• Home
  • Algemeen nieuws

Categorie: Algemeen nieuws

Algemeen nieuws van de parochie Samen Willibrordus

Verhuizing orgel Wintelre

Orgel Kerk Wintelre weer in gebruik

Afgelopen week is het orgel, met de inzet van enkele vrijwilligers, van het oksaal verhuisd naar de begane grond, voor in de kerk, zijdelings van het priesterkoor.

Het orgel werd gebouwd in 1964 door Verschueren orgelbouw b.v. Het orgel werd de laatste 15 jaren niet meer gebruikt vanwege de stijlen trap die toegang geeft tot het oksaal.
Dit was de reden dat de dirigent met koorzangers er de voorkeur aan gaven om voor in de kerk zijdelings van het priesterkoor de gezangen ten gehore te brengen.
Helaas verhuisde het orgel niet mee, tot groot gemis van vele kerkgangers.

Een aantal koorleden dienden bij het parochiebestuur het verzoek in om het orgel naar beneden te verplaatsen. Ook het parochiebestuur vond het jammer dat een goed functionerend orgel niet gebruikt werd en stemde daarom unaniem in met dit verzoek.

Het orgel vraagt wel wat groot onderhoud waarvoor een erkende orgelbouwer is gevraagd. Wij hopen binnenkort de mooie klanken van dit orgel weer te mogen horen in de kerk van Wintelre.

Wij bedanken alle vrijwilligers die met dit initiatief kwamen en zich hebben ingezet om deze verhuizing mogelijk te maken!

Het parochiebestuur Sint Willibrordus


Het orgel op zijn nieuwe plaats.

Het orgel op zijn oude plaats.

De verhuizing in volle gang.

Het glas in lood raam is nu van
binnenuit weer zichtbaar.

Inbraak kerk Eersel

In de nacht van zaterdag 26 december op zondag 27 december 2020 is er een inbraak geweest in onze parochiekerk Eersel.

Via de achterdeur heeft men zich een toegang verschaft tot de kerk en alle binnendeuren zijn geforceerd met daarbij vernielingen aangericht aan het inliggend raamwerk, sloten, wanden en muren. Ook is er een offerblok opengebroken en leeggehaald. Er is voor een groot bedrag schade aangericht.

Het parochiebestuur spreekt van pure vandalisme.
Verschrikkelijk en héél triest.


Onze eerste gedachte was om de kerk ook overdag te sluiten, maar daarmee doen wij onze parochianen te kort, die nu vanwege corona toch al geen vieringen kunnen bijwonen.

Inmiddels zijn wij aanvullende maatregelingen aan het treffen om herhaling in te toekomst te voorkomen.

De vele steunbetuigingen die wij reeds hebben ontvangen doen ons goed!

Het parochiebestuur en pastorale team

           

 

Actie Kerkbalans 2021

Wat is Kerkbalans?                   

Met de Actie Kerkbalans doen de kerken jaarlijks een beroep op de plaatselijke geloofskernen voor een financiële bijdrage. Jaarlijks vraagt ook onze parochie de parochianen in januari een bijdrage te geven voor hun eigen plaatselijke kerk. De kerk krijgt geen subsidie. Onderhoud van het gebouw, de koffie, maar ook het personeel en missionaire en maatschappelijke projecten kosten geld. Daarom is er de Actie Kerkbalans. De actieperiode van Kerkbalans 2021 is van 16 tot en met 30 januari. Geef je om je kerk? Doe dan mee. Samen kunnen we van betekenis zijn en blijven voor de mensen om ons heen.

Al generaties lang is de kerk voor ontelbaar veel gelovigen van grote betekenis. In de kerk wordt gebeden, gezongen, gerouwd en gevierd. Mensen komen samen om hun geloof in God, maar ook hun levenservaringen, te delen. Dat geeft een bijzondere band. Kerkleden willen gastvrij zijn naar hen die God nog niet kennen maar ook naar jonge mensen die hun leven nog voor zich hebben en dat willen delen met God en met elkaar. Door vandaag te geven, kan de kerk ook morgen doen waar ze al eeuwenlang voor staat. Dit is het verhaal achter de nieuwe slogan:
Geef vandaag voor de kerk van morgen.

Maak uw bijdrage over naar NL43 RABO 0113502958 
ten name van R.K. Parochie Sint Willibrordus te Eersel

Wij danken u heel hartelijk voor uw bijdrage!
Wij danken allen die ons al vele jaren steunen.


Wist u dat wij een ANBI status hebben?

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich nagenoeg geheel inzet voor het algemeen belang.

Voor de donateur van de gift is prettig te weten dat zijn gift aftrekbaar is voor de belasting.

Pagina vrijwilligers

Onze website is vanaf heden uitgebreid met een aantal pagina’s voor onze vrijwilligers. Op deze pagina’s is algemene informatie te vinden evenals de documenten over vrijwilligersbeleid, reglement en gedragscode.

Neem gerust een kijkje! Dit kan ook via deze link Algemene informatie of vrijwilligersbeleid

Contact
Administratie

0497 - 512235

Contact
Bestuur

0497 - 512235

Postadres

R.K. Parochie
Sint Willibrordus
Kerkstraat 29
5521 JK Eersel