Vanaf 2009 werden er geen nieuwe graven meer gedolven op het oude gedeelte van de begraafplaats in Eersel. Dat werd onder meer veroorzaakt door de ARBO wetgeving, die voorschrijft dat graven zoveel mogelijk machinaal gedolven moeten worden. Omdat de vele rijen graven daar dicht tegen elkaar lagen, konden de plaatsen waar nog een nieuw graf gedolven kon worden niet worden bereikt met een minigraver. Het kerkbestuur heeft daarom toen moeten beslissen dat daar – op dat oude gedeelte  – geen nieuwe (dubbeldiepe) graven meer uitgegeven mochten worden. Wel mochten op het oude gedeelte nog bijzettingen plaatsvinden.

Nieuwe dubbeldiepe graven worden sindsdien alleen nog gedolven op de uitbreiding van de begraafplaats, gelegen achter de pastorietuin.

Inmiddels zijn er op dat nieuwe gedeelte, bekend als vak L, vele graven bijgekomen en is er ook een nieuwe urnenmuur gerealiseerd. De grafdelver heeft, enige tijd geleden, gemeld bij overvloedige regenval mogelijke problemen te verwachten met het grondwaterpeil op het achterste stuk van dat nieuwe gedeelte.

Om dit risico te vermijden heeft het kerkbestuur gezocht naar andere mogelijkheden. Omdat op het oude gedeelte door het beëindigen van grafrechten in de loop van de jaren veel open plekken zijn ontstaan – nu deels ingevuld met beplanting – en daarnaast de vraag naar nieuwe graven is afgenomen kunnen we vanaf 1 augustus 2023 onder voorwaarden nieuwe graven laten delven op het oude gedeelte van de begraafplaats.

Die voorwaarden houden onder meer in dat de beheerder bepaalt welke plaatsen beschikbaar zijn voor nieuwe graven. Verder kunnen er, vergelijkbaar met het nieuwe gedeelte, alléén staande grafmonumenten worden toegestaan met dezelfde maximale afmetingen  en voorwaarden als op het nieuwe gedeelte (vak L).

Wellicht ten overvloede wijzen we er op dat bijzettingen zowel in alle rijen op het oude gedeelte als nieuwe gedeelte mogelijk blijven.

Mochten er nog vragen zijn, dan zal Piet Hooijmaijers, portefeuillehouder begraafplaatsen, die graag beantwoorden; hij is bereikbaar via telefoon 0497-515144 of 06-20972025 en via e-mailadres begraafplaatsen@parochieeersel.nl

Contact
Secretariaat

0497 - 512235

Contact
Bestuur

0497 - 512235

Postadres

R.K. Parochie
Sint Willibrordus
Kerkstraat 29
5521 JK Eersel