• Home

Wijziging doordeweekse vieringen

Ter informatie: Met ingang van 1 juli 2019 vervalt de dinsdagochtendviering van 8.30 uur in Knegsel en de donderdagochtendviering van 8.30 uur in Wintelre.

Afscheidsfeest Pastor Verschure

Op zondag 26 mei 2019 heeft de gemeenschap van de Samen Willibrordusparochie Eersel in een feestelijke en gezamenlijke viering in de kerk van Wintelre afscheid genomen van pastor Ton Verschure als pastoor “in solidum” en als lid van het pastoraal team van onze  parochie.
Tevens werd stilgestaan bij zijn 55 jarig priesterjubileum.
Na een muzikaal onthaal door de fanfare van Wintelre werd pastor Verschure vanaf de Groenstraat begeleid naar de fraai versierde kerk en het voor deze gelegenheid mooi versierde kerkplein.
De feesteling ging zelf voor in de viering als hoofdcelebrant met aan zijn zijde de concelebranten pastoor van Lamoen en emeritus-pastoor Vissers.
Een samengesteld koor uit de drie kerkdorpen van Wintelre, Vessem en Knegsel luisterde met goede gezangen de viering muzikaal op.
Tijdens de overweging las pastor Verschure de ontslagbrief voor van de Bisschop en stond hij stil bij de voorbije jaren dat hij in het pastoraat werkzaam mocht zijn. Na afloop volgde een welgemeend applaus vanuit een volle kerk.
Na de viering werd een toespraak gehouden door de bestuurlijk voorzitter van het parochiebestuur, de heer Thomas. Hij begon met het overhandigen van een bos bloemen aan mevrouw Riek van den Bosch, de hulp van pastor Verschure. Daarna typeerde hij pastor Verschure heel treffend in zijn wijze van pastoraat beoefenen, behorend bij een bepaalde tijdgeest die voor velen heel herkenbaar is. Ook werd gerefereerd aan toekomstige ontwikkelingen waar onze parochie voor staat.
Hierna onthulde hij samen met pastor Verschure een prachtig vervaardigd kunstwerk, dat hem als cadeau werd aangeboden. (Piet van Hout)
Na afloop volgde buiten een vendelgroet door het Gilde, waarna de tijd aanbrak voor de feesteling om even te gaan rusten.

Rond 14.00 uur werd pastor Verschure weer thuis opgehaald door het Gilde van Vessem, dat hem en mevrouw Riek van den Bosch begeleidde naar de Gouden Leeuw voor een druk bezochte receptie die duurde tot 17.00 uur. Tijdens de receptie was er een serenade door de fanfare en drumband van Vessem. Behalve de vele parochianen, vrijwilligers en de familieleden die er waren kwam ook zijn jaargenoot en emeritus-pastoor Cees Remmers uit Hilvarenbeek op bezoek om hem te feliciteren. Dat was een bijzonder moment.

Met een voldaan gevoel konden we gezamenlijk de dag afsluiten, waarna pastor Verschure met zijn familieleden ging eten.

Graag danken wij iedereen die aan deze dag heeft meegewerkt. Er is veel werk gedaan en het was zeer de moeite waard.

Cycle for Hope

Dringend gezocht: vrijwilligers in Vessem op 28 en 29 juni

De voorbereidingen van Cycle for Hope Rondje Nederland zijn in volle gang: van 27 t/m 29 juni gaan meer dan honderd wielrenners in 48 uur 1.200 kilometer door Nederland fietsen. Een geweldige uitdaging, waarmee ze geld inzamelen voor cliënten van Stichting De Hoop. Deze cliënten worstelen met psychische problemen en/of verslaving en krijgen op christelijke basis hulp. De fietsers zijn aan het trainen, de begeleiders bereiden alles voor, maar… we missen nog een paar essentiële mensen: vrijwilligers die wisselpunten bemensen, onder andere in Vessem. Iets voor jou? De wisselpunten hebben tijdens Rondje Nederland een essentiële rol. Daar geven de wielrenners het stokje over aan een ander subteam, nemen ze rust en hebben ze de mogelijkheid om te eten en te drinken. Het wisselpunt in Vessem bevindt zich op Eurocamping Vessem en is open op 28 juni van 22:45 uur tot 06:45 op 29 juni. Om te voorkomen dat de beheerder daar bijna 250 mensen te woord moet staan gebruiken we een coördinator als ‘intermediair’. De coördinator wordt bijgestaan door een team van 5-10 vrijwilligers. Denk jij dat jij coördinator of vrijwilliger kunt zijn in Vessem? Dan horen we graag van je! Natuurlijk krijg je de nodige ondersteuning vanuit het team van Cycle for Hope. Wil je meer weten of je aanmelden? Geweldig! Neem contact met ons op via info@cycleforhope.nl

Traditionele bedevaart Eersel-Werbeek

De oudste, maar nog steeds springlevende traditie van Eersel; de bedevaart naar Werbeek anno 1661, wordt dit jaar gehouden op zaterdag 29 juni a.s.. Een datum om alvast te noteren. Ieder jaar gaan er veel pelgrims mee naar Retie en Werbeek om deze schitterende dag met elkaar te beleven.

Al 358 jaar trekt men onafgebroken naar het kleine gehucht Werbeek, naar de kapel van Maria ter Sneeuw. Geïnteresseerden uit de hele parochie, kunnen zich hierbij aansluiten.

Behalve de bedevaart, zal er dit jaar, vanwege het 40 jarig bestaan van Kempenmuseum de acht Zaligheden, in het museum een tentoonstelling zijn rondom de bedevaart. De tentoonstelling loopt van zaterdag 15 juni tot zaterdag 29 juni. Op zondag 23 juni zal het koor Gaudeamus in het museum enkele oude Werbeekliedjes zingen en  zal er door Jacq Bijnen een presentatie worden gehouden over de bedevaart. Tevens is het mooie boek; “ Maria’s Werbeek “, te koop.

Zaterdag 29 juni is het programma als volgt;

10.30     H. Mis in Parochiekerk in retie met medewerking van Herenkoor Gaudeamus
11.30     Pauze om in de café’s de meegenomen broodjes op te eten.
12.25     Ontvangst Raadhuis door Burgemeester en Schepenen van Retie
13.00     Serenade door Harmonie de Goede hoop met vendelgroet door de gilden
13.30     Opstellen processie naar de kapel van Werbeek
14.00     Bidstonde
14.40     Ontvangst door VVV Retie met  een glaasje Ambroziuswijn en schuimpjes
15.00     Iedereen keert weer huiswaarts om onderweg nog aan te leggen op een terras

Degenen die willen wandelen naar Retie kunnen contact opnemen met Toon van de Ven . Voor informatie kunt u terecht bij Henk van de Klundert

Vessemse kerk weer open voor publiek

Vanaf zondag 7 april tot eind oktober wordt de prachtige Sint Lambertuskerk in Vessem weer op alle  zon- en feestdagen tussen 14.00 en 16.00 uur opengesteld ter bezichtiging of om zomaar een kaarsje op te steken. De groep kerkgidsen staat weer klaar om u te ontvangen en informatie te verstrekken. Behalve de prachtige schilderingen van Jos Lommen, die bij de restauratie tevoorschijn zijn gekomen,  en het monumentale Loret-orgel is ook het schitterende neo-gothische vleugelaltaar, afkomstig uit het Augustinessenklooster te Venlo, te bewonderen. Zoals u weet is in 2009-2010  de hele kerk en ook het orgel uit 1868 gerestaureerd met o.a. subsidie van de Rijksdienst voor het cultureel erfgoed en andere fondsen. Daarom wil de parochie belangstellenden de gelegenheid geven om de kerk te bezichtigen. Er zijn tijdens de openstelling gidsen aanwezig en er is ook informatie op papier. Vorig jaar bestond het orgel 150 jaar. Dit jaar is er een heel andere gedenkwaardige bijzonderheid.  Op 25 april is het 100 jaar geleden dat Henricus van Kruijsdijk, directeur van de zuivelfabriek in Sint Oedenrode, tijdens zijn werk werd vermoord. Hij was 31 jaar oud, afkomstig uit Vessem en is hier ook begraven. Zijn grafmonument is te zien achter het priesterkoor en er staan nog steeds altijd bloemen op zijn graf. In de kerk is informatie aanwezig over de gebeurtenissen in 1919.

Misintenties Vessem

Op 26 mei a.s. neemt Pastoor Verschure afscheid van de Parochie Sint Willibrordus. Vanaf 1 mei kunnen de misintenties niet meer bij Riek van den Bosch worden opgegeven. Voortaan kunt u dan terecht bij Geert Dolman, Groenewoud 1b te Vessem.

Disclaimer

Inhoudsrechten
Hoewel de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is opgesteld en wordt onderhouden kunnen gebruikers van deze website geen rechten ontlenen aan of aanspraak maken op de juistheid en volledigheid van de website. Bij gebruikmaken van hyperlinks (doorverwijzingen naar andere websites) aanvaardt het parochiebestuur geen enkele aansprakelijkheid voor deze websites en de geboden informatie daarop. Ook aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die daardoor kan ontstaan.

Privacy
Het parochiebestuur respecteert uw privacy zeer en zal toezien dat de communicatie en eventuele gegevensuitwisseling met onze sitebezoekers zo veilig mogelijk gebeurt.

Copyrights
Op alle teksten en beelden op de internetsite berust het copyright bij het parochiebestuur. Dit houdt in dat er niets zonder toestemming van het parochiebestuur mag worden gekopieerd.

Vacature

We zijn op zoek naar een bestuurlijk penningmeester. De dagelijkse financiële administratie gebeurt op het parochiecentrum door vrijwilligers. Daarnaast wordt het bestuur beleidsmatig ondersteund door vrijwilligers. Wat we zoeken is iemand die meedenkt over het financieel te volgen beleid van onze parochie. Mede in het licht van de toekomstige ontwikkelingen. Lijkt u dit wat? Graag contact opnemen met onze vice-voorzitter.

Contact
Administratie

0497 - 512235

Contact
Bestuur

0497 - 512235

Postadres

R.K. Parochie
Sint Willibrordus
Kerkstraat 29
5521 JK Eersel