Tijdelijke verzwaring van de gedeeltelijke lockdown en continuering maatregelen voor onze kerken. 

Afgelopen dinsdag heeft het kabinet nieuwe, tijdelijke, maatregelen afgekondigd om onze vrijheden in ons dagelijks leven te bespoedigen.
De huidige maatregelen van de gedeeltelijke lockdown blijven van kracht en vanaf woensdag 04 november om 22.00 uur komen daar tot en met 18 november extra maatregelen bij.

Vanaf 19 november gaan we terug naar de gedeeltelijke lockdown van 14 oktober. Medio december beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna mogelijk is.

Wat houdt dat in voor onze kerken?

  • Onze kerken blijven gesloten tot medio december, tenzij er nieuwe ontwikkelingen zich voordoen die zouden kunnen leiden tot een zekere mate van afschaling.
  • Uitvaarten kunnen bijgewoond worden door maximaal 30 personen waarbij vooraf registratie via de uitvaartondernemer noodzakelijk is. Tevens het dringende advies om mondkapjes te dragen vooruitlopend op een wettelijke verplichting.
  • De kerken in Eersel en Steensel blijven toegankelijk voor het aansteken van een kaarsje.

Wij zullen ons ná de persconferentie van het kabinet medio december opnieuw beraden over de al of niet openstelling van de kerken na deze periode.

Namens het Bestuur en het Pastoraal Team R.K. Parochie Sint Willibrordus

Contact
Administratie

0497 - 512235

Contact
Bestuur

0497 - 512235

Postadres

R.K. Parochie
Sint Willibrordus
Kerkstraat 29
5521 JK Eersel