Contactgroepen

In ieder kerkdorp is een contactgroep actief. Dit is de groep “Rondom de Toren”. De vrijwilligers in deze contactgroepen zijn het aanspreekpunt voor parochianen in hun eigen kerkdorp. De contactgroepen fungeren als open oog en oor voor wat leeft in de kerkdorpen aan behoeften, wensen en ideeën. Het parochiebestuur houdt via de lokale contactgroepen voeling met de kerkdorpen.

De vrijwilligers in de contactgroepen zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid van het parochiebestuur. Zij dragen zorg voor de praktische organisatie en uitvoerende taken in of rondom het (kerk)gebouw. Daarnaast ondersteunen ze de lokale geloofsgemeenschap en zorgen ze voor verbondenheid. Dit doen ze samen met alle andere vrijwilligers die actief zijn.

Als de contactgroepen signaleren dat bepaalde zaken aan bod moeten komen in de parochiebestuursvergadering, nemen ze daartoe contact op met het parochiesecretariaat. Deze zal er zorg voor dragen dat de (hulp)vraag behandeld wordt.

De contactgroepen dragen zorg voor de communicatie van parochienieuws, misintenties en overige parochiële informatie via de dorpsbladen en zij communiceren dit ook naar het parochiesecretariaat. Per 1 januari 2019 publiceren we alle belangrijke en actuele informatie ook gezamenlijk middels berichtgeving in de Hint.

Het is van essentieel belang, zowel voor de plaatselijke geloofsgemeenschap als voor het parochiebestuur, te weten wie het eerste aanspreekpunt is in een kerkdorp.

 

De contactpersonen per kerkdorp zijn:

Duizel:            Tiny Kox                    06-18 26 29 29

Steensel:         Ad Bierens                 0497-515 208

Knegsel:          Adriaan de Bot          0497-517 325

Vessem:          Ria Roes                     0497-591 824

Eersel:             Johan van Luffelen    0497-512 235

Wintelre:         Riny Reniers              06-42 39 36 89


Contact
Administratie

0497 - 512235

Contact
Bestuur

0497 - 512235

Postadres

R.K. Parochie
Sint Willibrordus
Kerkstraat 29
5521 JK Eersel