• Home
  • Corona nieuws

Categorie: Corona nieuws

Coronavirus

Afgelopen maanden hebben we kunnen zien de impact van het Coronavirus op onze samenleving.  Er worden allerlei protocollen en maatregelen vastgesteld en gewijzigd.  Uiterst belangrijk met als doel de verspreiding van het virus te beperken. Door de ontwikkelingen ziet het leven er voor ons allemaal toch anders uit. Dat brengt ook onzekerheid met zich mee.

Wij zullen daar waar mogelijkheden zijn onze taken op pastoraal en kerkelijk  gebied aanpassen aan de gedragsregels die vanuit hogerhand worden vastgesteld.

Wij zullen u op de hoogte houden van de ontwikkelingen en consequenties voor onze parochie via De Hint. Voorts streven wij er naar om de actualiteit te plaatsten op deze website.

Zorg goed voor uzelf maar zeker ook voor elkaar.

Het parochiebestuur en het pastoraal team.

Versoepelingen in de R.-K. Kerk vanaf vrijdag 25 februari 2022

Met ingang van vrijdag 25 februari vervallen voor de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland de verplichting om anderhalve meter afstand te houden en het mondkapjesadvies bij verplaatsingen door de kerk.

De maatregelen voor het uitreiken van de communie worden ook versoepeld.

‘We zijn dankbaar voor verruiming van de mogelijkheden om samen ons geloof in Gods huis te kunnen vieren,’ zeggen de bisschoppen. ‘We weten dat alle gelovigen hier naar uitkijken.’

Dit houdt voor onze parochie het volgende in, met ingang van vrijdag 25 februari:
– De anderhalve meter regel vervalt
– De banken mogen weer allemaal bezet worden
– Mondkapjes zijn niet meer verplicht
– De hostiecupjes vervallen en de kerkelijk voorganger deelt alleen de handcommunie uit. Deze zal vooraf en daarna goed zijn handen reinigen.
– Kerk- en/of liturgieboekjes mogen weer worden gebruikt.
– Er vindt nog géén collecte plaats tijdens de viering. Na afloop kan de geldelijke bijdrage worden achtergelaten in de collecteschalen die daartoe achterin de kerk klaarstaan.

Met Aswoensdag zullen er alleen in Eersel askruisjes worden uitgereikt. De viering is om 19.00 uur en Diaken van Olmen is de voorganger. Deze zal bij de uitreiking een mondkapje dragen en vooraf en daarna goed de handen reinigen.

Het kerkbestuur vraagt aan eenieder om rekening te blijven houden met elkaar, ook met diegenen die afstand willen houden en/of een mondkapje dragen, bijvoorbeeld in verband met een kwetsbare gezondheid.
Laten we met elkaar ervoor zorgen dat iedereen in de kerk de liturgie veilig mee kan vieren.

Wel is het noodzakelijk dat we ons aan de adviezen blijven houden die de verspreiding van het virus aantoonbaar beperken.
Zoals handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog, geen handen schudden, niet komen met verkoudheidsklachten enzovoort. Het virus is er nog steeds.

Coronamaatregelen

DE KERK EN CORONAMAATREGELEN

Wanneer de kerkdeuren weer open gaan en er ook weer weekendvieringen en woord- en communiediensten kunnen worden gehouden hebben wij indachtig de vastgestelde Coronaprotocollen gekeken op welke wijze wij op een verantwoorde wijze hieraan invulling kunnen en willen geven bij kerkdiensten.


Dit heeft er toe geleid dat wij de volgende gedragscode hebben vastgesteld.
  • Gelieve de aanwijzingen van de voorganger en koster op te volgen.
  • Handen desinfecteren met desinfectie gel.
  • Géén handen schudden.
  • Kerk- en/of liturgieboekjes kunnen weer worden gebruikt.
  • Hoesten en niezen in de elleboog.
  • Er vindt géén collecte plaats tijdens de viering. Na afloop kan de geldelijke bijdrage worden achtergelaten in de collecteschalen die daartoe achterin de kerk klaarstaan.

Misintenties tijdens de coronaperiode

MISINTENTIES TIJDENS DE CORONAPERIODE

Beste Parochianen 

Vanwege de coronacrisis hebben de vieringen in onze kerken noodgedwongen langere tijd stilgelegen. Gedurende al deze weken zijn daarom ook geen misintenties afgelezen. Intussen heeft zich wel in al die tijd een veelvoud van misintenties opgehoopt. Zoveel dat we die niet allemaal in een weekend kunnen aflezen. Op een gegeven moment hebben we daarom ook aan u gevraagd geen nieuwe intenties meer op te geven.

Nu de vieringen in de kerken weer gaan opstarten gaat de situatie rond de misintenties zich ook weer normaliseren. Dit bekent dat met ingang van het weekend van 4 – en 5 juli 2020 de misintenties zullen worden afgelezen en ook bekend zullen worden gemaakt in De Hint.

Alleen voor de enorme berg misintenties die zijn blijven liggen moeten we een oplossing gaan vinden. Sommige kerkdorpen hebben door de contactpersoon zelf al contact opgenomen met de betreffende families om af te spreken hoe een verder vervolg gegeven kan gaan worden aan deze intenties. Voor alle intenties waarover nog geen overleg heeft plaatsgevonden en waar nog niets over is afgesproken zal een nieuwe afspraak gemaakt moeten worden. De mensen die dit betreft willen wij beleefd en vriendelijk vragen of zij zelf contact op willen nemen met degene die in het desbetreffende kerkdorp de misintenties verzorgt. Vanaf nu kunnen ook weer nieuwe intenties worden opgegeven.

Wij begrijpen dat het even wat aanpassing vraagt van iedereen om weer goed op te starten. Daarvoor onze hartelijke dank. 

Namens het pastoraal team

Pastoor C. van Lamoen.

Contact
Secretariaat

0497 - 512235

Contact
Bestuur

0497 - 512235

Postadres

R.K. Parochie
Sint Willibrordus
Kerkstraat 29
5521 JK Eersel