Beste parochianen,

Sinds het onttrekken aan de goddelijke eredienst van de kerk in Steensel hebben we met toestemming van de nieuwe eigenaar, de gemeente Eersel, het gebouw toch nog diverse keren mogen gebruiken voor bijzondere bijeenkomsten en vieringen. Te denken valt aan uitvaarten, vieringen van het St. Luciafeest, gildevieringen, bijeenkomsten rond Allerzielen met de gravenzegening en enkele vergadermomentjes met het pastorale team.
Uiteraard zijn we de gemeente Eersel dankbaar dat wij daarvoor nog terecht konden in het voormalige kerkgebouw.
Het ziet er nu naar uit dat aan deze periode een einde gaat komen, zodat de werkzaamheden ten behoeve van de toekomstige bestemming, namelijk het nieuwe gemeenschapshuis, kunnen gaan beginnen.

In goed overleg hebben we afgesproken dat dit jaar de viering van het St. Luciafeest nog kan plaatsvinden in het voormalige kerkgebouw met een Eucharistieviering op zondag 10 december 2023 om 10.00 uur. Daarna zal ook weer de buitenkerststal worden geopend.
Dit zal de laatste viering zijn in de voormalige kerk in de huidige situatie.

Als alternatief verwijzen we allereerst naar onze drie nog open kerken om vieringen te laten plaatsvinden, waarbij vooral de Parochiekerk van Eersel de rol vervult van locatie voor alle liturgische vieringen, ook vanuit het kerkdorp Steensel, waarnaar we graag verwijzen. Bovendien is in de kerk van Eersel ook livestream mogelijk.

Maar ook in het kerkdorp Steensel zelf zijn mogelijkheden aanwezig om te vieren, zoals uitvaarten, gildevieringen, etc., maar daarvoor zal gezocht moeten worden naar een andere locatie. Wellicht kan de huidige plaats van de Höllekes daar nog een rol in spelen.

Als pastoraal team zijn wij bereid om in die bijzondere vieringen in het eigen dorp voor te gaan, maar men dient zelf afspraken te maken om een locatie waar de viering gehouden kan worden te regelen.
Ook is het belangrijk dat we hierover steeds goed contact houden met de plaatselijke contactpersonen en met de koster.

Als in de toekomst het nieuwe gemeenschapshuis gerealiseerd zal zijn dienen er zich wellicht weer nieuwe mogelijkheden aan om ook daar als pastoraal team op bijzondere momenten present te kunnen zijn. Uiteraard zal daar nog overleg over plaatsvinden.

Ook in de toekomst kunt u zich met vragen altijd tot de parochie blijven richten.

Als pastoraal team staan we open voor suggesties en aanbevelingen. U kunt ze sturen naar: pastoraal@parochieeersel.nl.

Contact
Secretariaat

0497 - 512235

Contact
Bestuur

0497 - 512235

Postadres

R.K. Parochie
Sint Willibrordus
Kerkstraat 29
5521 JK Eersel