Aanscherping van het coronaprotocol in R.-K. Kerk

De Nederlandse Bisschoppen hebben de afgelopen week overleg gehad naar aanleiding van de coronapersconferentie van het kabinet. 

De Nederlandse bisschoppen vragen om een aantal coronamaatregelen die eerder al golden opnieuw toe te passen in de R.-K. Kerk. Gelovigen worden gevraagd tijdens vieringen en andere kerkelijke bijeenkomsten anderhalve meter afstand te houden en een mondkapje te dragen wanneer zij zich verplaatsen in de kerk of de ruimte waar de kerkelijke bijeenkomst wordt gehouden.

Tevens geldt vanaf 01 december 2021 dat er voorlopig na 17.00 uur geen vieringen meer worden gehouden wat ook geldt voor Kerstmis.

Daarnaast blijven de basisregels gelden op het gebied van hygiëne, ventilatie en thuisblijven bij klachten. Wij hebben ons geconformeerd aan de oproep van onze bisschoppen.

  • Gelovigen wordt uitdrukkelijk gevraagd om onderling een veilige afstand te bewaren (1,5 meter) en rekening met elkaar te houden zowel bij het kiezen van een plaats als bij het lopen door de kerk.
  • Om en om zijn de kerkbanken voorzien van een lint, op deze banken mag niet worden plaatgenomen.
  • Het dragen van een mondkapje wanneer men zich verplaatst in de kerk of de ruimte waar de kerkelijke bijeenkomst wordt gehouden.
  • Vooraf opgeven en registeren zal niet nodig zijn. Ook hoeft men géén coronatoegangsbewijs te laten zien omdat dit niet past bij het karakter van de Kerk.
  • Alle basisregels blijven gelden: handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog, thuisblijven en testen bij klachten en zorgen voor voldoende frisse lucht in binnenruimtes.
  • Rituele contactmomenten (aanrakingen) tijdens doop, vormsel, ziekenzalving, etc. worden zoveel mogelijk beperkt.
  • De hostiecupjes blijven gehandhaafd.
  • Kerk- en/of liturgieboekjes worden niet gebruikt.
  • Er vindt géén collecte plaats tijdens de viering. Na afloop kan de geldelijke bijdrage worden achtergelaten in de collecteschalen die daartoe achter in de kerk klaarstaan.
  • Ook koren mogen weer in volledige samenstelling zingen, mits op 1,5 meter afstand en in zigzagformatie

Wij heten u van harte welkom!

Het parochiebestuur en pastoraal team

Contact
Secretariaat

0497 - 512235

Contact
Bestuur

0497 - 512235

Postadres

R.K. Parochie
Sint Willibrordus
Kerkstraat 29
5521 JK Eersel