Categorie: Algemeen

Algemeen nieuws van de Parochie Sint Willibrordus Eersel

Activiteiten Pelgrimsherberg Kafarnaum te Vessem

ACTIVITEITEN PELGRIMSHERBERG VESSEM

LANDELIJKE KLOOSTERDAG 15 MEI

Op de landelijke open klooster dag, 15 mei, nodigen wij U graag uit bij de opening van de kloosterrondwandeling. 

Voor meer informatie klik op de foto hierboven.

Deze rondwandeling is ontwikkeld door de provincie Noord Brabant.
De wethouder van de gemeente Eersel zal deze handeling uitvoeren.

RONDWANDELING ONS KLOOSTERPAD

Zaterdag 20 mei kunt u weer aansluiten bij de “Kloosterrondwandeling” van
Vessem. Uitgezet door de provincie, aansluitend op de reeds eerder in 2020
uitgezette pelgrimsroute “Ons Kloosterpad”.
De rondwandeling is 9,7 km.
Tijdens deze Kloosterrondwandeling komen verschillende invalshoeken zoals
historie, cultuur, natuur of spirituele en geestelijke invalshoeken aan de
orde.
Frans Bergmans, ervaren wandelaar en kenner van het gebied rondom Vessem begeleidt deze wandeling. De onderstaande link geeft een impressie van de eerste kloosterrondwandeling op 11 maart j.l. https://www.youtube.com/watch?v=r-5iXOBuCFU
Belangstelling?
Opgeven via pelgrimsweekenden@gmail.com o.v.v. ‘Kloosterrondwandeling 20 mei’. Kosten € 15

SEIZOENSWANDELING

Hoe mooi kan het zijn om elk nieuw seizoen bewust, lopend, te beleven en die ervaring tot je door te laten dringen!

Daarom organiseert de pelgrimsherberg Kafarnaüm in Vessem op de eerste dag van een nieuw seizoen een seizoenswandeling. Iedereen kan meelopen.
Elke wandeling heeft een thema. Aan het begin van de zomer is dat “tot bloei komen”.
Onderdelen van deze activiteit zijn: wandelen, ontmoeten, bezinnen en kennismaken met de Pelgrimsherberg.

Praktisch:
Wanneer: 1 juni en 1 september 2023
Waar: pelgrimsherberg in Vessem
Tijd: 09.00 – 12.30 uur.
Inloop vanaf 09.00 uur.
Uitleg over thema: 09.30 uur.
Starten: 09.45 uur.
Om 12.00 uur zijn we weer terug bij de herberg waar we ervaringen uitwisselen en ideeën voor de besteding van de middag aanreiken.

Om 12.30 sluiten we de wandeling in de pelgrimsherberg af.

Optioneel: mee lunchen in de herberg à € 7,50. Je kunt ook je eigen lunch meenemen en bijvoorbeeld in de belevingstuin opeten.

Kosten wandeling: donativo

Aanmelden: pelgrimsweekenden@gmail.com

LABYRINT LOPEN

Labyrinten zijn al duizenden jaren oud en je vindt ze over de hele wereld verspreid.

Het lopen van de kronkelige wegen van een labyrint is voor velen een metafoor voor het eigen levenspad, vol verwachte èn onverwachte wendingen.  Het is een vorm van loopmeditatie waarbij je je bezint op wat in jouw leven op dit moment belangrijk is. Het geeft je meer zicht op wat je wilt en op wat je tegen kunt komen.

In de middeleeuwen gold het lopen van het labyrint als vervanging van de pelgrimstocht naar Rome of Santiago. Dus, misschien is dit wel een kans voor jou……………………….

Praktisch:
Datum: 13 oktober
Tijd: 10.00 – 16.00 uur.
Waar: Pelgrimsherberg Vessem, labyrint in de tuin.

Kosten: € 35, incl. koffie/thee, lunch en achtergrond materiaal.
Aanmelden: pelgrimsweekenden@gmail.com

KLANK- EN STEMDAG  12 oktober

Wat gaan we doen?

Door middel van het zingen van eenvoudige herhalende meditatieve liederen (mantra’s) kom je tot rust en voel je de eigen bezieling. En dat schept ruimte om gewoon te zijn met de klank, met de samenzang, met de betovering van de herhaling en de soms wonderschone muziek die daaruit als vanzelf ontstaat. Iedereen kan mee doen, zangervaring is niet nodig. Daarnaast gaan we ook werken met klank (zonder melodie). Dat wil zeggen klank door de eigen stem en eenvoudige natuurlijke instrumenten, zoals ratelaars,  klankschalen, indianen drum etc.  Zonder regels improviseren we met de eigen stem en de instrumenten.

Een onderdeel van de dag zal ook een klankconcert zijn.  Daarbij kunt u ontspannen liggen en genieten waarbij wij als begeleiders met onze stem en instrumenten een “concertje geven”.

Praktisch:
De dag in april was snel volgeboekt. Meld je daarom tijdig aan. We beginnen om 10 uur en eindigen om 16.00 uur. Kosten € 35.  Koffie/thee en een lunch zijn inbegrepen. Opgeven? Mail naar pelgrimsweekenden@gmail.com of meld je aan via de website www.pelgrimsherberg.nl

Donatie Voedselbank

“Dit kan alleen maar als we het samen doen”

Het zijn geen makkelijke tijden. Door de hoge inflatie is het dagelijkse leven aanzienlijk duurder geworden voor iedereen. En dat is vooral te merken bij de voedselbanken: een toenemend aantal mensen is gedwongen een beroep te doen op ondersteuning.

Bij Voedselbank Bladel, Eersel, Reusel-De Mierden steeg het aantal gezinnen in 2022 van 46 naar 68, een verhoging van 49%.

Dat hield in dat wekelijks steeds meer kratten voedsel moesten worden voorbereid en uitgegeven; dat voorraden snel slonken waardoor er extra producten ingezameld moesten worden; wekelijks moest voor meer vers voedsel gezorgd worden voor pakketten met gezonde producten.

Cijfers geven aan dat in Nederland zo’n 1,2 miljoen mensen leven onder de armoedegrens. De voedselbanken hielpen in 2022 zo’n 190.000 mensen; dat is ‘slechts’ 16% van de mensen die recht op ondersteuning zouden hebben. Dat dit zo weinig is heeft o.a. te maken met het feit dat mensen vaak wel een jaar nodig hebben om zich aan te melden. Er zijn heel veel drempels voordat die stap uiteindelijk genomen wordt.

Regelmatig hoor je mensen zeggen dat een voorziening als de voedselbank toch eigenlijk niet nodig zou moeten zijn in een rijk land als het onze. De realiteit is dat 1 op de 12 kinderen met honger naar school gaat. Dit is onacceptabel!

De voedselbank roept daarom ook steeds op: bent u of kent u iemand die mogelijk in zulke omstandigheden verkeert, geef haar of hem deze informatie of als het voor u zelf is: zoek contact met de Voedselbank: wellicht kan die helpen. Er moet wel beoordeeld worden of iemand in aanmerking komt voor ondersteuning en daarom is er een intakegesprek nodig: meer informatie en aanmelding zie website www.voedselbankdekempenzuid.nl,  bel 06-28948614 of stuur een e-mail naar voedselbankbladel@gmail.com.

De voedselbank kan dit werk alleen maar doen door de ondersteuning die het ontvangt uit alle sectoren van de Nederlandse maatschappij: ondernemingen, organisaties, scholen, verenigingen, kerken, individuele burgers, etc. Hieruit blijkt wel: we kunnen dit alleen maar als we het samen doen!

Daarom zijn wij blij dat wij, als parochie Sint Willibrordus, ons steentje kunnen bijdrage. Op 28 februari heeft Jos Thomas, vice-voorzitter, samen met pastoor van Lamoen en onze penningmeester Toon van de Ven,  de voorzitter van Stichting Voedselbank Bladel, Paul Maas, een cheque mogen overhandigen van €1000,-.

Bezorging De Hint

Regelmatig publiceert de Parochie Sint Willibrordus via de pagina ‘Samen Willibrordus’ in De Hint haar parochienieuws en wekelijks de kerkberichten.

We ontvangen regelmatig berichten dat in sommige delen van de gemeente Eersel De Hint niet of niet regelmatig wordt ontvangen. 
Dat is erg jammer, want zo mist u, naast alle andere mededelingen uit de gemeente, ook onze kerkberichten.

Wij melden daarom regelmatig bezorgklachten aan de uitgeverij Gielen. Deze heeft het volgende verzoek aan iedereen die De Hint niet of niet regelmatig ontvangt:

De bezorging waar het schort zijn de buitengebieden, hier is niet aan bezorgers te komen of het is veel te duur. De mensen dienen de klacht te melden via de website van www.gielen.nl

Daar staat een klachtenformulier aangaande de bezorging van de weekbladen.

Door dit in te vullen word de klacht meteen behandeld door het bezorgbureau en zo ook meteen doorgestuurd naar de betreffende bezorger.
Als het een klacht betreft uit een buitengebied krijgt de melder meteen door waar een afgiftepunt is om de krant gratis op te kunnen halen of de optie om de krant wekelijks digitaal in te zien op de website.

Meer kunnen we vooralsnog niet doen.

Dameskoor St. Cecilia zoekt versterking!

Dameskoor St. Cecilia zoekt versterking!

Wij zijn het Dameskoor St. Cecilia uit Eersel en zijn al sinds 1966 actief.
Wij zingen regelmatig tijdens de reguliere en speciale vieringen in de kerk.

Vind je zingen ook leuk, kom dan eens een keer luisteren bij onze repetities, want wij zijn op zoek naar nieuwe leden.

Op donderdagmiddag van 13.30 tot 14.30 uur repteren wij in de kerk van Eersel.

Wil je meer weten over het koor neem dan contact op met Riek Hoeks. Tel. 0497 516197
Mailadres: riek.hoeks@hotmail.com

Energiemaatregelen in onze kerken!

In de afgelopen periode heeft u het allemaal gemerkt dat de prijzen voor energie sterk zijn gestegen. Voor heel veel mensen levert deze sterk gestegen prijs problemen op. Gelukkig is onze overheid zich daarvan bewust en wil huishoudens zoveel mogelijk tegemoetkomen.

Ook voor het verwarmen van de kerkgebouwen van onze Willibrordusparochie heeft dit grote gevolgen. In het ‘verleden’ was het verwarmen van onze kerken reeds duur; echter door deze exorbitante stijging van prijzen is er zelfs sprake van een verviervoudiging van kosten. U zult begrijpen dat dit zwaar zal drukken op de exploitatie van onze parochie. Het is ons bekend dat er in andere parochies er al missen en vieringen geen doorgang vinden of op andere locaties worden gehouden. In ver­band met deze situatie op de energie­markt en de con­se­quentie voor grote energieverbruikers zoals kerken zijn er de afgelopen tijd bijeenkomsten geweest tussen het bisdom en pa­ro­chies. Het bisdom van Den Bosch vraagt pa­ro­chies dringend om serieuze maat­regelen te nemen be­tref­fen­de het energieverbruik.

In de bestuursvergadering van 15 november 2022 heeft het kerkbestuur uitgebreid stilgestaan bij wat wel en niet verantwoord  en haalbaar is. Er zijn natuurlijk verschillende opties, maar sluiting of verplaatsing is zeker niet aan de orde mede gezien het feit dat er in feite slechts sprake is van één viering in het weekend in onze kerkdorpen. De kerken moeten uiteraard vorstvrij worden gehouden en ook voor bijvoorbeeld de orgels is een minimum temperatuur nodig.

Het bestuur is dan ook van mening dat we de thermostaat in de kerken een half uur voor aanvang van de viering verhogen naar 15 graden. Een half uur voor het einde van de viering schakelen we terug naar 12 graden. Wellicht verdient het aanbeveling om u warm te kleden tijdens uw kerkbezoek.
Op deze wijze verwachten wij de toename van de stookkosten enigszins te kunnen beperken.

Intussen denken we wel verder na over wat we kunnen doen om dé problematiek van de hoge energiekosten zoveel mogelijk te verzachten c.q., te beperken.
Wij begrijpen dat deze maatregel invloed kan hebben op de manier waarop u het kerkbezoek ervaart. Anderzijds hopen wij dat de noodzaak ook duidelijk is.

Zodra er meer bekend is of wordt over eventueel te nemen maatregelen zullen wij u via publicatie in De Hint en op onze website nader informeren.

Het kerkbestuur van de R.K. parochie Sint Willibrordus Eersel.

Contact
Secretariaat

0497 - 512235

Contact
Bestuur

0497 - 512235

Postadres

R.K. Parochie
Sint Willibrordus
Kerkstraat 29
5521 JK Eersel