MISINTENTIES TIJDENS DE CORONAPERIODE

Beste Parochianen 

Vanwege de coronacrisis hebben de vieringen in onze kerken noodgedwongen langere tijd stilgelegen. Gedurende al deze weken zijn daarom ook geen misintenties afgelezen. Intussen heeft zich wel in al die tijd een veelvoud van misintenties opgehoopt. Zoveel dat we die niet allemaal in een weekend kunnen aflezen. Op een gegeven moment hebben we daarom ook aan u gevraagd geen nieuwe intenties meer op te geven.

Nu de vieringen in de kerken weer gaan opstarten gaat de situatie rond de misintenties zich ook weer normaliseren. Dit bekent dat met ingang van het weekend van 4 – en 5 juli 2020 de misintenties zullen worden afgelezen en ook bekend zullen worden gemaakt in De Hint.

Alleen voor de enorme berg misintenties die zijn blijven liggen moeten we een oplossing gaan vinden. Sommige kerkdorpen hebben door de contactpersoon zelf al contact opgenomen met de betreffende families om af te spreken hoe een verder vervolg gegeven kan gaan worden aan deze intenties. Voor alle intenties waarover nog geen overleg heeft plaatsgevonden en waar nog niets over is afgesproken zal een nieuwe afspraak gemaakt moeten worden. De mensen die dit betreft willen wij beleefd en vriendelijk vragen of zij zelf contact op willen nemen met degene die in het desbetreffende kerkdorp de misintenties verzorgt. Vanaf nu kunnen ook weer nieuwe intenties worden opgegeven.

Wij begrijpen dat het even wat aanpassing vraagt van iedereen om weer goed op te starten. Daarvoor onze hartelijke dank. 

Namens het pastoraal team

Pastoor C. van Lamoen.

Contact
Secretariaat

0497 - 512235

Contact
Bestuur

0497 - 512235

Postadres

R.K. Parochie
Sint Willibrordus
Kerkstraat 29
5521 JK Eersel