Categorie: Nieuws

Algemeen nieuws van de parochie Samen Willibrordus

Restauratie

Restauratie

De restauratiewerkzaamheden aan de parochiekerk in Eersel vorderen gestadig. Een kijk door het nieuwe glas in loodraam.

Knegsel weer bij de tijd

Knegsel weer bij de tijd

In maart is gebleken dat de torenuurwerk en de verlichting niet goed functioneerde. Uit het onderzoek kwam naar voren dat de meeste verlichtingselementen bij de cijfers niet of op halve kracht dienst deden. Ook de verlichtingsstaven werkten nauwelijks. Met andere woorden: er was sprake van een grote hoeveelheid aan kapotte verlichtingselementen. Alles is weer vervangen en uitgevoerd in een modern jasje.

Mariamaand

MARIAMAAND… stillekes uit lockdown.

Voor katholieken geldt Mei als dé Mariamaand. Op weg naar Pinksteren kunnen we ons afvragen: waar komt die devotie vandaan?

Met enige goede wil kun je een enkele aanzet vinden in de middeleeuwen, maar van volksdevotie is dan nog geen sprake. Geleerden wijzen er graag op dat Maria de plaats moest innemen voor allerhande heidense gebruiken. De naam van de maand Mei gaat terug op de Romeinse moedergodin Maia. Zij staat voor vruchtbaarheid, ontluikend leven, liefde.

Rond de eerste van haar maand kenden de Romeinen de Floralia, feesten en spelen ter ere van de bloemengodin Flora. Op middeleeuwse afbeeldingen wordt de meimaand geïllustreerd door boeren op het land, bloemen, vogeltjes en ridders te paard die met hun geliefde de natuur intrekken. Er werd volop gedanst en mensen leidden hun eigen leven.

Dit tot verdriet van de kerkelijke overheden. In 1579 probeert Carolus Borromeus, in zijn bisschopsstad Milaan, de aandacht van de bevolking af te leiden van dergelijke excessen, en ze om te buigen in gebedsstonden voor het beeld van Maria in de kathedraal. In die jaren heerste juist de pest in Noord-Italië. Ook elders in de wereld ging men in diezelfde tijd tot Maria bidden. Een devotie ontstond…, tot op de dag van vandaag, nu we ons bevinden in de meimaand, tussen Hemelvaart en Pinksteren, ten tijde ook van een epidemie. Maar wie is zij?

 

Maria – zo vertellen ons oude verhalen en oude schilderijen – verbleef na Jezus’ dood in de kring van zijn eerste apostelen. Zij die het leven gaf aan Jezus, bracht ook leven terug in de kring van zijn uitgedoofde volgelingen.
Achter dichte luiken (beloken Pasen), vertelt de Bijbel, zitten ze verdrietig en uitgeblust bijeen om zijn vroege, onverdiende dood, net als velen van ons in een soort lockdown.

Maar dan gaat er met Maria in hun midden toch weer een vuurtje branden; ze raken opnieuw begeesterd: de luiken gaan weer open, ze durven de straat op en hun boodschap wie Jezus was en wat Hij wilde, wordt verstaan.

Dat was de eerste maar niet de laatste keer dat het evangelie eerst niet werd verstaan en christelijke denken leek uitgedoofd, maar dat het vuur toch weer oplaaide en mensen opnieuw bezielde. De geschiedenis laat zien dat het christendom vanaf het begin goede en uitbundige periodes heeft gekend, maar ook tijden dat het een kwijnend bestaan leidde, of dat het alleen nog leefde bij kleine groepen achter gesloten deuren…

In zo’n tijd lijken wij ook nu weer beland. Geloven mag nog wel, maar achter de voordeur, met de luiken dicht… 

Wat kunnen we daaraan doen? Weinig of niks. Dat hoort bij het leven; bij alle groei hoort lente en zomer, maar horen ook tijden van herfst en winter. Zo zijn er zomerse tijden dat het evangelie wordt verteld, vertaald en verstaan, maar ook tijden waarin het evangelie onverstaanbaar wordt doorgegeven in oude, diepzinnige, soms versleten woorden.

Met Pinksteren bidden we nog meer dan anders (en op voorspraak van Maria!) dat ons geloof weer kleur en smaak krijgt…, hopend dat we met elkaar onze lockdown stillekes kunnen doorbreken, met aandacht (gepaste afstand) voor mensen om ons heen…

Gebed tot Maria

Als gij haar volgt, verdwaalt gij niet.
Als gij haar aanroept, wanhoopt gij niet.
Als gij aan haar denkt, vergist gij u niet.
Als zij u steunt, valt gij niet.
Als zij u beschermt, vreest gij niet.
Als zij u leidt, wordt gij niet moe.
Als zij u begunstigt, bereikt gij uw doel.

Moederdag

Moederdag

Haar waarde is hoger dan die van juwelen…

Karaktertrekken en eigenschappen van mannen en vrouwen, functionarissen en rollen die mensen soms vervullen, zo ook van God, worden soms heel beeldend weergegeven. In het Bijbelboek Spreuken (hoofdstuk 31) wordt God vergeleken met wie en wat een moeder zoal is en doet: “een flinke vrouw, werkte met vaardige hand, als een koopman haalde zij voedsel aan en zorgde voor het eten van hun kinderen…, zelfs ’s nachts ging haar lamp niet uit, hield in het oog allen die haar lief waren en aan haar zorgen waren toevertrouwd…”. Het is een tekst die we heel vaak lezen bij het gelovig afscheid van een lieve moeder en oma, een tekst ook die best wel eens mag klinken om wie je lief is geworden op te hemelen nu ze nog volop in het leven staat…

Tentoonstelling

Tentoonstelling

In de parochiekerk van Sint Willibrordus te Eersel wordt gedurende de periode van 7 april tot 15 juni 2020 een kunstwerk (beeld) geëxposeerd.

Dit kunstwerk is gemaakt door Antoinette Donkers – Dekker uit Wintelre.

Het kunstwerk vindt zijn oorsprong in: Psalm 22 vers 15:

“Als water ben ik uitgegoten, mijn gebeente valt uiteen, mijn hart is als was, het smelt in mijn lijf.”

Psalm 22 wordt gezien als een profetie, die gaat over het lijden van Christus. In haar beeld heeft zij niet Christus, maar de mens zelf weergegeven die zich “als water uitgegoten” voelt. De nood van Christus en de nood van de mens komen in dit beeld bij elkaar, overlappen elkaar als het ware.

De mensfiguur wordt weerspiegeld in de glasplaat. Deze weerspiegeling geeft tezamen met het transparante van het glas en de open letters in de sokkel, lichtheid aan de thematiek en dramatiek van de mensfiguur.

Uiteindelijk is er in de diepste nood, licht aanwezig, een spiegelbeeld.

Wat en hoe dat precies is, beleeft ieder op zijn/haar eigen manier.

Contact
Administratie

0497 - 512235

Contact
Bestuur

0497 - 512235

Postadres

R.K. Parochie
Sint Willibrordus
Kerkstraat 29
5521 JK Eersel