Communie

Inleiding

Ieder jaar worden de kinderen in groep vier van het basisonderwijs uitgenodigd om mee te doen met de Eerste Communie. Het is een jaarlijks hoogtepunt in het parochieleven en voor de kinderen is het een groot feest. En niet alleen vanwege alle aandacht en cadeautjes, maar vooral omdat ze voor het eerst volledig de H. Eucharistie meevieren - méé mogen doen aan de Maaltijd van Jezus. 

De Eucharistie wordt gevierd als herinnering aan Jezus. Bij het Laatste Avondmaal brak Jezus met zijn leerlingen het brood en deelde de beker met wijn en zei tot hen: ‘Doe dit tot mijn gedachtenis’. Als wij nu de Eucharistie vieren, worden we herinnerd aan wat Jezus heeft gedaan. Wij ontvangen deze communie als gave van God.
Communie betekent letterlijk: gemeenschap. Door te communie te gaan nemen we dus deel aan de gemeenschap van Jezus en zijn kerk. Wie op latere leeftijd de Communie wil doen kan daarover afspraken maken.


U kunt u of uw kind aanmelden via onderstaand formulier. 
Voor correcte werking openen in Chrome.


Werkwijze

Alle kinderen die in groep 4 zitten en een basisschool bezoeken binnen onze gemeente ontvangen in het najaar een uitnodiging van de Parochie. Daarnaast wordt er een oproep geplaatst in De Hint, de lokale bladen en op de website om zo ook kinderen te bereiken die elders naar school gaan. Tijdens een informele eerste kennismakingsavond wordt de werkwijze en achtergrond van de eerste Communie aan de ouders toegelicht. Daarop volgend kunnen jullie beslissen of je deel wilt nemen aan de voorbereiding op en de viering van de eerste Communie. We volgen hierbij het project “Open je hart”. De voorbereiding op de eerste Communie vraagt naast betrokkenheid van de communicant ook om medewerking van ouders/verzorgers. Enkele vieringen maken onderdeel uit van de voorbereiding. Bij aanvang van het project ontvangt u een overzicht met belangrijke data. Wij vinden het leuk om jullie welkom te heten binnen onze geloofsgemeenschap.

"Leer mij leven, leer mij groeien"

Beleving

Eerste Communie 2019 Duizel en Steensel

Heel wat weken zijn ze druk bezig geweest met de voorbereiding, maar zondag 12 mei was het dan zover. 8  kinderen uit Duizel en Steensel deden hun Eerste Heilige Communie in de St. Luciakerk in Steensel. De rode loper was uitgerold en daaroverheen waren prachtig versierde bogen gespannen. Samen met pastoor Van Lamoen liepen de communicanten eronderdoor naar het altaar. En daar zaten ze dan, in hun nieuwe kleren - met de pastoor in het midden - aan een mooi gedekte tafel voor het altaar. Het was een fijne viering waar de kinderen op allerlei manieren aan meededen. Ze zongen, ze lazen gebedjes voor en luisterden naar wat pastoor Van Lamoen vertelde en uitlegde. En natuurlijk deed ook de hele kerk mee: de ouders, de broertjes en zusjes, de opa’s en oma’s, familie en vrienden. Van harte proficiat: Eline, Jamy, Jill, Marit, Marius, Nico, Pien en Thijmen. Ze zijn weer een stukje verder gekomen op hun weg naar volwassenheid. Ze willen delen met anderen en anderen helpen. En dat willen ze graag samen doen met de hulp van hun ouders en allen om hen heen. Dank aan iedereen die aan de voorbereiding en aan de viering heeft meegewerkt vooral de leden van de werkgroep: Leonie Mooren en Marjon van Kollenburg en ook Sindy Smit.

Eerste Communie 2019 Eersel

Op zondag 16 juni 2019 mochten 20 kinderen uit Eersel hun eerste Communie ontvangen. De viering begon om 11.00 uur, maar de kinderen en hun ouders waren al ruimschoots op tijd aanwezig voor het maken van de nodige foto’s. De kerk was heel erg mooi versierd. Langs de pilaren was van elk kind een persoonlijk papier met een foto opgehangen. Daardoor kregen ze allemaal een gezicht. Omdat het op deze zondag ook Vaderdag was, werden ook de vaders betrokken in de felicitaties.
De kinderen waren enthousiast en hebben mooi gezongen. Samen met de ouders en de werkgroep was er flink geoefend om alles goed te laten verlopen.
Alle communicanten hadden een taak te verrichten. Dat varieerde van helpen met het altaar klaar te maken, tot het lezen van teksten en gebedjes en de collecte inzamelen. Het werd een erg feestelijke viering. Inhoudelijk lag de nadruk op het thema: “iedereen mag meedoen” en “vriendschap met Jezus betekent ook delen met elkaar van wat we van Hem hebben ontvangen”. Na afloop trok de stoet met communicanten nog door de hele kerk rond, waarbij zij werden toegezongen met “lang zullen ze leven”. Na de groepsfoto kon toen thuis het feest beginnen.
Uiteraard is een woord van dank op z’n plaats aan allen die aan de voorbereiding en de 1e Communieviering zelf hebben meegewerkt. Wij hopen dat het voor deze kinderen ook weer een onvergetelijke dag in hun nog jonge leven is geworden en dat het feest uitnodigt om er ook in de toekomst vervolg aan te blijven geven in onze Samen Willibrordusparochie.Maart 2019, De Eerste Communicanten van Duizel en Steensel stellen zich voor

Op zondag 17 maart 2019 hebben de communicanten Pien, Jill, Jamy, Marit, Eline, Thijmen, Nico en Marius  zich voorgesteld tijdens de presentatieviering in de St. Luciakerk te Steensel.  De communicanten zijn volop bezig met de voorbereidingen . Ze hadden een prachtig zelfportret gemaakt. Dit hangt nu als een mooie groepsfoto in de Luciakerk. In gebeden en liederen werd duidelijk gemaakt waar deze kinderen bij hun voorbereiding aandacht aan schenken. Pastoor van Lamoen wist hen op een vrolijke en persoonlijke manier bij de viering te betrekken. Voordat ze op zondag 12 mei om 11.00 uur hun  hun Eerste Heilige Communie doen in de St. Lucia kerk van Steensel zijn er nog de nodige activiteiten. Dank aan de werkgroep, Leonie Mooren en Marjon van Kollenburg  die de kinderen bij deze voorbereiding en de vieringen begeleidt.  We wensen deze kinderen en hun familie  een mooie en feestelijke viering toe. Tarieven

Gratis

Contact
Administratie

0497 - 512235

Contact
Bestuur

0497 - 512235

Postadres

R.K. Parochie
Sint Willibrordus
Kerkstraat 29
5521 JK Eersel