Skip to main content

Categorie: Bestuurlijk nieuws

Bestuurlijk nieuws van de parochie Samen Willibrordus

Rondje rond de begraafplaats en kerk in Eersel

Rondje rond de begraafplaats en Kerk

Het kan bezoekers aan kerk en begraafplaats in Eersel niet zijn ontgaan dat tijdens werkzaamheden aan het Carquefouplein ook diverse werkzaamheden op en rond de begraafplaats in uitvoering zijn genomen.

De redenen hiervan waren dat er onderlinge afspraken zijn gemaakt tussen het kerkbestuur en de gemeente, betreffende verkoop van een perceelgrond wat eigendom was van de parochie.

Door de aankoop van het perceel kan de gemeente een gescheiden rioolstelsel realiseren met overstort (wadi) vanaf het Carquefouplein via de Kerkstraat over het aangekochte perceel en deze laten uitmonden op de achtergelegen waterloop de Run.

Het kerkbestuur is hiermede akkoord gegaan met als voorwaarde, dat op de nieuwe ontstane  perceelsgrens langs de begraafplaats een bijpassend hekwerk zou worden geplaatst, waarvan het plaatsen inmiddels is opgestart. Tevens is er ook een dubbelpoort geplaatst voor vrachtverkeer om afval te kunnen afvoeren en onderhoud te plegen op de begraafplaats.

Om ook voetgangers de mogelijkheid te geven om via de achterzijde de begraafplaats te bereiken is een looppoort aangebracht, die velen bezoekers al hebben weten te vinden.

Verder heeft het afval depot achter deze poorten een mooie metamorfose gekregen door het gehele  terrein van klinker bestrating te voorzien, die vrijgekomen waren van het Carquefouplein.

Het uitgangspunt van de gemeente was al vanaf het begin om het Carquefouplein en Kerkplein overlopend te voorzien van dezelfde bestrating waardoor het samen een geheel gaat vormen.

Ook de houten overhellende schutting die als afscheiding diende tussen begraafplaats en pastorietuin is verwijderd en vervangen door een nieuw hekwerk.

Tegen het hekwerk is ook een watertapkraan aangebracht met een kleine overkapping voor het opbergen van tuingereedschap wat door de bezoekers aan de begraafplaats gebruikt kan worden.

Wel leuk om te vermelden dat de eiken knielbankjes die gedeeltelijk uit de kerkbanken zijn verdwenen gebruikt zijn voor het afdakje en daardoor een tweede bestemming hebben gekregen. Dit als slot van een rondje rond de begraafplaats en kerk.

Frans Rombouts, portefeuillehouder Vastgoed

Begraven op het oude gedeelte van de begraafplaats Eersel vanaf 1 augustus 2023 weer mogelijk

Vanaf 2009 werden er geen nieuwe graven meer gedolven op het oude gedeelte van de begraafplaats in Eersel. Dat werd onder meer veroorzaakt door de ARBO wetgeving, die voorschrijft dat graven zoveel mogelijk machinaal gedolven moeten worden. Omdat de vele rijen graven daar dicht tegen elkaar lagen, konden de plaatsen waar nog een nieuw graf gedolven kon worden niet worden bereikt met een minigraver. Het kerkbestuur heeft daarom toen moeten beslissen dat daar – op dat oude gedeelte  – geen nieuwe (dubbeldiepe) graven meer uitgegeven mochten worden. Wel mochten op het oude gedeelte nog bijzettingen plaatsvinden.

Nieuwe dubbeldiepe graven worden sindsdien alleen nog gedolven op de uitbreiding van de begraafplaats, gelegen achter de pastorietuin.

Inmiddels zijn er op dat nieuwe gedeelte, bekend als vak L, vele graven bijgekomen en is er ook een nieuwe urnenmuur gerealiseerd. De grafdelver heeft, enige tijd geleden, gemeld bij overvloedige regenval mogelijke problemen te verwachten met het grondwaterpeil op het achterste stuk van dat nieuwe gedeelte.

Om dit risico te vermijden heeft het kerkbestuur gezocht naar andere mogelijkheden. Omdat op het oude gedeelte door het beëindigen van grafrechten in de loop van de jaren veel open plekken zijn ontstaan – nu deels ingevuld met beplanting – en daarnaast de vraag naar nieuwe graven is afgenomen kunnen we vanaf 1 augustus 2023 onder voorwaarden nieuwe graven laten delven op het oude gedeelte van de begraafplaats.

Die voorwaarden houden onder meer in dat de beheerder bepaalt welke plaatsen beschikbaar zijn voor nieuwe graven. Verder kunnen er, vergelijkbaar met het nieuwe gedeelte, alléén staande grafmonumenten worden toegestaan met dezelfde maximale afmetingen  en voorwaarden als op het nieuwe gedeelte (vak L).

Wellicht ten overvloede wijzen we er op dat bijzettingen zowel in alle rijen op het oude gedeelte als nieuwe gedeelte mogelijk blijven.

Mochten er nog vragen zijn, dan zal Piet Hooijmaijers, portefeuillehouder begraafplaatsen, die graag beantwoorden; hij is bereikbaar via telefoon 0497-515144 of 06-20972025 en via e-mailadres begraafplaatsen@parochieeersel.nl

Ben jij die schakel die wij op dit moment missen in ons kerkbestuur?

Ben jij één van de 2 schakels die wij op dit moment missen in ons kerkbestuur?

Wij zijn op zoek naar een bestuurslid die de rol van secretaris een mooie uitdaging vindt, en we willen het kerkbestuur graag versterken met een algemeen bestuurslid.

Twee leuke vrijwilligersvacatures, waar je, afhankelijk van je wensen, tijd en ambities, zelf voor een groot deel vorm aan kunt geven.

Wij zijn een parochie die geloofwaardig en eerlijk wil zijn, een parochie van mensen. Een kerk die van mensen houdt, die troost, lacht en bemoedigt, een kerk van mensen die er voor elkaar zijn als het nodig is. Eenvoudig en nuchter. Ieder kan inbreng hebben en van iedereen wordt wat verwacht. Wij proberen daarbij steeds vernieuwend en eigentijds te zijn en een vertaling te maken naar de huidige tijd.

“Jij komt als geroepen”

 In jouw rol als secretaris binnen ons kerkbestuur zouden wij graag het volgende van je willen vragen:

  • Je zorgt voor de planning, de agenda en de uitnodiging van de vergaderingen van het kerkbestuur. Doorgaans zijn deze eens in de 6 weken.
  • Je verzorgt de interne en externe communicatie. Soms gaat dit nog via formele papieren brieven, maar meestal via de moderne communicatiemiddelen die binnen de parochie worden gebruikt (bijvoorbeeld e-mail en de website).

In jouw rol als algemeen bestuurslid binnen ons kerkbestuur zouden wij graag het volgende van je willen vragen:

  • Je pakt zaken op die binnen de andere portefeuilles niet kunnen worden ingevuld en geeft ondersteuning aan deze portefeuillehouders.
  • Je neemt deel aan de vergaderingen van het kerkbestuur. Doorgaans zijn deze eens in de 6 weken.

Voor beide vacatures geldt:

Heb je een paar uurtjes per maand over of wil je juist meer uren besteden aan vrijwilligerswerk? Alles is mogelijk, je kan de functie uitbreiden met eventuele taken van andere portefeuillehouders. Wat jij leuk vindt en waar jouw ambities liggen. Dat maakt het bestuurswerk zo leuk en boeiend.

Wat krijg je van ons?

  • Een goed functionerend kerkbestuur waar samenwerken voorop staat
  • Een gezellige vrijwilligersavond
  • Goede ondersteuning van de parochiesecretaresse

Onze parochiesecretaresse beantwoordt eventuele vragen met veel plezier, dus neem gerust contact op. Daarnaast vind je op onze website www.samenwillibrordus.nl onder het kopje ‘vrijwilligers meer informatie over vrijwilligerswerk bij parochie Samen Willibrordus.

We hopen snel van je te horen!

Mailen kan naar secretariaat@parochieeersel.nl en bellen naar 0497-512235.

Nieuwe bankrekening voor giften: Missio Nederland

Nieuwe bankrekening voor giften ten behoeve van Jeugd Missie Actie en Stichting Pauselijke Missiewerken. Beide goede doelen zijn opgegaan in: Missio Nederland

Beste parochianen,

Onze parochie houdt al jarenlang twee bankrekeningen aan waarop u uw giften kon storten behoeve van de Jeugd Missie Actie enerzijds en de Stichting Pauselijke Missiewerken anderzijds. De netto opbrengst van de betreffende giften werd dan jaarlijks doorgestort naar de genoemde goede doelen. Deze beide goede doelen zijn overigens inmiddels opgegaan in de overkoepelende stichting Missio Nederland.

Vanwege de gestegen bankkosten van deze twee bankrekeningen heeft het kerkbestuur besloten om deze in het nieuwe jaar 2022 op te heffen en wordt u als schenker gevraagd om uw giften voortaan rechtstreeks over te willen maken naar het bankrekeningnummer van Missio Nederland, dat hieronder wordt genoemd.

Missio Nederland

De voornaamste doelstelling van Missio is het financieel ondersteunen van parochies en bisdommen in de derde wereld, o.a. door opvang en onderdak voor wees- en straatkinderen, aanschaf van schoolboeken voor kinderen, maar ook het ondersteunen van lokale mensen bij hun opleiding tot priester of pastoraal werk(st)er en het helpen van vrijwilligers bij hun godsdienstige vorming en training in sociale vaardigheden.

Het bankrekening van Missio Nederland is: NL93 INGB 0000 0087 25

De bankrekeningen die gaan vervallen zijn:

Pauselijke Missiewerken: NL24 RABO 0113 5025 24

Jeugd Missie Actie        : NL43 RABO 0113 5973 39

Aanpassen periodieke overboeking

Parochianen die een periodieke overboeking hadden voor deze giften, verzoeken wij om bij hun bankinstelling het bankrekeningnummer te laten wijzigen in dat van de Stichting Missio Nederland.

Spreekt het werk van Missio Nederland u aan en wilt u als nieuwe schenker hieraan een bijdrage leveren, ook dan is uw gift vanzelfsprekend meer dan welkom op het bankrekeningnummer van deze stichting. Indien u vragen heeft over het bovenstaande, kunt u contact opnemen met onze penningmeester, de heer Toon van de Ven op 06-83321700

Het kerkbestuur