Kerkbijdrage

Kerk zijn we samen

Beste Parochiaan, beste lezer, wie u ook bent.

Voor iedereen heeft “kerk” een eigen betekenis. Voor de een is het dat bijzondere gebouw in het dorp, voor de ander een gemeenschap van gelovigen. Het kan de plek zijn waar je viert en rouwt, waar je rust vindt of tot bezinning komt. Waar je geïnspireerd wordt om het goede te zoeken of om een kaarsje aan te steken. De plek ook waar je medegelovigen kunt ontmoeten. Waar we elkaar steunen op belangrijke momenten in ons leven van de wieg tot het graf, maar ook voor elkaar willen klaar staan op een gewone doordeweekse dag. Die momenten zijn niet in geld te vertalen. Maar dat centrale punt moet wel ‘onderhouden’ worden. De kerk kost dus geld.

We zijn in 2014 na fusie binnen de gemeente Eersel één parochie geworden. Dat betekent ook dat wij die ene parochie met zes geloofsgemeenschappen zolang als mogelijk moeten blijven ondersteunen om ook in de toekomst te kunnen doen wat noodzakelijk is om de vitaliteit van ons kerkelijk geloven levendig te houden. Dat kunnen we alleen samen. Door samenwerking!

Wat een geluk eigenlijk dat we nu nog binnen onze parochie in onze eigen geloofsgemeenschappen kunnen kerken! Dankzij onze voorouders, maar ook dankzij al die vrijwilligers, is het tot nu toe mogelijk gebleven dat we ons geloof en ons leven ter plekke nog kunnen vieren en voeden. Lief en leed mogen we hier samen delen en vieren. Daar zijn we samen trots op. Gelukkig hebben we nog vrijwilligers die hun tijd willen besteden aan ons samen kerk zijn. En het is ook mooi meegenomen dat we kunnen beschikken over voldoende voorgangers. Maar we moeten ook eerlijk zijn, en ons afvragen: ”Hoe lang nog kunnen we dit alles met elkaar opbrengen, de toekomst tegemoet?”

De Kerk heeft het moeilijk en het zal zeker niet beter worden. De binding van parochianen met de geloofsgemeenschappen verandert. Veel mensen hebben het gevoel de kerk niet meer zo nodig te hebben voor hun leven en welzijn. Dit wordt nog extra gevoed door de vaak negatieve manier waarop de kerk in het nieuws komt. Men draagt daardoor ook financieel minder of helemaal niet meer bij. Het kan ook zijn, dat ook u niet zoveel met de kerk hebt, maar wel trots bent op het feit dat er in uw dorp een kerk staat, als teken van verbondenheid en gemeenschap van oudere en jongere mensen. Wellicht is de kerk u dan wel iets waard. Kortom al deze ontwikkelingen hebben gevolgen voor de inkomsten van de parochie als geheel: geringere collecteopbrengst, minder kerkbijdragen en opbrengsten. In onderstaand overzicht kunt u zien het verloop van de parochianen in de periode 2013-2017 (rekeningcijfers)

2013   €287.932,00
2014   €263.750,00
2015   €244.293,00
2016   €255.027,00
2017   €226.325,00

Zoals u kunt zien een daling van €61.607,00.

Voor een overzicht van de inkomsten en de kosten van de parochie verwijzen wij u naar de pagina financiën. Ondanks al deze misschien wat minder positieve geluiden hebben wij toch hoop dat onze geloofsgemeenschap in onze Samen Willibrordus-parochie op de een of andere manier ook in de huidige samenleving een rol van betekenis kan blijven vervullen voor velen. Wij willen een blijvende actieve geloofsgemeenschap zijn, waar mensen gekend worden met hun zorgen en vreugden, met hun verlangens en levensvragen. Waar wij ons gelovig willen inzetten voor elkaar.

Kerk zijn is en blijft vandaag de dag een uitdaging, waar wij ons als parochianen samen met ons als parochiebestuur en het pastorale team voor moeten inzetten. Het opent mogelijkheden om geloven en kerk-zijn in een nieuw licht te plaatsen. Zichtbaar in de samenleving en met activiteiten voor jong en oud. Daarvoor is naast de inzet van velen, ook geld nodig. Het is overigens goed te weten, dat de kerk hier in Nederland geen subsidie krijgt. Onderhoud van gebouwen, kosten erediensten, kosten pastoraal werk, verplichte en vrijwillige bijdragen aan missionaire en maatschappelijke projecten, vrijwilligersvergoedingen, beheers- en personeelskosten, kosten ons als parochie dus geld. Geef daarom aan onze kerk, zodat zij kan blijven bestaan en dienstbaar kan blijven aan anderen. Door mee te doen investeert u in uw kerk van nu en die van morgen.

Overigens merken wij op dat de actie kerkbalans in feite de mensen in de geloofsgemeenschap attent wil maken op de parochiële financiën. Het wordt ook wel kerkbijdrage of gezinsbijdrage genoemd. Vele parochianen geven al ieder jaar eenmalig, regelmatig of automatisch een bijdrage aan de parochie. De actie kerkbalans wil dit nogmaals benadrukken, en vraagt om dit blijvend en regelmatig te doen. Daarnaast geeft het ook de mogelijkheid om een incidentele bijdrage te geven. Ieder bedrag is welkom. U kunt uw bijdrage betalen via het afgeven van een automatische bankafschrijving. Het machtigingsformulier vindt u hier.

Wij danken degenen die ons al vele jaren steunen.

Geef voor je kerk, geef voor een kerk die verbindt.

Parochiebestuur R.K. Parochie Sint Willibrordus

 

De actieperiode is van 18 januari t/m 1 februari 2020.


Rekeningnummers

Duizel

reknr. NL15RABO0112891101


Eersel

reknr. NL43RABO0113502958


Knegsel

reknr. NL95RABO0154001074


Steensel

reknr. NL88RABO0112890563


Vessem

reknr. NL61RABO0154001201


Wintelre

reknr. NL03RABO0158100204

Contact
Administratie

0497 - 512235

Contact
Bestuur

0497 - 512235

Postadres

R.K. Parochie
Sint Willibrordus
Kerkstraat 29
5521 JK Eersel