DE KERK EN CORONAMAATREGELEN

Wanneer de kerkdeuren weer open gaan en er ook weer weekendvieringen en woord- en communiediensten  kunnen worden gehouden hebben wij indachtig de vastgestelde Coronaprotocollen  gekeken op welke wijze wij op een verantwoorde wijze hieraan invulling kunnen en willen geven bij kerkdiensten.


Dit heeft er toe geleid dat wij de volgende gedragscode hebben vastgesteld.
 • Gelieve de aanwijzingen van de voorganger en koster op te volgen.
 • Handen desinfecteren met desinfectie gel.
 • Houd 1,5 meter afstand.
 • De afgesloten banken niet gebruiken.
 • Gezinnen nemen plaats in banken langs het middenpad aan de linkerzijde.
 • Individuen nemen plaats in de banken langs het middenpad aan de rechterzijde, maximaal 3 personen per bank.
 • Passeer elkaar niet in dezelfde rij.
 • Na de dienst verlaten de personen op de achterste banken als eerste de kerk.
 • Kaarsjes kunnen alleen ná de viering, wanneer iedereen de kerk heeft verlaten, aangestoken worden.
 • Bezoek aan het toilet alleen in noodgevallen.
 • Géén handen schudden.
 • Er vindt géén gezang plaats.
 • Kerk- en/of liturgieboekjes worden niet gebruikt
 • Er vindt géén collecte plaats tijdens de viering. Na afloop kan de geldelijke bijdrage worden achtergelaten in de collecteschalen die daartoe achterin de kerk klaarstaan.
Contact
Secretariaat

0497 - 512235

Contact
Bestuur

0497 - 512235

Postadres

R.K. Parochie
Sint Willibrordus
Kerkstraat 29
5521 JK Eersel