MISINTENTIES EN CORONA.

Beste Parochianen,

Gedurende de Corona- periode hebben er een hele tijd noodgedwongen geen kerkelijke vieringen plaatsgevonden met als gevolg dat er ook geen misintenties zijn afgelezen. Er is sprake van overmacht. In de afgelopen maanden zijn toch een veelvoud aan misintenties binnengekomen. We hebben al verschillende keren gevraagd om geen nieuwe intenties meer op te geven tot nadere berichtgeving, doch we hebben vastgesteld dat dit toch is gebeurd met als consequentie dat een opeenstapeling heeft plaatsgevonden. Bij een gedeelte van de misintenties is bekend voor wie en van wie afkomstig maar ook is er een vrij groot gedeelte waarvan wij de ‘aanvrager’ (de contactpersoon) niet kennen. Wij ontvangen dan een enveloppe met het verzoek om een misintentie zonder afzender. Bij misintenties betreft het zowel incidentele verzoeken als al eerder opgegeven vaste intenties bij bepaalde gelegenheden. De intenties kunnen betrekking hebben op personen, levenden of overledenen. Bijzondere gelegenheden zoals een jubileum of jaargetijde kunnen ook aanleiding zijn om ook een intentie op te geven. In feite betekent dit dat de datum van die bijzondere gelegenheid al lang is verstreken. Daarnaast is de bijzondere gelegenheid dan niet actueel meer. U zult begrijpen dat het ondoenlijk is om al die intenties nog voor te lezen.

Derhalve is besloten dat de intenties die ‘in het verleden’ zijn opgegeven vanaf de komende week worden meegenomen in elke viering in elk kerkdorp in een gezamenlijk gebed dat zal worden uitgesproken door de voorganger in de viering en/of dienst. Ze zullen niet afzonderlijk worden genoemd. We willen ze allemaal samen gedenken en ook in ons gebed aanbevelen.

Als u voor uw persoonlijke intenties toch nog graag iets wilt afspreken dan kunt u het best contact opnemen <zie onderstaand overzicht> met degenen in het dorp bij wie u destijds de intentie hebt opgegeven.

Tiny Kox, Kempstraat 11 te Duizel
Pastorie, Kerkstraat 29 te Eersel
Pastorie, Steenselseweg 2 te Knegsel
Brievenbus kerk, Eindhovenseweg 30 te Steensel
Geert Dolman, Groenewoud 1-b te Vessem
Brievenbus Kerkplein, Willibrordusstraat 37 te Wintelre.

Mocht u contact willen opnemen dan verzoeken wij u vriendelijk, gelieve de naam van de contactpersoon te vermelden.

Verder verzoeken wij u indringend geen misintenties meer op te geven. Wij gaan ervan uit dat dit wéér mogelijk is vanaf 1 september 2021 voorzover de situatie, afhankelijk van de ontwikkeling van de Coronapandemie, dit mogelijk maakt.

Wij zullen tijdig het exacte tijdstip aangeven en bekendmaken wanneer misintenties weer kunnen worden opgegeven middels de gebruikelijke weg.

Voor eventuele vragen kunt u zich ook wenden tot de administratie van de parochie Eersel, Kerkstraat 29, telefoon 0497-512235.

Namens het pastoraal team en het parochiebestuur,

C. van Lamoen, pastoor.

Contact
Secretariaat

0497 - 512235

Contact
Bestuur

0497 - 512235

Postadres

R.K. Parochie
Sint Willibrordus
Kerkstraat 29
5521 JK Eersel