• Home
  • Pastoraal nieuws

Categorie: Pastoraal nieuws

Sint Lucia viering voormalige kerk Steensel

Bijzondere St.Luciaviering in Steensel

Op zondag 10 december jl. was het druk in en rond de voormalige kerk te Steensel. Het feest van de H.Lucia werd gevierd. Ondanks dat de kerk officieel gesloten is, opende zij nog één keer haar deuren om iedereen warm welkom te heten voor de feestelijke  naamdag van haar patrones, St. Lucia. Het Luciagilde zat er in vol ornaat samen met de burgemeester en zijn echtgenote. Ook waren heel wat Steenselnaren gekomen om deze bijzondere, laatste viering in hun kerk te mogen meemaken. Het koor uit Duizel luisterde de mis op bijgestaan door organist Treske Bruning.

Voorganger pastoor van Lamoen benadrukte dat de H. Lucia staat voor alles wat licht brengt en hoop. Iets wat we in deze donkere tijden goed kunnen gebruiken. Net als het kind in de kribbe ons wil richten op de toekomst en op de hoop dat die goed mag zijn, vertegenwoordigt ook Lucia deze boodschap.  Wij hebben allemaal de hoop dat we over een tijd hier in dit gebouw weer samen kunnen komen. Het ziet er dan wel anders uit, maar als gemeenschap kunnen we hier in de nabije toekomst samen veel voor elkaar betekenen.

Heel toepasselijk scheen de zon de kerk in en die bleef schijnen toen het gilde en alle anderen zich opstelden op het kerkplein. Daar stond de kerststal klaar met de deuren nog gesloten. Aan de burgemeester de eer om die samen met pastoor van Lamoen te openen. Natuurlijk werd er vervolgens door gildeleden gevendeld en de eed van trouw aan het kerkelijk en wereldlijk gezag hernieuwd afgelegd.

In een vrolijke optocht trok iedereen achter de trommels van het gilde aan naar hotel Steensel om daar te genieten van koffie of thee en van gezellige ‘naopraot’. 

Het was fijn dat het Gilde in goede samenwerking met de gemeente en een aantal vrijwilligers deze viering mogelijk hebben gemaakt.

Laatste viering voor de verbouwing in de voormalige kerk in Steensel

Beste parochianen,

Sinds het onttrekken aan de goddelijke eredienst van de kerk in Steensel hebben we met toestemming van de nieuwe eigenaar, de gemeente Eersel, het gebouw toch nog diverse keren mogen gebruiken voor bijzondere bijeenkomsten en vieringen. Te denken valt aan uitvaarten, vieringen van het St. Luciafeest, gildevieringen, bijeenkomsten rond Allerzielen met de gravenzegening en enkele vergadermomentjes met het pastorale team.
Uiteraard zijn we de gemeente Eersel dankbaar dat wij daarvoor nog terecht konden in het voormalige kerkgebouw.
Het ziet er nu naar uit dat aan deze periode een einde gaat komen, zodat de werkzaamheden ten behoeve van de toekomstige bestemming, namelijk het nieuwe gemeenschapshuis, kunnen gaan beginnen.

In goed overleg hebben we afgesproken dat dit jaar de viering van het St. Luciafeest nog kan plaatsvinden in het voormalige kerkgebouw met een Eucharistieviering op zondag 10 december 2023 om 10.00 uur. Daarna zal ook weer de buitenkerststal worden geopend.
Dit zal de laatste viering zijn in de voormalige kerk in de huidige situatie.

Als alternatief verwijzen we allereerst naar onze drie nog open kerken om vieringen te laten plaatsvinden, waarbij vooral de Parochiekerk van Eersel de rol vervult van locatie voor alle liturgische vieringen, ook vanuit het kerkdorp Steensel, waarnaar we graag verwijzen. Bovendien is in de kerk van Eersel ook livestream mogelijk.

Maar ook in het kerkdorp Steensel zelf zijn mogelijkheden aanwezig om te vieren, zoals uitvaarten, gildevieringen, etc., maar daarvoor zal gezocht moeten worden naar een andere locatie. Wellicht kan de huidige plaats van de Höllekes daar nog een rol in spelen.

Als pastoraal team zijn wij bereid om in die bijzondere vieringen in het eigen dorp voor te gaan, maar men dient zelf afspraken te maken om een locatie waar de viering gehouden kan worden te regelen.
Ook is het belangrijk dat we hierover steeds goed contact houden met de plaatselijke contactpersonen en met de koster.

Als in de toekomst het nieuwe gemeenschapshuis gerealiseerd zal zijn dienen er zich wellicht weer nieuwe mogelijkheden aan om ook daar als pastoraal team op bijzondere momenten present te kunnen zijn. Uiteraard zal daar nog overleg over plaatsvinden.

Ook in de toekomst kunt u zich met vragen altijd tot de parochie blijven richten.

Als pastoraal team staan we open voor suggesties en aanbevelingen. U kunt ze sturen naar: pastoraal@parochieeersel.nl.

Bezoek aan de ziekendagen in september; een terugblik in dankbaarheid

Traditiegetrouw vinden er rondom de Nationale Ziekendag een aantal bijeenkomsten plaats in onze parochie. Deze worden georganiseerd door lokale afdelingen van de Zonnebloem, de Nieuwe Levenskracht en bezoekersgroepen. Wij zijn dankbaar en verheugd dat we als pastoraal team welkom zijn bij deze bijeenkomsten. Pastoor van Lamoen heeft bij al deze bijeenkomsten de gelegenheid gekregen om de aanwezigen even kort toe te spreken. Daarnaast was er ruimte voor persoonlijke ontmoeting.

Samen met pastoraal medewerkster Wilma Kouwenberg, bezocht pastoor van Lamoen de bijeenkomst op vrijdag in Duizel. Een druk bezochte middag met fijn vertier. Het was fijn elkaar te zien! Op deze middag zijn enkele persoonlijke bezoekjes afgesproken.

Een dag later is pastoor van Lamoen op bezoek geweest in de Eikenburg in Eersel. Het eenpersoonsorkest dat voor entertainment zorgde, slaagde erin om een fijne sfeer neer te zetten. Vanwege het warme weer hadden enkele mensen afgezegd. Mochten deze het op prijs stellen alsnog een bezoekje te ontvangen, zijn ze welkom om dat aan te geven. Even bellen naar het parochiecentrum of een mailtje naar pastoraal@parochieeersel.nl. Op dezelfde middag was ook in Wintelre een bijeenkomst georganiseerd. Daarom heeft onze pastoor de bijeenkomst in Eersel wat eerder verlaten. De Kempkeshof in Wintelre zat vol! Ook hier heeft pastoor van Lamoen fijne gesprekken gehad met de aanwezigen. De sfeer was fijn, het eten was lekker en de ontvangst warm. We hebben vernomen dat veel van de bezoekers ons weten te vinden op de wekelijkse uitzendingen bij KempenTV.

Op zondagmiddag is onze pastoor samen met Wilma in Steensel in de Höllekes geweest. De gezellige middag was heel goed bezocht. Het koor uit Riethoven zorgde voor een fijne ambiance. Ook in Steensel was er ruimte voor een woordje en een persoonlijk gesprek.

Al met al waren de middagen erg waardevol. De werkgroepen zijn erin geslaagd om een fijne sfeer met ruimte voor ontmoeting te creëren. De persoonlijke ontmoetingen en gesprekken op deze middag waren warm en een cadeautje in alle opzichten!

Wist u dat wij als parochie de ziekenbezoekgroepen een heel warm hart toedragen en daarom een jaarlijkse bijdrage aan deze groepen geven?

Treske Bruning – Nieuwe koster Vessem

Per 1 september 2023 nieuwe koster in Kapelkerk Vessem

 Ik ben Treske Bruning en woon nu 12 jaar in Vessem.

In Knegsel, waar ik eerst woonde, was ik vaak in de kerk vanwege het koor. Ik ben graag in een kerk; de sfeer daar is plechtig en kalm, rustig en sereen, vredig en stil.

Daarom heb ik me bij Geert Dolman gemeld als hulpkoster, nu meer dan een jaar geleden.

Geert gaat het rustiger aan doen; we draaien de rollen om. Hij hulpkoster, ik koster. Maar ik heb hem hard nodig, want ik werk nog en koster-zijn is omvat meer dan ik gedacht had.

Het betekent in ieder geval dat ik vaak in de kerk ben en dat vind ik fijn.

De misintenties voor Vessem kunnen vanaf 01 september 2023 worden ingeleverd bij Treske Bruning, Jan Smuldersstraat 21A te Vessem.

‘Afscheid’ koster Geert Dolman Vessem

KOSTER GEERT DOLMAN in Vessem

Beste parochianen,

We kunnen er niet aan ontkomen dat we op bepaalde momenten afscheid moeten nemen van dierbare medewerkers en vrijwilligers die om welke reden dan ook hun werkzaamheden gaan neerleggen.

Zo is nu in Vessem het ogenblik aangebroken dat onze koster Geert Dolman per 1 september 2023 zijn kosterstaak gaat neerleggen en zijn werkzaamheden zal overdragen aan een opvolger. Gezien zijn leeftijd en aantal dienstjaren begrijpen we dat voor Geert nu het moment van afscheid is gekomen.

Geert heeft gedurende vele jaren, om precies te zijn 18 jaren, met grote toewijding en nauwgezetheid zijn kosterstaak vervuld in de St Lambertuskerk van Vessem, onze huidige Kapelkerk. Wij kennen Geert als iemand die zeer trouw en toegewijd is en zijn verantwoordelijkheid ten volle op zich neemt. Je kunt altijd van hem op aan. Geert staat ook midden in de gemeenschap van mensen. Daardoor kan hij een echte gastheer zijn voor de bezoekers van de kerk. Zowel tijdens vieringen en tijdens de eredienst, maar ook bij rondleidingen en concerten.

De parochianen weten hem te vinden voor het opgeven van misintenties of bij vragen over het parochieleven. Ook zijn bezoekjes aan Groenendaal worden tot op heden nog altijd zeer gewaardeerd.

Geert zorgde ervoor dat mensen zich in de kerk thuis konden voelen. Op allerlei momenten heeft hij de kerk geopend als er afspraken waren, werkzaamheden, bezoekers of concertgangers.

Zeker vanaf het moment dat zijn collega Louis van Ham zijn werkzaamheden neerlegde als koster, stond Geert er dikwijls alleen voor. Ook als zijn gezondheid en leeftijd hem maanden om het rustiger aan te gaan doen, voelde Geert zich toch verplicht om er te zijn als om zijn aanwezigheid gevraagd werd. Daarover maakten wij ons dan wel eens zorgen. Er zijn diverse pogingen gedaan om een goede hulpkoster te vinden.

We zijn dan ook heel erg blij dat wij als opvolger van Geert mogen aankondigen dat Treske Bruning zijn taken als hoofdkoster per 1 september 2023 zal gaan overnemen. Toen Treske haar belangstelling voor het kosterschap aan ons kenbaar maakte, deed ze dat met de woorden of de opvolger van Geert ook een vrouw mag zijn?! Op onze reactie of ze iemand op het oog had zei ze dat ze het zelf wel wilde doen. Treske woont vlakbij de kerk en is door haar koorwerkzaamheden in de regio ook heel vertrouwd met het kerkelijk gebeuren. Wij zijn dan ook heel erg blij met de nieuwe koster en ook Geert heeft al een vreugdedansje gedaan.

Dit betekent dat we binnenkort afscheid gaan nemen van Geert Dolman als dé koster van Vessem. Hij heeft wel aangegeven om te blijven inspringen als het echt nodig is en Treske met raad en daad bij te staan.

We kennen Geert als een plezierige man, altijd in voor een praatje en dikwijls twee praatjes. Buurten is zijn lust en zijn leven. Altijd kon hij rekenen op de steun van zijn vrouw Corrie, die ook vaak als lector meekwam naar de kerk.

Vanaf deze plaats willen wij dan ook als kerkbestuur en pastoraal team heel veel dank brengen aan Geert voor zijn vele jaren trouwe dienst. We hopen elkaar ook in de toekomst nog vaker te mogen ontmoeten. Wij wensen Geert en Corrie met hun kinderen en kleinkinderen nog een hele goede tijd samen toe, waarin zij geluk en welzijn met elkaar mogen delen.

Geert, bedankt !!

Parochie St Willibrordus Eersel.
Pastoor C. van Lamoen.

Blijvende gedenktekentjes voor pastoor Vissers en pastoor Verschure

In de viering van zaterdagavond 1 juli in de kerk van Wintelre zijn voor pastoor Vissers en pastoor Verschure blijvende gedenktekentjes gepresenteerd.

De gedenktekentjes zijn in de vorm van een iets groter en luxer kruisje met een metalen plaatje met tekst.  1 juli was de sterfdag van pastoor Vissers en de eerste jaargetijde. Daarom was deze dag uitermate geschikt om deze gedenktekentjes te onthullen en ze een blijvende plaats te geven aan de muur achter in de kerk langs het bord met de overige kruisjes van de overleden parochianen.

Het initiatief voor het maken van deze kruisjes kwam van Frans Spanjers. Hij maakt al vanaf het begin in 2000 de kruisjes voor de overleden parochianen.  Met het maken van deze gedenktekentjes heeft Frans aangegeven dat hij nu hiermee wil stoppen. De tekst op de kruisjes is al die jaren (en dat zijn er nu bijna 300) verzorgd door Nelly van der Sangen.

De contactgroep van Wintelre wil Frans en Nelly heel hartelijk bedanken voor hun geweldige inzet in die 23 jaar.  

In een korte bijeenkomst na de viering heeft pastoor Van Lamoen onze dankbaarheid en waardering nog onderstreept door aan beide mensen een mooie bos bloemen aan te bieden.  Nelly en Frans BEDANKT!

Contactgroep Wintelre. 

Terugblik 1ste Communie en Vormsel 2023

Op 20 mei en 21 mei was het feest in de Sint Willibrorduskerk te Eersel.

De vormelingen en communicanten van dit jaar hebben hun voorbereidingen afgerond in twee feestelijke vieringen.

Op zaterdag 20 mei 2023 ontvingen drie vormelingen het Heilig Vormsel van deken Spooren. Het was een gezellige viering met muziek die de vormelingen zelf mee uitgekozen hadden. Het zelfgemaakte hart met de duif als symbool van geestkracht kreeg een mooie plek voor in de kerk. Na afloop ontvingen de vormelingen een herinneringskruisje van de pastoor en een felicitatiekaart van de werkgroep. De vormelingen van dit jaar hebben geholpen bij de voorbereidingen van de communicanten. Daarvoor willen we ze via deze weg nog een keertje heel hartelijk bedanken!


Op zondag 21 mei 2023 ontvingen 29 communicanten de Eerste Communie van pastoor van Lamoen. De kerk was feestelijk versierd met de slingers en borden die de communicanten zelf tijdens de voorbereidingen hebben gemaakt. De communicanten werden door hun peetouders de kerk in begeleid. Ze hebben allemaal meegeholpen bij de viering! Daar zijn wij super trots op. We hebben ondertussen gehoord dat er naderhand volop is gefeest. Het zonnige weer heeft ervoor gezorgd dat dit weekend zowel de communicanten als de vormelingen in het zonnetje zijn gezet!


Mocht uw zoon of dochter ook de communie of het vormsel willen doen? Meld hem of haar dan aan via de website: www.samenwillibrordus.nl/eerste-communie/ of www.samenwillibrordus.nl/vormsel. U wordt dan op de hoogte gehouden van de startdata van de voorbereidingen.

Een dagje op pad met de Vormelingen

Traditiegetrouw gaat de werkgroep met alle Vormelingen iets leuks en leerzaams ondernemen.

Dit jaar hebben we drie Vormelingen en dat vraagt toch om een andere invulling van de dag als dat je met een hele grote groep bent.

Samen met Evy, Sanne en Siem zijn we naar ’s-Hertogenbosch gegaan, waar we eerst een bezoek brachten aan de Sint-Janskathedraal. De Vormelingen waren onder de indruk van het grote gebouw. Ook hebben ze kunnen zien waar Bisschop Mgr. dr. Gerard de Korte woont en werkt (Parade 10 en 11).

Na de lunch zijn we naar het Noordbrabants museum gegaan waar op dat moment ook een tentoonstelling over de Efteling was. Toch leuk om te zien hoe het park er vroeger uitzag. Ook het verhaal van Brabant was heel interessant.

We hadden nog wat tijd over en hebben bijzondere plekjes in Den Bosch ontdekt. Om 16.00 uur was het weer tijd om huiswaarts te gaan.

Siem: Ik vond het een erg leuke dag en het was leuk om de Sint Jan te ontdekken. Daarna gingen we naar een heel leuk restaurantje wat ’t opkikkertje heet. Helemaal gevuld met kikkers (nepkikkers natuurlijk 😉). Toen hebben we de Efteling ontdekt in het Noordbrabants museum. Het was een superleuke en gezellige dag!

Evy: Het was een super leuke dag in Den Bosch. We hebben een kaarsje aangestoken in de Sint Jan en in het Noordbrabants museum hebben we veel geleerd. Als afsluiting hebben we nog een heerlijke Bossche bol gegeten.

Sanne: Kei leuke dag gehad! Eerst naar de Sint Jan, een beetje grotere kerk dan onze Willibrordus kerk. Hij is heel mooi en er zijn graven in de vloer van rijke stinkerds. Letterlijk, want vroeger werden de rijken er begraven en omdat de vloer niet helemaal luchtdicht was, kon je ze ruiken. Toen ook nog naar het Noordbrabants museum geweest en daar hebben we een speurtocht gedaan door de Efteling afdeling. Ook zijn we nog lekker een Bossche Bol en appeltaart wezen eten, want dat moet als je in Den Bosch op stap bent. Het was heel erg lekker en gezellig!

Werkgroep Vormsel, Susanne en Lucyl

Onderscheiding Joseph van Hees

Op 30 april 2023 is dirigent Joseph van Hees onderscheiden met de “Pro Ecclesia et Pontifice”.

Gezien zijn grote verdienste als dirigent en koorzanger voor meerdere parochiekoren en andere koren in de Kempen en daar buiten, al meer dan 55 jaar, hebben we als parochie St.  Willibrordus in Eersel de heer Joseph van Hees uit Bergeijk voorgedragen voor de pauselijk onderscheiding “Pro Ecclesia et Pontifice”.

De heer van Hees heeft in het verleden leiding gegeven aan koren in onder meer Valkenswaard, Ede, Bergeijk en Middel- en Oostelbeers.

Gedurende vele jaren was en is hij nog steeds actief. In Eersel als dirigent van het parochieel dameskoor en als dirigent van het ouderenkoor “de Contente Zangers”, op een altijd prettige wijze.

Bovendien is de heer van Hees al meerder keren initiator geweest van de samenstelling van een parochie breed koor in onze fusieparochie St. Willibrordus bij bijzondere gezamenlijke vieringen.

Verbinding en sociale contacten zijn voor hem zeer belangrijk bij het samen zingen.

Om dit te onderstrepen hebben we dhr. van Hees graag willen eren met deze bijzondere onderscheiding.

Pastoor C. van Lamoen

Contact
Secretariaat

0497 - 512235

Contact
Bestuur

0497 - 512235

Postadres

R.K. Parochie
Sint Willibrordus
Kerkstraat 29
5521 JK Eersel