nader bericht alleen bereikbaar via de nieuwe poort achter op de begraafplaats.

Contact
Secretariaat

0497 - 512235

Contact
Bestuur

0497 - 512235

Postadres

R.K. Parochie
Sint Willibrordus
Kerkstraat 29
5521 JK Eersel