Skip to main content

Geloofsvorming

Geloven NU – diverse links

Geloven doe je niet alleen op zondag, maar ook op maandag. Niet alleen in de kerk, maar velen ook thuis. Soms ben je op zoek naar antwoorden op jouw vragen in het leven. Misschien wil je als jonge ouder – of als opa en oma – wat handvatten om met je kinderen thuis bezig te zijn met wat heet geloven. Als parochie reiken we het je graag aan. Door regelmatig onderstaande links aan te klikken blijf je op de hoogte van de actualiteit van geloven, kerk zijn en leven. Van harte aanbevolen aan alle zoekers!

Hieronder vind je enkele websites, die je verder kunnen helpen:

www.geloventhuis.nl helpt ouders verder door verhalen (soms ook achtergrondinformatie) en suggesties aan te reiken om thuis te gebruiken.

www.kinderwoorddienst.nl volgt het kerkelijk liturgisch jaar. Hier kun je thuis al lezen – in eigentijdse taal – waar de lezingen in het weekend in de kerk over gaan, met de nodige suggesties om met kinderen bij stil te staan. Wanneer uw kind het begrijpt, komt het voor ons als ouderen ook verstaanbaarder over. Mooi meegenomen dus. Én elke week nieuwe verhalen en gebeden… voor thuis en of in de kerk.

www.katholiekleven.nl geeft in filmpjes vaak uitleg over de zeven sacramenten en katholieke gebruiken.

www.bisdomdenbosch.nl is de website van het Bisdom ’s-Hertogenbosch. Het houdt u op de hoogte van de activiteiten die het Bisdom organiseert. Op deze site kunt u ook beleidsdocumenten van de bisdom-staf lezen.

www.rkkerk.nl is de officiële website van Rooms-Katholieke kerk in Nederland.

www.samueladvies.nl is een website ten dienste van gezin en kerk, gericht op hulpmiddelen ten bate van kinderen om van je geloof werk te maken. Deze site volgt tevens het kerkelijk liturgisch jaar.

Deze coronatijd biedt u wellicht de mogelijkheid om u thuis enigszins verkennend te bezinnen op hetgeen de evangelist Marcus schrijft over Jezus, die Man van Nazareth, zijn geboorte, leven, lijden, sterven en verrijzen. Marcus doet dat weer anders dan de drie andere evangelisten Mattheüs, Lucas en Johannes.
Liesen, bisschop van het bisdom Breda neemt u mee op weg. Hij verzorgde enkele avonden in het bisdom over het Marcusevangelie. Daarvan zijn video-opnamen gemaakt die u thuis kunt bekijken en beluisteren, terwijl u de Bijbeltekst bij de hand hebt. U kunt deze opnamen vinden via www.bisdombreda.nl. Rechts bovenaan op genoemde website tikt u in het vakje zoeken in: Marcusevangelie. In de tekst die dan volgt staat ‘afspeellijst’; druk daarop en je ziet de Bijbelcursus over Marcus verschijnen.

Het kan ook zijn, dat u al langer met de gedachte rondloopt: ik zou wel eens wat meer over de Bijbel willen lezen, mij erin verdiepen. Maar hoe pak ik dat aan? Via een Belgische website kunt u Kennismaken met de Bijbel via een online cursus. De Bijbel beginnen lezen kan echt ontmoedigen. In 10 lessen van 10 minuten krijg je genoeg basis mee om dat dikke Boek met smaak en inzicht te gaan lezen.

Via kerknet.be kun je de cursus vinden die Bianca Lataire en Jean Bastiaen hebben opgezet. Binnen deze website ga je op zoek – via het bovenstaande kopje ‘Artikels’ – naar de titel van de cursus Kennismaken met de Bijbel. U kunt zich hiervoor aanmelden en vervolgens wanneer het u uitkomt thuis in eigen tempo volgen. Wellicht helpt het u ook het christelijk geloof – waar de Bijbel een fundament van is – beter te leren verstaan.
U ontdekt ook – wanneer u het kopje Artikels hebt aangeklikt – dat er nog enkele cursussen meer via deze website te vinden zijn.

Wij bevelen ze van harte aan wanneer u geïnteresseerd bent.


In de afgelopen jaren hebben we diverse geloofsvormingsactiviteiten gedaan.


Bijbelgroep

Tijdens deze avonden bespreken we stukken uit het evangelie. We lezen een bijbeltekst en gaan er vervolgens met elkaar over in gesprek. De levensverhalen uit de bijbel blijven immers actueel. En het is interessant om met elkaar de vertaalslag naar de tijd van nu te maken. De verhalen van toen komen dan opnieuw tot leven. Iedereen die geïnteresseerd is, is van harte welkom. Vorig jaar spraken we over het evangelie volgens Mattheüs. Dit jaar het evangelie volgens Lucas. 

Spirituele wandeling

Een tweetal keren per jaar vindt er een spirituele wandeling plaats. Iedere keer rondom een actueel thema. De wandeling is voor iedereen toegankelijk. Jong en oud zijn welkom. De afstand is plm. 3 km. Tijdens de wandeling lopen we met elkaar op en praten wat met elkaar. We stoppen onderweg drie keer om in een kring samen een levensvraag te bespreken. U wordt aan het einde van de wandeling van harte uitgenodigd voor een kopje koffie of thee. De wandelingen vinden afwisselend plaats in een van de 6 kerkdorpen. Enkele thema’s die aan bod zijn gekomen: “Leven en dood”, “Het vreemde en de vreemdeling”. Het is altijd een gezellig en infomeel maar toch inspirerend samenzijn.


Gespreksavonden

We gaan met elkaar in gesprek over de inhoud van Christelijk geloof. Daarvoor worden ook middelen als film en gedichten ingezet. In het afgelopen jaar is het Credo (Vader, Zoon en Heilige Geest) aan bod gekomen. Dit jaar is het thema “Leven uit één stuk”. De avonden vinden plaats in Eersel. Pastoor van Lamoen geeft mede leiding aan deze avonden.