• Home
  • Corona nieuws

Categorie: Corona nieuws

Coronavirus
Afgelopen weken hebben we  gezien dat de impact van het Coronavirus op onze samenleving steeds groter wordt. Er worden allerlei protocollen en maatregelen vastgesteld. Uiterst belangrijk met als doel de verspreiding van het virus te beperken. Door de dagelijkse ontwikkelingen ziet het leven er voor ons allemaal heel anders uit. Dat brengt onzekerheid met zich mee in deze toch moeilijke periode. Het zal duidelijk zijn dat dit ook gevolgen heeft voor het pastoraal en kerkelijk leven.

Wij zullen u wekelijks op de hoogte houden van de ontwikkelingen en consequenties voor onze parochie via De Hint. Voorts streven wij er naar om de actualiteit van de dag te plaatsten op deze website.

Zorg goed voor uzelf maar zeker ook voor elkaar.

Het Parochiebestuur en het pastoraal team.

DE KERK EN HET CORONAVIRUS

DE KERK EN HET CORONAVIRUS

In de parochies van de Rooms-Katholieke Kerk kunnen met ingang van 1 juni 2020 de publieke liturgievieringen worden hervat. In gezamenlijkheid hebben de Nederlandse bisschoppen op 20 mei 2020 het protocol ‘Kerkelijk Leven op anderhalve meter’ vastgesteld.

Met ingang van 1 juni aanstaande kunnen de publieke vieringen in de kerken worden hervat met maximaal 30 gelovigen en met in achtneming van alle andere richtlijnen van het RIVM.

Vanaf 1 juni 2020 mogen er dus 30 mensen aanwezig zijn bij religieuze bijeenkomsten volgens de laatste richtlijnen van het RIVM. Vanaf 1 juli 2020 wordt dit verruimd naar 100 mensen. Religieuze en andere kerkelijke bijeenkomsten kunnen alleen dan plaatsvinden wanneer een veilige afstand van anderhalve meter is gewaarborgd. Voor alle activiteiten geldt dat hierbij de richtlijnen van het RIVM betreffende hygiëne, afstand, gezondheid.

Het parochiebestuur en het pastoraal team hebben inmiddels kennis genomen van de protocollen en besloten dat de huidige gedragslijn onveranderd blijft en dus geldt tot 1 juli 2020. Met andere woorden: er verandert voorlopig niets. In de komende periode zullen wij per kerkdorp bekijken op welke wijze invulling kan worden gegeven aan de nieuwe omstandigheid van religieuze bijeenkomsten van 100 mensen.

Wij zullen u daarover zo spoedig mogelijk informeren.

Troost

Troost

Door de coronacrisis moeten uitvaarten in heel beperkte kring plaatsvinden. Prof. Manu Keirse, specialist in rouwverwerking, raadt aan om de familie te schrijven.
(Gelezen op www.kerknet.be)

“De maatregelen om de coronabesmetting zoveel mogelijk te voorkomen, beperken het sociale leven van nagenoeg alle mensen. Het wordt echter gemis op gemis voor die families, die met het sterven van een dierbare worden geconfronteerd. Je kunt je ouders in woonzorgcentra of thuis niet gaan opzoeken. De dood wacht niet tot alle maatregelen voorbij zijn. Mensen missen laatste momenten van samenzijn. Deze komen nooit meer terug. Feit is dat de herinnering aan die laatste momenten van het leven heel erg bijblijven, ze hebben vaak een heel bijzondere betekenis voor groot en klein.

Afscheidsvieringen worden uitgesteld of nog in zeer beperkte kring met slechts een absoute georganiseerd. Wie sluit je hierbij uit – hoe moet hij of zij dan nog afscheid nemen of troost bieden? En hoe kun je dan jouw persoonlijk meeleven vormgeven terwijl je anderhalve meter afstand moet houden?

Een uitvaart in intieme kring gebeurt anders ook wel, maar dan op uitdrukkelijke wens van de familie of de overledene. Een afscheidsviering nú is juist een maatschappelijk gebeuren met heel veel impact!

Bij dit alles zijn er ook mensen die al in een rouwproces zitten, omdat er net vóór de crisis al iemand is overleden uit eigen kring; je kunt hen nu niet zo fysiek nabij zijn zoals je dat normaal zou willen.

Schrijf dan naar de familie in rouw…

Hier slechts een suggestie om iets te betekenen voor mensen, die met hun verdriet in het isolement dreigen terecht te komen: schrijf een brief naar een familie in rouw, of voor de digitale generatie: post iets op de sociale media.

Wat kun je schrijven? Enkele herinneringen aan de persoon die is overleden, kwaliteiten en kenmerken die je waardeert, zoals zijn moed, zijn inzet, zijn integriteit. Ook de manier waarop hij zich heeft geëngageerd in verschillende initiatieven. Een moment of een daad die je waardeert, iets over hoe je respect en je genegenheid zijn gegroeid, hoe deze persoon je leven heeft geraakt of beïnvloed.

Het doet voor de nabestaanden – straks weer in bredere kring – goed te lezen dat je dierbare geliefd is en gewaardeerd wordt.”

Diensten (vieringen)

Diensten (vieringen)

Nu er de komende weken geen vieringen in onze kerken plaatsvinden, vermelden wij hier  een aantal momenten waarop en waar Eucharistieviering plaatsvindt.

KRO-NCRV zendt op zondag de Eucharistieviering uit op televisie, vanaf 10.00 uur op NPO 2.

Radio Maria zendt iedere doordeweekse ochtend en avond een Eucharistieviering uit om 09.00 uur en 19.00 uur. In het weekend op zaterdag om 09.30 uur en zondag om 10.00 uur.

De dagelijkse live streams door KRO-NCRV gaan het land in! Met ingang van maandag 27 april is gedurende twee weken een eucharistieviering te volgen vanuit de Sint Bavo kathedraal in Haarlem: iedere maandag tot en met zaterdag om 09.00 uur.

Na deze twee weken volgt een andere locatie van waar de live stream wordt uitgezonden. Sinds woensdag 18 maart kwam er van maandag tot en met zaterdag een live stream van de eucharistieviering en de dagsluiting uit Hilversum. Nu kiest de omroep er voor om te streamen vanuit diverse plaatsen in Nederland, waar door parochies al dagelijks gestreamd wordt. Er wordt dan gebruik gemaakt van de door de betreffende parochies zelf verzorgde stream die via KRO-NCRV zo een groter publiek kan bereiken.

Geloofsgesprek op de plek van dagsluiting.

De stream wordt online uitgezonden via de website en het facebookaccount van KRO-NCRV.nl/katholiek. Iedere avond om 19.00 uur werd eerder een dagsluiting uitgezonden via de live stream. Nu zendt KRO-NCRV op dat tijdstip online een eerder op televisie uitgezonden geloofsgesprek uit.

De dagelijkse vieringen en geloofsgesprekken zijn te volgen via deze website en de facebook-pagina.

Misintenties

MISINTENTIES

Door allerlei maatregelen ten gevolge van het coronavirus zullen er tot 1 juni 2020 geen misvieringen plaatsvinden.
Dit betekent ook dat we geen misintenties meer zullen plaatsen in De Hint.
Voor zover er nog misintenties ons bereiken, zullen wij die meenemen bij de eerstvolgende mogelijkheid. Dit geldt ook voor de al eerder opgegeven intenties.
Wij verzoeken u dan ook voorlopig geen misintenties meer door te geven.

Maatregelen

Maatregelen

Alle publieke liturgievieringen, ook die in kleine kring door de week, worden voor de gehele Paastijd, tot en met Pinksteren (op 31 mei) afgelast.

De overheid heeft alle bijeenkomsten verboden tot 1 juni, ook die met minder dan 100 mensen. Eerder werden door de bisschoppen al alle publieke vieringen op zaterdag en zondag afgelast, nu zijn dus ook de publieke vieringen door de week afgelast.

Besloten vieringen zijn alléén nog mogelijk in aanwezigheid van de daarvoor strikt noodzakelijke bedienaren en zonder de deelname van andere gelovigen.

De kerken kunnen misschien indien daartoe de mogelijkheid geboden wordt openblijven voor individuele bezoekers, die komen voor gebed of om een kaars aan te steken. Zij moeten wel alle maatregelen van de overheid daarbij in acht nemen op het gebied van aantal, afstand, hygiëne en gezondheid.

Het kabinet heeft aangegeven dat er nog uitzonderingsmaatregelen komen waar het gaat om uitvaarten en kerkelijke huwelijken. Als hierover meer informatie beschikbaar is, wordt deze zo spoedig mogelijk bekend gemaakt.

Openstelling kerken voor gebed en een kaarsje tijdens het coronavirus.

Openstelling kerken voor gebed en een kaarsje tijdens het coronavirus.

De bisschoppen in Nederland hebben gevraagd om zoveel mogelijk de kerken open te houden voor een gebed en een kaarsje.

Het pastoraal team en het parochiebestuur zijn van mening dat er bestaande mogelijkheden aanwezig zijn voor mensen om te bidden en om een kaarsje op te steken. We zullen niet alle kerken open stellen.

Er zijn de volgende mogelijkheden.

De kerk in Eersel is elke dag geopend van 09.00 tot 18.00 uur. De kerk van Steensel biedt ook mogelijkheid voor gebed en een kaarsje en in Wintelre kan dit in de naast de kerk gelegen kapel.

In de andere kerkdorpen bevinden zich ook kapelletjes waar mensen naar toe kunnen gaan voor gebed en het opsteken van een kaarsje.

Pastorale rondgang

Pastorale rondgang (coronavirus)

In het kader van de parochiële toekomstvisie was het pastoraal team voornemens om de kerkdorpen te bezoeken en in gesprek te gaan over de pastorale zorg in de nieuwe situatie. Daartoe waren data vastgesteld.

In verband met de problematiek van het coronavirus zijn aanvankelijk de bijeenkomsten in Duizel, Vessem en Steensel afgelast. Inmiddels hebben we besloten om de andere geplande bijeenkomsten in Knegsel, Wintelre en Eersel ook af te gelasten. Wij zullen de ontwikkelingen in de komende weken volgen en nieuwe data vaststellen. U wordt hieromtrent geïnformeerd.

Thuis geloven, in God en elkaar.

Thuis geloven, in God en elkaar.

We maken het momenteel mee: een heel nieuwe situatie waarin we niet meer kunnen samenkomen om te bidden en te zingen. De omstandigheden verplichten er ons toe. Voor velen van ons een totale verrassing en vooral een onbekende ervaring. Ook al hoorden we over de dramatische situatie in andere landen, toch hadden we het gevoel dat dit voor anderen en voor elders was. Maar nee, virussen hebben geen nationaal gevoel en geen grens houdt ze tegen.

Onze wetenschappers, zorgverleners en politici doen wat ze kunnen om onze bevolking te helpen, te vrijwaren, te beschermen.

En als christelijke gemeenschappen zijn we solidair. We zijn gewoon medeburgers met alle anderen.

We maken het immers mee zoals iedereen. We ontsnappen er niet aan. Het is tevens een uitnodiging om onze verantwoordelijkheid op te nemen. Hoe kunnen we mensen rondom ons in bescherming nemen, hun ongemakken verlichten, een sprankje hoop brengen? Onbetaalbare vriendelijkheid: christen zijn op en top!

We krijgen nieuwe kansen, want in geen enkele situatie is God afwezig. We moeten waarschijnlijk, meer dan ons lief is, thuisblijven. En wat doen we? Kerkbezoek, samen vieren wordt tijdelijk onmogelijk. Dan maar ophouden om christen te zijn? Of integendeel de kans waarnemen om wat stiller te worden en te luisteren naar wat God te zeggen heeft in deze beproeving? De vastenperiode is precies een tijd van beproeving. 

Ik denk in de eerste plaats aan de kans die we krijgen om de Bijbel ter hand te nemen en misschien eens te luisteren naar wat God ons (mij) te zeggen heeft. Nu we tijd hebben, waarom niet eens rustig de evangelieteksten lezen? Steek maar een kaarsje aan, je zult zien dat het jouw hart verlichting kan brengen.

In de eerstvolgende zondagen (22 maart: Joh 9,1-41, en 29 maart: Joh 11,1-45 en 5 april: Mat,25-26) zijn het langere verhalen, prachtige teksten die vanaf de eerste eeuwen de doopleerlingen begeleid hebben naar het doopsel. En misschien beginnen die woorden nu wat meer betekenis te krijgen, brengen ze je dichter bij wie God is voor jou.

Eigenlijk kun je heel veel vinden op internet (kijk eens op de website:  www.bijbelin1000seconden.be en voor jongere gezinnen, maar ook aardig voor ouderen: www.geloventhuis.nl). Je kunt er mooie en inspirerende teksten ontdekken. We hebben nu ook de tijd om enkele films te bekijken en een paar goede boeken te lezen. Eindelijk, ja eindelijk! Een geestelijke school thuis, met de verworvenheden en de techniek van vandaag de dag. Het kan een opgang zijn naar Pasen.

We zullen de huidige tijd moeten doorbrengen als kerk, in gemeenschap, solidair met elkaar. Laten we creatief zijn en zoeken naar mogelijkheden om de mensen te ondersteunen die het moeilijk hebben, de mensen die hard moeten werken in risicovolle omstandigheden, met begrip voor elkaar, gepaste afstand en elkaar toch zo nabij. In die creatieve solidariteit kunnen we een stukje ellende doen omslaan in unieke levenskansen.

In welke situatie u ook bent, weet dat je in ons gebed bent. Iedere dag. En als je dat gelooft, dan voel je je wellicht minder alleen. Dat is heel belangrijk als je in afzondering moet blijven of je opgesloten voelt in een beperkte kring. Je kunt de muren van je huis verplaatsen door te lezen en wellicht te bidden. Je kunt de hele wereld binnenhalen met mensen die je fysiek niet besmetten, maar die jouw hart verruimen en je liefde doen groeien.

Met een hartelijke groet,

Uw Pastoraal team

Misintenties

Misintenties

Nu er geen misvieringen plaatsvinden zullen er ook geen misintenties in De Hint worden geplaatst.

Contact
Administratie

0497 - 512235

Contact
Bestuur

0497 - 512235

Postadres

R.K. Parochie
Sint Willibrordus
Kerkstraat 29
5521 JK Eersel