Doopsel

Inleiding

Als mensen een kindje hebben gekregen zijn ze vaak stil van verwondering. Dankbaarheid voor het nieuwe leven maakt hen intens gelukkig. Als ouders ervoor kiezen om aan hun kind een gelovige opvoeding mee te geven, dan begint dit meestal met de viering van het doopsel.

Bij de doop zijn behalve de dopeling ook ouder(s) en peetouder(s) aanwezig. Het uitspreken van de doopbeloften vormt een onderdeel van de doopviering. Omdat de dopeling vaak nog niet voor zichzelf kan spreken, doen de ouders en peetouders dit. Vervolgens wordt de geloofsbelijdenis uitgesproken en daarna wordt de dopeling gedoopt in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Tijdens de doopviering zijn er een aantal vaste gebruiken. Het dopen met water is een verwijzing naar Jezus die zich door Johannes liet dopen in de Jordaan. Het water staat symbool voor de zuiverende werking. Met Chrisma wordt er een kruisje gezet als teken van verbinding met de Heilige Geest, symbool voor levenskracht en bescherming. De vlam van de Paaskaars geeft Jezus’ leven, licht en liefde weer. De doopkaars wordt aangemaakt vanaf de Paaskaars ten teken voor het licht dat de dopeling mag zijn voor andere mensen. En het doopkleed dat opgelegd wordt is tot symbool van zuiverheid en oprechtheid.

Elk nieuw leven blijft een wonder. Het doopsel is een goede gelegenheid om God te danken voor het pasgeboren kind en om zijn zegen en bescherming te vragen en op te nemen in de geloofsgemeenschap van de kerk.

Ook volwassenen die deel uit willen maken van de geloofsgemeenschap zijn van harte uitgenodigd om het Doopsel te ontvangen. 


U kunt u of uw kind aanmelden via onderstaand formulier.
Voor correcte werking openen in Chrome.


Aanvraag boekje in Word?
Neem contact op!


Werkwijze

Doopvieringen zijn in principe op de vooraf vastgestelde zondagen om 11.30 uur. Men kan kiezen voor individuele doop of gezamenlijke doop waarbij een maximum aantal van 3 dopelingen gehanteerd wordt. Voorafgaand aan deze doopviering is er een voorbereidingsavond voor de gezamenlijke kerkdorpen. Wij willen hierbij graag beide ouders ontvangen omdat de keuze voor het doopsel een serieuze keuze is. Op deze avond komen verschillende onderdelen aan de orde zoals kennismaking, waarom dopen, hoe kun je je kind een Christelijke opvoeding geven en wat biedt de kerk hierbij ter ondersteuning. Aan de rechterzijde van de website kunt u twee boekjes vinden. “Het doopboekje”, welke in de viering gebruikt wordt.  En het “voorbereidingsdoopboekje”, welke tijdens de voorbereidingsavond doorgenomen wordt.

Als u uw kind wilt laten dopen kunt u contact met het parochiecentrum in Eersel opnemen via telefoon of mail. De contactgegevens vindt u onderaan deze pagina. Wij zenden u dan het aanmeldformulier toe en kunnen overleggen over de datum. Een andere mogelijkheid is om te reageren via het contactformulier.

"Wij dragen je op handen naar het water van de bron"

Beleving

Op 11 november hebben wij, Paul Senders en Wieteke Huijbers ons derde kindje genaamd “Ries” laten dopen in de Sint-Willibrorduskerk te Wintelre. Om eerlijk te zijn hadden we deze datum gekozen omdat we ook praktisch ingesteld zijn. Onze dochter Fleur en onze zoon Thijs zijn beide in november jarig. Dit was een mooie gelegenheid om alles op dezelfde dag te vieren.

We zijn weinig in de kerk te vinden maar toch hebben we de bewuste keuze gemaakt om onze kindjes te laten dopen. We vinden het fijn om samen met onze lieve familie en vrienden een moment te hebben om te vieren dat Ries geboren is en ons gezin verrijkt heeft. Kraambezoeken zijn fijn en vanzelfsprekend maar dopen is vooral voor ons een bewustwording van een nieuw en bijzonder leven. We willen dit graag delen met de mensen die dicht bij ons staan.

Tegenwoordig heeft iedereen het druk en je vergeet soms stil te staan bij de echt belangrijke momenten in je leven. Een doop symboliseert voor ons een nieuw leven waarbij we even stil staan en dankbaar zijn dat ons kind gezond en wel in ons midden mag zijn.

Paul Senders en Wieteke Huijbers
Tarieven

Inwoners

Gratis

Niet-inwoners

€ 40,00

Contact
Administratie

0497 - 512235

Contact
Bestuur

0497 - 512235

Postadres

R.K. Parochie
Sint Willibrordus
Kerkstraat 29
5521 JK Eersel