Pastoraal beleidsplan 2022-2024

Nieuw pastoraal beleidsplan – Samen Willibrordus

Beste parochianen,

Nu de implementatie van het fusietraject in onze St. Willibrordusparochie steeds meer gestalte begint te krijgen, zou je kunnen zeggen dat de parochie een nieuw gezicht begint te krijgen. Er is sprake van minder open kerkgebouwen, maar ook van meer samenwerking onderling en van samenbundeling van krachten.
Er wordt meer en meer over de grenzen van het eigen kerkdorp heen gekeken naar hoe we elkaar tot steun kunnen zijn.

Het zal duidelijk zijn dat deze ontwikkeling ook vraagt om een nieuwe manier van kijken naar het pastoraat in onze parochie. Hoe kunnen we een parochie met een nieuw gezicht pastoraal omarmen? Wat is daar voor nodig? Welke betekenis hechten we aan de dorpen waar de kerk gesloten is en aan de dorpen waar de kerk open blijft?
Wat vraagt dit van ons pastoraal gezien in de nabije toekomst?

Hoe kan ons pastoraat bijdragen aan een missionaire kerk waar in deze tijd behoefte aan is? Een kerk die naar buiten treedt en openstaat voor mensen van deze tijd.

Het is om deze reden dat we gekomen zijn tot het schrijven van een vernieuwd pastoraal beleidsplan dat de uitdaging van de nieuwe tijd durft aan te gaan. Rekening houdend met de vele aspecten van de fusie. Toekomst scheppend in een nieuwe situatie. Het pastoraal team werkt nauw samen met het kerkbestuur, zo ook bij de totstandkoming van het nieuw pastoraal beleidsplan.

Met enige trots mogen wij dat vernieuwde pastoraal beleidsplan aan u presenteren:

Gelijktijdig met de presentatie aan u, zal het ook worden voorgelegd aan de bisschop.
Zowel in woord als in schema hebben we proberen aan te geven in welke richting we willen denken. En hoe we dat in de nabije toekomst willen vormgeven.

Natuurlijk blijft het altijd een “proberen” en zijn we ook afhankelijk van factoren als de sterkte van het pastoraal team en de medewerking van voldoende vrijwilligers.
Het beleidsplan vormt een uitgangspunt dat ons vertrouwen geeft op onze weg.
Uiteraard zullen we op gezette tijden evalueren en zijn ideeën en suggesties altijd welkom.

Wij vernemen ze graag op: pastoraal@parochieeersel.nl.

Moge het nog meer handen en voeten geven aan “Samen Willibrordus”.

Pastoor C. van Lamoen.

Contact
Secretariaat

0497 - 512235

Contact
Bestuur

0497 - 512235

Postadres

R.K. Parochie
Sint Willibrordus
Kerkstraat 29
5521 JK Eersel