Onlangs is de jaarrekening over het boekjaar 2021 van onze parochie Sint Willibrordus door het kerkbestuur vastgesteld. Deze jaarrekening is in overeenstemming met de door het Bisdom van ’s-Hertogenbosch voorgeschreven grondslagen voor de financiële verslaglegging. Inmiddels is de betreffende jaarrekening ook ter goedkeuring naar het Bisdom gestuurd.

Zie voor meer informatie de pagina portefeuille financiën onder kerkbestuur of klik hier

Contact
Secretariaat

0497 - 512235

Contact
Bestuur

0497 - 512235

Postadres

R.K. Parochie
Sint Willibrordus
Kerkstraat 29
5521 JK Eersel