In de afgelopen periode heeft u het allemaal gemerkt dat de prijzen voor energie sterk zijn gestegen. Voor heel veel mensen levert deze sterk gestegen prijs problemen op. Gelukkig is onze overheid zich daarvan bewust en wil huishoudens zoveel mogelijk tegemoetkomen.

Ook voor het verwarmen van de kerkgebouwen van onze Willibrordusparochie heeft dit grote gevolgen. In het ‘verleden’ was het verwarmen van onze kerken reeds duur; echter door deze exorbitante stijging van prijzen is er zelfs sprake van een verviervoudiging van kosten. U zult begrijpen dat dit zwaar zal drukken op de exploitatie van onze parochie. Het is ons bekend dat er in andere parochies er al missen en vieringen geen doorgang vinden of op andere locaties worden gehouden. In ver­band met deze situatie op de energie­markt en de con­se­quentie voor grote energieverbruikers zoals kerken zijn er de afgelopen tijd bijeenkomsten geweest tussen het bisdom en pa­ro­chies. Het bisdom van Den Bosch vraagt pa­ro­chies dringend om serieuze maat­regelen te nemen be­tref­fen­de het energieverbruik.

In de bestuursvergadering van 15 november 2022 heeft het kerkbestuur uitgebreid stilgestaan bij wat wel en niet verantwoord  en haalbaar is. Er zijn natuurlijk verschillende opties, maar sluiting of verplaatsing is zeker niet aan de orde mede gezien het feit dat er in feite slechts sprake is van één viering in het weekend in onze kerkdorpen. De kerken moeten uiteraard vorstvrij worden gehouden en ook voor bijvoorbeeld de orgels is een minimum temperatuur nodig.

Het bestuur is dan ook van mening dat we de thermostaat in de kerken een half uur voor aanvang van de viering verhogen naar 15 graden. Een half uur voor het einde van de viering schakelen we terug naar 12 graden. Wellicht verdient het aanbeveling om u warm te kleden tijdens uw kerkbezoek.
Op deze wijze verwachten wij de toename van de stookkosten enigszins te kunnen beperken.

Intussen denken we wel verder na over wat we kunnen doen om dé problematiek van de hoge energiekosten zoveel mogelijk te verzachten c.q., te beperken.
Wij begrijpen dat deze maatregel invloed kan hebben op de manier waarop u het kerkbezoek ervaart. Anderzijds hopen wij dat de noodzaak ook duidelijk is.

Zodra er meer bekend is of wordt over eventueel te nemen maatregelen zullen wij u via publicatie in De Hint en op onze website nader informeren.

Het kerkbestuur van de R.K. parochie Sint Willibrordus Eersel.

Contact
Secretariaat

0497 - 512235

Contact
Bestuur

0497 - 512235

Postadres

R.K. Parochie
Sint Willibrordus
Kerkstraat 29
5521 JK Eersel