Skip to main content

Diaconie


Missie / MOV

Er is wereldwijd door allerlei omstandigheden nood in de wereld, nood aan schoon drinkwater, voedsel, huizen en leefomstandigheden van mensen.

De werkgroep Missie Ontwikkeling Vrede (MOV-groep) is al vele jaren voor de fusie parochie breed een onderdeel van de diaconie in onze parochie. De werkgroep heeft als doel onze parochianen bewust te maken van de situatie in ontwikkelingslanden. De aandacht wordt gevestigd op bevordering van menswaardige levensomstandigheden. De MOV-groep wil – vooral financieel, via collectes – een positieve bijdrage leveren aan genoemde problematiek en mensen wereldwijd in nood. Tot op heden vraagt deze werkgroep vooral de aandacht voor de jaarlijkse Vastenactie.

Andere acties die we bij onze parochianen onder de aandacht brengen zijn: de MIVA, eind augustus, de Week voor de Nederlandse Missionarissen (met Pinksteren) en de Wereldmissiemaand in oktober.

Vastenactie

Deze landelijke actie vindt plaats tijdens de zogenaamde Veertigdaagse Vastentijd; op weg naar Pasen, een tijd voor bezinning én uitdaging! 

Ieder jaar opnieuw voert de Nederlandse katholieke gemeenschap tijdens die periode actie voor mensen wereldwijd die leven in moeilijke omstandigheden. Dat doen we, omdat we geloven dat íeder mens waardevol is en omdat we vinden dat we best iets van onze rijkdom kunnen delen: samen delen = de wereld verbeteren! Onze hulp is dan ook voor iedereen, groot en klein, ongeacht geloof, sekse of afkomst.

Onze MOV groep sluit jaarlijks aan bij een van de projecten van de landelijke Vastenactie, en probeert zo hier ter plaatse een stukje bewustwording op gang te brengen voor een stukje wereldproblematiek elders waar mensen mee leven, en probeert daarmee via collectes geld in te zamelen om daarmee de leefomstandigheden daar enigszins te verbeteren.

Goede Doelen Week

De campagne van de Vastenactie dit jaar staat naast de problematiek van het coronavirus ook in het teken van beroepsonderwijs en ondernemerschap in ontwikkelingslanden.

Met een gedegen opleiding zijn mensen namelijk in staat een redelijk inkomen te verdienen en eventueel een eigen bedrijf op te zetten. De actie kreeg dit jaar daarom als motto mee:

“Werken aan je toekomst – een beter leven dankzij goed onderwijs”.

Wie kennis vergaart heeft veel te delen. Wie een ambacht leert kan iets doorgeven. Wie vaardigheden heeft, kan anderen begeleiden. Wie een goede leraar durft te zijn, krijgt vele leerlingen… Het grootste geschenk aan een jonge mens is hem of haar te leren volwaardig mens te zijn die kan geven en delen en léven!

In 2021 ondersteunt Vastenactie wereldwijd – en wij hier in de Kempen, in onze Samen Willibrordusparochie kunnen daarbij helpen – projecten die mensen toegang bieden tot onderwijs en ondersteuning geven bij het opstarten van een eigen onderneming. Deze projecten bestaan onder meer uit het aanbieden van trainingen, het faciliteren van onderwijsruimten en het verschaffen van lesmateriaal.

Help Vastenactie de projecten te ondersteunen. Maak uw gift tijdens de aanstaande Goede Doelen Week – deze wordt gehouden  van 12 tot en met 17 april 2021 – kenbaar door dan in te tekenen met ’n mooie financiële bijdrage. U kunt daar nu al voor sparen. De mensen daar zullen u heel dankbaar zijn! Uiteraard kunt u ook nu al uw bijdrage rechtstreeks overmaken aan de Vastenactie Nederland.

Diaconaal noodfonds

Dit betreft een samenwerkingsinitiatief met de Protestantse kerk. Het is bedoeld om mensen die in directe nood verkeren kortstondige financiële ondersteuning te bieden. Hiervoor is een folder beschikbaar op aanvraag bij het parochiesecretariaat.

Inzameling voedselbank

In samenwerking met de Protestantse kerk wordt al een aantal jaren een inzamelingsactie georganiseerd ten behoeve van De Voedselbank Bladel/Eersel. Deze traditie vindt jaarlijks in december plaats. Voor veel mensen is het ook in deze tijd van welvaart noodzakelijk om gebruik te maken van de Voedselbank. In dit samenwerkingsverband proberen we invulling te geven om naar het voorbeeld van Jezus samen te delen en iets te betekenen voor de medemens. Er is vooral behoefte aan lang houdbare etenswaren die niet gekoeld hoeven te worden. Geen vers vlees of verse groenten. En geen alcoholische dranken. Om begrijpelijke redenen geldt voor alles dat de verpakking onaangebroken moet zijn.