In het zonnetje gezet tijdens het Caeciliafeest in Steensel

Op 22 november vieren we het feest van de H.Caecilia. Zij is de patrones van de kerk- en koormuziek. Dit feest werd in Steensel op zondag 21 november gevierd met een mooie H.Mis. Zowel Thea van Gompel als Riet Gosselink werden onderscheiden vanwege hun geweldige inzet voor het Steenselse Luciakoor. Thea was 40 jaar lid en Riet al 50 jaar.
De kerk was goed bezet maar de mensen zaten op gepaste afstand en hielden zich voortreffelijk aan de coronaregels.

 Zoals de voorzitter van het koor, Kitty Willems, vermeldde was Thea altijd aanwezig en kon het koor steeds op haar rekenen. Zeker in vroeger jaren waren er nog veel uitvaarten en huwelijken die de inzet van het koor vroegen. Thea probeerde steeds erbij te zijn en haar altstem zo goed mogelijk te laten klinken. Zij kreeg een fraaie oorkonde.

Riet Gosselink begon 50 jaar geleden als koorlid maar ontpopte zich na een aantal jaren als een geweldige dirigente. Eerst van het dameskoor, later van het gemengd koor. Ze zocht tijdig de passende muziek bij de liturgie van de betreffende zondag en studeerde met de nodige ernst de muziek met de koorleden in. Iedere week werd en wordt er gerepeteerd.  Dat is niet alleen gezellig, het resultaat moet toch ook zijn dat de stemmen welluidend en in harmonie klinken. Dat is nog steeds heel goed gelukt.

Ook pastoor van Lamoen roemde de inzet van de dames en gaf ook aan hoe fijn het is dat de liturgie ondersteund wordt door mooi gezang. Riet werd nog eens extra geprezen want naast haar inzet voor het koor zorgt ze er met niet aflatende energie voor dat veel dagelijkse dingen zoals o.a. het openen en sluiten van de kerk, het luiden van de klok bij een overlijden, het aandacht geven aan zieke mensen allemaal gewoon door haar gebeuren.

Onder het toeziend oog van veel familieleden en de kerkgangers kreeg Riet de gouden speld van de Gregoriusvereniging opgespeld door haar dochter, dit laatste i.v.m. de coronamaatregelen.

Niet alleen bewondering voor hun inzet maar ook dankbaarheid sprak uit het welverdiende applaus dat de dames ontvingen samen met een mooie bos bloemen. En het “lang zullen ze leven” werd door de hele kerkgemeenschap voorzichtig, maar van harte gemeend meegezongen. Hierna was het tijd voor koffie…..

Contact
Secretariaat

0497 - 512235

Contact
Bestuur

0497 - 512235

Postadres

R.K. Parochie
Sint Willibrordus
Kerkstraat 29
5521 JK Eersel