Categorie: Pasen

Ondanks alle beperkingen die we momenteel opgelegd hebben gekregen vanwege het coronavirus, ook binnen de geloofsgemeenschap, ervaren we desondanks met deze dagen als gelovigen dat het een heel bijzondere tijd is.

Een steen die rollen kan

Een steen die rollen kan
Wat kan een mens toch vastzitten
in angstige gedachten,
in een gevoel van paniek,
in de herinnering aan het vreselijke wat gaande is
van toen, ooit, nu.
Als een steen op je hart!

Wat kun je toch gevangen zitten in je verdriet,
in je zorgen om wat er komen gaat,
in opstandigheid – omdat je bijna niets meer in de hand hebt.
Een steen op je hart.

Wat een opluchting als je eens flink kunt huilen.
Als je eens hartgrondig kunt vloeken. Of bidden.
Wat een opluchting als je je verhaal eens kunt doen.
De steen op je hart komt in beweging.
Je voelt je weer wat bevrijd.

Er wordt een oud verhaal – steeds opnieuw – verteld:
over een mens die dood was.
Een steen hield hem gevangen in het graf.
Maar de steen had niet het laatste woord.
Wéggerold werd hij – zo vertelt het verhaal –
en er kwam uitzicht, opnieuw weer levensruimte.

Onze wens voor Pasen voor u:
dat de stenen, groter of kleiner, die soms zo in de weg kunnen
zitten, weggerold worden en

dat er nieuwe levensruimte voelbaar wordt.

Dat u die thuis mag vieren
in kleine kring
stráks weer sámen, jong en oud.

Het licht met Pasen

Het licht met Pasen

Op paaszaterdag heeft pastoor Van Lamoen de paaskaarsen gewijd en ingezegend. Deze zijn vervolgens terug gegaan naar onze kerkdopen Zo zal het licht van Pasen vanuit onze parochiekerk toch verspreid worden naar onze geloofsgemeenschappen van Samen Willibrordus.


Bij licht van de paaskaars

God, door uw Zoon hebt Gij aan alle mensen uw Licht geschonken in de donkere nacht.

Zegen deze nieuwe kaarsen.

Vanuit onze parochiekerk willen wij het licht van Pasen verspreiden naar al onze kerkdorpen.

Moge dit licht ons vergezellen in het komende jaar op al onze wegen.

Moge het een teken van hoop zijn in deze moeilijke tijden.

 


Gebed bij de paaskaarsen

Christus gisteren en heden

Begin en Einde

Alfa

En Omega

Hem behoren tijd

En eeuwigheid

heerlijkheid en heerschappij

door alle eeuwen der eeuwen. Amen.

Door zijn heilige

glorievolle wonden

bescherme en behoede ons

Christus de Heer.

Amen.

Het licht van Christus’ glorievolle verrijzenis

moge uit ons hart en onze geest de duisternis verdrijven.

Amen.

Zalig Pasen wensen. 
Het Pastoraal team en het parochiebestuur.

Contact
Administratie

0497 - 512235

Contact
Bestuur

0497 - 512235

Postadres

R.K. Parochie
Sint Willibrordus
Kerkstraat 29
5521 JK Eersel