• Home

Gerardus kalender

De Gerarduskalender: Elke dag een beetje spirit!

16 oktober is de feestdag van de H. Gerardus.Dit is een mooie gelegenheid om de scheurkalender van de H. Gerardus onder de aandacht te brengen.De Gerarduskalender, uitgebracht door Klooster Wittem, is een scheurkalender met elke dag op de voorkant een spreuk die opbeurt of aanzet tot nadenken, onder het motto: ‘Elke dag een beetje spirit!’.

Op de achterkant staan afwisselend moppen, gedichten, bezinningsteksten, puzzels en informatie over verschillende onderwerpen. De kalender is bedoeld om elke dag goed te kunnen beginnen.

De spreuk op de voorkant en de moppen, puzzels en informatie op de achterkant geven u aan het begin van de dag een positief gevoel.

De kalender wordt elk jaar met zorg en plezier samengesteld door een uitgebreide redactie van personeel en vrijwilligers rondom Klooster Wittem.

De opbrengst van de kalender komt ten goede aan alle activiteiten die vanuit Klooster Wittem worden georganiseerd (zie ook op internet: www.kloosterwittem.nl).

De kalender (blok met achterschild) is voor € 7,40 verkrijgbaar bij: Marijke ten Doeschate, Rogge 21, 5521 RX Eersel.  Telefoon: 0497-517262

De 11e van de 11e

Blijkbaar is ridder Martinus het bekende verhaal van de Barmhartige Samaritaan – in de hofkapel in Tours vaak verteld – niet ontgaan. Het verhaal gaat dat hij het handen en voeten heeft gegeven, en dat hij daardoor in de geschiedenis bekend is geworden als Sint Maarten. Zijn feestdag wordt in Nederland op veel plekken gevierd op 11 november, terwijl dan in het zuiden het startsein wordt gegeven voor carnaval. Op de middag en avond tevoren – ’n beetje ’n Samen Willibrordusdag – hebben wij Sint Maarten gevierd binnen onze gemeente en parochie. Bij gelegenheid van het jubileum van het Kempenmuseum organiseerden hun vrijwilligers een Sint Maartensoptocht. Wij als parochie hebben ons daarbij aangesloten. Met succes; wellicht het begin van ’n nieuwe traditie (in ere hersteld!). Aan het eind van de middag verzamelden zich ruim 40 kinderen met hun ouders bij het museum. Met verpakkingsmateriaal werden lampions gemaakt en versierd. Uiteraard werd even het verhaal verteld over Martinus: “gezeten op zijn paard zag hij een oude bedelaar, verkleumd van de kou langs de weg zitten. Maarten scheurde zijn mantel in tweeën en bracht zo warmte in de kou, licht in het duister van die man.” Vervolgens gingen de kinderen en hun ouders in optocht naar de Eerselse kerk, met Sint Maarten boven op het paard, de bedelaar mee in de stoet en een trommelaar voorop. Het was inmiddels donker en vrieskou. Eenmaal aangekomen bij de poort van de kerk vertelde pastor Gust Jansen, diaken het verhaal over diezelfde bedelaar, die ging doen wat hem was overkomen: op zoek naar de ridder – om hem nog eens te bedanken – kwam hij telkens kinderen en oudere mensen in het dorp tegen die vergingen van de kou; telkens opnieuw scheurde hij zijn deel van de gekregen mantel in tweeën en vond uiteindelijk Martinus. ’n Prachtig verhaal dus over licht brengen in het donker, warmte in de kou én over delen. Alle kinderen – en hun ouders en andere belangstellenden die waren toegestroomd – kregen (door vrijwilligers van de parochie verzorgd)  warme chocomel en mochten ieder met elkaar ’n eierkoek delen…. Groot en klein snapten waarom

Voedselbank 2019

Eersel steunt Voedselbank Bladel/Eersel
Een oecumenische initiatief namens de gezamenlijke kerken.

Evenals vorige jaren organiseert de contactgroep “Rond de Toren” ook nu weer een inzamelingsactie ten behoeve van de Voedselbank Bladel/Eersel. We doen dit niet alleen en zijn daarom erg blij met de samenwerking van alle kerken in Eersel. Het is een traditie geworden deze actie rond de kerstdagen te houden. Ondanks de berichten dat het met de economie weer een beetje de goede kant op gaat, is het voor veel mensen nog steeds noodzakelijk gebruik te maken van de Voedselbank. Er is nog steeds behoefte aan etenswaren die lang houdbaar zijn en niet gekoeld hoeven te worden. Geen vers vlees of verse groenten en geen alcoholische dranken inleveren. Voor alles geldt: onaangebroken verpakkingen.

De inzameling wordt gehouden op zaterdag 14 december van 10.00 tot 14.00 uur in het Parochiecentrum van de St. Willibrorduskerk in Eersel. Adres: Kerkstraat 29.

Aanvragen bezoek

Voelt u zich eenzaam, bent u ernstig ziek of in diepe rouw of heeft u gewoon behoefte aan een luisterend oor, dan kan een bezoek van iemand uit het Pastoraal team tot grote steun zijn. Zij maken hier graag tijd voor vrij, maar moeten hiervan wel op de hoogte zijn. Laat u het ons weten?

Er zijn ook mensen die niet in staat zijn om zelf hulp te vragen. Juist voor hen kan een bezoek belangrijk zijn. Als u dit signaleert, neem dan initiatief.

U kunt uw verzoek voor een vertrouwelijk gesprek telefonisch doorgeven via het parochiesecretariaat 0497-512235 of mailen naar parochiecentrum@parochieeersel.nl. Graag hierbij aangeven van wie u bezoek wilt ontvangen: Pastoor van Lamoen, Diaken Jansen, Diaken van Olmen of Pastoraal ondersteuner mevr. Kouwenberg.

Wij ontmoeten u graag.

Toekomst

Het bestuur en pastorale team hopen van harte u te ontmoeten tijdens een van onze informatieavonden waarin wij de toekomstvisie willen presenteren en waarbij u niet alleen naar ons luistert, maar ook met ons in gesprek gaat.

  • 5 november 2019 te Steensel in De Höllekes, aanvang 20.00 uur
  • 7 november 2019 te Vessem in D’n Bogaard, aanvang 20.00 uur.
  • 8 november 2019 te Duizel in De Smis, aanvang 20.00 uur.
  • 12 november 2019 te Wintelre in De Rosdoek, aanvang 20.00 uur.
  • 13 november 2019 te Knegsel in De Leenhoef, aanvang 20.00 uur.
  • 14 november 2019 te Eersel, in de kerk aan de Stokkelse kant, aanvang 20.00 uur.

Wij verwijzen u naar onze pagina “Toekomstvisie” welke u vindt onder het kopje welkom op deze website.

Start Vormsel

Beste 8-ste groeper en ouders van de aanstaande vormelingen,

Het nieuwe schooljaar is begonnen. Binnenkort starten we met de voorbereidingen voor het Vormsel. Jij ontvangt hiervoor de uitnodiging via de basisschool. U kunt deze ook vinden op deze website onder het kopje Vormsel. U vindt hier ook het aanmeldingsformulier. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname.

Aanmelden kan tot 27 november 2019 via de link op onze website. Graag nodigen wij u uit voor de eerste gezamenlijke informatieavond voor ouders en vormelingen op:

Woensdag 20 november om 19.00 uur in de St.Willibrorduskerk te Eersel.

Groeten van de werkgroep Vormsel en Pastor Gust Jansen, Diaken

Wijziging doordeweekse vieringen

Ter informatie: Met ingang van 1 juli 2019 vervalt de dinsdagochtendviering van 8.30 uur in Knegsel en de donderdagochtendviering van 8.30 uur in Wintelre.

Contact
Administratie

0497 - 512235

Contact
Bestuur

0497 - 512235

Postadres

R.K. Parochie
Sint Willibrordus
Kerkstraat 29
5521 JK Eersel