Doopsel

Als Rooms-Katholieke parochie zijn wij een gemeenschap die ook graag mooie momenten als een doop, vormsel of communie deelt met de geloofsgemeenschap. Na een jaar zullen we eventuele foto’s of andere informatie over deze feestelijke momenten verwijderen van de website. Mocht u bezwaar hebben tegen plaatsing, dan kunt u zich daartoe wenden tot parochiecentrum@parochieeersel.nl

In het volgende overzicht vindt u de data voor 2021 met betrekking tot
de doopvoorbereidingsavonden, gezamenlijke- en individuele dopen.
U kunt bij de gegevens van uw kind uw voorkeur doopdatum selecteren.


Doopvoorbereidings-
avonden (20.00 uur)

Gezamenlijke dopen (max. 3 kinderen)

Individuele dopen

Dinsdag 05 januari

Zondag 17 januari

Zondag 24 januari

Dinsdag 26 januari

Zondag 07 februari

Zondag 21 februari

Dinsdag 23 februari

Zondag 07 maart

Zondag 14 maart

Dinsdag 30 maart

Zondag 11 april

Zondag 18 april

Dinsdag 27 april

Zondag 09 mei

Zondag 16 mei

Dinsdag 25 mei

Zondag 06 juni

Zondag 13 juni

Dinsdag 29 juni

Zondag 11 juli

Zondag 18 juli

Dinsdag 31 augustus

Zondag 12 september

Zondag 19 september

Dinsdag 28 september

Zondag 10 oktober

Zondag 17 oktober

Dinsdag 26 oktober

Zondag 07 november

Zondag 14 november

Dinsdag 30 november

Zondag 12 december

Zondag 19 december


Invullen en verzenden via E-mail:

Mijn zoon / dochter meld ik aan voor het doopsel.

  Gegevens kind

  Contactgegevens

  Contact
  Secretariaat

  0497 - 512235

  Contact
  Bestuur

  0497 - 512235

  Postadres

  R.K. Parochie
  Sint Willibrordus
  Kerkstraat 29
  5521 JK Eersel