Skip to main content

Categorie: Algemeen

Algemeen nieuws van de Parochie Sint Willibrordus Eersel

Bereikbaarheid kerk en parochiecentrum Eersel

Update 09-07-2024:

In week 28 en 29 is de Kerkstraat en het kerkplein niet of beperkt bereikbaar vanwege het aanbrengen van de asfaltlaag. 

Het blijft mogelijk om via de nieuwe poort achter op de begraafplaats de kerk, kerkplein en parochiecentrum te voet of met de fiets te bereiken. 

Vrijwilligersvacatures Parochie Sint Willibrordus Eersel

Vacatures vrijwilliger functies in onze parochie

 Zoals je wellicht al eens in De Hint hebt gelezen, plaatsen wij regelmatig oproepen voor vrijwilligers.

Nu weten wij dat het persoonlijk aanspreken van mensen vaak beter werkt dan een oproep op de website of een lokaal blaadje. Maar soms is de nood zo hoog dat we alle kanalen aanwenden.

Onze parochie bestaat voornamelijk uit vrijwilligers. Zonder hen zou de parochie simpelweg niet meer bestaan. Geen bijzondere- en weekendviering meer, geen begrafenissen, lokale activiteiten en ga zo maar door. De pastoor kan het namelijk niet alleen.

We kunnen een parochie alleen levendig en bij de tijd houden als we er met zijn allen onze schouders onder zetten. De kerk is veel meer dan elke zondag naar een viering gaan. Het is iets doen voor de gemeenschap, samen bezig zijn en er voor elkaar zijn, in goede en slechte tijden. Met meer vrijwilligers kunnen we meer activiteiten organiseren voor alle leeftijden en achtergronden. Iedereen is welkom.

Heb je interesse neem dan gerust contact met ons op. Of ken je iemand waarvan je denkt dat die ons graag zou willen helpen, geef hem of haar dan onze contactgegevens. Of je je nu voor één uurtje of enkele uurtjes per week of per maand kan inzetten, jong of oud, we zijn blij met elke helpende hand.

Wat krijg je ervoor terug? Gezelligheid, waardering, voldoening én een vrijwilligersavond.

Zie voor al onze vacatures www.samenwillibrordus.nl/vacatures

We zijn in het bijzonder op zoek naar (algemene) leden voor het kerkbestuur, kosters en administratieve krachten.

Verharding looppad begraafplaats Vessem

Tijdens de rondgang voor de herinrichting van de begraafplaatsen in de kerkdorpen kwam de verharding van het looppad in Vessem aan de orde.

De afgelopen week heeft de firma Lemm, aan de hand van een tekening van onze portefeuillehouder Vastgoed, Frans Rombouts, de werkzaamheden afgerond.

Op de foto is het eindresultaat te zien, er is gebruikt gemaakt van gebakken klinkers.

Het is een prachtig pad geworden in de vorm van een kruis.

Koperdiefstal kerk Eersel

Koperdiefstal Parochiekerk Sint Willibrordus Eersel

 Begin augustus is onze parochiekerk in Eersel helaas het doelwit geworden van koperdieven. Er is zeker 8 meter aan koperen dakgoot gesloopt en verdwenen.

De schade is aanzienlijk en het bedrijf van de Kimmenade heeft een medewerker bereid gevonden om in zijn vakantie een noodvoorziening aan te brengen om verdere schade te voorkomen.

Helaas zijn we niet de enige instantie die met dit vandalisme heeft te maken. Regelmatig zijn ook zonneparken en het openbaar vervoer slachtoffer van koperdieven.

Het kerkbestuur spreekt van pure vandalisme.

Restauratie monumentale muur kapelkerk Vessem

Restauratie monumentale muur Kapelkerk Sint Lambertus Vessem

Vorig jaar september kreeg het kerkbestuur van de ‘stichting tot behoud Lambertuskerk’ de vraag of deze een bijdrage kon leveren aan de restauratie van de monumentale muur in Vessem.
Het kerkbestuur liet weten dat middels de subsidieregeling SIM de restauratie voor rekening zou komen van de parochie.

Onze portefeuillehouder Vastgoed is vervolgens de bouwkundige staat van de muur gaan bekijken en heeft het bedrijf ‘Gevelrestauratie Goedhart & Huysmans bv’ ingeschakeld zodat de kwaliteit van de restauratie gewaarborgd blijft.

Inmiddels is de monumentale muur weer in zijn oude glorie hersteld. Nu kunnen we er weer voor een hele lange tijd mee vooruit.

Het kerkbestuur

QR codes in onze parochie

Wie onze kerk in Eersel bezoekt, heeft ze vast al ontdekt, de QR codes.

Steeds meer mensen hebben geen contant geld meer op zak. Dat is lastig wanneer je een viering bezoekt en niet kan deelnemen aan de collecte of je wilt een kaarsje aansteken voor een dierbare en beseft dat je geen contant geld bij je hebt.

Daarom gaat ook onze kerk met zijn tijd mee en hebben we een aantal QR codes laten maken. Wanneer je een bank app op je smartphone hebt kun je heel gemakkelijk doneren.
Je hoeft alleen maar je camera-app te openen (dus niet je bank-app), deze over de QR-code te bewegen (we noemen dat scannen), en binnen enkele seconden verschijnt de gecodeerde link in je cameraviewer. Vanaf daar tik je op de link en zie je een betaalverzoek van de Rabobank – R.K. Parochie St. Willibrordus (een soort Tikkie). Check dit altijd even, zodat je weet dat jouw donatie naar het juiste doel gaat. Vul dan het bedrag in, selecteer je bank en klik op betalen. Uiteraard kun je ook nog steeds contact betalen.

We hebben een QR code gemaakt voor de collecte (deze hangen aan de collectemandjes), om een kaarsje te branden (deze hangen of liggen bij de kaarsjes) en om onze parochie te ondersteunen met een donatie (deze vindt u op onze website en bij dit artikel).

Uiteraard zijn wij blij met elke donatie, wij besteden dit aan mooie activiteiten voor onze parochianen en vrijwilligers in alle kerkdorpen en het onderhoud van onze kerken en begraafplaatsen.

Namens de parochie, hartelijk dank!

Donatie Voedselbank

“Dit kan alleen maar als we het samen doen”

Het zijn geen makkelijke tijden. Door de hoge inflatie is het dagelijkse leven aanzienlijk duurder geworden voor iedereen. En dat is vooral te merken bij de voedselbanken: een toenemend aantal mensen is gedwongen een beroep te doen op ondersteuning.

Bij Voedselbank Bladel, Eersel, Reusel-De Mierden steeg het aantal gezinnen in 2022 van 46 naar 68, een verhoging van 49%.

Dat hield in dat wekelijks steeds meer kratten voedsel moesten worden voorbereid en uitgegeven; dat voorraden snel slonken waardoor er extra producten ingezameld moesten worden; wekelijks moest voor meer vers voedsel gezorgd worden voor pakketten met gezonde producten.

Cijfers geven aan dat in Nederland zo’n 1,2 miljoen mensen leven onder de armoedegrens. De voedselbanken hielpen in 2022 zo’n 190.000 mensen; dat is ‘slechts’ 16% van de mensen die recht op ondersteuning zouden hebben. Dat dit zo weinig is heeft o.a. te maken met het feit dat mensen vaak wel een jaar nodig hebben om zich aan te melden. Er zijn heel veel drempels voordat die stap uiteindelijk genomen wordt.

Regelmatig hoor je mensen zeggen dat een voorziening als de voedselbank toch eigenlijk niet nodig zou moeten zijn in een rijk land als het onze. De realiteit is dat 1 op de 12 kinderen met honger naar school gaat. Dit is onacceptabel!

De voedselbank roept daarom ook steeds op: bent u of kent u iemand die mogelijk in zulke omstandigheden verkeert, geef haar of hem deze informatie of als het voor u zelf is: zoek contact met de Voedselbank: wellicht kan die helpen. Er moet wel beoordeeld worden of iemand in aanmerking komt voor ondersteuning en daarom is er een intakegesprek nodig: meer informatie en aanmelding zie website www.voedselbankdekempenzuid.nl,  bel 06-28948614 of stuur een e-mail naar voedselbankbladel@gmail.com.

De voedselbank kan dit werk alleen maar doen door de ondersteuning die het ontvangt uit alle sectoren van de Nederlandse maatschappij: ondernemingen, organisaties, scholen, verenigingen, kerken, individuele burgers, etc. Hieruit blijkt wel: we kunnen dit alleen maar als we het samen doen!

Daarom zijn wij blij dat wij, als parochie Sint Willibrordus, ons steentje kunnen bijdrage. Op 28 februari heeft Jos Thomas, vice-voorzitter, samen met pastoor van Lamoen en onze penningmeester Toon van de Ven,  de voorzitter van Stichting Voedselbank Bladel, Paul Maas, een cheque mogen overhandigen van €1000,-.

Bezorging De Hint

Regelmatig publiceert de Parochie Sint Willibrordus via de pagina ‘Samen Willibrordus’ in De Hint haar parochienieuws en wekelijks de kerkberichten.

We ontvangen regelmatig berichten dat in sommige delen van de gemeente Eersel De Hint niet of niet regelmatig wordt ontvangen. 
Dat is erg jammer, want zo mist u, naast alle andere mededelingen uit de gemeente, ook onze kerkberichten.

Wij melden daarom regelmatig bezorgklachten aan de uitgeverij Gielen. Deze heeft het volgende verzoek aan iedereen die De Hint niet of niet regelmatig ontvangt:

De bezorging waar het schort zijn de buitengebieden, hier is niet aan bezorgers te komen of het is veel te duur. De mensen dienen de klacht te melden via de website van www.gielen.nl

Daar staat een klachtenformulier aangaande de bezorging van de weekbladen.

Door dit in te vullen word de klacht meteen behandeld door het bezorgbureau en zo ook meteen doorgestuurd naar de betreffende bezorger.
Als het een klacht betreft uit een buitengebied krijgt de melder meteen door waar een afgiftepunt is om de krant gratis op te kunnen halen of de optie om de krant wekelijks digitaal in te zien op de website.

Meer kunnen we vooralsnog niet doen.

Dameskoor St. Cecilia zoekt versterking!

Dameskoor St. Cecilia zoekt versterking!

Wij zijn het Dameskoor St. Cecilia uit Eersel en zijn al sinds 1966 actief.
Wij zingen regelmatig tijdens de reguliere en speciale vieringen in de kerk.

Vind je zingen ook leuk, kom dan eens een keer luisteren bij onze repetities, want wij zijn op zoek naar nieuwe leden.

Op donderdagmiddag van 13.30 tot 14.30 uur repteren wij in de kerk van Eersel.

Wil je meer weten over het koor neem dan contact op met Riek Hoeks. Tel. 0497 516197
Mailadres: riek.hoeks@hotmail.com

Energiemaatregelen in onze kerken!

In de afgelopen periode heeft u het allemaal gemerkt dat de prijzen voor energie sterk zijn gestegen. Voor heel veel mensen levert deze sterk gestegen prijs problemen op. Gelukkig is onze overheid zich daarvan bewust en wil huishoudens zoveel mogelijk tegemoetkomen.

Ook voor het verwarmen van de kerkgebouwen van onze Willibrordusparochie heeft dit grote gevolgen. In het ‘verleden’ was het verwarmen van onze kerken reeds duur; echter door deze exorbitante stijging van prijzen is er zelfs sprake van een verviervoudiging van kosten. U zult begrijpen dat dit zwaar zal drukken op de exploitatie van onze parochie. Het is ons bekend dat er in andere parochies er al missen en vieringen geen doorgang vinden of op andere locaties worden gehouden. In ver­band met deze situatie op de energie­markt en de con­se­quentie voor grote energieverbruikers zoals kerken zijn er de afgelopen tijd bijeenkomsten geweest tussen het bisdom en pa­ro­chies. Het bisdom van Den Bosch vraagt pa­ro­chies dringend om serieuze maat­regelen te nemen be­tref­fen­de het energieverbruik.

In de bestuursvergadering van 15 november 2022 heeft het kerkbestuur uitgebreid stilgestaan bij wat wel en niet verantwoord  en haalbaar is. Er zijn natuurlijk verschillende opties, maar sluiting of verplaatsing is zeker niet aan de orde mede gezien het feit dat er in feite slechts sprake is van één viering in het weekend in onze kerkdorpen. De kerken moeten uiteraard vorstvrij worden gehouden en ook voor bijvoorbeeld de orgels is een minimum temperatuur nodig.

Het bestuur is dan ook van mening dat we de thermostaat in de kerken een half uur voor aanvang van de viering verhogen naar 15 graden. Een half uur voor het einde van de viering schakelen we terug naar 12 graden. Wellicht verdient het aanbeveling om u warm te kleden tijdens uw kerkbezoek.
Op deze wijze verwachten wij de toename van de stookkosten enigszins te kunnen beperken.

Intussen denken we wel verder na over wat we kunnen doen om dé problematiek van de hoge energiekosten zoveel mogelijk te verzachten c.q., te beperken.
Wij begrijpen dat deze maatregel invloed kan hebben op de manier waarop u het kerkbezoek ervaart. Anderzijds hopen wij dat de noodzaak ook duidelijk is.

Zodra er meer bekend is of wordt over eventueel te nemen maatregelen zullen wij u via publicatie in De Hint en op onze website nader informeren.

Het kerkbestuur van de R.K. parochie Sint Willibrordus Eersel.