• Home

Afscheidsfeest Pastor Verschure

Op zondag 26 mei 2019 heeft de gemeenschap van de Samen Willibrordusparochie Eersel in een feestelijke en gezamenlijke viering in de kerk van Wintelre afscheid genomen van pastor Ton Verschure als pastoor “in solidum” en als lid van het pastoraal team van onze  parochie.
Tevens werd stilgestaan bij zijn 55 jarig priesterjubileum.
Na een muzikaal onthaal door de fanfare van Wintelre werd pastor Verschure vanaf de Groenstraat begeleid naar de fraai versierde kerk en het voor deze gelegenheid mooi versierde kerkplein.
De feesteling ging zelf voor in de viering als hoofdcelebrant met aan zijn zijde de concelebranten pastoor van Lamoen en emeritus-pastoor Vissers.
Een samengesteld koor uit de drie kerkdorpen van Wintelre, Vessem en Knegsel luisterde met goede gezangen de viering muzikaal op.
Tijdens de overweging las pastor Verschure de ontslagbrief voor van de Bisschop en stond hij stil bij de voorbije jaren dat hij in het pastoraat werkzaam mocht zijn. Na afloop volgde een welgemeend applaus vanuit een volle kerk.
Na de viering werd een toespraak gehouden door de bestuurlijk voorzitter van het parochiebestuur, de heer Thomas. Hij begon met het overhandigen van een bos bloemen aan mevrouw Riek van den Bosch, de hulp van pastor Verschure. Daarna typeerde hij pastor Verschure heel treffend in zijn wijze van pastoraat beoefenen, behorend bij een bepaalde tijdgeest die voor velen heel herkenbaar is. Ook werd gerefereerd aan toekomstige ontwikkelingen waar onze parochie voor staat.
Hierna onthulde hij samen met pastor Verschure een prachtig vervaardigd kunstwerk, dat hem als cadeau werd aangeboden. (Piet van Hout)
Na afloop volgde buiten een vendelgroet door het Gilde, waarna de tijd aanbrak voor de feesteling om even te gaan rusten.

Rond 14.00 uur werd pastor Verschure weer thuis opgehaald door het Gilde van Vessem, dat hem en mevrouw Riek van den Bosch begeleidde naar de Gouden Leeuw voor een druk bezochte receptie die duurde tot 17.00 uur. Tijdens de receptie was er een serenade door de fanfare en drumband van Vessem. Behalve de vele parochianen, vrijwilligers en de familieleden die er waren kwam ook zijn jaargenoot en emeritus-pastoor Cees Remmers uit Hilvarenbeek op bezoek om hem te feliciteren. Dat was een bijzonder moment.

Met een voldaan gevoel konden we gezamenlijk de dag afsluiten, waarna pastor Verschure met zijn familieleden ging eten.

Graag danken wij iedereen die aan deze dag heeft meegewerkt. Er is veel werk gedaan en het was zeer de moeite waard.

Disclaimer

Inhoudsrechten
Hoewel de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is opgesteld en wordt onderhouden kunnen gebruikers van deze website geen rechten ontlenen aan of aanspraak maken op de juistheid en volledigheid van de website. Bij gebruikmaken van hyperlinks (doorverwijzingen naar andere websites) aanvaardt het parochiebestuur geen enkele aansprakelijkheid voor deze websites en de geboden informatie daarop. Ook aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die daardoor kan ontstaan.

Privacy
Het parochiebestuur respecteert uw privacy zeer en zal toezien dat de communicatie en eventuele gegevensuitwisseling met onze sitebezoekers zo veilig mogelijk gebeurt.

Copyrights
Op alle teksten en beelden op de internetsite berust het copyright bij het parochiebestuur. Dit houdt in dat er niets zonder toestemming van het parochiebestuur mag worden gekopieerd.

Vacature

We zijn op zoek naar een bestuurlijk penningmeester. De dagelijkse financiële administratie gebeurt op het parochiecentrum door vrijwilligers. Daarnaast wordt het bestuur beleidsmatig ondersteund door vrijwilligers. Wat we zoeken is iemand die meedenkt over het financieel te volgen beleid van onze parochie. Mede in het licht van de toekomstige ontwikkelingen. Lijkt u dit wat? Graag contact opnemen met onze vice-voorzitter.

Contact
Administratie

0497 - 512235

Contact
Bestuur

0497 - 512235

Postadres

R.K. Parochie
Sint Willibrordus
Kerkstraat 29
5521 JK Eersel