• Home
  • Corona nieuws

Categorie: Corona nieuws

Coronavirus

Afgelopen maanden hebben we kunnen zien de impact van het Coronavirus op onze samenleving.  Er worden allerlei protocollen en maatregelen vastgesteld en gewijzigd.  Uiterst belangrijk met als doel de verspreiding van het virus te beperken. Door de ontwikkelingen ziet het leven er voor ons allemaal toch anders uit. Dat brengt ook onzekerheid met zich mee.

Wij zullen daar waar mogelijkheden zijn onze taken op pastoraal en kerkelijk  gebied aanpassen aan de gedragsregels die vanuit hogerhand worden vastgesteld.

Wij zullen u op de hoogte houden van de ontwikkelingen en consequenties voor onze parochie via De Hint. Voorts streven wij er naar om de actualiteit te plaatsten op deze website.

Zorg goed voor uzelf maar zeker ook voor elkaar.

Het parochiebestuur en het pastoraal team.

Versoepelingen in de R.-K. Kerk vanaf vrijdag 25 februari 2022

Met ingang van vrijdag 25 februari vervallen voor de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland de verplichting om anderhalve meter afstand te houden en het mondkapjesadvies bij verplaatsingen door de kerk.

De maatregelen voor het uitreiken van de communie worden ook versoepeld.

‘We zijn dankbaar voor verruiming van de mogelijkheden om samen ons geloof in Gods huis te kunnen vieren,’ zeggen de bisschoppen. ‘We weten dat alle gelovigen hier naar uitkijken.’

Dit houdt voor onze parochie het volgende in:
– De anderhalve meter regel vervalt
– De banken mogen weer allemaal bezet worden
– Mondkapjes zijn niet meer verplicht
– De hostiecupjes vervallen en de kerkelijk voorganger deelt alleen de handcommunie uit. Deze zal vooraf en daarna goed zijn handen reinigen.
– Kerk- en/of liturgieboekjes mogen weer worden gebruikt.
– De collecte vindt weer op de gebruikelijke manier plaats tijdens de viering. 

Het kerkbestuur vraagt aan eenieder om rekening te blijven houden met elkaar, ook met diegenen die afstand willen houden en/of een mondkapje dragen, bijvoorbeeld in verband met een kwetsbare gezondheid.
Laten we met elkaar ervoor zorgen dat iedereen in de kerk de liturgie veilig mee kan vieren.

Wel is het noodzakelijk dat we ons aan de adviezen blijven houden die de verspreiding van het virus aantoonbaar beperken.
Zoals handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog, geen handen schudden, niet komen met verkoudheidsklachten enzovoort. Het virus is er nog steeds.

Contact
Secretariaat

0497 - 512235

Contact
Bestuur

0497 - 512235

Postadres

R.K. Parochie
Sint Willibrordus
Kerkstraat 29
5521 JK Eersel