• Home
  • Algemeen nieuws

Categorie: Algemeen nieuws

Algemeen nieuws van de parochie Samen Willibrordus

Transport notariële akte kerk Duizel

Op 02 december 2021 is de notariële akte getransporteerd met betrekking tot de verkoop van de kerk in Duizel

De heer J. Thomas – gevolmachtigd vice-voorzitter

De heer W. Van der Leegte

De heer H. Castelijns – secretaris

De heer R. Theunissen – notaris

Voedselbank 2021

Inzameling voor de voedselbank Bladel/Eersel

Evenals vorige jaren organiseert  de groep ‘Rond de toren’ van de St. Willibrordusparochie in de plaats Eersel een inzameling voor de voedselbank in samenwerking met de protestantse kerk.

De voedselbank Bladel/Eersel probeert ruim 40 gezinnen van voedsel te voorzien. Uw gaven van vorige jaren worden enorm gewaardeerd. Zeker dit jaar willen we u vragen wederom een steentje bij te dragen! Juist nu in coronatijd heeft de voedselbank Bladel/Eersel extra behoefte aan donaties en aan inzamelingen van etenswaren.  Op zaterdag 11 december 2021 van 10.00 tot 14.00 uur worden bij de Willibrorduskerk in Eersel, Kerkstraat 29, etenswaren ingezameld. Om dit zo veilig mogelijk te doen, in verband met de corona, vindt de inzameling buiten op het kerkplein plaats. Wij rekenen erop dat u zich ook aan de regels houdt.

Het betreft uitsluitend lang houdbare etenswaren, die niet gekoeld hoeven te worden alsmede toiletartikelen en wasmiddelen. Geen vers vlees, geen verse groente en geen alcoholische dranken. Voor alles geldt: onaangebroken verpakkingen met houdbaarheidsdatum die niet overschreden is.

Wij hopen op een grote opbrengst!

Zoals: koffie, thee, pasta, rijst, mie, afbakbrood, muesli, toast, chocolade, jam, honing, stroop, hagelslag, chips, zoetwaren. Groenten, fruit, vlees, ragout en soep, in blik of glas.
Toiletartikelen, wasmiddelen.
Géén diepvriesproducten, géén koelkastproducten, géén alcohol, géén vers vlees of verse groenten en voor alles geldt: onaangebroken verpakkingen.

Wanneer? Op zaterdag 11 december 2021
Hoe laat? Van 10.00 uur tot 14.00 uur
Waar? Op het kerkplein van de St.Willibrorduskerk,
Kerkstraat 29 Eersel
Wat? Etenswaren: lang houdbaar & niet gekoeld

Jubilarissen koor Steensel

In het zonnetje gezet tijdens het Caeciliafeest in Steensel

Op 22 november vieren we het feest van de H.Caecilia. Zij is de patrones van de kerk- en koormuziek. Dit feest werd in Steensel op zondag 21 november gevierd met een mooie H.Mis. Zowel Thea van Gompel als Riet Gosselink werden onderscheiden vanwege hun geweldige inzet voor het Steenselse Luciakoor. Thea was 40 jaar lid en Riet al 50 jaar.
De kerk was goed bezet maar de mensen zaten op gepaste afstand en hielden zich voortreffelijk aan de coronaregels.

 Zoals de voorzitter van het koor, Kitty Willems, vermeldde was Thea altijd aanwezig en kon het koor steeds op haar rekenen. Zeker in vroeger jaren waren er nog veel uitvaarten en huwelijken die de inzet van het koor vroegen. Thea probeerde steeds erbij te zijn en haar altstem zo goed mogelijk te laten klinken. Zij kreeg een fraaie oorkonde.

Riet Gosselink begon 50 jaar geleden als koorlid maar ontpopte zich na een aantal jaren als een geweldige dirigente. Eerst van het dameskoor, later van het gemengd koor. Ze zocht tijdig de passende muziek bij de liturgie van de betreffende zondag en studeerde met de nodige ernst de muziek met de koorleden in. Iedere week werd en wordt er gerepeteerd.  Dat is niet alleen gezellig, het resultaat moet toch ook zijn dat de stemmen welluidend en in harmonie klinken. Dat is nog steeds heel goed gelukt.

Ook pastoor van Lamoen roemde de inzet van de dames en gaf ook aan hoe fijn het is dat de liturgie ondersteund wordt door mooi gezang. Riet werd nog eens extra geprezen want naast haar inzet voor het koor zorgt ze er met niet aflatende energie voor dat veel dagelijkse dingen zoals o.a. het openen en sluiten van de kerk, het luiden van de klok bij een overlijden, het aandacht geven aan zieke mensen allemaal gewoon door haar gebeuren.

Onder het toeziend oog van veel familieleden en de kerkgangers kreeg Riet de gouden speld van de Gregoriusvereniging opgespeld door haar dochter, dit laatste i.v.m. de coronamaatregelen.

Niet alleen bewondering voor hun inzet maar ook dankbaarheid sprak uit het welverdiende applaus dat de dames ontvingen samen met een mooie bos bloemen. En het “lang zullen ze leven” werd door de hele kerkgemeenschap voorzichtig, maar van harte gemeend meegezongen. Hierna was het tijd voor koffie…..Vrijwilligersavond op 26 november 2021 gaat niet door!

Beste vrijwilligers,

Op 12 november 2021 heeft er weer een corona persconferentie plaatsgevonden. 

Steeds meer mensen zijn besmet
Elke dag komen er nog veel besmettingen bij.
Ook moeten elke dag meer mensen naar het ziekenhuis.
Daarom zijn er vanaf zaterdag 13 november om 18.00 uur nieuwe regels.
Deze regels gelden tot zaterdag 4 december 2021.

Een van de maatregelingen is dat restaurants en cafés open zijn tot 20.00 uur.

Naast deze maatregel vindt het kerkbestuur het ook niet verantwoord om onze vrijwilligers, waarvan de doelgroep extra kwetsbaar is, onnodig bloot te stellen aan een mogelijke besmetting met het coronavirus.

Het kerkbestuur heeft daarom besloten om de vrijwilligersavond op 26 november in De Biestheuvel géén doorgang te laten vinden. 

Wij hopen snel met een nieuwe datum te kunnen komen zodat de vrijwilligersavond toch door kan gaan in het voorjaar van 2022.

Het kerkbestuur

Onze grafdelvers

Normaal sta je er niet zo bij stil, maar tijdens het bijwonen van een begrafenis besef je dat de makers van het graf daar een flinke klus aan hebben gehad. Zeker als het om een nieuw graf gaat, ruim 2 meter lang en bijna net zo diep, kun je je voorstellen dat er heel wat kruiwagens zand verplaatst zijn om de stoffelijke resten volgens de wettelijke voorschriften te kunnen begraven. De vrijwilligers, die dat in onze parochie doen en deden, komen daarbij ook nog wel eens onverwachte obstakels tegen, zoals puin of ander afval, dat vroeger op die plaats gestort is voor het een begraafplaats werd.

Het blijft daarom een zware klus, die zorgvuldig en met respect voor overledenen en nabestaanden wordt uitgevoerd. Dat is niet alleen zo bij een heel nieuw dubbeldiep graf, waar later nog een tweede stoffelijk overschot kan worden bijgezet, maar ook voor het maken van een graf voor zo’n bijzetting.

Het zal dan ook niemand verwonderen, dat de vrijwilligers, die dat deden en op leeftijd beginnen te komen, aangegeven hebben te willen stoppen met dit zware werk. Zo hadden de gebroeders van de Ven uit Knegsel, die de graven maakten in Knegsel en dat, samen met Jan Schoenmakers, ook in Vessem deden aan het parochiebestuur laten weten begin 2020 te stoppen. Rond die tijd hebben ook de 3 grafdelvers van Wintelre laten weten dat leeftijd en gezondheid steeds vaker een probleem werden, vooral bij het maken van een nieuw dubbeldiep graf, maar toch wel wat betrokken wilde blijven bij de begraafplaats. Eind 2020 hebben ook de grafdelvers uit Steensel aangegeven te willen stoppen met dat werk, dat ze al zo’n 25 jaar hadden gedaan voor de parochiegemeenschap in Steensel.

Dat betekende dat we in een vrij korte periode een oplossing hebben moeten zoeken voor het delven van graven op de 4 begraafplaatsen. In Eersel hadden we al een goede ervaring met het bedrijf van Frank Cuypers die, als opvolger van Piet de Haas, zo veel mogelijk machinaal graven delft. Is de plaats van het nieuwe graf niet goed bereikbaar met de machine, dan maakt Frank met enkele medewerkers het graf met de hand, maar uiteraard wel veilig en geheel volgens de ARBO regelgeving. We hebben daarom met Frank afgesproken dat hij voortaan ook de graven delft in Vessem, Knegsel en Steensel. In Wintelre wordt een nieuw graf wel gemaakt door Frank, maar wordt het graf na de begrafenis dikwijls gesloten door de grafdelvers. Ook heeft Wil Bierens al aan Frank Cuypers laten weten voor Steensel wel bij te willen springen als er veel begrafenissen tegelijkertijd zouden zijn in onze parochie. De grafdelvers in Duizel hebben laten weten, dat zij voorlopig nog wel enige tijd door willen gaan met deze activiteiten. Met al deze toezeggingen en afspraken zijn we als parochiebestuur uiteraard heel erg blij.

De vrijwilligers, die dat zware werk vele jaren hebben gedaan op onze begraafplaatsen hebben er ook aan bijgedragen, dat we de kosten voor het maken van een graf lager konden houden dan bij de uitvoering door een professioneel bedrijf en dat voordeel door konden geven aan de nabestaanden.

Hoewel we dat ook al gedaan hebben bij het afscheid willen wij vanuit het parochiebestuur de grafdelvers die gestopt zijn ook op deze plaats graag nog eens bedanken voor de vele jaren dat zij dit zware werk zorgvuldig en met veel respect voor overledenen en hun nabestaanden hebben uitgevoerd.

 

 

Livestream kerk-tv

Kerk-TV

Inmiddels heeft ons camerateam, bestaande uit een groepje vrijwilligers, al enkele livestreams mogen verzorgen. We hebben daar al vele positieve reacties op mogen ontvangen.

Openbare vieringen zijn live te volgen via onze website www.samenwillibrordus.nl/kerk-tv. Ook kunnen daar eerder opgenomen vieringen worden teruggekeken.

De opnames vinden plaats in de kerk van Eersel. U wordt bij de ingang van de kerk erop geattendeerd dat de mogelijkheid bestaat dat er opnames kunnen worden gemaakt. Uiteraard wordt er rekening gehouden met de AVG. Hiervoor vindt u ook een flyer achter in de kerk bij de ingang.

Soms krijgen we de vraag waarom niet alle livestreams openbaar zijn. Dit leggen wij graag aan u uit.
Een besloten livestream betreft meestal een uitvaart of een jubileum. Bij een besloten livestream bepaalt de familie zelf wie kan meekijken en ontvangen de genodigden een code via de mail of wordt deze vermeldt op de rouwkaart.

Gevoelsmatig is het feit dat iedereen een uitvaart kan bezoeken in een kerk, als er geen coronabeperkingen zouden zijn, toch iets anders dan dat een uitvaart vrij voor iedereen op internet te zien is. U kunt zich daarom voorstellen dat men kiest voor een besloten livestream. Wij vragen uw begrip hiervoor.

Contact
Secretariaat

0497 - 512235

Contact
Bestuur

0497 - 512235

Postadres

R.K. Parochie
Sint Willibrordus
Kerkstraat 29
5521 JK Eersel