In 1970 werd Piet van Tuijl benoemd tot pastoor in Vessem. Hij was voorstander van een levendige liturgie en wilde graag dat er in zoveel mogelijk missen gezongen werd. Tot dan toe werd er alleen door het herenkoor gregoriaans gezongen in de zondagse hoogmis. 

Daarom richtte pastoor van Tuijl zo gauw mogelijk een dameskoor op.  In eerste instantie voor rouw en trouw, omdat het door de week steeds moeilijker werd om het herenkoor bij elkaar te krijgen. Maar al heel gauw werd het dameskoor ook gevraagd voor de weekendvieringen.

Er meldden zich al snel een 15-tal dames aan. De eerste dirigent was Joke Bierlaagh en Jan Castelijns, de organist van het herenkoor, ging ook het dameskoor begeleiden. Er werden vooral Nederlandse liederen gezongen en de vaste gezangen soms ook in het latijn. Er waren toen veel door-de-weekse vieringen en soms waren er ’s middags wel 2 vieringen na elkaar. Dan zorgde Bertha van de pastoor dat er tussen de missen koffie met iets lekkers op het koor was. Nu en dan, vooral bij kerkelijke feesten, zongen de dames samen met de heren 4-stemmig als gemengd koor.  

Na enkele jaren werd Joke als dirigent opgevolgd door Riet van de Sande, tot die in 2004 ziek werd en Emmy Peeters het dirigeerstokje van Riet overnam. En de laatste paar jaren is Mien Kreuz onze dirigent. Het dameskoor is altijd een gezellige club geweest. De dames konden goed met elkaar opschieten en kwamen graag naar repetities en vieringen.

In mei 2020 waren er 5 leden die 50 jaren lid waren: Emmy Peeters, Nel Michielse, Cor Willems, Thea  Liebregts en organist Jan Castelijns. Omdat Cor Willems ernstig ziek was, is die in mei al gehuldigd, maar vanwege de coronapandemie hebben we nog geen kans gezien om het gouden jubileum te vieren en de andere jubilarissen te huldigen. We wachten op betere tijden, zodat we weer kunnen zingen en feest vieren.

Contact
Administratie

0497 - 512235

Contact
Bestuur

0497 - 512235

Postadres

R.K. Parochie
Sint Willibrordus
Kerkstraat 29
5521 JK Eersel