• Home

Communie

Beste ouders van de aanstaande communicanten,

Het nieuwe schooljaar is begonnen. Na de herfstvakantie starten we met de voorbereidingen voor de Eerste Communie. Uw kind ontvangt hiervoor de uitnodiging via de basisschool. U kunt deze ook vinden op deze website onder het kopje Communie. U vindt hier ook het aanmeldingsformulier. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname.

Aanmelden kan tot 1 november 2019 via de link op onze website. Graag nodigen wij u uit voor de eerste gezamenlijke informatieavond op:

dinsdag 22 oktober om 20.00 uur in de Stokkelse kant van de St.Willibrorduskerk te Eersel.

Wij zijn op zoek naar versterking voor onze werkgroep. Bent u geïnteresseerd, dan nodigen wij u van harte uit om aansluitend op de informatieavond deel te nemen aan ons overleg.

Groeten van de werkgroep Communie en Pastoor van Lamoen

Spirituele wandeling

Omdat de spirituele wandeling eerder dit jaar in Duizel niet door kon gaan, vanwege code oranje voor het weer, was er op woensdag 28 augustus 2019 een hernieuwde poging. Na enkele zeer warme dagen was er voor deze avond ook weer een weersomslag voorspeld met mogelijk onweersbuien en veel regen. Gelukkig kwam het slechte weer pas later en hebben we het er, op enkele druppels na en wat onweersgeroffel in de verte, toch goed van af gebracht.
Bij de kerk in Duizel verzamelden zich voor vertrek om 18.30 uur 16 deelnemers. Zij kwamen veelal uit Duizel, maar ook uit de andere dorpen liepen er mensen mee. Door de contactgroep van Duizel was er hele mooie wandelroute uitgezet, dwars door mooi natuurgebied en langs het water van de visvijver. Alles bij elkaar toch wel tussen de 3 en 4 kilometer hebben we gelopen.
Onderweg hebben we op een drietal plaatsen gestopt om met elkaar van gedachten te wisselen over een aantal vragen. Alle vragen hadden te maken met klimaatverandering, onze eigen levensstijl, de invloed van de economie en de techniek op onze samenleving, de snelle ontwikkelingen in de maatschappij en in ons eigen leven en hoe we bij dit alles toch kunnen toegroeien naar een leven uit één stuk, in harmonie met de omgeving, onszelf en onze levensovertuiging. Wat geeft je houvast en richting? Er werd volop meegedacht door alle deelnemers, die aangaven het onderwerp actueel te vinden. Na afloop sloten we, rond 20.00 uur, samen af in gemeenschapshuis “de Smis” met een lekker kopje koffie. Dank aan allen die hebben voorbereid en hebben meegelopen.

Vacature

Het parochiecentrum te Eersel is het centrale punt voor alle zes kerkdorpen binnen de gemeente Eersel. Wij zijn een gastvrije R.K. parochie, zoals onze werknaam Samen Willibrordus ook aangeeft. Het parochiecentrum is een ontmoetingsruimte waar tevens een aantal administratieve handelingen plaats heeft.

Wij zijn op zoek naar een gastvrije duizendpoot. Iemand die zowel communicatief als administratief onderlegd is en goed thuis is in het werken met de computer. Met andere vrijwilligers geeft u in samenspraak met het centraal parochiesecretariaat vorm aan diverse taken zoals: ontvangst van bezoekers, boeken facturen, inkoop artikelen, onderhouden geautomatiseerde leden-, en kerkbijdrageadministratie en het uitvoeren van overige administratieve werkzaamheden. Hierbij is “onderlinge vervangbaarheid” van belang.

Wij zoeken invulling voor minimaal 10 uren per week. Het aantal uren en de werktijden zijn in overleg. Als parochie staan we open voor mensen die willen re-integreren in het arbeidsproces of werkervaring willen opdoen. Vrijwilligersvergoeding binnen de fiscale regels in overleg. Hebben wij uw interesse gewekt of heeft u vragen? Stuur een mail ter attentie van Jos Thomas (gevolmachtigd vice-voorzitter) of Hans Castelijns (secretaris): parochiecentrum@parochieeersel.nl

Uitnodiging

Aan de vrijwilligers van “Samen Willibrordus”

Dit jaar vindt er een gezamenlijk vrijwilligersavond plaats. Mocht u nog geen persoonlijke uitnodiging ontvangen hebben en zich wel inzetten voor onze parochie, dan nodigen wij u alsnog van harte uit voor onze vrijwilligersavond op: woensdag 2 oktober 2019 van 19.00 uur tot 22.00 uur bij landgoed “De Biestheuvel” te Hoogeloon.

Graag ontvangen wij uw aanmelding vóór 15 september via mail parochiecentrum@parochieeersel.nl


Het bestuur van de R.K. Parochie Sint Willibrordus

Maria Viering

Op vrijdag 25 oktober om 14.30 uur is er een Maria Viering in de aula van RSZK Kerkebogten te Eersel. Wij nodigen u van harte uit om hierbij aanwezig te zijn.

Najaar-special ‘Franciscus’

Zondag 6 oktober 2019  
16.00-16.45 uur
St. Willibrorduskerk te Eersel

Op 4 oktober is het dierendag. Weet je waar dat vandaan komt? Het is de feestdag van Franciscus van Assisi, de heilige, waarvan men zegt dat hij met dieren kon praten. Zijn boodschap is liefde: liefde voor de schepping, voor de mens, voor dieren en planten. Franciscus leefde heel lang geleden in Assisi, een klein plaatsje in Italië. Zijn vader was een rijke lakenkoopman en Franciscus wil als kind ridder worden.

Kom zondag 6 oktober luisteren hoe dit verhaal verder gaat…!!

Diaken Janssen vertelt het verhaal van Franciscus van Assisi voor de kleinste parochianen.  Neem gerust je knuffel mee! Of maak een mooie kleurplaat van je lievelingsdier en neem dat mee. Alle knuffels en kleurplaten gaan een deel uitmaken van het verhaal. Als het verhaal uit is gaan we als afsluiting samen limonade en koffie drinken met een klein koekje. Iedereen is welkom! Alle gezinnen met jonge kinderen, vriendjes en vriendinnetjes, opa’s en oma’s, ooms en tantes!!

Wijziging doordeweekse vieringen

Ter informatie: Met ingang van 1 juli 2019 vervalt de dinsdagochtendviering van 8.30 uur in Knegsel en de donderdagochtendviering van 8.30 uur in Wintelre.

Misintenties Vessem

Op 26 mei a.s. neemt Pastoor Verschure afscheid van de Parochie Sint Willibrordus. Vanaf 1 mei kunnen de misintenties niet meer bij Riek van den Bosch worden opgegeven. Voortaan kunt u dan terecht bij Geert Dolman, Groenewoud 1b te Vessem.

Disclaimer

Inhoudsrechten
Hoewel de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is opgesteld en wordt onderhouden kunnen gebruikers van deze website geen rechten ontlenen aan of aanspraak maken op de juistheid en volledigheid van de website. Bij gebruikmaken van hyperlinks (doorverwijzingen naar andere websites) aanvaardt het parochiebestuur geen enkele aansprakelijkheid voor deze websites en de geboden informatie daarop. Ook aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die daardoor kan ontstaan.

Privacy
Het parochiebestuur respecteert uw privacy zeer en zal toezien dat de communicatie en eventuele gegevensuitwisseling met onze sitebezoekers zo veilig mogelijk gebeurt.

Copyrights
Op alle teksten en beelden op de internetsite berust het copyright bij het parochiebestuur. Dit houdt in dat er niets zonder toestemming van het parochiebestuur mag worden gekopieerd.

Vacature

We zijn op zoek naar een bestuurlijk penningmeester. De dagelijkse financiële administratie gebeurt op het parochiecentrum door vrijwilligers. Daarnaast wordt het bestuur beleidsmatig ondersteund door vrijwilligers. Wat we zoeken is iemand die meedenkt over het financieel te volgen beleid van onze parochie. Mede in het licht van de toekomstige ontwikkelingen. Lijkt u dit wat? Graag contact opnemen met onze vice-voorzitter.

Contact
Administratie

0497 - 512235

Contact
Bestuur

0497 - 512235

Postadres

R.K. Parochie
Sint Willibrordus
Kerkstraat 29
5521 JK Eersel