• Home
  • Algemeen nieuws

Categorie: Algemeen nieuws

Algemeen nieuws van de parochie Samen Willibrordus

Toekomst van onze begraafplaatsen

In de toekomstvisie voor onze parochie hebben we al aangegeven dat we onze begraafplaatsen open willen houden en ook in gebruik. We zijn daarom vanuit het parochiebestuur bezig om een toekomstvisie te ontwikkelen voor onze begraafplaatsen. We willen daarvoor ook graag weten hoe rechthebbenden en nabestaanden als direct betrokkenen daarover denken, maar we zijn ook nieuwsgierig naar de mening van andere belangstellenden. Vanuit het parochiebestuur worden er nu ideeën ontwikkeld over de herinrichting van de begraafplaats in Eersel, waarbij we de ervaringen daar kunnen gebruiken voor eventuele aanpassingen op de andere begraafplaatsen.

Wij denken daarbij niet alleen aan begraven maar ook aan nieuwe mogelijkheden voor het bewaren van asresten en urnen. Bovendien willen we de begraafplaatsen graag een wat meer parkachtige uitstraling geven: een plaats om te ontmoeten en waardig te gedenken. We hebben daarvoor de hulp ingeroepen van Ada Wille, een landschapsarchitecte met als speciaal aandachtsgebied de (her)inrichting van begraafplaatsen. Zij wil haar ideeën daarover graag delen met de nabestaanden.

Wij nodigen daarom belangstellenden graag uit voor een presentatie over de toekomst van onze begraafplaatsen. Deze presentatie staat gepland voor vrijdag 10 september 2021 om 19.00 uur in de Willibrorduskerk in Eersel (aan de “Stokkelse kant”). In verband met de vakantieperiode voor De Hint plaatsen wij deze uitnodiging in de Zomerkrant van De Hint; helaas weten we nog niet of eventuele coronamaatregelen ons nog beperkingen op gaan leggen voor deze bijeenkomst, maar kunnen die pas mededelen in de uitgave van de Hint, die op 3 september verschijnt. We vragen daarvoor aandacht en begrip.

Uiteraard kunt u het laatste nieuws over deze bijeenkomst ook altijd vinden op onze website: www.samenwillibrordus.nl

Het parochiebestuur.

GEZOCHT: Camera operator

Gezocht: Camera operator

Voor het livestreamen van de (bijzondere) vieringen in de kerk van Eersel zijn wij op zoek naar een enthousiaste vrijwillig(st)er.

Samen met twee collega’s verzorg je in een roulatieschema de opnames van de viering op zondagmorgen en tijdens bijzondere vieringen.

De huidige vrijwilligers maken je graag wegwijs in de bediening van het controlepaneel.

De opnames worden uitgezonden via onze website www.samenwillibrordus.nl, www.kerkdienstgemist.nl en op zondag ook op Kempen-TV.

We krijgen vele mooie reacties op de opnames en de parochianen zijn dankbaar dat men ook vanuit huis de vieringen kan bijwonen.

Wil jij deel uitmaken van dit enthousiaste team, of wil je meer informatie, bel of mail ons dan en dan maken we snel een afspraak om kennis te maken. Ook kun je op maandagochtend binnenlopen in de kerk en vragen naar Walter Louwers, één van de camera operators en hulpkoster.

Parochiesecretariaat
Telefoon: 0497-512235
E-mail: secetariaat@parochieeersel.nl

Bedevaart Eersel naar Werbeek

Bedevaart Eersel naar Werbeek gaat dit jaar niet door.

In goed overleg met het bestuur van de gemeente Retie is besloten om de bedevaart dit jaar niet door te laten gaan. Er liggen teveel beperkingen waardoor het beleven van deze dag met elkaar als pelgrims niet mogelijk is op de wijze waarop we dat met elkaar gewend zijn.

We hopen ons te kunnen richten op volgend jaar, waar we weer met ons allen naar Werbeek trekken en er een geweldige dag beleven met elkaar.

Wel zijn er in de parochiekerk Eersel mooie opnames gemaakt waarin de geschiedenis van de bedevaart wordt toegelicht en zal onze pastoor van Lamoen een gebed uitspreken tot Maria van Werbeek.

Zie hiervoor de pagina Kerk-TV/uitzending gemist.

Veel kijk- en luisterplezier!

De Broeder & zusterschap bedevaart Eersel-Werbeek

Onze grafdelvers

Normaal sta je er niet zo bij stil, maar tijdens het bijwonen van een begrafenis besef je dat de makers van het graf daar een flinke klus aan hebben gehad. Zeker als het om een nieuw graf gaat, ruim 2 meter lang en bijna net zo diep, kun je je voorstellen dat er heel wat kruiwagens zand verplaatst zijn om de stoffelijke resten volgens de wettelijke voorschriften te kunnen begraven. De vrijwilligers, die dat in onze parochie doen en deden, komen daarbij ook nog wel eens onverwachte obstakels tegen, zoals puin of ander afval, dat vroeger op die plaats gestort is voor het een begraafplaats werd.

Het blijft daarom een zware klus, die zorgvuldig en met respect voor overledenen en nabestaanden wordt uitgevoerd. Dat is niet alleen zo bij een heel nieuw dubbeldiep graf, waar later nog een tweede stoffelijk overschot kan worden bijgezet, maar ook voor het maken van een graf voor zo’n bijzetting.

Het zal dan ook niemand verwonderen, dat de vrijwilligers, die dat deden en op leeftijd beginnen te komen, aangegeven hebben te willen stoppen met dit zware werk. Zo hadden de gebroeders van de Ven uit Knegsel, die de graven maakten in Knegsel en dat, samen met Jan Schoenmakers, ook in Vessem deden aan het parochiebestuur laten weten begin 2020 te stoppen. Rond die tijd hebben ook de 3 grafdelvers van Wintelre laten weten dat leeftijd en gezondheid steeds vaker een probleem werden, vooral bij het maken van een nieuw dubbeldiep graf, maar toch wel wat betrokken wilde blijven bij de begraafplaats. Eind 2020 hebben ook de grafdelvers uit Steensel aangegeven te willen stoppen met dat werk, dat ze al zo’n 25 jaar hadden gedaan voor de parochiegemeenschap in Steensel.

Dat betekende dat we in een vrij korte periode een oplossing hebben moeten zoeken voor het delven van graven op de 4 begraafplaatsen. In Eersel hadden we al een goede ervaring met het bedrijf van Frank Cuypers die, als opvolger van Piet de Haas, zo veel mogelijk machinaal graven delft. Is de plaats van het nieuwe graf niet goed bereikbaar met de machine, dan maakt Frank met enkele medewerkers het graf met de hand, maar uiteraard wel veilig en geheel volgens de ARBO regelgeving. We hebben daarom met Frank afgesproken dat hij voortaan ook de graven delft in Vessem, Knegsel en Steensel. In Wintelre wordt een nieuw graf wel gemaakt door Frank, maar wordt het graf na de begrafenis dikwijls gesloten door de grafdelvers. Ook heeft Wil Bierens al aan Frank Cuypers laten weten voor Steensel wel bij te willen springen als er veel begrafenissen tegelijkertijd zouden zijn in onze parochie. De grafdelvers in Duizel hebben laten weten, dat zij voorlopig nog wel enige tijd door willen gaan met deze activiteiten. Met al deze toezeggingen en afspraken zijn we als parochiebestuur uiteraard heel erg blij.

De vrijwilligers, die dat zware werk vele jaren hebben gedaan op onze begraafplaatsen hebben er ook aan bijgedragen, dat we de kosten voor het maken van een graf lager konden houden dan bij de uitvoering door een professioneel bedrijf en dat voordeel door konden geven aan de nabestaanden.

Hoewel we dat ook al gedaan hebben bij het afscheid willen wij vanuit het parochiebestuur de grafdelvers die gestopt zijn ook op deze plaats graag nog eens bedanken voor de vele jaren dat zij dit zware werk zorgvuldig en met veel respect voor overledenen en hun nabestaanden hebben uitgevoerd.

 

 

Nieuw hekwerk begraafplaats Knegsel

Het was al even een doorn in het oog, de verwilderde haag langs de begraafplaats in Knegsel.

Met man en macht is er door, onder andere vrijwilligers, gewerkt aan dit mooie resultaat.
Dankzij de strakke planning liep alles op rolletjes.

Eerst moest de verwilderde haag gerooid worden, waarna er begonnen kon worden met het aanbrengen van een nieuw gaashekwerk.
Dit geeft een verfraaiing, en tevens ook de mogelijkheid om machinale werkzaamheden op de begraafplaats Knegsel te kunnen verrichten. 

Ook de buren zijn er bijzonder blij mee. 

Livestream kerk-tv

Kerk-TV

Inmiddels heeft ons camerateam, bestaande uit een groepje vrijwilligers, al enkele livestreams mogen verzorgen. We hebben daar al vele positieve reacties op mogen ontvangen.

Openbare vieringen zijn live te volgen via onze website www.samenwillibrordus.nl/kerk-tv. Ook kunnen daar eerder opgenomen vieringen worden teruggekeken.

De opnames vinden plaats in de kerk van Eersel. U wordt bij de ingang van de kerk erop geattendeerd dat de mogelijkheid bestaat dat er opnames kunnen worden gemaakt. Uiteraard wordt er rekening gehouden met de AVG. Hiervoor vindt u ook een flyer achter in de kerk bij de ingang.

Soms krijgen we de vraag waarom niet alle livestreams openbaar zijn. Dit leggen wij graag aan u uit.
Een besloten livestream betreft meestal een uitvaart of een jubileum. Bij een besloten livestream bepaalt de familie zelf wie kan meekijken en ontvangen de genodigden een code via de mail of wordt deze vermeldt op de rouwkaart.

Gevoelsmatig is het feit dat iedereen een uitvaart kan bezoeken in een kerk, als er geen coronabeperkingen zouden zijn, toch iets anders dan dat een uitvaart vrij voor iedereen op internet te zien is. U kunt zich daarom voorstellen dat men kiest voor een besloten livestream. Wij vragen uw begrip hiervoor.

Verhuizing orgel Wintelre

Orgel Kerk Wintelre weer in gebruik

Afgelopen week is het orgel, met de inzet van enkele vrijwilligers, van het oksaal verhuisd naar de begane grond, voor in de kerk, zijdelings van het priesterkoor.

Het orgel werd gebouwd in 1964 door Verschueren orgelbouw b.v. Het orgel werd de laatste 15 jaren niet meer gebruikt vanwege de stijlen trap die toegang geeft tot het oksaal.
Dit was de reden dat de dirigent met koorzangers er de voorkeur aan gaven om voor in de kerk zijdelings van het priesterkoor de gezangen ten gehore te brengen.
Helaas verhuisde het orgel niet mee, tot groot gemis van vele kerkgangers.

Een aantal koorleden dienden bij het parochiebestuur het verzoek in om het orgel naar beneden te verplaatsen. Ook het parochiebestuur vond het jammer dat een goed functionerend orgel niet gebruikt werd en stemde daarom unaniem in met dit verzoek.

Het orgel vraagt wel wat groot onderhoud waarvoor een erkende orgelbouwer is gevraagd. Wij hopen binnenkort de mooie klanken van dit orgel weer te mogen horen in de kerk van Wintelre.

Wij bedanken alle vrijwilligers die met dit initiatief kwamen en zich hebben ingezet om deze verhuizing mogelijk te maken!

Het parochiebestuur Sint Willibrordus


Het orgel op zijn nieuwe plaats.

Het glas in lood raam is nu van
binnenuit weer zichtbaar.

Pagina vrijwilligers

Onze website is vanaf heden uitgebreid met een aantal pagina’s voor onze vrijwilligers. Op deze pagina’s is algemene informatie te vinden evenals de documenten over vrijwilligersbeleid, reglement en gedragscode.

Neem gerust een kijkje! Dit kan ook via deze link Algemene informatie of vrijwilligersbeleid

Contact
Secretariaat

0497 - 512235

Contact
Bestuur

0497 - 512235

Postadres

R.K. Parochie
Sint Willibrordus
Kerkstraat 29
5521 JK Eersel