Lintjesregen 2021

Burgemeester Wim Wouters heeft tijdens de Lintjesregen op 26 april 2021 twee inwoners in het zonnetje gezet. Door corona mocht de burgemeester niet zelf het lintje opspelden, maar heeft een familielid van de gedecoreerde dat gedaan. Beide dames zijn nu Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Liesbeth Paanakker-Bunnik

Liesbeth ontving het lintje voor haar inzet als penningmeester en voorzitter van Toneelvereniging Ernst & Humor, voor haar inzet als voorzitter van Stichting Schoolcatechese Dekenaat Bladel en na de fusie van dekenaat Bladel met Veldhoven als bestuurslid, voor haar inzet als bestuurslid van de Stichting voor Levensbeschouwing en Onderwijs Zuidoost-Brabant en voor haar inzet als lid van de theatercommissie van cultureel centrum De Muzenval en voor haar inzet als bestuurslid en lid van de tentoonstellingscommissie van Kempenmuseum de Acht Zaligheden.

Ook haar werk als bestuurder en vrijwilliger bij de parochie Heilige Lucia/Samen Willibrordus ‘Rondom de toren’ mogen we niet vergeten.

Liesbeth is geruime tijd -van 2004 tot aan de fusie van de zes parochies in onze gemeente in 2014- actief geweest als lid van het toenmalige kerkbestuur van de R.K. Parochie H. Lucia te Steensel. Als bestuurslid heeft zij vooral secretariële taken vervuld, naast coördinerende taken binnen het grote “leger” van vrijwilligers binnen de parochie.

Na de fusie van de zes kerkdorpen en hun besturen in 2014 is zij als vrijwilligster nauw betrokken gebleven binnen de parochiegemeenschap van Steensel. Zij verricht nu als vrijwilligster binnen de groep “Rondom de toren” nog steeds coördinerende taken en is een verbindende factor tussen de diverse vrijwilligersgroepen.

Zij was bijzonder actief bij het werk rond het plaatselijke parochieblad, het Luciaklokje en na de fusie als redactielid van de Willibrorduskoerier.
Liesbeth heeft zich altijd een positief kritisch bestuurslid getoond. Zij accepteerde nooit klakkeloos wat er gezegd en opgedragen werd, overdacht alles en nam weloverwogen besluiten.

Deze koninklijke onderscheiding is haar van harte gegund en verdiend.

Een persoonlijke reactie van Liesbeth: ‘Graag wil ik alle mensen van harte danken voor de felicitaties. Het was overweldigend!’

Contact
Secretariaat

0497 - 512235

Contact
Bestuur

0497 - 512235

Postadres

R.K. Parochie
Sint Willibrordus
Kerkstraat 29
5521 JK Eersel