De kerkdeuren gaan weer open

Tot onze grote vreugde biedt de ingezette verruiming van de ‘corona’ maatregelen ook ruimte voor (gedeeltelijke) hervatting van het kerkelijk leven. Voor kerkelijke activiteiten, waaronder kerkdiensten, gelden binnen de anderhalvemetersamenleving echter beperkende maatregelen ter bescherming van personen en ter voorkoming van verspreiding van het COVID-19 virus.

Dat onze kerkdeuren per 1 juli iets verder opengaan, betekent nog niet dat de diensten weer ‘normaal’ zullen verlopen. Dat vraagt van het parochiebestuur en het pastoraal team de nodige organisatiekunde. De implicaties van de anderhalvemetersamenleving zijn voor ons als kerk niet gering. We zullen onze kerken moeten herinrichten om de vereiste afstand in acht te nemen en daarom moeten bepalen hoeveel mensen er hoogstens aanwezig kunnen zijn.

Dit alles voelt als een pastoraal ongenadige opdracht en het is in tegenspraak met wie en wat we ten diepste als kerk zijn: een open gemeenschap die mensen liefdevol in Gods grenzeloze genade wil laten delen. Toch moeten we deze maatregelen nemen. We kunnen niet anders dan met aangepaste bijeenkomsten de veiligheid en gezondheid van ons allemaal zo goed mogelijk waarborgen. Alleen op die manier kunnen we elkaar weer ontmoeten om samen te vieren.

Het parochiebestuur en het pastoraal team hebben zich beraden over de invulling van de toegestane capaciteit van 100 personen en hebben daartoe samen met direct betrokkenen in de kerkdorpen bekeken wat dit betekent voor het aantal beschikbare zitplaatsen.

Daarbij hebben wij gekeken naar de mogelijkheden binnen het kerkgebouw.

Een en ander betekent in concreto het volgende:

Sint Lambertuskerk Vessem 50 zitplaatsen

Sint Willibrorduskerk Wintelre 100 zitplaatsen

Gondulphus en Monulphus kerk Knegsel 50 zitplaatsen

Luciakerk Steensel 90 zitplaatsen

Sint Willibrorduskerk Eersel 100 zitplaatsen

Sint Janskerk Duizel 70 zitplaatsen.

Let wel: Deze aantallen zijn ook van toepassing op alle misvieringen, inclusief uitvaarten.

Contact
Administratie

0497 - 512235

Contact
Bestuur

0497 - 512235

Postadres

R.K. Parochie
Sint Willibrordus
Kerkstraat 29
5521 JK Eersel