Doopsel

Inleiding

Als mensen een kindje hebben gekregen zijn ze vaak stil van verwondering. Dankbaarheid voor het nieuwe leven maakt hen intens gelukkig. Als ouders ervoor kiezen om aan hun kind een gelovige opvoeding mee te geven, dan begint dit meestal met de viering van het doopsel.

Bij de doop zijn behalve de dopeling ook ouder(s) en peetouder(s) aanwezig. Het uitspreken van de doopbeloften vormt een onderdeel van de doopviering. Omdat de dopeling vaak nog niet voor zichzelf kan spreken, doen de ouders en peetouders dit. Vervolgens wordt de geloofsbelijdenis uitgesproken en daarna wordt de dopeling gedoopt in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Tijdens de doopviering zijn er een aantal vaste gebruiken. Het dopen met water is een verwijzing naar Jezus die zich door Johannes liet dopen in de Jordaan. Het water staat symbool voor de zuiverende werking. Met Chrisma wordt er een kruisje gezet als teken van verbinding met de Heilige Geest, symbool voor levenskracht en bescherming. De vlam van de Paaskaars geeft Jezus’ leven, licht en liefde weer. De doopkaars wordt aangemaakt vanaf de Paaskaars ten teken voor het licht dat de dopeling mag zijn voor andere mensen. En het doopkleed dat opgelegd wordt is tot symbool van zuiverheid en oprechtheid.

Elk nieuw leven blijft een wonder. Het doopsel is een goede gelegenheid om God te danken voor het pasgeboren kind en om zijn zegen en bescherming te vragen en op te nemen in de geloofsgemeenschap van de kerk.

Ook volwassenen die deel uit willen maken van de geloofsgemeenschap zijn van harte uitgenodigd om het Doopsel te ontvangen.


U kunt u of uw kind aanmelden via onderstaand formulier.
Voor correcte werking openen in Chrome.


Aanvraag boekje in Word?
Neem contact op!


Aanvraag boekje in Word?
Neem contact op!“Wij dragen je op handen
naar het water van de bron”


Data Doopavonden en Dopen 2024

Doopavonden, tijdstip: 20.00 uur in het parochiecentrum:

Dinsdag 30 januari 2024
Dinsdag 27 februari 2024
Dinsdag 26 maart 2024
Dinsdag 30 april 2024
Dinsdag 28 mei 2024
Dinsdag 25 juni 2024
Dinsdag 27 augustus 2024
Dinsdag 24 september 2024
Dinsdag 29 oktober 2024
Dinsdag 26 november 2024

Doopzondagen (dag, kerk en tijdstip altijd eerst in overleg afspreken): 

Zondag 18 of 25 februari 2024
Zondag 10 of 17 maart 2024
Zondag 14 of 21 april 2024
Zondag 12 (Moederdag) of 19 mei (1e Pinksterdag) 2024
Zondag 9 of 16 juni (Vaderdag) 2024
Zondag 7 of 14 juli 2024
Zondag 8 of 15 september 2024
Zondag 6 en 13 oktober 2024
Zondag 10 en 17 november 2024
Zondag 8 of 15 december 2024

Tarieven


Inwoners

Gratis

Niet-inwoners

€ 50,00

Data doopavonden en doopvieringen

Werkwijze

Doopvieringen zijn in principe op de vooraf vastgestelde zondagen om 11.30 uur, in aansluiting op de zondagse weekendvieringen. Men kan kiezen voor individuele doop of gezamenlijke doop waarbij een maximum aantal van 3 dopelingen gehanteerd wordt. Voorafgaand aan deze doopviering is er in het parochiecentrum in Eersel een voorbereidingsavond voor de doopouders van de gezamenlijke kerkdorpen. Wij willen hierbij graag beide ouders van elke dopeling ontvangen, omdat de keuze voor het doopsel een serieuze keuze is. Op deze avond komen verschillende onderdelen aan de orde zoals kennismaking, waarom dopen, hoe kun je jouw kind een Christelijke opvoeding geven en wat biedt de kerk in onze tijd hierbij ter ondersteuning.

Aan de rechterzijde van deze website vindt u naast het “Boekje Doopviering ”, dat in onze parochie in de viering gebruikt wordt ook het “Boekje Doopvoorbereiding ”. In dit tweede boekje treft u ook bezinningsmomenten aan voor uzelf, maar ook voor u beiden als jonge ouders met betrekking tot de doop zelf en de geloofsopvoeding van uw kind.

Als u uw kind wilt laten dopen kunt u contact met het parochiecentrum in Eersel opnemen via telefoon of mail. De contactgegevens vindt u onderaan deze pagina. Wij zenden u dan het aanmeldformulier toe en kunnen dan met u ook overleggen over de datum van de te plannen doopviering en de daaraan voorafgaande voorbereidingsavond in het parochiecentrum. Een andere mogelijkheid is om te reageren via het contactformulier.


Doopbeleving

Sam van der Heijden, door Rob en Tamara

27 oktober 2019 een dag waar we met ons gezinnetje en familie naar uitgekeken hebben. De doop van Sam. Al voor Sam geboren werd stond het voor ons vast dat Sam gedoopt zou worden, net als zijn grote broer vinden wij het belangrijk om de geboorte op deze manier te vieren met onze familie.

Voorgaand op de doop hebben we een heel prettig gesprek gehad met Diaken Gust Jansen. Het was erg prettig om samen het door ons zelf gemaakte doopboekje door te nemen en hebben fijne tips gehad om O.a. Onze oudste zoon voor te bereiden op deze bijzondere dag om hem ook zo optimaal te betrekken.

De dag van de doop komen we voor de doop met zijn allen bij ons thuis al samen voor een kopje koffie en een stukje taart. Gezamenlijk lopen we naar de kerk en worden we warm verwelkomd door Diaken Gust Jansen. Een fijne doorviering volgt. Onze oudste zoon had er heel erg veel zin in, maar hij viel na welgeteld 5 minuten al in slaap. Hij had er zo naar uitgekeken om samen met papa en mama de doopkaars van Sam aan te steken. We hadden afgesproken dat hij dit met zijn eigen doopkaars mocht doen. We hebben hem lekker laten slapen en de peetoom en peettante hebben deze taak van de trotse broer overgenomen.

We hebben een hele leuke doop mogen vieren voor onze zoon Sam. Een viering die helemaal aansluit bij hoe wij in het leven staan en het leven vieren, met dank aan de medewerking en inzet van Diaken Gust Jansen. Nu hoort Sam echt (of nog meer!!) bij onze familie. Zoals Raf zou zeggen, “nu is Sam net als papa, mama en Raf”. Lekker naar huisje en het feestje verder vieren!Contact
Secretariaat

0497 - 512235

Contact
Bestuur

0497 - 512235

Postadres

R.K. Parochie
Sint Willibrordus
Kerkstraat 29
5521 JK Eersel