• Home
  • Algemeen nieuws

Categorie: Algemeen nieuws

Algemeen nieuws van de parochie Samen Willibrordus

Vrijwilligersavond 24 juni 2022

Beste vrijwilligers van de parochie Sint Willibrordus,

Eindelijk is het dan zover, we hebben een nieuwe datum geprikt voor de gezamenlijke vrijwilligersavond!

Wij vinden het fijn dat u zich inzet voor onze parochie en willen u daarom persoonlijk bedanken met deze avond.

Wij nodigen u van harte uit voor een gezellige avond op vrijdag 24 juni 2022 van 19:00 tot 22:00 uur op Landgoed “De Biestheuvel”.
Adres: Hoogcasteren 25, 5528 NP te Hoogeloon.

U kunt zich aanmelden bij de contactpersoon van uw kerkdorp:

Eersel@parochieeersel.nl          06-18396931
Knegsel@parochieeersel.nl       040-051997
Steensel@parochieeersel.nl       0497-515208
Vessem@parochieeersel.nl        0497-591824
Wintelre@parochieeersel.nl      040-2051720

Gezien Duizel op dit moment geen contactpersoon heeft, kunt u uw aanmelding versturen naar aanmelden@parochieeersel.nl.
Mocht u mailen lastig vinden dan kunt u uw aanmelding ook doorgeven aan Tiny Kox (06-18262929).

Graag ontvangen wij uw aanmelding vóór 10 juni aanstaande.

Graag tot ziens op vrijdag 24 juni!

Kerkbestuur R.K. Parochie Sint Willibrordus

Onderscheiding Ad Bierens

Ieder jaar ontvangen ongeveer 4500 burgers een lintje, oftewel een Koninklijke onderscheiding. Zij hebben zich bijzonder of uitzonderlijk verdienstelijk gemaakt voor de Nederlandse samenleving.

Zo ook Ad Bierens uit Steensel. Hij kreeg vandaag door burgemeester Wim Wouters de onderscheiding opgespeld. Hij werd daarmee benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Ad doet al vele jaren vrijwilligerswerk voor de parochie en de gemeenschap.

In het bijzonder willen wij, als parochie Sint Willibrordus, Ad feliciteren en bedanken voor zijn inzet voor onze Parochie. 

Kerkbestuur en Pastoraal team

Steun Vastenactie tijdens de Goede Doelenweek

Steun Vastenactie tijdens de Goede Doelenweek van 4 tot en met 9 april a.s.

De projecten gaan dit jaar over landrechten voor inheemse volkeren. 

Vastenactie ondersteunt dit jaar projecten die te maken hebben met landrechten voor inheemse bevolkingsgroepen met als thema: “Je land is je leven”.

Dagelijks worden op vele plaatsen in de wereld kleine boeren, indianen en andere mensen uit hun huizen en van hun land gezet, vaak met geweld en intimidatie. Overheden of grote ondernemingen nemen hun land in bezit, bijvoorbeeld voor het aanleggen van een palmolieplantage of de bouw van een waterkrachtcentrale. Economische belangen blijken helaas zwaarder te wegen dan de landrechten van de lokale bevolking.

Deze lokale bevolking kon zich voorheen goed zelf redden: ze hadden grond om te bewerken, water bij de hand en konden de oogst die ze zelf niet nodig hadden, verkopen op de lokale markt. Nu hebben ze geen vruchtbare grond en water meer voorhanden en moeten ze noodgedwongen werk zoeken om in hun levensonderhoud te voorzien. Vaak belanden ze als slecht betaalde dagloner op plantages en in mijnen of trekken ze naar de steden, in de hoop daar werk te vinden.

Onze voedselzekerheid is afhankelijk van goed vastgelegde landrechten van kleine boeren. Lokale gemeenschappen beschermen namelijk 80% van de biodiversiteit op aarde. Zij eten wat de natuur biedt en produceren voedsel op kleine schaal, met behulp van natuurlijke hulpbronnen. Over het algemeen zorgen deze gemeenschappen ervoor dat gebruik en herstel van de natuur met elkaar in evenwicht blijven. Landonteigening voor de aanleg van plantages met slechts één gewas leidt tot vermindering van de biodiversiteit en het vernietigen van lokale voedselsystemen. Grootschalige houtkap en monocultuur hebben ernstige gevolgen voor milieu en klimaat. De uitstoot van broeikasgas neemt toe, wat bijdraagt aan klimaatverandering. Om dat te voorkomen is het belangrijk de landrechten van lokale gemeenschappen te beschermen.

Landrechten spelen ook een rol bij de zogenoemde ‘extractie-industrie’, waarbij kostbare grondstoffen aan de aarde wordt onttrokken. Bekende voorbeelden zijn natuurlijk diamanten, goud, zilver en olie, maar door de toenemende automatisering en digitalisering is er ook grote vraag naar grondstoffen voor computerchips en mobiele telefoons. Dit gaat dan om bepaalde metalen als koper en kobalt. Ook voor deze industrie worden helaas grote hoeveelheden land in beslag genomen.

Wat doet Vastenactie concreet?

In 2022 zet Vastenactie drie projecten over landrechten in de schijnwerpers, in Guatamala, Libanon en Brazilië.

In Guatamala worden drie Maya-gemeenschappen gesteund die opkomen voor hun rechten. In de voor de gemeenschappen belangrijke rivier worden waterkrachtcentrales gebouwd. Dat heeft tot gevolg dat de toegang tot water beperkt wordt en kostbare landbouwgrond verdwijnt. De projecten van Vastenactie helpen dorpen bij het opbouwen van duurzaam watermanagement, ze worden geleerd wat hun rechten zijn en hoe ze die kunnen verdedigen.

In Libanon leven honderdduizenden Syrische vluchtelingen, voor een groot deel onder de armoedegrens. Ze hebben geen eigen plek om te wonen in hun nieuwe land. In de kampen is het leven hard en zwaar. Er is onvoldoende eten, slechte huisvesting, geen school voor de kinderen en geen werk voor de volwassenen. Via Vastenactie worden 250 gezinnen in tentenkampen in de Bekaa-vallei gesteund bij het opbouwen van een beter bestaan.

In het noordoosten van Brazilië zijn er veel families zonder landrechten. Ze kunnen nauwelijks investeren in goed materiaal en zaaigoed, omdat ze ieder moment verdreven kunnen worden. Deze groepen leven van dag tot dag en verbouwen enkel snelgroeiende gewassen. Via Vastenactie krijgen ze de beschikking over kassen, bassins voor wateropvang, gereedschap, zaaigoed maar ook krijgen ze training en begeleiding.

Spreken deze projecten van Vastenactie u aan, maak dan uw gift kenbaar tijdens de Goede Doelenweek door in te tekenen op het formulier met een financiële bijdrage. Door uw bijdrage kunnen er weer toekomstkansen mogelijk worden gemaakt voor de inheemse bevolking in ontwikkelingslanden. Uiteraard is het ook mogelijk om uw bijdrage rechtstreeks over te maken op IBAN bankrekeningnummer  NL 21 INGB 0000 0058 50 ten name van Vastenactie Den Haag.

Nieuwe pagina Vacatures

Regelmatig hebben wij vacatures voor vrijwilligerswerk in onze Parochie. Daarom kunt u vanaf nu op onze pagina Vacatures terecht voor het actuele aanbod.

U vindt de pagina onder het kopje welkom op onze hoofdpagina. Of klik op de bovenstaande link.

Heeft u interesse maar staat er geen vacature bij die aansluit bij uw interesse, twijfel dan niet en neem contact op met onze parochiesecretaresse. Samen kunnen wij kijken naar de mogelijkheden.

Graag tot ziens!

Jubilarissen koor Steensel

In het zonnetje gezet tijdens het Caeciliafeest in Steensel

Op 22 november vieren we het feest van de H.Caecilia. Zij is de patrones van de kerk- en koormuziek. Dit feest werd in Steensel op zondag 21 november gevierd met een mooie H.Mis. Zowel Thea van Gompel als Riet Gosselink werden onderscheiden vanwege hun geweldige inzet voor het Steenselse Luciakoor. Thea was 40 jaar lid en Riet al 50 jaar.
De kerk was goed bezet maar de mensen zaten op gepaste afstand en hielden zich voortreffelijk aan de coronaregels.

 Zoals de voorzitter van het koor, Kitty Willems, vermeldde was Thea altijd aanwezig en kon het koor steeds op haar rekenen. Zeker in vroeger jaren waren er nog veel uitvaarten en huwelijken die de inzet van het koor vroegen. Thea probeerde steeds erbij te zijn en haar altstem zo goed mogelijk te laten klinken. Zij kreeg een fraaie oorkonde.

Riet Gosselink begon 50 jaar geleden als koorlid maar ontpopte zich na een aantal jaren als een geweldige dirigente. Eerst van het dameskoor, later van het gemengd koor. Ze zocht tijdig de passende muziek bij de liturgie van de betreffende zondag en studeerde met de nodige ernst de muziek met de koorleden in. Iedere week werd en wordt er gerepeteerd.  Dat is niet alleen gezellig, het resultaat moet toch ook zijn dat de stemmen welluidend en in harmonie klinken. Dat is nog steeds heel goed gelukt.

Ook pastoor van Lamoen roemde de inzet van de dames en gaf ook aan hoe fijn het is dat de liturgie ondersteund wordt door mooi gezang. Riet werd nog eens extra geprezen want naast haar inzet voor het koor zorgt ze er met niet aflatende energie voor dat veel dagelijkse dingen zoals o.a. het openen en sluiten van de kerk, het luiden van de klok bij een overlijden, het aandacht geven aan zieke mensen allemaal gewoon door haar gebeuren.

Onder het toeziend oog van veel familieleden en de kerkgangers kreeg Riet de gouden speld van de Gregoriusvereniging opgespeld door haar dochter, dit laatste i.v.m. de coronamaatregelen.

Niet alleen bewondering voor hun inzet maar ook dankbaarheid sprak uit het welverdiende applaus dat de dames ontvingen samen met een mooie bos bloemen. En het “lang zullen ze leven” werd door de hele kerkgemeenschap voorzichtig, maar van harte gemeend meegezongen. Hierna was het tijd voor koffie…..Onze grafdelvers

Normaal sta je er niet zo bij stil, maar tijdens het bijwonen van een begrafenis besef je dat de makers van het graf daar een flinke klus aan hebben gehad. Zeker als het om een nieuw graf gaat, ruim 2 meter lang en bijna net zo diep, kun je je voorstellen dat er heel wat kruiwagens zand verplaatst zijn om de stoffelijke resten volgens de wettelijke voorschriften te kunnen begraven. De vrijwilligers, die dat in onze parochie doen en deden, komen daarbij ook nog wel eens onverwachte obstakels tegen, zoals puin of ander afval, dat vroeger op die plaats gestort is voor het een begraafplaats werd.

Het blijft daarom een zware klus, die zorgvuldig en met respect voor overledenen en nabestaanden wordt uitgevoerd. Dat is niet alleen zo bij een heel nieuw dubbeldiep graf, waar later nog een tweede stoffelijk overschot kan worden bijgezet, maar ook voor het maken van een graf voor zo’n bijzetting.

Het zal dan ook niemand verwonderen, dat de vrijwilligers, die dat deden en op leeftijd beginnen te komen, aangegeven hebben te willen stoppen met dit zware werk. Zo hadden de gebroeders van de Ven uit Knegsel, die de graven maakten in Knegsel en dat, samen met Jan Schoenmakers, ook in Vessem deden aan het parochiebestuur laten weten begin 2020 te stoppen. Rond die tijd hebben ook de 3 grafdelvers van Wintelre laten weten dat leeftijd en gezondheid steeds vaker een probleem werden, vooral bij het maken van een nieuw dubbeldiep graf, maar toch wel wat betrokken wilde blijven bij de begraafplaats. Eind 2020 hebben ook de grafdelvers uit Steensel aangegeven te willen stoppen met dat werk, dat ze al zo’n 25 jaar hadden gedaan voor de parochiegemeenschap in Steensel.

Dat betekende dat we in een vrij korte periode een oplossing hebben moeten zoeken voor het delven van graven op de 4 begraafplaatsen. In Eersel hadden we al een goede ervaring met het bedrijf van Frank Cuypers die, als opvolger van Piet de Haas, zo veel mogelijk machinaal graven delft. Is de plaats van het nieuwe graf niet goed bereikbaar met de machine, dan maakt Frank met enkele medewerkers het graf met de hand, maar uiteraard wel veilig en geheel volgens de ARBO regelgeving. We hebben daarom met Frank afgesproken dat hij voortaan ook de graven delft in Vessem, Knegsel en Steensel. In Wintelre wordt een nieuw graf wel gemaakt door Frank, maar wordt het graf na de begrafenis dikwijls gesloten door de grafdelvers. Ook heeft Wil Bierens al aan Frank Cuypers laten weten voor Steensel wel bij te willen springen als er veel begrafenissen tegelijkertijd zouden zijn in onze parochie. De grafdelvers in Duizel hebben laten weten, dat zij voorlopig nog wel enige tijd door willen gaan met deze activiteiten. Met al deze toezeggingen en afspraken zijn we als parochiebestuur uiteraard heel erg blij.

De vrijwilligers, die dat zware werk vele jaren hebben gedaan op onze begraafplaatsen hebben er ook aan bijgedragen, dat we de kosten voor het maken van een graf lager konden houden dan bij de uitvoering door een professioneel bedrijf en dat voordeel door konden geven aan de nabestaanden.

Hoewel we dat ook al gedaan hebben bij het afscheid willen wij vanuit het parochiebestuur de grafdelvers die gestopt zijn ook op deze plaats graag nog eens bedanken voor de vele jaren dat zij dit zware werk zorgvuldig en met veel respect voor overledenen en hun nabestaanden hebben uitgevoerd.

 

 

Livestream kerk-tv

Kerk-TV

Inmiddels heeft ons camerateam, bestaande uit een groepje vrijwilligers, al enkele livestreams mogen verzorgen. We hebben daar al vele positieve reacties op mogen ontvangen.

Openbare vieringen zijn live te volgen via onze website www.samenwillibrordus.nl/kerk-tv. Ook kunnen daar eerder opgenomen vieringen worden teruggekeken.

De opnames vinden plaats in de kerk van Eersel. U wordt bij de ingang van de kerk erop geattendeerd dat de mogelijkheid bestaat dat er opnames kunnen worden gemaakt. Uiteraard wordt er rekening gehouden met de AVG. Hiervoor vindt u ook een flyer achter in de kerk bij de ingang.

Soms krijgen we de vraag waarom niet alle livestreams openbaar zijn. Dit leggen wij graag aan u uit.
Een besloten livestream betreft meestal een uitvaart of een jubileum. Bij een besloten livestream bepaalt de familie zelf wie kan meekijken en ontvangen de genodigden een code via de mail of wordt deze vermeldt op de rouwkaart.

Gevoelsmatig is het feit dat iedereen een uitvaart kan bezoeken in een kerk, als er geen coronabeperkingen zouden zijn, toch iets anders dan dat een uitvaart vrij voor iedereen op internet te zien is. U kunt zich daarom voorstellen dat men kiest voor een besloten livestream. Wij vragen uw begrip hiervoor.

Contact
Secretariaat

0497 - 512235

Contact
Bestuur

0497 - 512235

Postadres

R.K. Parochie
Sint Willibrordus
Kerkstraat 29
5521 JK Eersel