• Home

Communie

Beste ouders van de aanstaande communicanten,

Het nieuwe schooljaar is begonnen. Na de herfstvakantie starten we met de voorbereidingen voor de Eerste Communie. Uw kind ontvangt hiervoor de uitnodiging via de basisschool. U kunt deze ook vinden op deze website onder het kopje Communie. U vindt hier ook het aanmeldingsformulier. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname.

Aanmelden kan tot 1 november 2019 via de link op onze website. Graag nodigen wij u uit voor de eerste gezamenlijke informatieavond op:

dinsdag 22 oktober om 20.00 uur in de Stokkelse kant van de St.Willibrorduskerk te Eersel.

Wij zijn op zoek naar versterking voor onze werkgroep. Bent u geïnteresseerd, dan nodigen wij u van harte uit om aansluitend op de informatieavond deel te nemen aan ons overleg.

Groeten van de werkgroep Communie en Pastoor van Lamoen

Spirituele wandeling

Omdat de spirituele wandeling eerder dit jaar in Duizel niet door kon gaan, vanwege code oranje voor het weer, was er op woensdag 28 augustus 2019 een hernieuwde poging. Na enkele zeer warme dagen was er voor deze avond ook weer een weersomslag voorspeld met mogelijk onweersbuien en veel regen. Gelukkig kwam het slechte weer pas later en hebben we het er, op enkele druppels na en wat onweersgeroffel in de verte, toch goed van af gebracht.
Bij de kerk in Duizel verzamelden zich voor vertrek om 18.30 uur 16 deelnemers. Zij kwamen veelal uit Duizel, maar ook uit de andere dorpen liepen er mensen mee. Door de contactgroep van Duizel was er hele mooie wandelroute uitgezet, dwars door mooi natuurgebied en langs het water van de visvijver. Alles bij elkaar toch wel tussen de 3 en 4 kilometer hebben we gelopen.
Onderweg hebben we op een drietal plaatsen gestopt om met elkaar van gedachten te wisselen over een aantal vragen. Alle vragen hadden te maken met klimaatverandering, onze eigen levensstijl, de invloed van de economie en de techniek op onze samenleving, de snelle ontwikkelingen in de maatschappij en in ons eigen leven en hoe we bij dit alles toch kunnen toegroeien naar een leven uit één stuk, in harmonie met de omgeving, onszelf en onze levensovertuiging. Wat geeft je houvast en richting? Er werd volop meegedacht door alle deelnemers, die aangaven het onderwerp actueel te vinden. Na afloop sloten we, rond 20.00 uur, samen af in gemeenschapshuis “de Smis” met een lekker kopje koffie. Dank aan allen die hebben voorbereid en hebben meegelopen.

Maria Viering

Op vrijdag 25 oktober om 14.30 uur is er een Maria Viering in de aula van RSZK Kerkebogten te Eersel. Wij nodigen u van harte uit om hierbij aanwezig te zijn.

Najaar-special ‘Franciscus’

Zondag 6 oktober 2019  
16.00-16.45 uur
St. Willibrorduskerk te Eersel

Op 4 oktober is het dierendag. Weet je waar dat vandaan komt? Het is de feestdag van Franciscus van Assisi, de heilige, waarvan men zegt dat hij met dieren kon praten. Zijn boodschap is liefde: liefde voor de schepping, voor de mens, voor dieren en planten. Franciscus leefde heel lang geleden in Assisi, een klein plaatsje in Italië. Zijn vader was een rijke lakenkoopman en Franciscus wil als kind ridder worden.

Kom zondag 6 oktober luisteren hoe dit verhaal verder gaat…!!

Diaken Janssen vertelt het verhaal van Franciscus van Assisi voor de kleinste parochianen.  Neem gerust je knuffel mee! Of maak een mooie kleurplaat van je lievelingsdier en neem dat mee. Alle knuffels en kleurplaten gaan een deel uitmaken van het verhaal. Als het verhaal uit is gaan we als afsluiting samen limonade en koffie drinken met een klein koekje. Iedereen is welkom! Alle gezinnen met jonge kinderen, vriendjes en vriendinnetjes, opa’s en oma’s, ooms en tantes!!

Wijziging doordeweekse vieringen

Ter informatie: Met ingang van 1 juli 2019 vervalt de dinsdagochtendviering van 8.30 uur in Knegsel en de donderdagochtendviering van 8.30 uur in Wintelre.

Misintenties Vessem

Op 26 mei a.s. neemt Pastoor Verschure afscheid van de Parochie Sint Willibrordus. Vanaf 1 mei kunnen de misintenties niet meer bij Riek van den Bosch worden opgegeven. Voortaan kunt u dan terecht bij Geert Dolman, Groenewoud 1b te Vessem.

Contact
Administratie

0497 - 512235

Contact
Bestuur

0497 - 512235

Postadres

R.K. Parochie
Sint Willibrordus
Kerkstraat 29
5521 JK Eersel