• Home
  • Pastoraal nieuws

Categorie: Pastoraal nieuws

Wij zijn trots op onze site en nodigen u van harte uit om rond te kijken op de verschillende pagina’s. De website is opgebouwd volgens de nieuwe organisatiestructuur. Hierover kunt u uitgebreid lezen onder welkom/dagelijks bestuur. Mocht u informatie missen of onjuistheden tegenkomen dan kunt u contact met het parochiesecretariaat opnemen.

Gezamenlijke viering van Kerken Eersel

17 Januari 2021: Gezamenlijke viering van Kerken in Eersel

Op zondag 17 januari zal er, zoals jaarlijks gebruikelijk, een gezamenlijke viering plaatsvinden van de vier kerkgemeenschappen in Eersel: De Rooms Katholieke St.Willibrordusparochie, de Protestantse Gemeente Nederland Hoogeloon-Eersel, de Oecumenische Liturgiegroep de Kempen en de Geestelijke verzorging Lunet zorg.

Deze gemeenschappelijke viering houden we al vele jaren in de week van het “Gebed voor de Eenheid”, een initiatief van de Raad van Kerken in Nederland.

Deze keer zal de viering Online plaatsvinden.

Omdat we door de regels rond Corona gebonden zijn en om onze kerkgangers niet onnodig in gevaar te brengen zal deze viering online worden gehouden. U kunt deze volgen via TV, PC, laptop of tablet of zelfs via uw mobiele telefoon. Kempen TV zal de viering ook uitzenden om 11.00 uur op zondag 17 januari.

De première op YouTube zal plaatsvinden op zondagochtend 17 januari om 9:45 uur, via deze linkThema : “Blijf in Mijn liefde”

Het thema is toepasselijker dan ooit, zo lijkt het. Door de Corona crisis zijn we allemaal in sterke mate teruggeworpen op onszelf – we kunnen nauwelijks op vakantie; restaurants en cafés zijn dicht; er kan niet gefeest worden en familie- en vriendenbezoek ligt sterk aan banden. Zelfs naar het werk gaan is er voor velen niet meer bij. Velen worstelen met deze beperkingen van ons leven.

Hoe is het dan mogelijk om er toch elkaar te zijn? Om elkaar blijken van liefde te geven?

Met deze gezamenlijke Oecumenische viering hopen we de mensen een hart onder de riem te steken; jullie te blijven motiveren om vooral niet bij de pakken te gaan neerzitten en te blijven zoeken naar wegen om liefde te delen met elkaar.

En dat hoeven we niet alleen te doen: Gods liefde is met ons: altijd en overal.

De viering zal geleid worden door Pastoor Camiel van Lamoen, Diaken Johan van Olmen, Dominee Matthijs de Vries, Richard Coppoolse en Geestelijk verzorger Marieke Termeer.

RK parochie St.Willibrodus: Samenwillibrordus.nl
Protestantse Gemeente Hoogeloon-Eersel : PKN-eersel.nl
Oecumenische Liturgiegroep de Kempen: OLdeK.nl
Geestelijke verzorging Lunet zorg

Twee online cursussen over de Bijbel

Twee online cursussen over de Bijbel

Met het weekend van 28 en 29 november 2020 is er een nieuw Kerkelijk jaar begonnen.
In de weekendliturgie wordt er in dit jaar hoofdzakelijk gelezen uit het evangelie van Marcus.

Deze coronatijd biedt u wellicht de mogelijkheid om u thuis enigszins verkennend te bezinnen op hetgeen de evangelist Marcus schrijft over Jezus, die Man van Nazareth, zijn geboorte, leven, lijden, sterven en verrijzen. Marcus doet dat weer anders dan de drie andere evangelisten Mattheüs, Lucas en Johannes.

  1. Liesen, bisschop van het bisdom Breda neemt u mee op weg. Hij verzorgde enkele avonden in het bisdom over het Marcusevangelie. Daarvan zijn video-opnamen gemaakt die u thuis kunt bekijken en beluisteren, terwijl u de Bijbeltekst bij de hand hebt. U kunt deze opnamen vinden via www.bisdombreda.nl. Rechts bovenaan op genoemde website tikt u in het vakje zoeken in: Marcusevangelie. In de tekst die dan volgt staat ‘afspeellijst’; druk daarop en je ziet de Bijbelcursus over Marcus verschijnen.

Het kan ook zijn, dat u al langer met de gedachte rondloopt: ik zou wel eens wat meer over de Bijbel willen lezen, me erin verdiepen. Maar hoe pak ik dat aan? Via een Belgische website kunt u Kennismaken met de Bijbel via een online cursus. De Bijbel beginnen lezen kan echt ontmoedigen. In 10 lessen van 10 minuten krijg je genoeg basis mee om dat dikke Boek met smaak en inzicht te gaan lezen.

  1. Via kerknet.be kun je de cursus vinden dia Bianca Lataire en Jean Bastiaen hebben opgezet. Binnen deze website ga je op zoek – via het bovenstaande kopje ‘Artikels’ – naar de titel van de cursus Kennismaken met de Bijbel. U kunt zich hiervoor aanmelden en vervolgens wanneer het u uitkomt thuis in eigen tempo volgen. Wellicht helpt het u ook het christelijk geloof – waar de Bijbel een fundament van is – beter te leren verstaan.

U ontdekt ook – wanneer u het kopje Artikels hebt aangeklikt – dat er nog enkele cursussen meer via deze website te vinden zijn.

Wij bevelen ze van harte aan wanneer u geïnteresseerd bent.

Opname en uitzending kerstviering kerk Eersel

De opnames voor de kerstviering 2020 hebben afgelopen donderdag plaatsgevonden in de kerk in Eersel.

Ondanks een lege kerk was het een feestelijke viering met mooie muziek. 

De kerk was mooi aangekleed en we willen daarom langs deze weg, in het bijzonder, de siergroep en de interieurverzorgers hartelijk danken voor hun inzet!

 

De uitzending zal plaatsvinden op 1ste kerstdag om 11.00 uur en op 2de kerstdag herhaling vanaf 10.00 uur op Kempen-TV. Ook kunt u de kerstviering via deze link bekijken via internet.

Wij willen u er graag op wijzen dat we een mooie kerstpagina hebben geplaatst op de website, deze kunt u vinden door op deze link te klikken.

Nieuwe contactpersoon Lourdeswerk

 

Tientallen jaren was Thea Timmermans in Eersel het gezicht als het om bedevaarten naar Lourdes ging. Door haar enthousiasme, haar zorg voor en betrokkenheid bij haar dorpsgenoten en medeparochianen, heeft zij ervoor gezorgd, dat velen een reis naar Lourdes konden maken. Tot op zeer hoge leeftijd en totdat haar gezondheid het niet meer toeliet heeft zij dit vrijwilligerswerk gedaan. In april van dit jaar is zij helaas overleden.

Met het overlijden van Thea is er gelukkig geen einde gekomen aan het Lourdeswerk in Eersel en de St. Willibrordus parochie. Het levenswerk van Thea wordt overgenomen door Nellie Coolen uit Eersel. 

Nellie is al jarenlang actief binnen de bedevaarten van VNB. Door haar vrijwilligerswerk tijdens de bedevaartsreizen kent zij Lourdes en de VNB-organisatie als geen ander. Zowel binnen de reguliere bedevaarten als bij de speciale reizen, zoals de kinder – en jongerenreizen en zelfs de fietstochten naar Lourdes, heeft Nellie ruime ervaring en kennis opgedaan.

Lourdes blijft van alle tijden. Alhoewel bedevaartsreizen, evenals de meeste andere reizen, in deze coronatijd niet doorgaan, hebben we er vertrouwen in, dat we in 2021 toch weer naar Lourdes af kunnen reizen.

Heeft u zorg nodig? VNB heeft zelfs ruime ervaring met het reizen, begeleiden en verzorgen van mensen die zorg nodig hebben. Zij is er zelfs trots op, dat de aard van de handicap of de zorgbehoefte vrijwel nooit een belemmering is om mee op reis te gaan. Voor mensen die zorg nodig hebben, is een zorghotel gereserveerd. Een breed scala aan Nederlandse vrijwilligers, zoals artsen, verpleegkundigen en zorgvrijwilligers, staan garant voor een vakkundige, optimale verzorging én gezelligheid.

Wilt u kennismaken met Nellie Coolen of bent u nieuwsgierig naar de mogelijkheden om in 2021 naar een van de bijzondere bestemmingen op reis te gaan, neem dan contact met haar op. U kunt haar bereiken via telefoon 06-12461805 of de mail: nellie_pjj@hotmail.com.

Jubilaris Gregoriaans Herenkoor Gaudeamus

Jubilaris Gregoriaans Herenkoor Gaudeamus

Al vele  jaren is het de goede gewoonte om eind november als koor het Ceciliafeest te vieren met elkaar. Een gezellig feest met zang, voordrachten en een hapje en een drankje, voorafgegaan door de eucharistieviering waar in voorkomend geval een jubilaris in het zonnetje wordt gezet.

Dit jaar is alles anders vanwege corona. Al vanaf februari heeft het herenkoor niet meer gerepeteerd en geen kerkdiensten opgeluisterd met de gregoriaanse gezangen. Een groot gemis voor zowel de zangers als ook de kerkleden. Echter, de veiligheid van iedereen staat voorop en om die reden wacht het koor het moment af tot er weer veilig gezongen kan worden.

Dit jaar heeft het koor een jubilaris. Cees Cornelissen is al 25 jaar trouw lid van het herenkoor en het bestuur vond dat dit niet ongemerkt voorbij mocht gaan. Cees is eerste tenor en nog steeds zingt hij uit volle borst de gezangen uit zijn graduale. Nu het Ceciliafeest niet kon doorgaan en niet samen met de zangers dit gevierd kon worden, is de voorzitter samen met een bestuurslid bij Cees thuis de oorkonde en de medaille van de Gregoriusvereniging  gaan uitreiken. Een mooie bos bloemen voor zijn echtgenote Miep mocht zeker niet ontbreken.

Kerk zijn

Kerk zijn

Wanneer u dit leest hebt u wellicht ook de vraag die velen zich stellen: Hoe kunnen we momenteel nog iets van een gezamenlijk beleefd geloofsleven overeind houden als we elkaar niet kunnen ontmoeten op zaterdagavond of zondagmorgen? Tijdens deze pandemie zijn onze kerken als plaatsen van samenkomst gesloten. Wij zijn niet de enige! Er zijn in ons bisdom meerdere parochies – eerlijk is eerlijk – waar het in deze periode oorverdovend stil bleef en de kerk nauwelijks zichtbaar aanwezig was (we doen dat allemaal voor het goede doel om dat vervelende virus zo snel mogelijk de baas te worden – hoe moeilijk ook).

Wellicht roept dat bij velen ook de vraag op wat voor soort kerk wij in de toekomst willen zijn? Een plek waar we alleen op zondag als individuen bij elkaar komen, om op anderhalve meter de viering bij te wonen en als dat even niet gaat als los zand uit elkaar te vallen? Of willen we een gemeenschap zijn van mensen die zich persoonlijk geraakt voelen door de boodschap van het evangelie en dat met elkaar op een of andere manier tot uiting willen brengen op allerlei momenten van het leven?

Als corona iets duidelijk heeft gemaakt, is het dat wij mensen ondanks al onze wetenschap en techniek heel kwetsbaar en broos zijn. Juist in die kwetsbaarheid mogen we Gods aanwezigheid ervaren. Dat begint met een persoonlijke relatie van ieder van ons met Jezus Christus, gevoed door gebed, de boodschap van het evangelie en eventueel van de sacramenten. Dat geloof kan vervolgens op allerlei manieren tot uitdrukking komen. Dat is niet alleen de verantwoordelijkheid van het pastoraal team of het parochiebestuur, maar van elke parochiaan. Kerk zijn we samen. Hoe dan ook met elkaar vormen we de Samen Willibrordusparochie!

Samen bidden kan ook thuis, in het gezin, met buren en bekenden of met een groepje mensen via online kanalen, of verbonden met een viering op zondag via de TV. Bijbelverhalen vertellen aan kinderen of kleinkinderen kunnen ouders of grootouders ook, daar is niet perse een pastor voor nodig. Het staat iedereen vrij om boodschappen te halen voor een oudere buurvrouw of om af en toe eens contact te zoeken met iemand die weinig bezoek krijgt. Ieder van ons heeft wel een talent waarmee hij of zij zich op de een of andere manier voor een ander in de parochie kan inzetten en daarmee kan getuigen van zijn of haar geloof.

Geloven is een werkwoord, net als hopen trouwens. Laten we – dit indachtig – er met elkaar liefdevol aan werken, onze toekomst tegemoet om zo Samen Willibrordusparochie te zijn.

Diaken Jansen

Nieuwe pagina: Preken en Overwegingen

‘In deze tijd van sociale onthouding vanwege het corona virus en de daarmee gepaarde sluiting van onze kerken bieden wij, op onze nieuwe pagina preken en overwegingen (te vinden onder kopje pastoraal) handreikingen om elkaar te bemoedigen en te sterken in het geloof, juist in deze tijd.

Wij kunnen momenteel niet fysiek samenkomen in onze kerken om te vieren. Voor veel mensen is dit een moeilijke tijd. Voor sommigen leidt deze periode zelfs tot meer eenzaamheid.
Ook qua zingeving is het belangrijk dat we een mogelijkheid hebben om onze gedachten te kunnen vormen en ventileren. Om na te denken over de belangrijke levensvragen die op onze weg komen.

Middels deze rubriek willen wij geestelijke overwegingen aanreiken die mogelijk kunnen inspireren en ons gelovig willen sterken en tot nadenken willen aanzetten.
Juist in deze tijd is er meer ruimte en tijd voor bezinning en kunnen er vragen op onze levensweg komen die anders, door de drukte van het leven, misschien minder snel boven komen.

De geestelijke gedachten zijn bedoeld om elkaar mee op weg te nemen op de weg van geloof en leven. Zo delen we niet alleen de materiële zaken, maar ook onze belangrijke levensvragen en gelovige inzichten.

Wij hopen dat u er iets aan heeft en natuurlijk mag u altijd reageren als u daaraan behoefte heeft.

Wij wensen u veel sterkte in deze tijd.’

Pastoor C. van Lamoen

Gerarduskalender 2021

De Gerarduskalender: Elke dag een beetje spirit!

De Gerarduskalender, uitgebracht door Klooster Wittem, is een scheurkalender met elke dag op de voorkant een spreuk die opbeurt of aanzet tot nadenken, onder het motto: ‘elke dag een beetje spirit!’. Op de achterkant staan afwisselend moppen, gedichten, bezinningsteksten, puzzels en informatie over verschillende onderwerpen.

De kalender is bedoeld om elke dag goed te kunnen beginnen. De spreuk op de voorkant en de moppen, puzzels en informatie op de achterkant geven u aan het begin van de dag een positief gevoel.

De kalender wordt elk jaar met zorg en plezier samengesteld door een uitgebreide redactie van personeel en vrijwilligers rondom Klooster Wittem. De opbrengst van de kalender komt ten goede aan alle activiteiten die vanuit Klooster Wittem worden georganiseerd (zie ook op internet: www.kloosterwittem.nl).

De kalender (blok met achterschild) is voor € 7,95 verkrijgbaar bij:

Marijke ten Doeschate
Telefoon: 0497-517262

Pastorale rondgang

Beste parochianen,

In de eerste twee weken van september 2020 heeft het pastoraal team van onze parochie alle kerkdorpen bezocht voor een pastorale rondgang. De bijeenkomsten werden gehouden in de kerken.

Onze bedoeling was om te communiceren over de pastorale inhoud in onze parochie nu en in de toekomst. De situatie rondom het implementeren van de Toekomstvisie brengt met zich mee dat we ons moeten bezinnen op de pastorale situatie in de dorpen waar straks de kerk zal worden gesloten, alsmede in de dorpen waar de kerk open blijft. We groeien naar de ene fusieparochie, niet alleen op papier, maar ook praktisch.

Daarover wilden wij graag in gesprek komen met parochianen en vrijwilligers. Het gaat dan om vragen als: “hoe willen we pastoraal gezien verder?” en “hoe gaan we communiceren in de toekomst?”.

We hebben op alle plaatsen een warm welkom ervaren. De bijeenkomsten waren ter plaatse goed voorbereid. De gemiddelde opkomst lag tussen de 20 en 30 personen.

Op dit moment is het pastoraal team druk bezig om alle vragen en opmerkingen te inventariseren, te verwerken en te bespreken. Ook gaan we bekijken hoe dit kan bijdragen aan het verder uitwerken van het nieuwe pastorale beleidsplan.

Graag willen wij iedereen bedanken voor de opkomst en de inbreng tijdens de bijeenkomsten. Wij kijken er dankbaar op terug en zullen u blijven informeren over het verdere verloop.

Het pastoraal team van de St. Willibrordusparochie.

1ste Communie 2021

Beste ouders van Groep 4,

Normaal gesproken zouden we in de eerste weken van het schooljaar een uitnodiging delen voor een ouderavond voor de opstart van de activiteiten voor de kinderen die nu de eerste heilige communie zouden gaan doen in groep 4.

Vanwege Covid-19 maatregelen, heeft de communieviering voor de groep van vorig jaar nog niet plaatsgevonden. Ook een deel van de activiteiten nog niet.

Het leuke van de communie is dat we kunnen vieren samen met familie en vrienden en klasgenoten.

Met de huidige beperkingen en risico’s met alle onzekerheid die er ook nu nog heerst is er vanuit de parochie voor gekozen om nu géén nieuwe groep op te starten.

Wij informeren u zodra we van start kunnen met een nieuwe groep. Het zou zomaar kunnen dat dat pas over een jaar is.

Namens de communiewerkgroep,

Daniëlle Woestenberg

Susan van de Berg

  • 1
  • 2
Contact
Administratie

0497 - 512235

Contact
Bestuur

0497 - 512235

Postadres

R.K. Parochie
Sint Willibrordus
Kerkstraat 29
5521 JK Eersel