• Home
 • Pastoraal nieuws

Categorie: Pastoraal nieuws

Meimaand – Mariamaand

Kwartaalmoment: Meimaand Mariamaand

Op woensdagavond 08 mei van 19.00 tot 20.00 uur nodigt het pastoraal team jullie uit voor een bijeenkomst bij de Kapel van Vessem aan de Jan Smuldersstraat in Vessem (dit is niet de Kapelkerk in Vessem).

Sinds jaar en dag zoeken mensen Maria op in de maand mei. Ook wij willen graag even bij haar stil staan. Om het voor iedereen mogelijk te maken om te komen, hebben we ervoor gekozen om een bijeenkomst te houden bij één van de Mariakapelletjes in onze parochie.

De Stichting Mariakapel Vessem heet ons en jullie van harte welkom!

We zullen Maria eren met een bloemenhulde en natuurlijk een kaarsje bij haar branden. Tevens is het een mooie gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Na afloop van de bijeenkomst is er koffie/thee met natuurlijk, mariakoekjes en schuimpjes.

Het is een bijeenkomst die geschikt is voor jong en oud!

Praktische zaken:
Fietsen kunnen in de buurt van de kapel geplaatst worden, auto’s langs de weg in de berm (niet de hoofdweg).

In onze parochie Eersel bevinden zich een aantal kapelletjes.

Duizel – Groenstraat 17a. Het Mariakapelleke in Duizel werd gesticht in 1950.
Als dank van de Duizelse bevolking aan de H. Maagd voor het gevrijwaard gebleven zijn van rampen door het oorlogsgeweld van WO II. Het markante even kantige gebouwtje staat op historische grond. Ook het Mariakapelleke ontkwam niet aan de ontkerkelijking die was ingezet in de jaren zestig van de vorige eeuw. Het raakte in onbruik en begon te vervallen. Reden voor het Duizelse schuttersgilde van St. Jan Baptist om er zich over te gaan ontfermen. Dit leidde ertoe dat het door het kerkbestuur op 13 december 1990 via notariële acte werd overgedragen aan het gilde. Na een grondige opknapbeurt door de leden van het gilde, kon het op 1 mei 1991 feestelijk worden heropend en in ere hersteld.

Eersel – Kerkstraat. Historische kapel van Onze Lieve Vrouw uit 1464 gesticht door ridder Hendrick van Eyck uit Duizel. In 1648, als gevolg van de Vrede van Münster, in gebruik genomen als raadhuis, gevangenis en bewaarplaats van de brandspuit. Eenbeukige kapel met driezijdige sluiting en een houten torentje op het dak. Eenvoudige steunberen, aan de westgevel overhoeks geplaatst. Inwendig een houten tongewelf. Klokkentorentje met klok 1713. Deze kapel is eigendom van de Stichting Mariakapel Eersel. Er kunnen bijzondere vieringen worden gehouden. Iedere donderdag is er een gebedsdienst.
Omstreeks 1825 werd het Brabants Studenten Gilde van Onze Lieve Vrouw opgericht. Dit studentengilde bezocht in de vakantie periode allerlei plaatsen in de provincie. Hun verblijf had dikwijls de bouw van een kapelletje tot gevolg. Eersel was in 1943 de plaats die het “Brabants Studentengilde” neerstreek. De kapel is een eenvoudig stenen gebouwtje met pannen gedekt. De frontgevel waarin de ingang zich bevindt, is even doorgetrokken tot boven het dak in driehoekige vorm. Op de top is een ijzeren kruis geplaatst. Het muurwerk is in zijn geheel gewit. Dit gebeurde in de avonduren bij het licht van een stal lantaarn. In eerste instantie werd een gipsen Madonna uit de pastorie in de kapel gezet. Later is deze vervangen door een uit klei vervaardigd beeld dat helaas door baldadigheid is gesneuveld.

Knegsel – Eerselseweg 4. De kapel is opgetrokken uit rode bakstenen muren en rode dakpannen. Aan de voor- en achtergevel zijn steunberen gebouwd. Aan weerszijden van de kapel zaten oorspronkelijk glas-in-lood ramen die stuk gegooid werden en daarna vervangen door namaakglas-in-lood. Op de achtergevel staat een ijzeren kruis; op de voorgevel een stenen optrekje waarin een klokje hangt. Boven de ingang is een stenen plaat aangebracht met tekst: Heilige Maria Wij danken voor uwe bescherming in den oorlog en de bevrijding. De vloer is van rode plavuizen, het gewelf is van hout, voorzien van een dwarsbalk, De ingang is voorzien van een ijzeren hek. Het Mariabeeld staat op een stenen onderstuk. De kapel werd gebouwd uit dankbaarheid voor de bescherming tijdens de oorlog en voor de bevrijding.

Steensel – Knegselseweg 24. Mariakapel. Deze is op initiatief van het Sint Luciagilde gebouwd en ingewijd op 25 mei 2002. De glas-in-loodramen zijn uit 1916 . Ze zijn afkomstig uit de kerk van de Heilige Engelbewaarders te ‘s-Gravenhage. De kapel is gelegen aan het Pelgrimspad dat uiteindelijk naar Santiago de Compostella voert.

Vessem – Jan Smuldersstraat. Mariakapel of Veldkapel Ons Moeder. De kapel is gebouwd in 1997. Het is een rechthoekig bakstenen gebouwtje met driekantige apsis en een zadeldak waarop zich een dakruiter met klokje bevindt. Binnenin de kapel vinden we een fraai houten Mariabeeld en een viertal gebrandschilderde ramen die van 2004- 2006. 

Wintelre – Willibrordusstraat. Naast de kerk in Wintelre is in 2008 de Theresiakapel gebouwd. Deze kapel was in de Tweede Wereldoorlog tijdens de bevrijding van Wintelre totaal vernield. Het oorspronkelijke Mariakapelletje werd gebouwd in 1943.
Door veranderende omstandigheden in het kerkelijk leven heeft het parochiebestuur van Wintelre in 2007 besloten om het kerkgebouw uit te beiden met een parochiezaaltje. Reden voor deze uitbreiding was de verkoop van de pastorie waardoor er ruimtegebrek ontstond. Gelijktijdig is ook besloten om de voormalige Theresiakapel terug te bouwen.

Vacature koster Parochiekerk Eersel (betaalde kracht)

VACATURE KOSTER PAROCHIEKERK EERSEL – R.K. Parochie Sint Willibrordus Eersel

In onze parochie Sint Willibrordus staan wij voor een warme en gastvrije omgeving waarin iedereen zich gewaardeerd en welkom voelt.

Als koster ben je een cruciaal onderdeel van ons team, en draag je bij aan het creëren van een sfeer van respect en inclusie voor mensen van elke achtergrond, geslacht, leeftijd, etniciteit en beperking.

Als koster speel je een centrale rol bij het faciliteren van een toegankelijke omgeving in onze parochie. Je bent de gastvrouw/gastheer van de kerk waarin mensen zich thuis voelen.

Verantwoordelijkheden:

 • Het coördineren en voorbereiden van vieringen, evenementen en bijeenkomsten, zodat deze soepel verlopen.
 • Voorraadbeheer van kerkbenodigdheden.
 • Onderhoud en zorg voor de kerk om een schone, veilige en comfortabele omgeving te behouden.
 • Zorg voor de toegankelijkheid van onze faciliteiten voor mensen met uiteenlopende beperkingen.
 • Meedenken met de constante ontwikkeling van onze parochie.

Kwalificaties:

 • Goede communicatieve vaardigheden en het vermogen om met diverse groepen mensen om te gaan.
 • Affiniteit met de liturgie.
 • Sterke organisatorische vaardigheden om meerdere taken effectief te beheren.

Aanbod:

Wij bieden een ondersteunende en inspirerende werkomgeving waarin diversiteit wordt gevierd en gerespecteerd. Als lid van ons team krijg je de kans om een waardevolle bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van onze gemeenschap waarin we samen op weg gaan.

Arbeidsvoorwaarden conform regeling Bisdom.

Denk je nu, dat lijkt mij wel wat of wil je meer weten over de functie, dan horen wij dit graag.
Je kunt contact opnemen met onze parochiesecretaresse, Lucyl van den Putte.

Mail: secretariaat@parochieeersel.nl, tel. 0497-512235 of loop binnen op het parochiesecretariaat, Kerkstraat 29 in Eersel.

Pasen door pastoor van Lamoen

Het hoogtepunt van het hele kerkelijke jaar is het feest van Pasen. Dat zouden we misschien niet meteen denken, omdat Kerstmis bij ons vaak uitbundiger en massaler wordt gevierd dan Pasen. Toch is Pasen het allerbelangrijkste feest. Zonder Pasen zouden alle andere feesten er niet zijn.

Met Pasen vieren we de opstanding, de Verrijzenis van Jezus, uit het graf, waarin  Hij was neergelegd op Goede Vrijdag.
Hiermee vieren we de overwinning van het Leven op de dood, van het Licht op de duisternis, van de Hoop op de wanhoop.
Niet voor niets vieren we Pasen in de lente wanneer ook in de natuur alles weer tot leven en tot bloei komt.
In feite ontstaat uit iets wat dood en vergankelijk is weer nieuw leven. Jezus toont daarom ook in Zijn verheerlijkt Lichaam nog steeds de tekenen van de wonden.

Paasgeloof kan alleen dan ontstaan wanneer we in een God geloven die ons niet zal overleveren aan dood en ondergang, maar in Wie de kracht van het Leven uiteindelijk zal zegevieren. Daarvoor heeft Christus willen lijden en sterven om de weg vrij te maken naar het nieuwe Leven en de kracht van de Liefde zichtbaar te maken.

In onze dagen wordt het wereldnieuws beheerst door de oorlog in Oekraïne en de situatie in het Midden-Oosten. Op veel plaatsen in onze wereld is er voor de mensen onvoldoende bestaanszekerheid en zijn er allerlei bedreigingen voor een hoopvolle toekomst. Velen zoeken daardoor hun heil elders of slaan op de vlucht.

Ook in ons eigen persoonlijk leven kunnen er omstandigheden zijn die het lijden van Goede Vrijdag tot een persoonlijk gevoelde beleving maken.
Naast alles wat er gedaan moet worden om de situatie van mensen zoveel mogelijk te verlichten in praktische zin, blijft het van groot belang om met het geloof in Pasen aan eenieder hoop en zingeving aan te reiken. Het geloof gedragen te worden in het leven, je zorgen te mogen toevertrouwen en te mogen blijven uitzien naar het Licht van een nieuwe dageraad, geven aan mensen blijvende hoop en moed om door te gaan en vol te houden. Om geestelijk weerbaar te zijn en je hoop ook met anderen te kunnen delen.

In die Geest wens ik al onze parochianen, medewerkers en vrijwilligers, mede namens het kerkbestuur en het pastorale team, een Zalig Paasfeest toe.

Hopelijk voor velen een nieuwe Lente in het leven.

Pastoor C. van Lamoen.

Vrijwilligersavond Knegsel

Vrijwilligersavond Knegsel

 Misschien toeval, maar ik vond het wel iets hebben dat de vrijwilligersavond plaats vond op de extra dag van dit jaar, 29 februari.

Van de 33 werkgroepen uit het verleden en heden, waren ± 50 personen naar deze avond gekomen. Zelfs Theo Heijmans die al in 2015 zijn 70-jarig jubileum van het zangkoor vierde was gekomen en ook één van oudste mannen van Knegsel, Jan Swaans.

Na een kopje koffie en een stuk vlaai opende vice-voorzitter Jos Thomas de avond met een welkomstwoord en een uitgebreid dankwoord aan iedereen die in het verleden en heden als vrijwilliger actief is geweest in en rond de kerk.

Pastoor van Lamoen bood de dames, Mariet Senders, Joke Wouters en Mien van de Ven, die al heel lang bij de kerk betrokken waren, een bos bloemen aan.

Voor Bernard van de Ven had hij nog een verrassing in petto in de vorm van een beeldje.

De avond werd zo een heel gezellig samenzijn. Natuurlijk werkt ook wel mee dat iedereen elkaar kent.

Voor mij is dit DE vrijwilligersavond. Niet te veel poespas. Een hapje en een drankje en gezellig buurten over koetjes en kalfjes.

Bernard van de Ven

Als dank voor de inzet door alle vrijwilligers werd ons een gezellige avond aangeboden door het kerkbestuur. Een mooie avond om nog eens gezellig bij te buurten en herinneringen op te halen. Een avond ook waarop de pastoor mooie woorden sprak voor iedereen die zich verdienstelijk had ingezet voor de kerk en sommigen speciaal in het zonnetje zette. Een avond ook, die je toch ook liet beseffen dat het hoofdstuk “kerk Knegsel” daadwerkelijk werd gesloten. Iemand vroeg me met een lachje, Mariet jij bent zeker de jongste van alle aanwezigen hier (ik ben 68)? Een enkeling was een paar jaar jonger, maar ook hier werd duidelijk dat de kerk helaas niet meer leeft bij jongere generaties. Het is de tand des tijds, maar persoonlijk vind ik het toch jammer.

Mariet Senders

Afscheid Jo van den Biggelaar

Afscheid koster Jo van den Biggelaar

In de Palmpasenviering van 23 maart jl. in de kerk te Wintelre, is afscheid genomen van koster Jo van den Biggelaar. Hij heeft de afgelopen jaren als gastheer en vertrouwd gezicht van de kerk gefunctioneerd. Vele uren bracht hij door in en om de kerk.

Pastoor van Lamoen heeft Jo en zijn vrouw Frieda bedankt met een mooie speech. Jo stond dag en nacht klaar voor de mensen en hield wel van een grapje op zijn tijd. Hij heeft vele functies gehad binnen de kerk. Onder andere: acoliet, lid van het kerkbestuur en koster. Ook was hij een tijdje voorzitter van het jongerenkoor in Wintelre. Zijn dochter Hanneke was daar toen lid van. Tijdens de viering heeft Hanneke een lied gezongen voor haar vader, hoe bijzonder is dat.

We hebben de koster, namens de parochie een mooi beeldje cadeau gedaan. Het verbeeldt iemand die zijn hoed afneemt. Het heeft de titel: “Chapeau”. Frieda hebben we in de bloemetjes gezet.

Jo zal opgevolgd worden door een viertal dames, die ondertussen alle kneepjes van het vak hebben geleerd. Zij hebben uit handen van Jo hun diploma mogen ontvangen (met een knipoog!). We zijn blij dat zij de taak van koster op zich willen nemen.

Via deze weg willen we Jo nogmaals hartelijk bedanken en even in het zonnetje zetten. Je was een fijne koster Jo, chapeau!

Communie- en Vormselvoorbereiding zijn gestart

Komen jullie naar de voorstellingsviering?

Communie- en Vormselvoorbereiding zijn gestart

Dit jaar vinden de voorbereidingen voor de Communie en het Vormsel plaats in Wintelre, Vessem en Knegsel. In januari zijn de bijeenkomsten daarvoor gestart.

De communicanten ontmoeten elkaar wekelijks na school in Wintelre, de vormelingen gaan om de beurt op bezoek bij een vormeling thuis. Samen lezen ze verhalen, praten over het geloof en over hoe Jezus het voorbeeld heeft gegeven. Ze krijgen ook een rondleiding door de kerk van de pastoor, waarna ze samen zullen oefenen voor de viering.

Op zaterdag 24 februari om 19.00 uur in de kerk van Wintelre, zullen de communicanten en vormelingen van dit jaar zich voorstellen aan iedereen in een feestelijke familieviering. De teksten en liederen van deze viering zijn aangepast voor kinderen.

Als jij wilt weten wie dit jaar meedoen aan de voorbereidingen, dan ben je van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn!

Volgend schooljaar zullen de voorbereidingen voor de Communie en het Vormsel plaatsvinden in Eersel, Duizel en Steensel. De inschrijvingen voor de communie en het vormsel voor volgend schooljaar zijn op de website al geopend. Ga daarvoor naar www.samenwillibrordus.nl

Terugblik afscheidsviering H. Monulphus en Gondulphus kerk Knegsel

Op 21 januari 2024 is de Knegselse kerk aan de eredienst onttrokken middels een laatste eucharistieviering.

Een kerk waar, zoals onze vice-voorzitter Jos Thomas het verwoordde, vele gebeurtenissen hebben plaatsgevonden. Er zijn tranen gevloeid van verdriet maar zeker ook van vreugde en dankbaarheid.

Het koor Vocaal Ensemble Florence zong de sterren van de hemel en de fanfare Heide Echo begeleidde hen daarbij perfect. Een knap staaltje samenwerking waar we veel complimenten over hebben mogen ontvangen.

Ook voor het Gilde was een mooie rol weggelegd. Zij begeleiden de pastorale voorgangers met trom en vaandel en brachten na afloop een vaandelgroet.

De vrijwilligers van Kempen-TV maakte het mogelijk dat de viering ook te volgen was in gemeenschapshuis De Leenhoef. 

Pastoor van Lamoen bracht een mooie overweging waarin hij vertelde dat de toekomst niet vastomlijnd is en dat wat vertrouwd voelt moet worden losgelaten waardoor ruimte komt voor iets nieuws. Ook vroeg hij aan de volwassenen en jongeren om begrip te hebben voor elkaars denkwereld. “Iedere generatie heeft recht op haar eigen wereld. We moeten samen blijven breken en bouwen want het huis op deze wereld is nooit helemaal af. Breken doet pijn en bouwen brengt vreugde”.

Terwijl de pastoor, samen met de hoofdman, koning en koningin, de sacramentalia overbrachten naar de Eerselse parochiekerk klonk er prachtig orgelmuziek en vertelde koster Bernard van de Ven een mooi verhaal over de geschiedenis van de kerk. Het ontroerde vele parochianen. 

Na afloop van de viering werd de sleutel door de pastoor omgedraaid en overhandigde hij deze aan de nieuwe eigenaar Guus Schippers van SchipVast. Daarna kon iedereen, onder het genot van een hapje en drankje, ontmoeten en napraten in de Leenhoef. 

Het kerkbestuur en pastoraal team wil iedereen bedanken die op welke wijze dan ook hun bijdrage hebben geleverd aan het bestaan van de Knegselse kerk en de parochiegemeenschap. Knegsel blijft onderdeel van de Sint Willibrordus parochie, alleen in een andere vorm. 

Ook veel dank aan iedereen die deze afscheidsviering mogelijk hebben gemaakt!

Op donderdag 29 februari om 19.15 uur zal in de Leenhoef een bijeenkomst zijn voor alle vrijwilligers die betrokken zijn geweest en betrokken willen blijven bij de Knegselse parochiegemeenschap. U bent van harte uitgenodigd.

Een compilatie van de afscheidsviering is inmiddels uitgezonden op Kempen-TV maar wordt herhaald op maandag 19 en dinsdag 20 februari, elk even uur. De compilatie is ook terug kijken op onze website www.samenwillibrordus.nl/uitzendinggemist 

Familiepastoraat schooljaar 2023-2024

Om alvast op de kalender te zetten

 • 9, 10, 11 februari 2024 Carnaval; met carnaval zijn in bijna al onze kerkdorpen carnavalsvieringen.

Verkleed naar de kerk komen en genieten van muziek en gezelligheid, dat is bijzonder! In al onze dorpen vinden er vieringen plaats van Woord en Gebed. Dat maakt dat er net wat meer mogelijk is op het gebied van eigentijdse teksten en alternatieve (vaak ludieke) verhalen. Uiteraard zijn de prinsen en prinsessen aanwezig met hun raad van elf. Dat moet je echt eens meegemaakt hebben.

 • Op zaterdag 24 februari 2024 om 19.00 uur stellen de communicanten en vormelingen zich aan u voor.

Dat doen ze in een voorstellingsviering die plaatsvindt in Wintelre om 11.00 uur. Bent u ook zo benieuwd naar ze? Kom gerust kijken. De viering is kindvriendelijk opgesteld, leuk voor jong en oud!

 • Op zaterdag 23 maart 2024 om 19.00 uur vindt in Wintelre de Palmpasenviering plaats.

Kinderen worden uitgenodigd om thuis een palmpasenstok te maken. Op onze website vindt u de uitleg en werkbeschrijving. Volgens traditie overhandigen de kinderen de palmpasenstok na de viering (als deze gezegend is) aan iemand die ze een warme groet willen geven. Dat kan een bekende zijn, of iemand die ze niet zo goed kennen. Met dit gebaar kunnen ze laten zien: Ook jij doet ertoe! Tevens worden in deze viering de palmtakjes gewijd en uitgedeeld aan de aanwezigen om mee te nemen naar huis.

 • Op vrijdag 29 maart 2024 vindt om 15.00 uur de kruisweg voor kinderen plaats in de kerk in Wintelre

The Passion, maar dan op een voor kinderen begrijpelijke manier. Ze krijgen de uitleg bij de statiën. Om te zorgen dat iedereen deze goed kan zien, worden deze groot geprojecteerd. Wat staat er eigenlijk op die schilderijen die in iedere kerk te vinden zijn? Bent u ook benieuwd? Kom gerust mee kijken en luisteren!

 • Op zaterdag 6 april 2023 gaan we met de Vormelingen deelnemen aan de Power of Fire

Deze dag wordt speciaal voor alle vormelingen van het Bisdom georganiseerd. Om 10.00 uur starten we de dag in de Sint-Janskathedraal in den Bosch. Na afloop van de activiteiten, plakken we er met onze vormelingen nog een gezellig hapje aan vast. Want een gezellige dag vraagt om een passende afsluiting!

 • Op 24 mei 2024 is de Vormselviering en op 26 mei 2024 de Communieviering gepland.

Beide vinden dit jaar plaats in Wintelre. De Vormselviering is gepland om 19.00 uur en de communieviering om 11.00 uur. Komt dat zien!

Sint Lucia viering voormalige kerk Steensel

Bijzondere St.Luciaviering in Steensel

Op zondag 10 december jl. was het druk in en rond de voormalige kerk te Steensel. Het feest van de H.Lucia werd gevierd. Ondanks dat de kerk officieel gesloten is, opende zij nog één keer haar deuren om iedereen warm welkom te heten voor de feestelijke  naamdag van haar patrones, St. Lucia. Het Luciagilde zat er in vol ornaat samen met de burgemeester en zijn echtgenote. Ook waren heel wat Steenselnaren gekomen om deze bijzondere, laatste viering in hun kerk te mogen meemaken. Het koor uit Duizel luisterde de mis op bijgestaan door organist Treske Bruning.

Voorganger pastoor van Lamoen benadrukte dat de H. Lucia staat voor alles wat licht brengt en hoop. Iets wat we in deze donkere tijden goed kunnen gebruiken. Net als het kind in de kribbe ons wil richten op de toekomst en op de hoop dat die goed mag zijn, vertegenwoordigt ook Lucia deze boodschap.  Wij hebben allemaal de hoop dat we over een tijd hier in dit gebouw weer samen kunnen komen. Het ziet er dan wel anders uit, maar als gemeenschap kunnen we hier in de nabije toekomst samen veel voor elkaar betekenen.

Heel toepasselijk scheen de zon de kerk in en die bleef schijnen toen het gilde en alle anderen zich opstelden op het kerkplein. Daar stond de kerststal klaar met de deuren nog gesloten. Aan de burgemeester de eer om die samen met pastoor van Lamoen te openen. Natuurlijk werd er vervolgens door gildeleden gevendeld en de eed van trouw aan het kerkelijk en wereldlijk gezag hernieuwd afgelegd.

In een vrolijke optocht trok iedereen achter de trommels van het gilde aan naar hotel Steensel om daar te genieten van koffie of thee en van gezellige ‘naopraot’. 

Het was fijn dat het Gilde in goede samenwerking met de gemeente en een aantal vrijwilligers deze viering mogelijk hebben gemaakt.

Contact
Secretariaat

0497 - 512235

Contact
Bestuur

0497 - 512235

Postadres

R.K. Parochie
Sint Willibrordus
Kerkstraat 29
5521 JK Eersel