ACTIE KERKBALANS 2023              

Zaterdag 14 januari tot zaterdag 28 januari 2023.

Voor de kerk van morgen

Voor iedereen betekent de kerk iets anders. Voor sommigen is geloven in God misschien helemaal niet hun ding, maar is er wel zoiets als een christelijke cultuur, met normen en waarden. Er zijn mensen die niets met een kerk hebben, maar wel vinden dat de monumentale gebouwen bewaard moeten blijven.

Voor iedereen heeft de kerk dus een eigen betekenis. Voor de een is het dat markante gebouw in ons dorp. Voor de ander een gemeenschap van gelovigen. Het is een plek waar je viert, rouwt, waar je tot rust komt of tot bezinning. Waar je geïnspireerd wordt om het goede te zoeken of om een kaars aan te steken als je daar behoefte aan hebt. De plek waar je kunt ontmoeten. We steunen elkaar op belangrijke momenten in ons leven. Die momenten zijn niet in geld te vertalen.

Het is een plek voor vieringen , een kaarsje opsteken en waar we pastoraal omzien naar elkaar. Het is toch ook bijzonder om te merken hoe we samen toch ook Kerk kunnen zijn in deze tijd.

Wat is er veel gebeurd de afgelopen jaren. Er kan in een korte tijd veel veranderen. De pandemie heeft op een rigoureuze manier onderstreept dat het leven niet altijd loopt zoals wij hopen en of verwachten. Met grote gevolgen voor onze gezondheid, werk, studie en het dagelijks leven. Het raakt ons allemaal. De kerk kan iets voor ons betekenen , zowel nu als in de toekomst en daarmee een positie bijdrage leveren aan onze samenleving.

Ook onze kerkgemeenschap heeft de gevolgen ondervonden van het coronavirus. Zo konden er geen publieke vieringen plaatsvinden of slechts met een zeer beperkt aantal bezoekers.

Gelukkig hebben wij de verbinding met onze parochianen kunnen maken via de digitale weg. Via onze website www.samenwillibrordus.nl/kerk-TV  zenden wij alle weekendvieringen rechtstreeks uit.

Al die momenten zoals die hierboven zijn genoemd zijn echter niet in geld te vertalen. Maar dat centrale punt op belangrijke en bepaalde momenten in ons leven moet echter wel onderhouden worden.  Het gaat dan niet alleen over onderhoud, maar ook over zaken als verwarming, verlichting, kosten van de eredienst en van de vele activiteiten, personeelskosten, pastorale en missionaire projecten, te veel om op te noemen. Deze kosten worden gemaakt om de kerkdeuren open te zetten en open te houden om u en vele anderen welkom te kunnen heten. Deze kosten kunnen helaas niet gedekt worden door de opbrengst van collectes en bijdragen aan vieringen. Daar hebben wij vooral ook de opbrengst van de actie Kerkbalans voor nodig.

Wat is de Actie Kerkbalans?

Dit jaar houden we ook weer de Actie Kerkbalans ter ondersteuning van onze parochie. De Actie wordt gehouden in de periode van 14 tot en met 28 januari 2023.

Met uw steun en uw bijdrage kunnen we samen een betrokken en vitale kerkgemeenschap zijn en blijven, waarin het pastorale team aanspreekbaar is en haar energie kan aanwenden voor het welzijn van de parochiegemeenschap. We kunnen hierdoor vanuit ons geloof er voor elkaar zijn, een gemeenschap zijn om te vieren, hulp en troost te vinden in de moeilijke momenten in het leven alsook een ‘plek’ creëren om de vreugdevolle gebeurtenissen in ons leven met elkaar te delen. Om hieraan invulling te kunnen blijven geven is uw financiële steun onontbeerlijk!

De kerk is niet alleen voor ons maar ook voor de generaties na ons van grote waarde. Om ook in de toekomst van betekenis te zijn voor mensen die verdieping en ontmoeting zoeken. Om uitnodigend te zijn voor jonge mensen die hun leven nog voor zich hebben. Door vandaag te geven, maken we ook de kerk van morgen mogelijk.

Wij bouwen en vertrouwen op uw financiële steun en zijn u daar bijzonder dankbaar voor. Er zijn diverse mogelijkheden om uw bijdrage te voldoen. Wellicht doet u dat reeds automatisch. Ook kunt u uw bijdrage overmaken op het bankrekeningnummer: NL63RABO 0112 8016 76 ten name van Parochie Sint Willibrordus

Het is ook mogelijk om onderstaand aanmeldingsformulier voor een eenmalige machtiging ter incasso van uw bijdrage in te vullen. Daarna kunt u het uitknippen en inleveren bij of opsturen naar het Parochiecentrum, Kerkstraat 29, 5521 JK Eersel. Het aanmeldingsformulier is via onderstaande link op onze website www.samenwillibrordus.nl te downloaden. Uw bijdrage zal dan éénmalig worden geïncasseerd.

Geef voor uw parochie, zij is het meer dan waard! Alle gevers dank voor uw bijdragen en uw steun.              

Contact
Secretariaat

0497 - 512235

Contact
Bestuur

0497 - 512235

Postadres

R.K. Parochie
Sint Willibrordus
Kerkstraat 29
5521 JK Eersel