Kwartaalmoment: Meimaand Mariamaand

Op woensdagavond 08 mei van 19.00 tot 20.00 uur nodigt het pastoraal team jullie uit voor een bijeenkomst bij de Kapel van Vessem aan de Jan Smuldersstraat in Vessem (dit is niet de Kapelkerk in Vessem).

Sinds jaar en dag zoeken mensen Maria op in de maand mei. Ook wij willen graag even bij haar stil staan. Om het voor iedereen mogelijk te maken om te komen, hebben we ervoor gekozen om een bijeenkomst te houden bij één van de Mariakapelletjes in onze parochie.

De Stichting Mariakapel Vessem heet ons en jullie van harte welkom!

We zullen Maria eren met een bloemenhulde en natuurlijk een kaarsje bij haar branden. Tevens is het een mooie gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Na afloop van de bijeenkomst is er koffie/thee met natuurlijk, mariakoekjes en schuimpjes.

Het is een bijeenkomst die geschikt is voor jong en oud!

Praktische zaken:
Fietsen kunnen in de buurt van de kapel geplaatst worden, auto’s langs de weg in de berm (niet de hoofdweg).

In onze parochie Eersel bevinden zich een aantal kapelletjes.

Duizel – Groenstraat 17a. Het Mariakapelleke in Duizel werd gesticht in 1950.
Als dank van de Duizelse bevolking aan de H. Maagd voor het gevrijwaard gebleven zijn van rampen door het oorlogsgeweld van WO II. Het markante even kantige gebouwtje staat op historische grond. Ook het Mariakapelleke ontkwam niet aan de ontkerkelijking die was ingezet in de jaren zestig van de vorige eeuw. Het raakte in onbruik en begon te vervallen. Reden voor het Duizelse schuttersgilde van St. Jan Baptist om er zich over te gaan ontfermen. Dit leidde ertoe dat het door het kerkbestuur op 13 december 1990 via notariële acte werd overgedragen aan het gilde. Na een grondige opknapbeurt door de leden van het gilde, kon het op 1 mei 1991 feestelijk worden heropend en in ere hersteld.

Eersel – Kerkstraat. Historische kapel van Onze Lieve Vrouw uit 1464 gesticht door ridder Hendrick van Eyck uit Duizel. In 1648, als gevolg van de Vrede van Münster, in gebruik genomen als raadhuis, gevangenis en bewaarplaats van de brandspuit. Eenbeukige kapel met driezijdige sluiting en een houten torentje op het dak. Eenvoudige steunberen, aan de westgevel overhoeks geplaatst. Inwendig een houten tongewelf. Klokkentorentje met klok 1713. Deze kapel is eigendom van de Stichting Mariakapel Eersel. Er kunnen bijzondere vieringen worden gehouden. Iedere donderdag is er een gebedsdienst.
Omstreeks 1825 werd het Brabants Studenten Gilde van Onze Lieve Vrouw opgericht. Dit studentengilde bezocht in de vakantie periode allerlei plaatsen in de provincie. Hun verblijf had dikwijls de bouw van een kapelletje tot gevolg. Eersel was in 1943 de plaats die het “Brabants Studentengilde” neerstreek. De kapel is een eenvoudig stenen gebouwtje met pannen gedekt. De frontgevel waarin de ingang zich bevindt, is even doorgetrokken tot boven het dak in driehoekige vorm. Op de top is een ijzeren kruis geplaatst. Het muurwerk is in zijn geheel gewit. Dit gebeurde in de avonduren bij het licht van een stal lantaarn. In eerste instantie werd een gipsen Madonna uit de pastorie in de kapel gezet. Later is deze vervangen door een uit klei vervaardigd beeld dat helaas door baldadigheid is gesneuveld.

Knegsel – Eerselseweg 4. De kapel is opgetrokken uit rode bakstenen muren en rode dakpannen. Aan de voor- en achtergevel zijn steunberen gebouwd. Aan weerszijden van de kapel zaten oorspronkelijk glas-in-lood ramen die stuk gegooid werden en daarna vervangen door namaakglas-in-lood. Op de achtergevel staat een ijzeren kruis; op de voorgevel een stenen optrekje waarin een klokje hangt. Boven de ingang is een stenen plaat aangebracht met tekst: Heilige Maria Wij danken voor uwe bescherming in den oorlog en de bevrijding. De vloer is van rode plavuizen, het gewelf is van hout, voorzien van een dwarsbalk, De ingang is voorzien van een ijzeren hek. Het Mariabeeld staat op een stenen onderstuk. De kapel werd gebouwd uit dankbaarheid voor de bescherming tijdens de oorlog en voor de bevrijding.

Steensel – Knegselseweg 24. Mariakapel. Deze is op initiatief van het Sint Luciagilde gebouwd en ingewijd op 25 mei 2002. De glas-in-loodramen zijn uit 1916 . Ze zijn afkomstig uit de kerk van de Heilige Engelbewaarders te ‘s-Gravenhage. De kapel is gelegen aan het Pelgrimspad dat uiteindelijk naar Santiago de Compostella voert.

Vessem – Jan Smuldersstraat. Mariakapel of Veldkapel Ons Moeder. De kapel is gebouwd in 1997. Het is een rechthoekig bakstenen gebouwtje met driekantige apsis en een zadeldak waarop zich een dakruiter met klokje bevindt. Binnenin de kapel vinden we een fraai houten Mariabeeld en een viertal gebrandschilderde ramen die van 2004- 2006. 

Wintelre – Willibrordusstraat. Naast de kerk in Wintelre is in 2008 de Theresiakapel gebouwd. Deze kapel was in de Tweede Wereldoorlog tijdens de bevrijding van Wintelre totaal vernield. Het oorspronkelijke Mariakapelletje werd gebouwd in 1943.
Door veranderende omstandigheden in het kerkelijk leven heeft het parochiebestuur van Wintelre in 2007 besloten om het kerkgebouw uit te beiden met een parochiezaaltje. Reden voor deze uitbreiding was de verkoop van de pastorie waardoor er ruimtegebrek ontstond. Gelijktijdig is ook besloten om de voormalige Theresiakapel terug te bouwen.

Contact
Secretariaat

0497 - 512235

Contact
Bestuur

0497 - 512235

Postadres

R.K. Parochie
Sint Willibrordus
Kerkstraat 29
5521 JK Eersel