• Home
  • Pastoraal nieuws

Categorie: Pastoraal nieuws

Wij zijn trots op onze site en nodigen u van harte uit om rond te kijken op de verschillende pagina’s. De website is opgebouwd volgens de nieuwe organisatiestructuur. Hierover kunt u uitgebreid lezen onder welkom/dagelijks bestuur. Mocht u informatie missen of onjuistheden tegenkomen dan kunt u contact met het parochiesecretariaat opnemen.

Uitnodiging ‘De Wonderlijke 7’

De wonderlijke 7
een ontdekkingsreis

Ook dit jaar gaat het bisdom van ’s-Hertogenbosch op reis met gezinnen. Het is een ontdekkingsreis dit keer. Op zaterdag 1 juli gaan we op zoek naar de wonderlijke 7! Gaan jullie mee?

Wonderlijk genoeg start onze zoektocht bij museumpark Orientalis, in Heilig Landstichting bij Nijmegen. Dit was jarenlang een druk bezochte bedevaartplaats, om het land van Jezus te kunnen bezoeken zonder een gevaarlijke reis te moeten maken. Onze zoektocht eindigt in de Cenakelkerk bij het museumpark, een onderdeel van het ‘Grootste Museum van Nederland’. Deze twee ‘best kept secret’ locaties van ons bisdom zijn die dag ons speelterrein.

Wie of wat zijn nu toch die wonderlijke 7? We willen graag helemaal in de wereld zijn, onze talenten inzetten en van betekenis zijn. We voelen ook dat er méér is. We voelen ons aangetrokken door wie of wat ons te boven gaat, door God en door het wonderlijke leven van Jezus. We willen onze kinderen iets hiervan meegeven. MAAR HOE DAN?

De reis is een klein antwoord op de HOE DAN vraag. De weg is spannend. Onderweg valt er weer van alles te proeven, uitproberen, knutselen, op te lossen, te zingen en te dansen. En op deze reis van je leven kom je ze tegen, de Wonderlijke 7!

Voor meer informatie kijk op www.bisdomdenbosch.nl bij Wonderlijke 7. Of bij www.huisvoordepelgrim.nl.

Laat onze parochie weten dat je gaat via pastoraal@parochieeersel.nl. Aanmelden kan tot 01 juni 2023.

Welkom, we hebben er zin in!

Herwi Rikhof pr, Angela Voss, Karina Bremers, Diny Geboers, Els Geelen, Henk Welling, Joke Huisintveld, Ingrid van Meer, Manon van den Broek

Uitnodiging jubileum Diaken van Olmen

UITNODIGING JUBILEUM 27,5 JAAR DIAKEN VAN OLMEN

Diakenwijding
Johan van Olmen
door Z.H.E. Mgr. J.G. Ter Schure
30 september 1995

 Zondag 16 april 2023 willen we samen
met Diaken Johan van Olmen gedenken
dat hij inmiddels 27,5 jaar geleden,
op zaterdag 30 september 1995,
de Diakenwijding heeft ontvangen in de
Kathedrale Basiliek van Sint Jan te ’s-Hertogenbosch.

 Dit heuglijke feit zal herdacht worden tijdens
de Eucharistieviering van

Zondag 16 april 2023 om 10:00 uur
in de Parochiekerk Sint Willibrordus te Eersel.

 Diaken Johan van Olmen zal voorgaan
met de andere leden van het Pastorale Team.

Na de viering bent u tot 14:00 uur in de gelegenheid
om de jubilerende diaken te feliciteren,
in de Muzenval, Dijk 7 te Eersel.

U bent van harte uitgenodigd.

Namens het Kerkbestuur en Leden
van het Pastoraal team van de Parochie Sint Willibrordus Eersel,

Pastoor C. van Lamoen, voorzitter,
Jos Thomas, vice-voorzitter.

Kadotip:   voor een culturele rondreis door Israël

Veertigdagentijd en de aanloop naar Pasen 2023

Beste parochianen,

Nu het carnavalsfeest weer ten einde is gekomen, beginnen we samen aan de tijd van veertig dagen om ons voor te bereiden op Pasen.

De viering van de Veertigdagentijd begint daags na carnaval op Aswoensdag. Deze dag is zo genoemd, omdat de mensen dan de gelegenheid krijgen tot het ontvangen van een askruisje.

Lees het hele verhaal van pastoor van Lamoen op onze speciale Veertigdagen pagina, door op onderstaande link te klikken.

Lees meer….

Wanneer luiden wij de klokken?

Wanneer luiden wij de klokken! 

Wanneer er iemand overlijdt in onze kerkdorpen worden vaak de kerkklokken geluid. Dit mag altijd want het geeft troost aan de nabestaanden.
Maar doen we dit ook als degene die is overleden géén kerkelijke uitvaart/absoute krijgt?
Het antwoord is ja, mits de melding wordt gedaan door de directe nabestaanden. Hieronder verstaan wij de partner, kinderen of ouders.

Dan rijst de vraag, mag de naam van de overledenen dan ook worden afgelezen tijdens een viering bij de mededelingen. Ook dit is mogelijk wanneer de directe nabestaanden hierom vragen.
Wanneer andere betrokkenen graag de naam afgelezen willen hebben kan dit alleen via een misintentie.
Zie onze website hoe een misintentie kan worden aangevraagd en wat de kosten daarvan zijn.

Als laatste vindt er elk jaar een Allerzielen viering plaats. Tijdens deze viering worden alle namen van de overleden parochianen afgelezen die het afgelopen jaar zijn overleden en een kerkelijke uitvaart/absoute hebben gehad.
Wilt u toch graag de naam van uw dierbare afgelezen hebben tijdens deze viering maar heeft er geen kerkelijke uitvaart/absoute plaatsgevonden dan kan dit wel in de vorm van een misintentie tijdens de voorbede.

Heeft u naar aanleiding van deze informatie toch nog vragen, neemt u dan gerust contact op met het parochiesecretariaat.

Uitnodiging bijbelgroep

Uitnodiging voor de oecumenische Bijbelgroep

Bijbelgroep: Kom op gesprek over de Bijbel!

Dit najaar zijn we vanuit het Eerselse oecumenische overleg van de Sint Willibrordusparochie en de protestantse kerk gestart met een nieuwe Bijbelgroep. De leiding is in handen van Monique ten Brinke en ds. Matthijs de Vries.

De bijbelgroep is een initiatief om samen met anderen in de Bijbel te lezen, naar elkaar te luisteren, elkaar te inspireren en van elkaar te leren. De levensverhalen uit de Bijbel blijven immers actueel en het is interessant om met elkaar de vertaalslag naar de tijd van nu te maken. De verhalen van toen komen dan opnieuw tot leven.

Inmiddels heeft de eerste bijeenkomst plaatsgevonden en het was een mooie en interessante avond.  

Iedereen, die geïnteresseerd is, is van harte welkom, ongeacht gezindheid of achtergrond, ook als u nog niet veel van de Bijbel weet. U hoeft ook niet verplicht bij alle bijeenkomsten aanwezig te zijn, de keuze is aan u.

Voor het seizoen 2022/2023 staat de Elisa-cyclus uit het boek 2 Koningen op het programma.

De data van de bijbelgroep-bijeenkomsten zijn op de woensdagavonden van:
30 november 2022,
01 februari 2023,
01 maart 2023,
31 mei 2023.

Let op! De aanvangstijd is gewijzigd: van 19:30 uur tot 21.30 uur, in ‘De Klepel’, het zaaltje bij de Protestantse Kerk te Eersel.
Adres:  Markt 38, via de achteringang via het hek op de hoek van de Postakkers.

Meer informatie:

Monique ten Brinke, tel. 06-22836646; e-mail: monicammtenbrinkevanhoof@gmail.com
Matthijs de Vries, tel. 06-26246028; e-mail: m.g.devries73@outlook.com

Tot ziens!

Waardige afscheidsviering H. Luciakerk Steensel

Afscheidsviering Heilige Luciakerk

Op zondag 09 oktober 2022 was het dan zover, de laatste viering in de Heilige Luciakerk in Steensel.

Voor de een was deze kerksluiting een zeer ingrijpende gebeurtenis, voor de ander wellicht minder. Door de jaren heen is er veel gebeurd in de kerk. Er zijn tranen gevloeid van verdriet maar zeker ook van vreugde en dankbaarheid.

Het was geen feestdag maar iedereen die een rol had in deze laatste viering was ervan overtuigd dat het een waardig afscheid moest worden waar we allemaal met een fijn gevoel op terug konden kijken.

En het was een mooie viering.

Dat de kerk ging sluiten was al langer bekend. Ook dat de kerk een mooie nieuwe bestemming zou krijgen. Zoals de vice-voorzitter Jos Thomas van het kerkbestuur verwoorde, “Het vertrouwen in de kerk en in het geloof is niet meer vanzelfsprekend. Mensen richten hun leven in op grond van eigen keuzes, eigen interesses en behoeften. Geloven in één God zal er altijd zijn doch mensen zoeken zelf nieuwe manieren om kerkelijke en menselijke hoogte- en dieptepunten te organiseren”.

De viering, waarin pastoor van Lamoen voorging, samen met diaken Jansen en diaken van Olmen werd opgeluisterd door het kerkkoor en de muziekvereniging Kempengroen. Het Sint Luciagilde had ook een prominente rol. Zij droegen aan het einde van de viering de Godslamp, Heilig Oliesel, Evangelieboek en Heilig sacrament naar buiten en brachten deze naar de parochiekerk in Eersel.

Na de viering was Arnold Romeijnders van de coalitie nog aan het woord en was er een mooie presentatie over de geschiedenis van de kerken van Steensel door Jan van de Ven en Patrik Bierens. 

Toen werd de deur van de kerk voor het laatst op slot gedaan door pastoor van Lamoen en overhandigde hij de sleutel aan burgemeester Wouters die ook nog een woord richtte aan allen die aanwezig waren. 

Nadien werd iedereen uitgenodigd voor een hapje en een drankje in de Höllekes.

Het kerkbestuur en het pastoraal team willen alle mensen, verenigingen en instellingen van vroeger maar ook van het heden bedanken voor het vele werk wat zij gedaan hebben voor déze parochie. Zij denken dan aan al die vrijwilligers, zoals de siergroep, de kosters, de voormalige leden van het Steenselse parochiebestuur, de koren, de muziekgezelschappen, de mensen die zich bezig hielden met het dagelijks onderhoud van de kerk en de begraafplaats, maar ook het gilde. Al die mensen zijn dé dragers geweest van het kerk-zijn.

Zonder hen zou deze parochie niet hebben kunnen functioneren. Het zijn en waren dé bouwstenen.

Dank daarvoor!

Op dinsdag 22 november wordt voor hen nog een vrijwilligersavond georganiseerd in Steensel.

De compilatie van de viering is te vinden op deze website onder het kopje Kerk-TV/uitzending gemist, of klik hier.

Waarom een Heilige mis laten lezen of misintentie

De kerk is een gemeenschap van levenden én doden. In gebed blijven mensen met elkaar verbonden, óók over de grens van de dood heen.

Veel nabestaanden vinden het belangrijk om een naam in onze geloofsgemeenschap in leven te houden. In de kerk waar de gestorven dierbare zijn/haar geloof heeft gevierd, wordt zó ook zijn/haar naam steeds in herinnering gebracht.

Het is ook mogelijk om wegens andere redenen, dan het herdenken van een overledene, Heilige missen te laten lezen. Voorbeelden zijn:
Een familielid, buurvrouw of vriend welke een zware operatie tegemoet gaat; een zilveren bruiloft, een kleinkind dat de eerste heilige communie gaat doen of het vormsel gaat ontvangen; een jongere die voor een examen staat; een gezin dat een moeilijke periode doormaakt; uit dankbaarheid voor een vijftigste verjaardag. Misschien wilt u de naam van de persoon niet af laten lezen maar volstaat de tekst: voor een bijzondere intentie.

Nu in onze parochie kerken aan de eredienst zijn of worden onttrokken is het belangrijk dat ook voor deze kerkdorpen de mogelijkheid blijft bestaan om een mis te laten lezen, voor hen die hun dierbaar zijn, in de kerken die open blijven.

Wanneer een (langdurende) misintentie (bijvoorbeeld een verjaardag of sterfdag) op een doordeweekse dag valt zal deze worden afgelezen in het opvolgend weekend daar waar een viering plaatsvindt. Men kan altijd in overleg hiervan afwijken door contact op te nemen met onze administratie in Eersel.

Misintenties in Duizel kunt u in de brievenbus deponeren bij mevrouw Anke Jansen, Kruisstraat 16 in Duizel.

Misintenties in Steensel kunt u in de brievenbus deponeren bij de heer Jan Smolders, Genderdreef 11 in Steensel.

Voor de overige kerkdorpen verandert er niets voor wat betreft de aanlevering.

Misintenties kunt u ook telefonisch (0497-512235) op donderdag tussen 10.00 en 12.00 uur doorgeven, of via mail (administratie@parochieeersel.nl).
Kosten per misintentie zijn €10,-.
Dit bedrag kunt u overmaken op rekeningnummer NL63 RABO 0112801676.

Deze gift voor het laten opdragen van een H. Mis komt ten goede aan de parochie.

Nieuw pastoraal beleidsplan 2022-2024

Met enige trots mogen wij aan u het vernieuwde pastoraal beleidsplan presenteren.

U kunt deze vinden op onze website www.samenwillibrordus.nl onder het kopje “pastoraal” of klik hier.

Gelijktijdig met de presentatie aan u, zal het ook worden voorgelegd aan de bisschop.
Zowel in woord als in schema hebben we proberen aan te geven in welke richting we willen denken.
En hoe we dat in de nabije toekomst willen vormgeven.

Natuurlijk blijft het altijd een “proberen” en zijn we ook afhankelijk van factoren als de sterkte van het pastoraal team en de medewerking van voldoende vrijwilligers.

Het beleidsplan vormt een uitgangspunt dat ons vertrouwen geeft op onze weg.
Uiteraard zullen we op gezette tijden evalueren en zijn ideeën en suggesties altijd welkom.

Uitvaartprotocol

Wat is er eigenlijk allemaal mogelijk bij de uitvaart in onze parochie?

Mag er eigen muziek gedraaid worden bij de uitvaart?
Kunnen er ook eigen teksten toegevoegd worden?
Mogen we zelf ook voorlezen?

Dit zijn enkele van de vele vragen die wij krijgen rondom de uitvaart.

Om een antwoord te formuleren op al deze vragen… en nog vele anderen, heeft het pastoraal team in nauwe samenwerking met het kerkbestuur een uitvaartprotocol geformuleerd. Daarin staan, hopen wij, alle antwoorden op uw vragen.

U vindt deze onder het kopje “Pastoraal” of klik hier 

  • 1
  • 2
Contact
Secretariaat

0497 - 512235

Contact
Bestuur

0497 - 512235

Postadres

R.K. Parochie
Sint Willibrordus
Kerkstraat 29
5521 JK Eersel