Met enige trots mogen wij aan u het vernieuwde pastoraal beleidsplan presenteren.

U kunt deze vinden op onze website www.samenwillibrordus.nl onder het kopje “pastoraal” of klik hier.

Gelijktijdig met de presentatie aan u, zal het ook worden voorgelegd aan de bisschop.
Zowel in woord als in schema hebben we proberen aan te geven in welke richting we willen denken.
En hoe we dat in de nabije toekomst willen vormgeven.

Natuurlijk blijft het altijd een “proberen” en zijn we ook afhankelijk van factoren als de sterkte van het pastoraal team en de medewerking van voldoende vrijwilligers.

Het beleidsplan vormt een uitgangspunt dat ons vertrouwen geeft op onze weg.
Uiteraard zullen we op gezette tijden evalueren en zijn ideeën en suggesties altijd welkom.

Contact
Secretariaat

0497 - 512235

Contact
Bestuur

0497 - 512235

Postadres

R.K. Parochie
Sint Willibrordus
Kerkstraat 29
5521 JK Eersel