“Dit kan alleen maar als we het samen doen”

Het zijn geen makkelijke tijden. Door de hoge inflatie is het dagelijkse leven aanzienlijk duurder geworden voor iedereen. En dat is vooral te merken bij de voedselbanken: een toenemend aantal mensen is gedwongen een beroep te doen op ondersteuning.

Bij Voedselbank Bladel, Eersel, Reusel-De Mierden steeg het aantal gezinnen in 2022 van 46 naar 68, een verhoging van 49%.

Dat hield in dat wekelijks steeds meer kratten voedsel moesten worden voorbereid en uitgegeven; dat voorraden snel slonken waardoor er extra producten ingezameld moesten worden; wekelijks moest voor meer vers voedsel gezorgd worden voor pakketten met gezonde producten.

Cijfers geven aan dat in Nederland zo’n 1,2 miljoen mensen leven onder de armoedegrens. De voedselbanken hielpen in 2022 zo’n 190.000 mensen; dat is ‘slechts’ 16% van de mensen die recht op ondersteuning zouden hebben. Dat dit zo weinig is heeft o.a. te maken met het feit dat mensen vaak wel een jaar nodig hebben om zich aan te melden. Er zijn heel veel drempels voordat die stap uiteindelijk genomen wordt.

Regelmatig hoor je mensen zeggen dat een voorziening als de voedselbank toch eigenlijk niet nodig zou moeten zijn in een rijk land als het onze. De realiteit is dat 1 op de 12 kinderen met honger naar school gaat. Dit is onacceptabel!

De voedselbank roept daarom ook steeds op: bent u of kent u iemand die mogelijk in zulke omstandigheden verkeert, geef haar of hem deze informatie of als het voor u zelf is: zoek contact met de Voedselbank: wellicht kan die helpen. Er moet wel beoordeeld worden of iemand in aanmerking komt voor ondersteuning en daarom is er een intakegesprek nodig: meer informatie en aanmelding zie website www.voedselbankdekempenzuid.nl,  bel 06-28948614 of stuur een e-mail naar voedselbankbladel@gmail.com.

De voedselbank kan dit werk alleen maar doen door de ondersteuning die het ontvangt uit alle sectoren van de Nederlandse maatschappij: ondernemingen, organisaties, scholen, verenigingen, kerken, individuele burgers, etc. Hieruit blijkt wel: we kunnen dit alleen maar als we het samen doen!

Daarom zijn wij blij dat wij, als parochie Sint Willibrordus, ons steentje kunnen bijdrage. Op 28 februari heeft Jos Thomas, vice-voorzitter, samen met pastoor van Lamoen en onze penningmeester Toon van de Ven,  de voorzitter van Stichting Voedselbank Bladel, Paul Maas, een cheque mogen overhandigen van €1000,-.

Contact
Secretariaat

0497 - 512235

Contact
Bestuur

0497 - 512235

Postadres

R.K. Parochie
Sint Willibrordus
Kerkstraat 29
5521 JK Eersel