Skip to main content

Huwelijk

Inleiding

De liefde kan in de kerk bevestigd en bekrachtigd worden door het sacrament van het huwelijk. Aan het kerkelijk huwelijk gaat altijd het burgerlijk huwelijk vooraf.

Mensen die gaan trouwen zijn er van overtuigd dat hun onderlinge liefde zo sterk is dat ze zich voor altijd aan elkaar kunnen hechten. Wat de toekomst zal brengen weet niemand. Wel beloven ze ten overstaan van de geloofsgemeenschap om in alle omstandigheden van het leven op elkaar te kunnen bouwen. Niemand kan verzekeren dat het zal lukken. En toch is hun vertrouwen in elkaar zo groot dat ze de stap in volle overtuiging nemen. Het huwelijk in de Kerk waarbij de priester of diaken namens de geloofsgemeenschap getuige is, biedt geen garantie op succes. Wel wil het plechtige karakter uitdrukking zijn van Gods aanwezigheid, in goede en kwade dagen, in armoede en rijkdom, in ziekte en gezondheid. Trouwen voor de kerk is ook danken voor de liefde én vragen aan God de liefde te ondersteunen en te laten bloeien.

Vaste onderdelen bij een kerkelijk huwelijk zijn de beloften, de huwelijkssluiting en de huwelijkszegen. Het uitwisselen van de ringen kan onderdeel uitmaken van de kerkelijke ceremonie. Deze bezegelen de oneindige liefde voor elkaar. Ze staan symbool voor de omarming door de geloofsgemeenschap.

Wanneer u in onze kerk wilt trouwen (of in de Mariakapel) dan is het belangrijk om de volgende voorwaarden te lezen:

  1. Ten minste een van de partners moet katholiek gedoopt zijn.
  2. Ten minste een van de partners moet een aantoonbare band met onze Samen Willibrordusparochie hebben, d.w.z. uit één van de 6 dorpen komen of er wonen. Als de ouders er wonen is het ook goed.
  3. Voorafgaand aan het kerkelijk huwelijk moet er voor de wet getrouwd zijn.
  4. Soms is een officieel kerkelijk huwelijk niet mogelijk. In die situatie kijken we of een relatie inzegening (vriendschapsviering) een alternatief kan zijn.

Werkwijze

Wanneer jullie willen trouwen in een van onze parochiekerken of in de Eerselse Mariakapel, kun je daarvoor contact opnemen met het parochiecentrum. Zie hiervoor de contactgegevens onderaan deze pagina. In overleg wordt er een datum en locatie bepaald. Vervolgens wordt er binnen het Pastoraal team overlegd wie de voorganger zal zijn. Deze neemt contact op met het bruidspaar voor de huwelijksvoorbereiding. In dit gesprek worden de praktische zaken geregeld als invullen van formulieren en samenstellen van de viering. Daarnaast wordt aandacht geschonken aan de inhoudelijke voorbereiding op het huwelijk. Op het moment dat jullie je hebben aangemeld krijgen jullie digitaal informatie aangereikt als hulpmiddel voor het samenstellen van de dienst. Ook wordt in overleg bekeken hoe de muzikale invulling zal zijn. Zowel een Eucharistieviering, een Woord- en Communieviering als een gebedsviering behoren tot de mogelijkheden. Het is waardevol om ten overstaan van familie, bekenden en de parochiegemeenschap te kiezen voor elkaar en elkaar de liefde te verklaren.


“Het leven is fijn,
met iemand naast je!”

Beleving

Hoewel wij zeker niet wekelijks in de kerk komen vonden we het toch bijzonder om ons huwelijk daar te vieren. Afgelopen september zijn we daarom getrouwd in de Willibrorduskerk in Wintelre door Pastoor van Lamoen. Dit was voor ons één van de hoogtepunten van onze trouwdag. De kerk zag er, met dank aan de siergroep, prachtig uit en Pastoor van Lamoen heeft er een warme en persoonlijke kerkdienst van gemaakt waarbij wij en onze kinderen centraal stonden. We hebben volop de ruimte gekregen om de dienst naar eigen smaak in te vullen met o.a. live gezongen muziek. We zijn erg blij dat we ons huwelijk in de kerk hebben mogen vieren.”

Hester Oerlemans Fotografie

Voor ons is het de mooie symboliek en sfeer geweest om te beslissen te trouwen in de kerk. Daarnaast zijn we er zelf beide gedoopt en hebben er onze communie en vormsel gedaan. Ook onze kinderen zijn er alle drie gedoopt. De twee oudste hebben er hun communie gedaan. Volgende jaar doen zij hun vormsel en is de communie van onze jongste dochter.

Het was voor ons vanzelfsprekend zoiets bijzonders als ons huwelijk in diezelfde kerk te vieren.

Paul & Marieke Smetsers