Skip to main content

Tijdens de receptie ter gelegenheid van het 250-jarig bestaan van het Sint Joris Gilde uit Hapert, heeft burgemeester Maurits van den Bosch op zaterdagavond 28 mei een koninklijke onderscheiding uitgereikt aan emeritus diaken Johan van Olmen. Hij werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau vanwege zijn grote betekenis voor het Hapertse Gilde. Hij was van 1975 tot 1994 Hoofdman en sinds 1995 is hij geestelijk ondersteuner. Vanaf 2013 draagt hij de titel Ouderling. Emeritus Diaken van Olmen is ook al bijna 30 jaar actief als onbezoldigd diaken van de rooms-katholieke parochies in het Bisdom ’s-Hertogenbosch. De laatste jaren bij ons in de Samen Willibrordusparochie! Johan, namens alle parochianen, van harte gefeliciteerd!