Beste parochianen,

De Nederlandse Bisschoppen hebben vorige week overleg gehad naar aanleiding van de coronapersconferentie van het kabinet op 14 september. 

Bij de besluitvorming door de bisschoppen zijn de versoepelingen die het kabinet heeft aangekondigd meegewogen. Dat heeft geleid tot de volgende maatregelen die voor onze parochie gelden vanaf 25 september 2021:

  • De anderhalve meter afstandsregel bij kerkbezoek komt te vervallen, het kerkgebouw wordt tijdens en na de viering voldoende geventileerd.
  • Vooraf opgeven en registeren zal niet nodig zijn. Ook hoeft men géén coronatoegangsbewijs te laten zien omdat dit niet past bij het karakter van de Kerk.
  • Gelovigen wordt uitdrukkelijk gevraagd om rekening met elkaar te houden zowel bij het kiezen van een plaats als bij het lopen door de kerk. Geef elkaar de ruimte als dit gevraagd wordt.
  • Alle basisregels blijven gelden: handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog, thuisblijven en testen bij klachten.
  • Rituele contactmomenten (aanrakingen) tijdens doop, vormsel, ziekenzalving, etc. worden zoveel mogelijk beperkt.
  • De hostiecupjes blijven gehandhaafd.
  • Kerk- en/of liturgieboekjes worden niet gebruikt.
  • Er vindt géén collecte plaats tijdens de viering. Na afloop kan de geldelijke bijdrage worden achtergelaten in de collecteschalen die daartoe achter in de kerk klaarstaan.
  • Ook koren mogen weer in volledige samenstelling zingen, mits op 1,5 meter afstand en in zigzagformatie.

We realiseren ons dat dit best een spannend moment is. Voor de één kan het niet snel genoeg gaan, een ander zal het juist veel enger vinden om de kerk binnen te gaan als iedereen weer dicht bij elkaar zit, zonder afstand.
Het is goed dat we ons daarvan bewust zijn en elkaar daarin ook respecteren. Het einde van deze maatregel heft echter onze zorg en verantwoordelijkheid voor elkaar toe niet op.

Wij heten u van harte welkom!

Het parochiebestuur en pastoraal team

Contact
Secretariaat

0497 - 512235

Contact
Bestuur

0497 - 512235

Postadres

R.K. Parochie
Sint Willibrordus
Kerkstraat 29
5521 JK Eersel