Drukkerij

Het parochiecentrum in Eersel heeft een eigen ‘drukkerij’ welke wordt bemand door Leo van Montfort.

Men kan daar terecht om tegen kostprijs kerkboekjes, werkbladen en dergelijke te laten drukken. De benodigde productietijd wordt in overleg afgesproken. Op diverse webpagina’s vindt u voorbeeldboekjes terug. Deze boekjes bevatten de basisinhoud van het betreffende thema die u met Microsoft Word zelf kunt aanpassen en bewerken.

Denk er wel aan dat het aantal pagina’s een veelvoud van 4 moet zijn! Voor meer informatie en wijze van aanlevering kunt u contact opnemen met:

Leo van Montfort
Telefoonnummers: 0497-514671 of 06-201 44 568
Mailadres: drukkerij@parochieeersel.nl


Contact
Secretariaat

0497 - 512235

Contact
Bestuur

0497 - 512235

Postadres

R.K. Parochie
Sint Willibrordus
Kerkstraat 29
5521 JK Eersel