• Home
  • Pastoraal nieuws

Categorie: Pastoraal nieuws

Wij zijn trots op onze site en nodigen u van harte uit om rond te kijken op de verschillende pagina’s. De website is opgebouwd volgens de nieuwe organisatiestructuur. Hierover kunt u uitgebreid lezen onder welkom/dagelijks bestuur. Mocht u informatie missen of onjuistheden tegenkomen dan kunt u contact met het parochiesecretariaat opnemen.

Het is weer Advent

Het is weer zover, het is weer advent!

In het weekend van 26-27 november begint de Advent.

Dit is een periode van 4 weken als voorbereiding op het Kerstfeest. 
Het is een tijd van verwachting en hoopvol uitzien.
Iedereen, maar vooral ook kinderen zijn gevoelig voor symbolen en rituelen.

Op onze website vindt u een Advent pagina met daarin enkele suggesties om bijvoorbeeld rond het avondeten of voor het slapengaan even stil te staan.
Het enige dat u nodig hebt zijn vier kaarsen en wat tijd voor elkaar.
Een aanrader voor al onze parochianen, maar zeker ook voor de gezinnen.

Om alvast in de agenda te zetten…

De adventsperiode wordt afgesloten met het Kerstfeest.
In de Eerselse parochiekerk zal op zaterdag 24 december om 15.30 uur het kerstverhaal worden voorgelezen door Pastoor van Lamoen. Dit verhaal is geschikt voor jong en oud.
Het verhaal wordt afgewisseld met liederen die muzikaal ondersteund worden door het opleidingsorkest van muziekvereniging de Goede Hoop.

Na afloop van de viering, volgen we samen de ster richting de Markt.
We zullen daar samen de kerststal bezoeken die om 16.30 uur feestelijk geopend wordt.
Het kerstkindje zal daar in de kribbe gelegd worden.
Het herenkoor en enkele muzikanten van muziekvereniging de Goede Hoop zullen zit muzikaal opluisteren.
Voor de kinderen is er na afloop een beschuit met muisjes.

We hopen jullie te mogen ontmoeten bij deze kerstbijeenkomst!

Uitnodiging bijbelgroep

Uitnodiging voor de oecumenische Bijbelgroep

Bijbelgroep: Kom op gesprek over de Bijbel!

Dit najaar zijn we vanuit het Eerselse oecumenische overleg van de Sint Willibrordusparochie en de protestantse kerk gestart met een nieuwe Bijbelgroep. De leiding is in handen van Monique ten Brinke en ds. Matthijs de Vries.

De bijbelgroep is een initiatief om samen met anderen in de Bijbel te lezen, naar elkaar te luisteren, elkaar te inspireren en van elkaar te leren. De levensverhalen uit de Bijbel blijven immers actueel en het is interessant om met elkaar de vertaalslag naar de tijd van nu te maken. De verhalen van toen komen dan opnieuw tot leven.

Inmiddels heeft de eerste bijeenkomst plaatsgevonden en het was een mooie en interessante avond.  

Iedereen, die geïnteresseerd is, is van harte welkom, ongeacht gezindheid of achtergrond, ook als u nog niet veel van de Bijbel weet. U hoeft ook niet verplicht bij alle bijeenkomsten aanwezig te zijn, de keuze is aan u.

Voor het seizoen 2022/2023 staat de Elisa-cyclus uit het boek 2 Koningen op het programma.

De data van de bijbelgroep-bijeenkomsten zijn op de woensdagavonden van:
30 november 2022,
25 januari 2023,
01 maart 2023,
31 mei 2023.

Let op! De aanvangstijd is gewijzigd: van 19:30 uur tot 21.30 uur, in ‘De Klepel’, het zaaltje bij de Protestantse Kerk te Eersel.
Adres:  Markt 38, via de achteringang via het hek op de hoek van de Postakkers.

Meer informatie:

Monique ten Brinke, tel. 06-22836646; e-mail: monicammtenbrinkevanhoof@gmail.com
Matthijs de Vries, tel. 06-26246028; e-mail: m.g.devries73@outlook.com

Tot ziens!

Uitnodiging 1ste H. Communie en Vormsel

Vormsel schooljaar 2022-2023, doe jij ook mee?

Het schooljaar is alweer aardig op dreef. Na dit schooljaar ga je de basisschool verlaten. Je komt meer op eigen benen te staan. Daar wil de kerk ook bij zijn, ze wil jou helpen waar ze maar kan. De kerk is niet alleen een gebouw van steen, maar de kerk is veel meer een groep mensen die samen werken en proberen er een mooie samenleving van te maken, zoals Jezus heeft laten zien. Daar hebben we elkaar voor nodig, dus ook jou!

Hoe dat allemaal in zijn werk gaat, wat de betekenis van het Vormsel is, op welke manier de voorbereiding verloopt, bespreken we op de eerste gezamenlijke informatieavond waarvoor we jou samen met je ouder(s)/verzorger(s) graag uitnodigen.

Dit jaar vindt deze avond plaats op:

Woensdag 9 november 2022 om 19:00 uur in de St. Willibrorduskerk in Eersel.

Na afloop van deze avond kies je of je gevormd wilt worden.

Dus ook als je nog niet helemaal zeker weet of je je Vormsel wilt gaan doen, ben je van harte welkom op deze avond.

Praat er maar eens met je ouder(s)/verzorger(s) over! 

Opgeven voor het Vormsel doe je vóór zondag 13 november 2022 via onze website www.samenwillibrordus.nl/vormsel.

Op de rechterzijde van de pagina staat een link: “Aanmelden Vormsel”. Als je hier op klikt kom je bij het aanmeldformulier.

De Vormselwerkgroep vertegenwoordigt onze zes kerkdorpen van de Parochie Sint Willibrordus. Wij zijn een gastvrije R.K. Parochie, zoals onze werknaam Samen Willibrordus ook aangeeft. We vinden het fijn als jij daar onderdeel van uit wilt maken en hopen je te mogen ontmoeten op woensdag 9 november 2022.

Hartelijke groeten,

De Vormselwerkgroep en Pastoor van Lamoen


Uitnodiging eerste H. Communie voor:

leerlingen van de groepen 4 en 5 uit Eersel, Duizel en Steensel.

Toen jullie kind nog heel klein was, hebben jullie het misschien laten dopen. Dit deden jullie omdat je het fijn vindt dat jullie kind bij de kerk en bij Jezus hoort. Dit was een eerste stap. De tweede stap is de Communie. En er is later ook nog een derde stap; het Vormsel.

De eerste Communie is een jaarlijks hoogtepunt in het parochieleven en is voor kinderen en ouders een groot feest. Niet alleen vanwege alle aandacht en cadeautjes, maar vooral omdat de communicanten voor het eerst volledig de Heilige Eucharistie mogen meevieren; mee mogen doen aan de Maaltijd van Jezus.

De Eucharistie wordt gevierd als herinnering aan Jezus. Bij het Laatste Avondmaal brak Jezus met zijn leerlingen het brood en deelde de beker met wijn en zei tot hen: ‘Doe dit tot mijn gedachtenis’. Als wij nu de Eucharistie vieren, worden we herinnerd aan wat Jezus heeft gedaan.

Wat deed Jezus dan?

Jezus bracht mensen bij elkaar. Hij kon heel mooi verhalen vertellen. Hij liet zien dat God heel veel van de mensen houdt. Hij had aandacht voor armen en zieken en iedereen was even belangrijk voor hem. Ook leerde hij de mensen elkaar te vergeven. Zijn boodschap was: ‘Houd van God en houd van de mensen, net zoals je van jezelf houdt’. Als je dit een goede manier van leven vindt en ook mee wilt doen, dan sluit je je aan bij de vrienden-van-Jezus-club. Door de Communie te doen, gaan ook jullie kinderen deelnemen. Wij nodigen ieder graag daartoe uit.

Aanmelden en dan?

Als jullie kiezen voor de Communie, houd dan rekening met het volgende:

– Jullie worden gevraagd om mee te helpen.
– Er zijn 8-10 kindermiddagen.
– Jullie zullen ook thuis regelmatig aan het project werken samen met jullie kind.
– Aan het project zijn enkele vieringen verbonden waarbij we jullie verwachten.
– De communicanten leren het kruisteken en het (vernieuwde) Onze Vader.
– Samen gaan jullie lezen in de Kinderbijbel, behorende bij het project.
– De voorbereiding vindt plaats in de tweede helft van het schooljaar.

Hoe kan ik aanmelden?

Je kunt je vóór 1 december opgeven via onze website www.samenwillibrordus.nl/eerste-communie. Op de rechterzijde van de pagina staat een link: ‘Aanmelden Communie’. Als je hier op klikt kom je bij het aanmeldformulier.

Na aanmelding ontvangt u van de werkgroep aanvullende informatie.

Groeten van de werkgroep Eerste Communie en Pastoor van Lamoen

Waardige afscheidsviering H. Luciakerk Steensel

Afscheidsviering Heilige Luciakerk

Op zondag 09 oktober 2022 was het dan zover, de laatste viering in de Heilige Luciakerk in Steensel.

Voor de een was deze kerksluiting een zeer ingrijpende gebeurtenis, voor de ander wellicht minder. Door de jaren heen is er veel gebeurd in de kerk. Er zijn tranen gevloeid van verdriet maar zeker ook van vreugde en dankbaarheid.

Het was geen feestdag maar iedereen die een rol had in deze laatste viering was ervan overtuigd dat het een waardig afscheid moest worden waar we allemaal met een fijn gevoel op terug konden kijken.

En het was een mooie viering.

Dat de kerk ging sluiten was al langer bekend. Ook dat de kerk een mooie nieuwe bestemming zou krijgen. Zoals de vice-voorzitter Jos Thomas van het kerkbestuur verwoorde, “Het vertrouwen in de kerk en in het geloof is niet meer vanzelfsprekend. Mensen richten hun leven in op grond van eigen keuzes, eigen interesses en behoeften. Geloven in één God zal er altijd zijn doch mensen zoeken zelf nieuwe manieren om kerkelijke en menselijke hoogte- en dieptepunten te organiseren”.

De viering, waarin pastoor van Lamoen voorging, samen met diaken Jansen en diaken van Olmen werd opgeluisterd door het kerkkoor en de muziekvereniging Kempengroen. Het Sint Luciagilde had ook een prominente rol. Zij droegen aan het einde van de viering de Godslamp, Heilig Oliesel, Evangelieboek en Heilig sacrament naar buiten en brachten deze naar de parochiekerk in Eersel.

Na de viering was Arnold Romeijnders van de coalitie nog aan het woord en was er een mooie presentatie over de geschiedenis van de kerken van Steensel door Jan van de Ven en Patrik Bierens. 

Toen werd de deur van de kerk voor het laatst op slot gedaan door pastoor van Lamoen en overhandigde hij de sleutel aan burgemeester Wouters die ook nog een woord richtte aan allen die aanwezig waren. 

Nadien werd iedereen uitgenodigd voor een hapje en een drankje in de Höllekes.

Het kerkbestuur en het pastoraal team willen alle mensen, verenigingen en instellingen van vroeger maar ook van het heden bedanken voor het vele werk wat zij gedaan hebben voor déze parochie. Zij denken dan aan al die vrijwilligers, zoals de siergroep, de kosters, de voormalige leden van het Steenselse parochiebestuur, de koren, de muziekgezelschappen, de mensen die zich bezig hielden met het dagelijks onderhoud van de kerk en de begraafplaats, maar ook het gilde. Al die mensen zijn dé dragers geweest van het kerk-zijn.

Zonder hen zou deze parochie niet hebben kunnen functioneren. Het zijn en waren dé bouwstenen.

Dank daarvoor!

Op dinsdag 22 november wordt voor hen nog een vrijwilligersavond georganiseerd in Steensel.

De compilatie van de viering is te vinden op deze website onder het kopje Kerk-TV/uitzending gemist, of klik hier.

Blijvend verbonden in bewogenheid

Een onverwacht plots afscheid. Het kruis dat het leven ons soms oplegt stelt ons voor keuzes. Wat blijft is het feit dat we als mensen en als volk Gods onderweg zijn in de naam van de Heer. Zijn eigen bewogenheid delen we en in die houding leven we niet voor onszelf maar zijn we van de ander met een kleine en een hoofdletter. We staan open voor waar de Heer ons leidt. Voor mij betekent het onverwacht een nieuwe benoeming aanvaarden omdat de bisschop dat van me vraagt. Met wat fysieke hobbels op de weg gaat het steeds beter. Elke dag geldt voor ons dat het kruis opnemen van de eigen kwetsbaarheid vraagt zich te verenigen met het lijden van de Heer. Hij die me leidt maakt het leven vruchtbaar en rijk, ook met de beperkingen die het leven ons soms oplegt. Dat vraagt vertrouwen en overgave, bewogen door het samen kerk zijn. Het woord solidaire verbondenheid komt daarbij bij me op.

Na optimistisch te zijn gestart in onze prachtige parochie kreeg ik te dealen met fysiek herstel en een bewogen tijd. Ondanks alles kijk ik dankbaar terug op de helaas bescheiden periode die ons samen gegeven was in onze “zalige” Sint Willibrordus parochie Duizel, Eersel, Knegsel, Steensel, Vessem en Wintelre. Niemand van ons krijgt van het concert des levens een vast program. Ik draag in mijn hart vele ook onvoltooide verlangens tot opbouw van de parochie. Maar tegelijk weet ik me gedragen door de vele steunbetuigingen en de vrijwillige hulp voor bijvoorbeeld het onderhoud van de tuin van het prachtige huis dat het parochiebestuur zo goed geregeld had. We leven als gelovigen uit hoop, vertrouwen en gebed. Het vormt het zaad van het Rijk Gods dat onzichtbaar groeit ook in de nacht. Een boer die zaait weet niet hoe het groeit. Het blijft een wonder. Als zichtbare kerkelijke structuren en verwachting niet meer vanzelfsprekend zijn en ons voor beproevingen stellen, gaat God ondanks alles toch zijn weg met ons als we gaande blijven “in zijn Geest”. Dankbaar ben ik voor de moed van alle leden van het pastorale team van de Sint Willibrordusparochie die alles draaiende houden en voor alle vrijwilligers die met toewijding hun beste krachten geven in het spanningsveld van grenzen en mogelijkheden.

Bisschop de Korte heeft onverwacht besloten me als pastor te benoemen in de Franciscusparochie van de vijf kerkdorpen van Asten, Someren, Ommel, Lierop en Heusden, waar ik binnen het geheel van deze parochie als directe collega van pastoor Sacha Steijaert werkzaam zal zijn. Aldaar zijn onlangs twee pastores vetrokken en was men dringend op zoek naar ondersteuning. Ik ben vanaf 1 oktober als pastor woonachtig in Ommel, in een pastorie direct naast een bedevaartkerk met het naast gelegen processiepark Mariaoord park van vrede. U bent altijd van harte welkom om een bezoek te brengen aan dit bedevaartsoord waar mensen reeds sinds 1400 Maria eren als toevlucht in elke nood. Ik zal woonachtig zijn op het volgende adres: Marialaan 20 5724 AB Ommel. Mijn pelgrimstocht gaat nu verder in de Franciscusparochie, ik wens u vrede en alle goeds op uw pelgrimstocht.  

 Pastor Stefan Schevers

Waarom een Heilige mis laten lezen of misintentie

De kerk is een gemeenschap van levenden én doden. In gebed blijven mensen met elkaar verbonden, óók over de grens van de dood heen.

Veel nabestaanden vinden het belangrijk om een naam in onze geloofsgemeenschap in leven te houden. In de kerk waar de gestorven dierbare zijn/haar geloof heeft gevierd, wordt zó ook zijn/haar naam steeds in herinnering gebracht.

Het is ook mogelijk om wegens andere redenen, dan het herdenken van een overledene, Heilige missen te laten lezen. Voorbeelden zijn:
Een familielid, buurvrouw of vriend welke een zware operatie tegemoet gaat; een zilveren bruiloft, een kleinkind dat de eerste heilige communie gaat doen of het vormsel gaat ontvangen; een jongere die voor een examen staat; een gezin dat een moeilijke periode doormaakt; uit dankbaarheid voor een vijftigste verjaardag. Misschien wilt u de naam van de persoon niet af laten lezen maar volstaat de tekst: voor een bijzondere intentie.

Nu in onze parochie kerken aan de eredienst zijn of worden onttrokken is het belangrijk dat ook voor deze kerkdorpen de mogelijkheid blijft bestaan om een mis te laten lezen, voor hen die hun dierbaar zijn, in de kerken die open blijven.

Wanneer een (langdurende) misintentie (bijvoorbeeld een verjaardag of sterfdag) op een doordeweekse dag valt zal deze worden afgelezen in het opvolgend weekend daar waar een viering plaatsvindt. Men kan altijd in overleg hiervan afwijken door contact op te nemen met onze administratie in Eersel.

Misintenties in Duizel kunt u in de brievenbus deponeren bij mevrouw Anke Jansen, Kruisstraat 16 in Duizel.

Misintenties in Steensel kunt u in de brievenbus deponeren bij de heer Jan Smolders, Genderdreef 11 in Steensel.

Voor de overige kerkdorpen verandert er niets voor wat betreft de aanlevering.

Misintenties kunt u ook telefonisch (0497-512235) op donderdag tussen 10.00 en 12.00 uur doorgeven, of via mail (administratie@parochieeersel.nl).
Kosten per misintentie zijn €10,-.
Dit bedrag kunt u overmaken op rekeningnummer NL63 RABO 0112801676.

Deze gift voor het laten opdragen van een H. Mis komt ten goede aan de parochie.

Pastor Schevers

Veel parochianen hebben ons herhaaldelijk de vraag gesteld hoe het met de gezondheid van pastor Schevers is en wat dit betekent voor zijn werkzaamheden in onze parochie.
Middels dit bericht kunnen wij u nu  meer duidelijkheid geven.

Gezien de gezondheidssituatie van pastor Schevers is het belangrijk dat hij op een aangepaste wijze de kans krijgt om weer langzaam terug te kunnen keren in het pastorale werk.
Er is gezocht door het bisdom naar een omgeving en parochie waar dit beter mogelijk is.
Dit betekent dat de pastorale benoeming van pastor Schevers gaat veranderen en hij gaat wonen en werken in een andere parochie en zal hij onze parochie verlaten met ingang van 1 oktober 2022. Pastor Schevers is inmiddels ook al verhuisd.

Wij wensen pastor Schevers in zijn toekomstige parochie een goed verder herstel toe en danken hem voor zijn inzet en bijdrage aan onze parochie gemeenschap.

Voor onze parochie betekent dit dat pastoor van Lamoen voorlopig als enige priester in het pastorale team verder zal gaan.
Waar dat noodzakelijk is zullen we op het liturgisch rooster hiermee rekening moeten houden.
Voor de toekomst zullen we u uiteraard op de hoogte houden als er in de samenstelling van het pastoraal team iets verandert.

Dit betekent dat er consequenties zullen zijn ten aanzien van de weekendvieringen en dat er al enkele wijzigingen doorgevoerd zullen worden op het huidige rooster vanaf 09 oktober.

  • Zaterdag 19.00 uur Wintelre.
  • Zondag 9.30 uur Eersel.
  • Zondag 11.00 uur Vessem m.u.v. de 2de zondag van de maand (dan geen viering).
  • 2de zondag van de maand 11.00 uur Knegsel.

Kerkbestuur en pastoraal team

Nieuw pastoraal beleidsplan 2022-2024

Met enige trots mogen wij aan u het vernieuwde pastoraal beleidsplan presenteren.

U kunt deze vinden op onze website www.samenwillibrordus.nl onder het kopje “pastoraal” of klik hier.

Gelijktijdig met de presentatie aan u, zal het ook worden voorgelegd aan de bisschop.
Zowel in woord als in schema hebben we proberen aan te geven in welke richting we willen denken.
En hoe we dat in de nabije toekomst willen vormgeven.

Natuurlijk blijft het altijd een “proberen” en zijn we ook afhankelijk van factoren als de sterkte van het pastoraal team en de medewerking van voldoende vrijwilligers.

Het beleidsplan vormt een uitgangspunt dat ons vertrouwen geeft op onze weg.
Uiteraard zullen we op gezette tijden evalueren en zijn ideeën en suggesties altijd welkom.

Uitvaartprotocol

Wat is er eigenlijk allemaal mogelijk bij de uitvaart in onze parochie?

Mag er eigen muziek gedraaid worden bij de uitvaart?
Kunnen er ook eigen teksten toegevoegd worden?
Mogen we zelf ook voorlezen?

Dit zijn enkele van de vele vragen die wij krijgen rondom de uitvaart.

Om een antwoord te formuleren op al deze vragen… en nog vele anderen, heeft het pastoraal team in nauwe samenwerking met het kerkbestuur een uitvaartprotocol geformuleerd. Daarin staan, hopen wij, alle antwoorden op uw vragen.

U vindt deze onder het kopje “Pastoraal” of klik hier 

Wereldjongerendagenkruis gaat op tour door Nederland

ActueelNieuwsberichten voor parochiesParochiebladenservice

Van 14 oktober tot 6 november 2022 zal het Wereldjongerendagenkruis een tour maken door Nederland. Het vier meter hoge kruis is een herkenbaar onderdeel van een landelijke pelgrimstocht door de bisdommen op weg naar de Wereldjongerendagen (WJD) die begin augustus 2023 in Lissabon plaatsvinden. De pelgrimstocht van het kruis nodigt uit om de boodschap van vrede, verzoening en verlossing door te geven.

Vlak voor de eerste editie van de Wereldjongerendagen in 1983 gaf paus Johannes Paulus II een houten kruis aan de jongeren om gezamenlijk in geloof op te trekken naar de WJD. Sindsdien heeft het kruis een speciale plaats bij elke editie van de WJD en in de aanloop ernaartoe. Het Nederlandse WJD-kruis start bij het originele WJD-kruis in Rome en wordt vandaar uitgezonden naar Nederland door de internationale WJD-organisatie. Tijdens de tournee zal een wisselend team van jongeren met het kruis meetrekken om de locaties te ondersteunen en te helpen bij de liturgie, muziek en de gastvrijheid. Eind 2003 was het WJD-kruis voor het laatst in Nederland.

Boek het WJD-kruis in jouw geloofsgemeenschap.

Wie het WJD-kruis in de geloofsgemeenschap wil verwelkomen, kan contact opnemen met de landelijke projectgroep die het transport van het kruis, de overnachtingen voor jongeren en de contacten in de bisdommen coördineert. Parochies, gastgezinnen en kloosters die tijdens de pelgrimstocht groepen jongeren kunnen ontvangen, worden uitgenodigd om hun accommodaties beschikbaar te stellen. Via deze landingspagina op Jongkatholiek.nl kan een webformulier worden ingevuld waar kan worden aangegeven hoe mensen en organisaties kunnen bijdragen aan de tournee van het WJD-kruis.

De pelgrimstocht van het kruis kan ook online gevolgd worden via de website en de social mediakanalen van Jongkatholiek. Op de website van Jongkatholiek is een speciale landingspagina ingericht waar nieuws, interviews en informatie wordt verzameld. Via wjdkruis.nl komt men daar rechtstreeks terecht. Op social media kan de hashtag #wjdkruis worden gebruikt om foto’s en vlogs te delen. Tijdens de dagen van de rondgang is Jongkatholiek actief op Instagram, Facebook en Twitter.

In zes etappes door alle bisdommen

De pelgrimstocht verloopt in zes etappes door Nederland. Op 14 oktober start de tournee in het aartsbisdom Utrecht. In de opvolgende dagen reist het naar bisdom Groningen-Leeuwarden, waar het tot 16 oktober zal blijven. Daarna is het WJD-kruis in het bisdom Haarlem-Amsterdam. Van 22 tot 26 oktober verblijft het kruis in de bisdommen Rotterdam en Breda.

Het opvolgende bisdom is ‘s-Hertogenbosch, van 26 tot 29 oktober, gevolgd door bisdom Roermond in de dagen daarna.

Vanaf 3 november is het WJD-kruis weer in het aartsbisdom. Daar vindt op 6 november, aan de vooravond van het feest van Sint Willibrord, een afsluitende viering plaats. De etappes kunnen op verschillende manieren worden afgelegd: gedeelten wandelend, fietsend, eventueel per trein of boot, of met het bestelbusje van de projectgroep.

  • 1
  • 2
Contact
Secretariaat

0497 - 512235

Contact
Bestuur

0497 - 512235

Postadres

R.K. Parochie
Sint Willibrordus
Kerkstraat 29
5521 JK Eersel