‘n Voornemen voor 2020…: ‘n Bedevaart naar Lourdes

In de herfstvakantie van 2020, van 17 oktober tot en met 25 oktober wil onze bisschop Mgr. Gerard de Korte met gezinnen en jongeren uit het bisdom op bedevaart gaan naar Lourdes.

Het programma van deze pelgrimage is speciaal afgestemd op gezinnen en jongeren. Het zal een mix worden van gezamenlijke activiteiten en momenten voor het eigen gezin of de eigen groep waarmee op reis gegaan wordt. Op bedevaart gaan met elkaar versterkt de onderlinge band, alsook het eigen geloof. Denk er eens over na.

Meer informatie en een programmaboekje met inschrijfformulier is beschikbaar via de website van het bisdom: www.bisdomdenbosch.nl/leef-je-geloof/bedevaart

Je inzetten voor de toekomst van de kerk…

Dat is een gedachte die jou als mens kan bezighouden.

Je bent gedoopt en voelt je misschien ook als zodanig gezonden om daar ook iets mee te doen in deze tijd. Dat kan eventueel ook professioneel.

Op zaterdag 9 mei 2020 organiseert het Sint-Janscentrum van het bisdom ’s-Hertogenbosch een open dag om mensen te informeren hoe dat kan.

Iets voor jou, voor U?

Meer informatie is te vinden op de website www.bisdomdenbosch.nl/opleiding-vorming

Martien van Gestel

70 jaar lid van het Steensels kerkkoor

Op zondag  17 november werd Martien van Gestel in het zonnetje gezet omdat hij al 70 jaar lid is van het koor in Steensel.

Het Steensels koor zong altijd op een hoog peil. Dat hoge peil bereikte het niet zomaar. Martien van Gestel, inmiddels 88 jaar oud, was een van de voorzangers, eerst bij het gregoriaans koor, later ook bij het gemengd koor. “Maar je moest wel eerst vijf jaar lang lessen volgen bij dirigent Leonardus de Waal beter bekend als ‘Noriske de Waal’ die je opleidde voor het examen. Dat was niet gemakkelijk want je moest noten leren lezen en heel veel zingen en oefenen. Op je achttiende mocht je examen doen in Bladel en als je dan je diploma had werd je echt lid” vertelt Martien in een eerder interview. Hij zong al vanaf zijn 14e jaar mee in het parochieel mannenkoor dat uitgroeide tot een gemengd koor. Uit dit gemengd koor is het gregoriaans mannenkoor ontstaan. Later ging het gregoriaans koor op in het gemengd koor.

Martien vond het altijd fijn om te zingen. Het gaf hem veel voldoening om bij te dragen aan een mooie mis en ook om te merken dat de mensen in de kerk dit waarderen. Hoewel hij het liefste gregoriaans zong, doet hij ook met veel plezier mee met het gemengd koor. “Zolang het nog gaat blijf ik meedoen”, vertelt hij. 

Gerardus kalender

De Gerarduskalender: Elke dag een beetje spirit!

16 oktober is de feestdag van de H. Gerardus.Dit is een mooie gelegenheid om de scheurkalender van de H. Gerardus onder de aandacht te brengen.De Gerarduskalender, uitgebracht door Klooster Wittem, is een scheurkalender met elke dag op de voorkant een spreuk die opbeurt of aanzet tot nadenken, onder het motto: ‘Elke dag een beetje spirit!’.

Op de achterkant staan afwisselend moppen, gedichten, bezinningsteksten, puzzels en informatie over verschillende onderwerpen. De kalender is bedoeld om elke dag goed te kunnen beginnen.

De spreuk op de voorkant en de moppen, puzzels en informatie op de achterkant geven u aan het begin van de dag een positief gevoel.

De kalender wordt elk jaar met zorg en plezier samengesteld door een uitgebreide redactie van personeel en vrijwilligers rondom Klooster Wittem.

De opbrengst van de kalender komt ten goede aan alle activiteiten die vanuit Klooster Wittem worden georganiseerd (zie ook op internet: www.kloosterwittem.nl).

De kalender (blok met achterschild) is voor € 7,40 verkrijgbaar bij: Marijke ten Doeschate, Rogge 21, 5521 RX Eersel.  Telefoon: 0497-517262

Sint Maarten

Blijkbaar is ridder Martinus het bekende verhaal van de Barmhartige Samaritaan – in de hofkapel in Tours vaak verteld – niet ontgaan. Het verhaal gaat dat hij het handen en voeten heeft gegeven, en dat hij daardoor in de geschiedenis bekend is geworden als Sint Maarten. Zijn feestdag wordt in Nederland op veel plekken gevierd op 11 november, terwijl dan in het zuiden het startsein wordt gegeven voor carnaval. Op de middag en avond tevoren – ’n beetje ’n Samen Willibrordusdag – hebben wij Sint Maarten gevierd binnen onze gemeente en parochie. Bij gelegenheid van het jubileum van het Kempenmuseum organiseerden hun vrijwilligers een Sint Maartensoptocht. Wij als parochie hebben ons daarbij aangesloten. Met succes; wellicht het begin van ’n nieuwe traditie (in ere hersteld!). Aan het eind van de middag verzamelden zich ruim 40 kinderen met hun ouders bij het museum. Met verpakkingsmateriaal werden lampions gemaakt en versierd. Uiteraard werd even het verhaal verteld over Martinus: “gezeten op zijn paard zag hij een oude bedelaar, verkleumd van de kou langs de weg zitten. Maarten scheurde zijn mantel in tweeën en bracht zo warmte in de kou, licht in het duister van die man.” Vervolgens gingen de kinderen en hun ouders in optocht naar de Eerselse kerk, met Sint Maarten boven op het paard, de bedelaar mee in de stoet en een trommelaar voorop. Het was inmiddels donker en vrieskou. Eenmaal aangekomen bij de poort van de kerk vertelde pastor Gust Jansen, diaken het verhaal over diezelfde bedelaar, die ging doen wat hem was overkomen: op zoek naar de ridder – om hem nog eens te bedanken – kwam hij telkens kinderen en oudere mensen in het dorp tegen die vergingen van de kou; telkens opnieuw scheurde hij zijn deel van de gekregen mantel in tweeën en vond uiteindelijk Martinus. ’n Prachtig verhaal dus over licht brengen in het donker, warmte in de kou én over delen. Alle kinderen – en hun ouders en andere belangstellenden die waren toegestroomd – kregen (door vrijwilligers van de parochie verzorgd)  warme chocomel en mochten ieder met elkaar ’n eierkoek delen…. Groot en klein snapten waarom

Aanvragen bezoek

Voelt u zich eenzaam, bent u ernstig ziek of in diepe rouw of heeft u gewoon behoefte aan een luisterend oor, dan kan een bezoek van iemand uit het Pastoraal team tot grote steun zijn. Zij maken hier graag tijd voor vrij, maar moeten hiervan wel op de hoogte zijn. Laat u het ons weten?

Er zijn ook mensen die niet in staat zijn om zelf hulp te vragen. Juist voor hen kan een bezoek belangrijk zijn. Als u dit signaleert, neem dan initiatief.

U kunt uw verzoek voor een vertrouwelijk gesprek telefonisch doorgeven via het parochiesecretariaat 0497-512235 of mailen naar parochiecentrum@parochieeersel.nl. Graag hierbij aangeven van wie u bezoek wilt ontvangen: Pastoor van Lamoen, Diaken Jansen, Diaken van Olmen of Pastoraal ondersteuner mevr. Kouwenberg.

Wij ontmoeten u graag.

Start Vormsel

Beste 8-ste groeper en ouders van de aanstaande vormelingen,

Het nieuwe schooljaar is begonnen. Binnenkort starten we met de voorbereidingen voor het Vormsel. Jij ontvangt hiervoor de uitnodiging via de basisschool. U kunt deze ook vinden op deze website onder het kopje Vormsel. U vindt hier ook het aanmeldingsformulier. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname.

Aanmelden kan tot 27 november 2019 via de link op onze website. Graag nodigen wij u uit voor de eerste gezamenlijke informatieavond voor ouders en vormelingen op:

Woensdag 20 november om 19.00 uur in de St.Willibrorduskerk te Eersel.

Groeten van de werkgroep Vormsel en Pastor Gust Jansen, Diaken

Wijziging doordeweekse vieringen

Ter informatie: Met ingang van 1 juli 2019 vervalt de dinsdagochtendviering van 8.30 uur in Knegsel en de donderdagochtendviering van 8.30 uur in Wintelre.

Disclaimer

Inhoudsrechten
Hoewel de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is opgesteld en wordt onderhouden kunnen gebruikers van deze website geen rechten ontlenen aan of aanspraak maken op de juistheid en volledigheid van de website. Bij gebruikmaken van hyperlinks (doorverwijzingen naar andere websites) aanvaardt het parochiebestuur geen enkele aansprakelijkheid voor deze websites en de geboden informatie daarop. Ook aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die daardoor kan ontstaan.

Privacy
Het parochiebestuur respecteert uw privacy zeer en zal toezien dat de communicatie en eventuele gegevensuitwisseling met onze sitebezoekers zo veilig mogelijk gebeurt.

Copyrights
Op alle teksten en beelden op de internetsite berust het copyright bij het parochiebestuur. Dit houdt in dat er niets zonder toestemming van het parochiebestuur mag worden gekopieerd.

Vacature

We zijn op zoek naar een bestuurlijk penningmeester. De dagelijkse financiële administratie gebeurt op het parochiecentrum door vrijwilligers. Daarnaast wordt het bestuur beleidsmatig ondersteund door vrijwilligers. Wat we zoeken is iemand die meedenkt over het financieel te volgen beleid van onze parochie. Mede in het licht van de toekomstige ontwikkelingen. Lijkt u dit wat? Graag contact opnemen met onze vice-voorzitter.

Contact
Administratie

0497 - 512235

Contact
Bestuur

0497 - 512235

Postadres

R.K. Parochie
Sint Willibrordus
Kerkstraat 29
5521 JK Eersel