• Home
  • Uncategorized

Categorie: Uncategorized

DE GOEDE WEEK EN PASEN 2020

DE GOEDE WEEK EN PASEN 2020

Ondanks alle beperkingen die we momenteel opgelegd hebben gekregen vanwege het coronavirus, ook binnen de geloofsgemeenschap, ervaren we desondanks met deze dagen als gelovigen dat het een heel bijzondere tijd is.

Op 1e Paasdag om 11:00 uur
en de 2e Paasdag om 10:00 uur
zal de H. Mis vanuit de parochiekerk van Eersel worden uitgezonden op Kempen TV.

Omdat de mensen nu niet naar de kerk kunnen komen, kunnen ze zo toch met ons meevieren.

DE GOEDE WEEK, die begint met de intocht van Jezus in Jeruzalem, toegezwaaid met palmtakken, is een week waarin alle diep menselijke waarden worden beleefd en de revue passeren. Het is een week van liefde en ontzag, maar ook van haat en vernedering. Een week van trouw en van mensen die elkaar in de steek laten. Een week van dood en verlatenheid, maar ook van hoop en nieuw leven en nieuwe toekomst. Ee week van eenzaamheid en een week van gemeenschap.

PALMZONDAG is een dag die duidelijk twee gezichten heeft. Met gejubel wordt Jezus binnengehaald in Jeruzalem en enkele dagen later wordt hij verguisd en veroordeeld. De stemming slaat om en genegenheid maakt plaats voor blinde haat. Op hoeveel plaatsen in de wereld is dit voor mensen niet een dagelijkse realiteit. Velen moeten vluchten voor oorlog en geweld. Maar ook op “social media” liggen bewondering en verachting vaak heel dicht bij elkaar.

WITTE DONDERDAG begint heel sereen. Liefdevol bijeen. In dienstbaarheid elkaar de voeten wassen. In liefde samen het brood van het leven delen. Beseffen dat we bij elkaar horen en dat het leven pas waarde krijgt als we bereid zijn dat leven in te zetten voor elkaar. Zo zal ook Jezus zijn leven geven om voor ons de weg vrij te maken naar liefde en hoop. Maar terwijl de leerlingen aan tafel gaan is de verrader in hun midden en weet al wat hij van plan is. De gemeenschap wordt ruw verstoord. In het holst van de nacht wordt Jezus uitgeleverd aan de vijand en zweet hij bloed en tranen van angst. Ook hier zien we de dubbele kant van het leven zoals die door mensen ervaren kan worden. Met alle pogingen om elkaar te vinden, lukt dat dan toch niet altijd.

GOEDE VRIJDAG is altijd om ons heen. In het leven van mensen. Het lijden, het verdriet, de verlatenheid. Ook in onze dagen met de coronacrisis ervaren mensen onzekerheid, angst, verdriet of eenzaamheid. Er is rouw om degenen die gestorven zijn. Medeleven met nabestaanden.

Maar zoals Maria en Johannes onder het kruis staan en trouw blijven tot aan het bittere einde, zo zien we ook in onze tijd een enorme solidariteit, hulpvaardigheid, inzet voor kwetsbare medemensen, hulp voor zieken. Inzet voor mensen die geholpen moeten worden. Lesprogramma’s voor kinderen. Troostmomenten voor mensen die het moeilijk hebben. We zien overal mensen die elkaar niet in de steek laten, maar geloven in de zin van hun nabijheid. Ook dat is Goede Vrijdag. Daardoor verandert het leven.

PASEN

Als gelovige mensen ontlenen we onze identiteit toch vooral aan ons geloof in Pasen. Het feest van de doortocht. Opstaan ten leven. Ook als je gevallen bent; je mag opstaan ten leven. Niet de dood heeft het laatste woord, niet de duisternis en het verdriet. We vieren door alles heen de kracht van het leven die telkens toch weer boven komt, zoals de lente die door de winter heen breekt.

Geloof in de Liefde van God, waardoor Jezus niet voorgoed in de dood is weggezonken, maar waardoor we de kracht en de vitaliteit van zijn Leven telkens opnieuw mogen bezingen en beleven. God laat ons nooit alleen als we leven vanuit Zijn Liefde en Zijn Geest. Uiteindelijk hoop ik dat het Pasen mag worden in het leven van ieder van ons.

De gewijde paaskaarsen zullen vanuit de parochiekerk van Eersel door de kosters worden meegenomen naar de diverse kerkdorpen. Mag zo het licht van Pasen overal hoop en troost bieden in het komende jaar. Allemaal veel sterkte in deze tijd. Let goed op elkaar. Blijf ondanks alles geloven in de kracht van het leven!

Zalig Pasen voor al onze parochianen namens het parochiebestuur en het pastoraal team van onze parochie.

Pastoor C. van Lamoen.

Kerkdienst tijdens Pasen

Kerkdienst tijdens Pasen

Op 1e Paasdag om 11:00 uur
en de 2e Paasdag om 10:00 uur
zal de H. Mis vanuit de parochiekerk van Eersel worden uitgezonden op Kempen TV.

Omdat de mensen nu niet naar de kerk kunnen komen, kunnen ze zo toch met ons meevieren.

GOEDE WEEK EN PASEN

GOEDE WEEK EN PASEN

Beste parochianen

Vanwege de situatie rondom het coronavirus met alle beperkende maatregelen daaromheen hebben wij als pastoraal team met het bestuur nagedacht over de ontstane situatie m.b.t. de Goede Week en Pasen.

Geen enkele publieke viering kan doorgang vinden.

Omdat we in alle opzichten de veiligheid voorop willen stellen zullen we dit jaar geen palmtakken verspreiden op palmzondag. Ook kan er nu geen wijwater worden afgehaald of bewaard met Pasen. De Palmpasenvieringen met de kinderen gaan ook niet door. Er wordt ook geen Communie uitgereikt of rondgebracht.

Het lijkt ons ook niet verstandig om gezamenlijk de kruisweg te bidden op Goede Vrijdag. Dit brengt te veel mensen tegelijkertijd op de been. Dat moeten we nu voorkomen. De Johannes Passion op Goede Vrijdag in de kerk van Eersel gaat ook niet door.

Gedurende de Goede Week, vanaf palmzaterdag tot aan Pasen, staat in de parochiekerk in Eersel het kruis vooraan in de kerk opgesteld. Mensen die in de kerk zijn kunnen daar een kaarsje bij opsteken.

Houd daarbij de voorschriften in acht van voldoende afstand bewaren tot elkaar.

Met paaszaterdag zullen in stilte de nieuwe paaskaarsen worden gewijd. Hiervan zal een foto met een begeleidend gebed in de Hint worden geplaatst en op de website van de parochie. Zo willen we het vuur van Pasen vanuit onze parochiekerk verspreiden naar de kerkdorpen toe.

 

Wij begrijpen dat deze beslissingen voor veel mensen heel ingrijpend zullen zijn. Toch vragen wij om uw begrip in de huidige moeilijke situatie. Laten we in ons gebed bijzonder gedenken allen die door het coronavirus zijn getroffen en hun familieleden. Laten we ook blijven omzien naar elkaar en speciaal naar mensen die het in deze dagen moeilijk hebben of zich eenzaam of bang kunnen voelen.

Pastoor C. van Lamoen.

Contact
Administratie

0497 - 512235

Contact
Bestuur

0497 - 512235

Postadres

R.K. Parochie
Sint Willibrordus
Kerkstraat 29
5521 JK Eersel