Geloofsvorming

Voor de meeste mensen is er meer tussen hemel en aarde. Zeker bij ingrijpende gebeurtenissen in het leven -droevig of juist heel mooi-  hebben we er vaak geen woorden voor. Ze raken aan de zin en betekenis van ons leven waarbij ook spiritualiteit belangrijk is. Om met elkaar eens wat dieper in gesprek te gaan of als je eens meer wilt weten over de bijbel en hoe deze teksten nog steeds van betekenis in ons leven van nu zijn, worden er in de parochie verschillende avonden georganiseerd. Iedereen die geïnteresseerd is, is van harte welkom. Ongeacht gezindheid of achtergrond, ook als je niet zo veel van het geloof of de bijbel weet.Bijbelgroep

Tijdens deze avonden bespreken we stukken uit het evangelie. We lezen een bijbeltekst en gaan er vervolgens met elkaar over in gesprek. De levensverhalen uit de bijbel blijven immers actueel. En het is interessant om met elkaar de vertaalslag naar de tijd van nu te maken. De verhalen van toen komen dan opnieuw tot leven. Iedereen die geïnteresseerd is, is van harte welkom. Vorig jaar spraken we over het evangelie volgens Mattheüs. Dit jaar het evangelie volgens Lucas. 

Spirituele wandeling

Een tweetal keren per jaar vindt er een spirituele wandeling plaats. Iedere keer rondom een actueel thema. De wandeling is voor iedereen toegankelijk. Jong en oud zijn welkom. De afstand is plm. 3 km. Tijdens de wandeling lopen we met elkaar op en praten wat met elkaar. We stoppen onderweg drie keer om in een kring samen een levensvraag te bespreken. U wordt aan het einde van de wandeling van harte uitgenodigd voor een kopje koffie of thee. De wandelingen vinden afwisselend plaats in een van de 6 kerkdorpen. Enkele thema’s die aan bod zijn gekomen: “Leven en dood”, “Het vreemde en de vreemdeling”. Het is altijd een gezellig en infomeel maar toch inspirerend samenzijn.


Gespreksavonden

We gaan met elkaar in gesprek over de inhoud van Christelijk geloof. Daarvoor worden ook middelen als film en gedichten ingezet. In het afgelopen jaar is het Credo (Vader, Zoon en Heilige Geest) aan bod gekomen. Dit jaar is het thema “Leven uit één stuk”. De avonden vinden plaats in Eersel. Pastoor van Lamoen geeft mede leiding aan deze avonden. 

Contact
Administratie

0497 - 512235

Contact
Bestuur

0497 - 512235

Postadres

R.K. Parochie
Sint Willibrordus
Kerkstraat 29
5521 JK Eersel