• Home
  • Pastoraal nieuws

Categorie: Pastoraal nieuws

Wij zijn trots op onze site en nodigen u van harte uit om rond te kijken op de verschillende pagina’s. De website is opgebouwd volgens de nieuwe organisatiestructuur. Hierover kunt u uitgebreid lezen onder welkom/dagelijks bestuur. Mocht u informatie missen of onjuistheden tegenkomen dan kunt u contact met het parochiesecretariaat opnemen.

St. Jansfeest Duizel 2022

Openluchtmis

Afgelopen zondag 26 juni heeft de openluchtmis in Duizel plaatsgevonden. Deze mis wordt georganiseerd door de parochie Sint Willibrordus en is ter ere van de patroon Sint Jan de Doper van het Gilde St. Jan Baptist Duizel.

De openluchtmis werd vanwege de voorspelde regen verplaatst naar het Duysels Huys.
Multivoices luisterde de viering muzikaal op en de opkomst was hoog.

Ook de Sint Janstrossen, die elk jaar onder de bezielende leiding van Jan Wouters worden gemaakt, werden weer uitgedeeld en opgehangen boven de voordeuren van diverse woningen.

Bijeenkomst Dorpshuis de Smis

Na de viering werd iedereen uitgenodigd in Dorpshuis de Smis voor een aangekleed kopje koffie/thee en een drankje, aangeboden door de parochie.

Predicaat van verdienste vrijwilligers

Tijdens de bijeenkomst ontvingen Adriaan Kox uit Eersel, Jan Castelijns uit Duizel en Jan Wouters uit Duizel alle drie een Predicaat Bewijs van Verdienste uit handen van burgemeester Wim Wouters. Dit voor hun enorme vrijwillige inzet bij onder andere het Gilde van St. Jan Baptist en de R.K. Parochie Sint Willibrordus.

Contactpersoon Duizel

Ook werd door de parochie de nieuwe contactpersoon van Duizel bekend gemaakt, Anke Jansen. De parochie is heel blij dat Anke de taak op zich wil nemen om als een soort van tussenschakel voor de parochie en de Duizelse gemeenschap wil fungeren. In dienst van een goede communicatie.

Het kerkdorp Duizel blijft deel uitmaken van onze “Samen Willibrordus”-parochie en zal van daar uit zowel bestuurlijk als pastoraal bediend blijven worden.
Er zullen nog  diverse parochiële en pastorale activiteiten in Duizel plaatsvinden, verspreid over de vier kwartalen van het jaar. Ook blijft de begraafplaats open.

Schenking duo-fiets

Als laatste maakte de vice-voorzitter van het kerkbestuur, Jos Thomas, bekend dat het bestuur heeft besloten de stichting duo-fiets te Duizel een derde duo-fiets te schenken.

Een duo-fiets is een fiets waar de vrijwilliger en de gast (passagier) naast elkaar op een fiets zitten. Het voordeel is dat de vrijwilliger goed zicht heeft op de gast en op de weg. De gast kan vrij om zich heen kijken, de vrijwilliger bestuurt de duo-fiets. Een gezellig praatje is zo een stuk makkelijk en gezelliger.

Duo-fiets Duizel is altijd op zoek naar vrijwilligers die hen een handje willen helpen. Wilt u zich aanmelden, kijk dan op de website www.duofietsduizel.nl

Het Sint Jansfeest was dus meer dan geslaagd!Bedevaart Eersel – Werbeek 2022

Bedevaart Eersel (NL) – Werbeek (Retie, BE) 2022

Het is een jaarlijkse traditie dat de laatste zaterdag van juni bedevaarders uit Eersel naar de kapel van Werbeek gaan (kapel van Onze-Lieve-Vrouw ter Sneeuw) om Maria ter Sneeuw te eren.

Deze traditie ontstond in de periode 1660 – 1670 toen de Kempen geplaagd werd door de pest. De inwoners van Eersel en Veldhoven deden een belofte om elk jaar op bedevaart naar Werbeek te gaan indien deze dorpen gespaard bleven van de besmetting.

Het is heel zeldzaam dat een traditie zoveel jaren blijft bestaan. Elk jaar gaan er weer nieuwe pelgrims mee, het is voor deze mensen een dag van devotie en gezellig samenzijn.

Om 05.30 uur zijn de eerste bedevaartgangers te voet vertrokken vanuit de Eerselse parochiekerk. Rond 09.00 uur vertrok een grote groep fietsers vanuit Eersel naar de parochiekerk in Retie. Om 10.30 uur vond daar een eucharistieviering plaats, voorgegaan door onze eigen pastoor van Lamoen. Met medewerking van onze Eerselse gildes.

Na de middagpauze verzamelden de bedevaartgangers zich bij het gemeentehuis en liepen in stoet samen met de gildes, en onder de muzikale begeleiding van fanfare De Goede Hoop, naar de kapel van Werbeek. Daar vond een afsluitende bidstonde plaats.  

Het heeft nog een tijdje geduurd voordat al onze bedevaartgangers terug waren in het Eerselse. Het was erg gezellig op de terrassen onderweg.

Noteer alvast de datum voor volgend jaar in uw agenda, 24 juni 2023!TuinFesta: Jong Bisdom Den Bosch sluit het werkjaar af met een speciale editie.

Op zondag 3 juli 2022 sluit Jong Bisdom Den Bosch het studie- en werkjaar af met een speciale editie van het tuinfeest, genaamd: JBDB TuinFesta!

We sluiten het studie- en werkjaar af, maar tegelijkertijd is er een kick-off voor dé Wereldjongerendagen (WJD) in Lissabon, Portugal die in de zomer van 2023 plaatsvinden. Eén ding is zeker, Jong Bisdom Den Bosch gaat daar naar toe en jij mag er deel van uit maken! Onze reis naar de WJD in Lissabon staat in ieder geval open vanaf 16 jaar, maar alle tieners en jongeren (12-35 jaar) binnen (en buiten) het bisdom van ’s-Hertogenbosch zijn welkom op zondag 3 juli in Reusel.

JBDB Viert
In het voorjaar van 2022 is Jong Bisdom Den Bosch begonnen met ‘JBDB Viert’: meevieren tijdens de zondagsmis in de verschillende parochies van ons bisdom. Reden hiervoor is om onze zichtbaarheid lokaal te vergroten en jou deel uit te laten maken van een grotere geloofsgemeenschap. JBDB Tuinfesta begint daarom met JBDB Viert in de Sint Clemensparochie te Reusel. De eucharistieviering begint om 9.30 uur in de Sint Clemenskerk, Kerkstraat 1Aansluitend is er koffie, thee en iets lekkers in de prachtige tuin.

WJD Kick-Off
“De Wereldjongerendagen is één groot feest van ontmoeting, herkenning, geloof en vooral jezelf mogen zijn. Een ervaring die je mee moet maken, omdat het laat zien dat de wereldkerk jong, enthousiast en vol vreugde is”!

In de eerste week van augustus 2023 vinden de internationale Wereldjongerendagen plaats in Lissabon en Jong Bisdom Den Bosch biedt een reis daar naar toe aan. Een unieke kans om te ervaren dat de wereldkerk jong, enthousiast en vol vreugde is. Ga mee en ervaar het zelf! Tijdens JBDB TuinFesta zoeken we natuurlijk alvast de Portugese sferen op. Festa betekent namelijk Feest in het Portugees. Je krijgt alle ins & outs te horen – die er tot dusver zijn – over deze reis én je kunt je alvast voorinschrijven, zodat je helemaal (als één van de eerste) op de hoogte blijft!

Programma
9.30 uur          Eucharistieviering
10.30 uur        Koffie/Thee met parochianen
11.00 uur         WJD Kick-Off
11.30 uur         Alleskunner / Allesweter
13.30 uur        Lunch
15.30 uur        Einde

Jong Bisdom Den Bosch
Jong Bisdom Den Bosch werkt met een nieuw beleidsplan. Hierin is elke jongere die in meer of mindere mate betrokken is bij Jong Bisdom Den Bosch een wezenlijk onderdeel van hét Jongerenplatform van JBDB. Dit kan in verschillende kringen: Of jij nu mee denkt in het Kernteam op inhoudelijk niveau of bid voor het werk van JBDB. Je kunt ook praktisch de handen uit de mouwen steken tijdens een activiteit of een specifieke activiteit vanuit een projectgroep mee vorm geven en voorbereiden. Met z’n allen bouwen we aan een liefdevolle kerkgemeenschap, met z’n allen zijn we het Jongerenplatform van Jong Bisdom Den Bosch.

Aanmelden
Aanmelden voor het JBDB TuinFesta kan via de website van het Bisdom ‘s-Hertogenbosch Klik hier. Lukt het om één of andere reden jou niet om aan het begin van deze dag al in Reusel te zijn, voel je dan toch welkom op een later tijdstip. In het aanmeldformulier kun je aangeven vanaf welk moment je aanwezig bent.

Praktische informatie
Datum: Zondag 3 juli 2022
Tijd: 9.30 – 15.30 uur
Locatie: St. Clemenskerk en tuin, Kerkstraat 1, Reusel
Meer informatie: Neem contact op met Ingrid van Zeeland (opbouwwerkster tiener- en jongerenpastoraat – Jong Bisdom Den Bosch) via ivzeeland@bisdomdenbosch.nl of 0735232061.

Wereldjongerendagenkruis gaat op tour door Nederland

ActueelNieuwsberichten voor parochiesParochiebladenservice

Van 14 oktober tot 6 november 2022 zal het Wereldjongerendagenkruis een tour maken door Nederland. Het vier meter hoge kruis is een herkenbaar onderdeel van een landelijke pelgrimstocht door de bisdommen op weg naar de Wereldjongerendagen (WJD) die begin augustus 2023 in Lissabon plaatsvinden. De pelgrimstocht van het kruis nodigt uit om de boodschap van vrede, verzoening en verlossing door te geven.

Vlak voor de eerste editie van de Wereldjongerendagen in 1983 gaf paus Johannes Paulus II een houten kruis aan de jongeren om gezamenlijk in geloof op te trekken naar de WJD. Sindsdien heeft het kruis een speciale plaats bij elke editie van de WJD en in de aanloop ernaartoe. Het Nederlandse WJD-kruis start bij het originele WJD-kruis in Rome en wordt vandaar uitgezonden naar Nederland door de internationale WJD-organisatie. Tijdens de tournee zal een wisselend team van jongeren met het kruis meetrekken om de locaties te ondersteunen en te helpen bij de liturgie, muziek en de gastvrijheid. Eind 2003 was het WJD-kruis voor het laatst in Nederland.

Boek het WJD-kruis in jouw geloofsgemeenschap.

Wie het WJD-kruis in de geloofsgemeenschap wil verwelkomen, kan contact opnemen met de landelijke projectgroep die het transport van het kruis, de overnachtingen voor jongeren en de contacten in de bisdommen coördineert. Parochies, gastgezinnen en kloosters die tijdens de pelgrimstocht groepen jongeren kunnen ontvangen, worden uitgenodigd om hun accommodaties beschikbaar te stellen. Via deze landingspagina op Jongkatholiek.nl kan een webformulier worden ingevuld waar kan worden aangegeven hoe mensen en organisaties kunnen bijdragen aan de tournee van het WJD-kruis.

De pelgrimstocht van het kruis kan ook online gevolgd worden via de website en de social mediakanalen van Jongkatholiek. Op de website van Jongkatholiek is een speciale landingspagina ingericht waar nieuws, interviews en informatie wordt verzameld. Via wjdkruis.nl komt men daar rechtstreeks terecht. Op social media kan de hashtag #wjdkruis worden gebruikt om foto’s en vlogs te delen. Tijdens de dagen van de rondgang is Jongkatholiek actief op Instagram, Facebook en Twitter.

In zes etappes door alle bisdommen

De pelgrimstocht verloopt in zes etappes door Nederland. Op 14 oktober start de tournee in het aartsbisdom Utrecht. In de opvolgende dagen reist het naar bisdom Groningen-Leeuwarden, waar het tot 16 oktober zal blijven. Daarna is het WJD-kruis in het bisdom Haarlem-Amsterdam. Van 22 tot 26 oktober verblijft het kruis in de bisdommen Rotterdam en Breda.

Het opvolgende bisdom is ‘s-Hertogenbosch, van 26 tot 29 oktober, gevolgd door bisdom Roermond in de dagen daarna.

Vanaf 3 november is het WJD-kruis weer in het aartsbisdom. Daar vindt op 6 november, aan de vooravond van het feest van Sint Willibrord, een afsluitende viering plaats. De etappes kunnen op verschillende manieren worden afgelegd: gedeelten wandelend, fietsend, eventueel per trein of boot, of met het bestelbusje van de projectgroep.

Vieringen in onze parochie

Beste parochianen,

Op zondag 15 mei 2022 werd in de St. Willibrorduskerk van Eersel een Woord- en Gebedsviering gehouden met als voorgangers de dames van den Heuvel en Kouwenberg.
Beide dames hadden een mandaat vanuit het pastorale team onder leiding van de pastoor om deze viering te mogen doen.

Reden was de onverwachte situatie die zich had voorgedaan, waarbij een priester en een diaken uit ons team om gezondheidsredenen niet konden voorgaan op deze dag.
De pastoor zelf had tezelfdertijd een Eucharistieviering ter gelegenheid van het 700 jarig bestaan van het Gilde In Wintelre.

In zulke onverwachte omstandigheden is het geoorloofd een ‘noodviering’ te plannen in de vorm van een Woord- en Gebedsviering om parochianen de gelegenheid te geven om samen te komen en de zondag toch kerkelijk te kunnen vieren.

Het pastorale team heeft, onder leiding van de pastoor, daarvoor een speciale viering samengesteld, die door daartoe gemandateerde medewerkers kan worden gehouden.
In een dergelijke viering ligt de nadruk op het Woord, samenzang, overweging en gebed. Ook zullen er lezingen uit de H. Schrift gehouden worden die nauw aansluiten bij de tijd van het kerkelijk jaar en die passen bij de gewone zondagsviering zoals die op dat moment van toepassing is.
Door de vorm te kiezen van een Woord- en Gebedsviering is men iets vrijer in de samenstelling en volgorde van de diverse onderdelen in de viering en niet strikt gebonden aan het vaste stramien van de Eucharistieviering of de Woord- en Communieviering.

In onze situatie hebben we ook bewust voor deze vorm gekozen om elke verwarring met de gebruikelijke vieringen, voorgegaan door een priester of diaken, te vermijden.
We zijn dan ook blij en gelukkig met de overwegend positieve reacties die we hebben mogen ontvangen op de Woord- en Gebedsviering op 15 mei 2022.

Zeker een compliment en ene dank-je-wel waard aan de dames die de viering hebben verzorgd.
Zij hebben aangetoond dat een waardige viering in tijden van nood weldegelijk mogelijk is en dat onze parochie daarin kan voorzien.

Overigens wensen wij de op 15 mei wegens ziekte uitgevallen teamleden veel beterschap toe en sterkte.

Tevens zijn we dankbaar dat diaken Gust Jansen opnieuw bereid is gevonden om ons in deze tijd frequent te komen assisteren.

Met vriendelijke groet,

Pastoor C. van Lamoen.

Assistentie diaken Gust Jansen

Beste parochianen,

Onlangs hebben wij het bericht ontvangen dat de gezondheidssituatie van pastor Schevers het niet toelaat dat hij zijn werkzaamheden in onze parochie weer kan oppakken.
Hij moet volledig rust houden om te kunnen herstellen. Gezien deze situatie hebben wij, mede op advies van het bisdom, opnieuw contact gezocht met diaken Gust Jansen, die vanwege zijn eerdere werkzaamheden hier, een goede bekende is in de parochie.

We hebben hem gevraagd of hij bereid zou zijn een aantal keren te assisteren, zodat wij beter in staat zijn om continuïteit te geven aan de vieringen in onze dorpen.

Diaken Jansen heeft zich hiertoe bereid verklaard. Dit betekent dat hij de komende maanden opnieuw een aantal keren actief als voorganger in onze parochie aanwezig zal zijn.

Uiteraard zijn wij hier heel erg blij mee en kondigen dit graag bij u aan.
Wij danken diaken Jansen voor zijn bereidwilligheid om te komen helpen.

Met vriendelijke groet,

Namens parochiebestuur en pastoraal team,
Pastoor van Lamoen.

Communie 2021- 2022

Beste ouders,

Helaas was door Covid-19 de Eerste Heilige Communie uitgesteld, maar heeft inmiddels deels plaatsgevonden. 
Voor komend schooljaar (2021-2022) willen we de kinderen van de huidige groep 4 (Eersel) en in Wintelre de huidige groep 4 en toekomstige groep 4 de gelegenheid bieden om volgend schooljaar alsnog de Communie te doen. 

Vanaf het jaar daarop (2022-2023) zullen in de parochie steeds twee leerjaren tegelijk de Communie doen.
Het ene jaar zal de Communie dan in Eersel plaatsvinden, het andere jaar in Wintelre.

Voor aanmeldingen kunt u terecht op onze website www.samenwillibrordus.nl/eerste-communie.

Namens de communiewerkgroepen,

Eersel en Wintelre

Dopen in de R.K. Parochie Sint Willibrordus

De kerkelijke ontwikkelingen in de afgelopen jaren zijn voor het pastorale team aanleiding geweest om zich nader te beraden over de wijze van invulling van het H. Doopsel.

Het overleg binnen het pastoraat, gehoord hebbende het parochiebestuur, leidt tot het volgende Doop protocol:

In de kerken van Duizel, Steensel en Knegsel wordt enkel gedoopt tijdens een reguliere weekendviering, zo lang de kerken niet aan de eredienst zijn onttrokken.

De doop maakt onderdeel uit van de reguliere viering. Iedereen is welkom bij de doop (deze mogelijkheid is er momenteel één keer per maand).

Een afzonderlijke doopviering is enkel mogelijk in één van de kerken die open blijven (Eersel, Vessem en Wintelre). De ouders bepalen zelf wie ze uitnodigen.

Voor deze viering zijn speciale boekjes met een eigen liturgie beschikbaar.

Tevens is het mogelijk om in deze dorpen (Eersel, Vessem en Wintelre) tijdens een reguliere weekendviering de doop te laten plaatsvinden. De doop maakt dan onderdeel uit van de reguliere viering. Iedereen is welkom bij deze doop.

De voorbereiding voor het doopsel vindt centraal plaats in Eersel.

Voor aanmelden doop of nadere informatie, kunt u zich wenden tot onze website www.samenwillibrordus.nl/doopsel

  • 1
  • 2
Contact
Secretariaat

0497 - 512235

Contact
Bestuur

0497 - 512235

Postadres

R.K. Parochie
Sint Willibrordus
Kerkstraat 29
5521 JK Eersel