Commissies

De parochie werkt op basis van het ‘Algemeen Reglement voor het bestuur van een parochie van de rooms katholieke kerk in Nederland’. Dit reglement voorziet (artikel 49) in het inrichten van werkgroepen en (artikel 37) het vaststellen van huishoudelijke reglementen. In het organigram heeft onze parochie onderscheid gemaakt in commissies en werkgroepen. Commissies zijn organen die een bestuurlijke relatie hebben. Werkgroepen hebben een pastorale relatie.

Het parochiebestuur heeft als commissies: “Vastgoed, Begraafplaatsen, Financiën en Algemene Zaken, contact en communicatie”.

De taken van een commissie zijn:

  • Overlegorgaan voor de portefeuillehouder
  • Adviescommissie voor het parochiebestuur.

De commissie bestaat uit de portefeuillehouder (lid van parochiebestuur) en (bij voorkeur uit) een persoon per kerkdorp. De commissie wordt secretarieel ondersteund vanuit het parochiecentrum of vanuit de commissie zelf.

Door op een van onderstaande afbeeldingen te klikken komt u op de pagina van de betreffende commissie.


"Samen sterk, samen kerk"

Vastgoed

Begraafplaats

Financiën

Algemene zaken, contact en communicatie

Contact
Administratie

0497 - 512235

Contact
Bestuur

0497 - 512235

Postadres

R.K. Parochie
Sint Willibrordus
Kerkstraat 29
5521 JK Eersel