• Home
  • Algemeen nieuws

Categorie: Algemeen nieuws

Algemeen nieuws van de parochie Samen Willibrordus

KERK-TV

Eindelijk is het dan zover, KERK-TV is een feit!

Na maanden van voorbereiding is de installatie van camera’s in de kerk van Eersel door Relisound afgerond. Degene die de opnames gaan verzorgen hebben inmiddels de bediening instructies gekregen en zijn nu aan het oefenen om mooie opnames te kunnen maken.

Zo wordt het voor al onze parochianen binnenkort mogelijk om de kerkdiensten in Eersel live te volgen of deze op een later tijdstip terug te kijken op een pc, tablet of smartphone.

Uiteraard wordt er rekening gehouden met de AVG.
Hiervoor vindt u een flyer achter in de kerk bij de ingang.

In de huidige tijd beseffen wij des te meer de noodzaak om onze parochianen te kunnen bereiken. Maar ook wanneer er nabestaanden niet in de gelegenheid zijn om een uitvaart bij te wonen, is het een fijne gedachte dat de uitvaart toch te volgen is via een besloten uitzending.

Voor het maken van de opnames hebben wij inmiddels vrijwilligers gevonden die verstand hebben van techniek en feeling hebben met de liturgie. Kwaliteit staat voorop! 
Maar mocht u denken, dat is ook écht iets voor mij, stuur dan gerust een mailtje naar secretariaat@parochieeersel.nl en dan kijken we samen naar de mogelijkheden. 

De paasviering wordt dit jaar nog opgenomen en uitgezonden door Kempen-TV, onze dank daarvoor. De uitzending is ook terug te kijken via onze KERK-TV pagina op onze website.

Dameskoor Vessem 50 jaar

In 1970 werd Piet van Tuijl benoemd tot pastoor in Vessem. Hij was voorstander van een levendige liturgie en wilde graag dat er in zoveel mogelijk missen gezongen werd. Tot dan toe werd er alleen door het herenkoor gregoriaans gezongen in de zondagse hoogmis. 

Daarom richtte pastoor van Tuijl zo gauw mogelijk een dameskoor op.  In eerste instantie voor rouw en trouw, omdat het door de week steeds moeilijker werd om het herenkoor bij elkaar te krijgen. Maar al heel gauw werd het dameskoor ook gevraagd voor de weekendvieringen.

Er meldden zich al snel een 15-tal dames aan. De eerste dirigent was Joke Bierlaagh en Jan Castelijns, de organist van het herenkoor, ging ook het dameskoor begeleiden. Er werden vooral Nederlandse liederen gezongen en de vaste gezangen soms ook in het latijn. Er waren toen veel door-de-weekse vieringen en soms waren er ’s middags wel 2 vieringen na elkaar. Dan zorgde Bertha van de pastoor dat er tussen de missen koffie met iets lekkers op het koor was. Nu en dan, vooral bij kerkelijke feesten, zongen de dames samen met de heren 4-stemmig als gemengd koor.  

Na enkele jaren werd Joke als dirigent opgevolgd door Riet van de Sande, tot die in 2004 ziek werd en Emmy Peeters het dirigeerstokje van Riet overnam. En de laatste paar jaren is Mien Kreuz onze dirigent. Het dameskoor is altijd een gezellige club geweest. De dames konden goed met elkaar opschieten en kwamen graag naar repetities en vieringen.

In mei 2020 waren er 5 leden die 50 jaren lid waren: Emmy Peeters, Nel Michielse, Cor Willems, Thea  Liebregts en organist Jan Castelijns. Omdat Cor Willems ernstig ziek was, is die in mei al gehuldigd, maar vanwege de coronapandemie hebben we nog geen kans gezien om het gouden jubileum te vieren en de andere jubilarissen te huldigen. We wachten op betere tijden, zodat we weer kunnen zingen en feest vieren.

40-jarig jubileum gemengd koor Truus van Hest-Theuws

Op 9 februari 2021 is aan Truus van Hest-Theuws de gouden medaille van de Gregoriusvereniging uitgereikt ter gelegenheid van haar 40 jarig jubileum bij het gemengd koor van Wintelre.

Direct nadat ze getrouwd was en in Wintelre kwam wonen is Truus lid geworden van ons gemengd koor. Dat was een goede manier om kennis te maken met Wintelre en met de mensen. En daarbij had Truus ook een goede zangstem. De altpartijen pasten heel goed bij haar. Naast het punctueel bezoeken van de repetities en de uitvoeringen in de kerk is ze ook graag bij de festiviteiten. De jaarlijkse fietstocht en natuurlijk het Ceciliafeest slaat ze niet over. Inmiddels is ze veertig jaar getrouwd en veertig jaar bij ons gemengd koor. In verband met de Corona perikelen zijn de festiviteiten op een laag pitje komen staan. Inmiddels is aan Truus wel de onderscheiding van de Gregoriusvereniging uitgereikt met daarbij de bijbehorende oorkonde. Een terechte waardering voor de vele uren die zij besteed heeft aan de kerkmuziek en allerhande zaken die daarlangs ook zijn gedaan. We hebben afgesproken dat we, zodra dat weer kan, met het hele koor dit jubileum nog eens feestelijk zullen herdenken.

Gemengd koor Wintelre

Carnavalsviering kerk Eersel

Dit jaar wordt de carnavalsviering uitgezonden op zondag 14 februari om 11:00 uur door KempenTV.

Op maandag 15 februari wordt deze uitzending herhaald om 11:00 uur.

Daarna zal de carnavalsviering nog via het youtube kanaal van KempenTV te zien zijn, klik daarvoor op deze link.

Namens CV De Buurlanders


Verhuizing orgel Wintelre

Orgel Kerk Wintelre weer in gebruik

Afgelopen week is het orgel, met de inzet van enkele vrijwilligers, van het oksaal verhuisd naar de begane grond, voor in de kerk, zijdelings van het priesterkoor.

Het orgel werd gebouwd in 1964 door Verschueren orgelbouw b.v. Het orgel werd de laatste 15 jaren niet meer gebruikt vanwege de stijlen trap die toegang geeft tot het oksaal.
Dit was de reden dat de dirigent met koorzangers er de voorkeur aan gaven om voor in de kerk zijdelings van het priesterkoor de gezangen ten gehore te brengen.
Helaas verhuisde het orgel niet mee, tot groot gemis van vele kerkgangers.

Een aantal koorleden dienden bij het parochiebestuur het verzoek in om het orgel naar beneden te verplaatsen. Ook het parochiebestuur vond het jammer dat een goed functionerend orgel niet gebruikt werd en stemde daarom unaniem in met dit verzoek.

Het orgel vraagt wel wat groot onderhoud waarvoor een erkende orgelbouwer is gevraagd. Wij hopen binnenkort de mooie klanken van dit orgel weer te mogen horen in de kerk van Wintelre.

Wij bedanken alle vrijwilligers die met dit initiatief kwamen en zich hebben ingezet om deze verhuizing mogelijk te maken!

Het parochiebestuur Sint Willibrordus


Het orgel op zijn nieuwe plaats.

Het orgel op zijn oude plaats.

De verhuizing in volle gang.

Het glas in lood raam is nu van
binnenuit weer zichtbaar.

Inbraak kerk Eersel

In de nacht van zaterdag 26 december op zondag 27 december 2020 is er een inbraak geweest in onze parochiekerk Eersel.

Via de achterdeur heeft men zich een toegang verschaft tot de kerk en alle binnendeuren zijn geforceerd met daarbij vernielingen aangericht aan het inliggend raamwerk, sloten, wanden en muren. Ook is er een offerblok opengebroken en leeggehaald. Er is voor een groot bedrag schade aangericht.

Het parochiebestuur spreekt van pure vandalisme.
Verschrikkelijk en héél triest.


Onze eerste gedachte was om de kerk ook overdag te sluiten, maar daarmee doen wij onze parochianen te kort, die nu vanwege corona toch al geen vieringen kunnen bijwonen.

Inmiddels zijn wij aanvullende maatregelingen aan het treffen om herhaling in te toekomst te voorkomen.

De vele steunbetuigingen die wij reeds hebben ontvangen doen ons goed!

Het parochiebestuur en pastorale team

           

 

Actie Kerkbalans 2021

Wat is Kerkbalans?                   

Met de Actie Kerkbalans doen de kerken jaarlijks een beroep op de plaatselijke geloofskernen voor een financiële bijdrage. Jaarlijks vraagt ook onze parochie de parochianen in januari een bijdrage te geven voor hun eigen plaatselijke kerk. De kerk krijgt geen subsidie. Onderhoud van het gebouw, de koffie, maar ook het personeel en missionaire en maatschappelijke projecten kosten geld. Daarom is er de Actie Kerkbalans. De actieperiode van Kerkbalans 2021 is van 16 tot en met 30 januari. Geef je om je kerk? Doe dan mee. Samen kunnen we van betekenis zijn en blijven voor de mensen om ons heen.

Al generaties lang is de kerk voor ontelbaar veel gelovigen van grote betekenis. In de kerk wordt gebeden, gezongen, gerouwd en gevierd. Mensen komen samen om hun geloof in God, maar ook hun levenservaringen, te delen. Dat geeft een bijzondere band. Kerkleden willen gastvrij zijn naar hen die God nog niet kennen maar ook naar jonge mensen die hun leven nog voor zich hebben en dat willen delen met God en met elkaar. Door vandaag te geven, kan de kerk ook morgen doen waar ze al eeuwenlang voor staat. Dit is het verhaal achter de nieuwe slogan:
Geef vandaag voor de kerk van morgen.

Maak uw bijdrage over naar NL43 RABO 0113502958 
ten name van R.K. Parochie Sint Willibrordus te Eersel

Wij danken u heel hartelijk voor uw bijdrage!
Wij danken allen die ons al vele jaren steunen.


Wist u dat wij een ANBI status hebben?

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich nagenoeg geheel inzet voor het algemeen belang.

Voor de donateur van de gift is prettig te weten dat zijn gift aftrekbaar is voor de belasting.

Pagina vrijwilligers

Onze website is vanaf heden uitgebreid met een aantal pagina’s voor onze vrijwilligers. Op deze pagina’s is algemene informatie te vinden evenals de documenten over vrijwilligersbeleid, reglement en gedragscode.

Neem gerust een kijkje! Dit kan ook via deze link Algemene informatie of vrijwilligersbeleid

Contact
Secretariaat

0497 - 512235

Contact
Bestuur

0497 - 512235

Postadres

R.K. Parochie
Sint Willibrordus
Kerkstraat 29
5521 JK Eersel