Begraafplaats

Algemene informatie

Taken van de portefeuillehouder begraafplaats

  • Het ontwikkelen van beleid ten aanzien van beheer en onderhoud van begraafplaatsen
  • Voorstellen doen jaarlijks met betrekking tot de te hanteren tarieven
  • Actueel houden van wettelijke bepalingen en de uitvoering daarvan
  • Het (doen) bijhouden van de administratie
  • Op aangeven van het bestuur het delven of het laten delven van graven.
  • Op aangeven van het bestuur het ruimen of het laten ruimen van graven.
  • Actie ondernemen bij nalatig of onvoldoende onderhoud van grafmonumenten.
  • Verantwoordelijk voor het regulier onderhoud. Dit, in overeenstemming met het kerkhofreglement van begraafplaatsen, uitvoeren of laten uitvoeren.
  • Verzekeringen met betrekking tot schade aan begraafplaatsen c.s.

Contact
Portefeuillehouder

Piet HooijmaijersActueel

Sinds begin 2018 ben ik binnen het parochiebestuur actief als portefeuillehouder begraafplaatsen en heb ik het werk overgenomen van Jan van Engeland, die, naast zijn werk als administrateur voor de begraafplaats in Eersel, het parochiebestuur geadviseerd heeft m.b.t. gemeenschappelijke zaken  voor de 6 begraafplaatsen van de fusieparochie.

Belangrijk aspect daarvan was het in stappen gelijktrekken van de tarieven, zodat die in 2020 voor alle kerkdorpen gelijk zullen zijn en zo veel mogelijk in overeenstemming met de adviezen van het bisdom; de laatste tussenstap in die richting, de tarieven voor 2019, kent nog wat kleine verschillen, zoals u elders op de website kunt zien.

Ik heb me verder de afgelopen maanden vooral nog beziggehouden met het kennismaken met alle vrijwilligers, die ervoor zorgen dat onze begraafplaatsen er zeer verzorgd bijliggen en ook met de mensen die het beheer en de administratie ervan verzorgen.  Ik ben heel blij met die vele vrijwilligers, al heeft het kennismakingstraject daarom wel aanzienlijk meer tijd gekost dan oorspronkelijk gedacht.

Tenslotte is er de afgelopen tijd een begin gemaakt met de herinrichting van enkele van de begraafplaatsen.

 

Piet Hooijmaijers.

19 november 2018.

Contact
Administratie

0497 - 512235

Contact
Bestuur

0497 - 512235

Postadres

R.K. Parochie
Sint Willibrordus
Kerkstraat 29
5521 JK Eersel