• Home
  • Bestuurlijk nieuws

Categorie: Bestuurlijk nieuws

Bestuurlijk nieuws van de parochie Samen Willibrordus

Toekomstvisie, stand van zaken

Stand van zaken met betrekking tot de toekomstvisie R.K. Parochie Sint Willibrordus Eersel

Zoals bekend heeft het parochiebestuur en het pastoraal team in oktober 2019 in elk kerkdorp een bijeenkomst belegd waarin zij hebben mede gedeeld het parochiebestuur en het pastoraal team voornemens is om een drietal kerken te sluiten en aan de eredienst te onttrekken. Het besluit om kerken aan de eredienst te onttrekken is een besluit van de bisschop. Na de informatie-avonden hebben wij de ontvangen mondelinge zienswijzen tijdens die avonden evenals de schriftelijke reacties nader besproken hetgeen echter niet heeft geleid tot aanpassing van ons standpunt. Vervolgens hebben wij ons gewend tot de bisschop onder overlegging van alle relevante informaties. De bisschop heeft ons in juni het volgende bericht:

De Priesterraad heeft in haar vergadering van mei 2020 op basis van onze argumenten (deze zijn beschreven in het document: DE TOEKOMST VAN ONZE PAROCHIE IS NU!: ‘MET GELOOF, VERTROUWEN EN MOED’) unaniem positief geadviseerd over de onttrekking aan de eredienst van de kerken te Duizel, Knegsel en Steensel.

De uiteindelijke onttrekking aan de eredienst van deze kerken, welke niet gelijktijdig hoeft plaats te vinden, zal dan worden geformaliseerd middels een bisschoppelijk decreet en wel op het moment dat een herbestemming in zicht is.

Het parochiebestuur is in overleg met diverse instanties met betrekking tot die herbestemming. Zolang die nog niet is geaccordeerd blijven er kerkelijke vieringen plaatsvinden. Mede in verband met de ‘personele bezetting’ van het pastoraal team in de zeer nabije toekomst beraden wij ons momenteel op de huidige frequentie van het aantal weekendvieringen.

Knegsel weer bij de tijd

Knegsel weer bij de tijd

In maart is gebleken dat de torenuurwerk en de verlichting niet goed functioneerde. Uit het onderzoek kwam naar voren dat de meeste verlichtingselementen bij de cijfers niet of op halve kracht dienst deden. Ook de verlichtingsstaven werkten nauwelijks. Met andere woorden: er was sprake van een grote hoeveelheid aan kapotte verlichtingselementen. Alles is weer vervangen en uitgevoerd in een modern jasje.

Vastenactie

Vastenactie 2020: Een beroepsopleiding verandert levens!

Vastenactie ondersteunt dit jaar projecten in o.a. Zambia en Bangla Desh om jongeren maar ook volwassenen een betere toekomst te geven door hen hulp te bieden bij het leren van een vak of bij de opstart van een eigen onderneming. Gelukkig krijgen kinderen in ontwikkelingslanden steeds meer basisonderwijs, 91% van alle kinderen gaat naar de lagere school. Helaas hebben lang niet alle jongeren kans om daarna verder te leren. Het aanbieden van vervolgonderwijs in de vorm van een beroepsopleiding stelt ze in staat om een vak te leren of een eigen bedrijfje te beginnen. Zo kunnen ze een betere toekomst opbouwen voor henzelf en hun gezin. Neem het voorbeeld van Patrick uit Zambia, die op jonge leeftijd zijn vader verloor. Dankzij een speciaal programma kon Patrick naar school en leerde het vak van kleermaker, zodat hij zijn moeder, broertjes en zusjes kan onderhouden. Tegenwoordig geeft hij naailes aan mensen met een beperking. “Iemand heeft mij vaardigheden aangeleerd en die wil ik op mijn beurt doorgeven aan anderen”, zegt Patrick daarvan. 

Of het voorbeeld van Eshita uit Bangla Desh. Ze had amper genoeg geld om van te leven, laat staan om haar zoon de kans te geven het onderwijs te volgen, dat zij zelf nooit kon volgen. Door een project, gesteund door Vastenactie, leerde zij om eenden en kippen te fokken en te vaccineren en vis te kweken. Haar kleine onderneming levert zoveel op dat ze haar zoon een opleiding kan geven. Zo is haar droom werkelijkheid geworden.

Spreken deze voorbeelden u aan en wilt u eraan bijdragen, dat steeds meer mensen als Patrick en Eshita een vak leren of een onderneming op kunnen zetten, dan kan dat door een gift aan Vastenactie. Dat kunt u doen door een bedrag over te maken op bankrekeningnummer NL21INGB0000005850 ten name van Vastenactie te Den Haag.

Vastenactie doet in de gemeente Eersel net als vorig jaar weer mee aan de Goede Doelenweek, samen met 18 andere Nationale Goede Doelen. Ook dan kunt u een gift aan Vastenactie invullen op het formulier dat huis aan huis wordt bezorgd. In verband met het Corona virus wordt de collecte voor de Goede Doelenweek, die oorspronkelijk zou worden gehouden in de week van 30 maart tot 4 april a.s. verplaatst naar een latere datum dit jaar.

Even minderen voor een ander, zorgt dat ze kunnen werken aan een betere toekomst. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw gift!

Openstelling Parochiecentrum

Het Parochiecentrum is vanaf 5 maart 2020 geopend op donderdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur in plaats van op de maandag. In juli en augustus van 10.00 tot 11.00 uur. Op de andere dagen en uren telefonisch bereikbaar onder het nummer: 0497-512235. Ook voor het maken van afspraken kunt u contact opnemen met dit telefoonnummer.

Contact
Administratie

0497 - 512235

Contact
Bestuur

0497 - 512235

Postadres

R.K. Parochie
Sint Willibrordus
Kerkstraat 29
5521 JK Eersel